Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року icon

Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 рокуНазваРозпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року
Сторінка3/4
Дата конвертації13.10.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
1   2   3   4

5. Контрольна робота

5.1. Перевірки виконання законів України:

 1. Перевірка дотримання вимог законодавства про звернення громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування:

1. Управління соціального захисту населення;

2. Старостинська сільська рада;

3. Виноградарська сільська рада;

4. Гаївська сільська рада;

5. Понятівська сільська рада;

6. Відділ освіти;

7. Лиманська селищна рада;

8. Щербанська сільська рада;

9. Кошарська сільська рада;

10. Сектор містобудування та архітектури;

11. Яковлівська сільська рада;

12. Єгорівська сільська рада;

13. Марківська сільська рада.

Контроль за виконанням Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого року № 109/2008 „ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”Липень

Липень

Липень

Липень

Липень

Серпень

Серпень

Серпень

Серпень

Вересень

Вересень

Вересень

Вересень

Відділ загального діловодства та контролю

.

 1. Дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. № 1706-VІІ

Щоденно

Управління соціального захисту населення

 1. Об’єктивно, всебічно і своєчасно перевіряти пропозиції, заяви, скарги. Не допускати безпідставної передачі розгляду пропозицій, заяв, скарг іншим органам. Організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи. Проведення керівником та іншими посадовими особами особистого прийому громадян, згідно затвердженого графіку.

Закон України “Про звернення громадян”

Постійно

Управління соціального захисту населення

 1. Організування роботи щодо забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами реабілітації, а також матеріального та соціально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці.

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалід в Україні” від 21.03.1991 року № 875-ХІІ.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 42 від 25.12.1997 р. «Про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі санаторно-курортних путівок»

Постійно

Управління соціального захисту населення

 1. Систематично та оперативно оприлюднювати в районній газеті «Вперед», на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, на інформаційних стендах інформацію: про діяльність управління, нормативно-правові акти, перелік та умови отримання послуг, які надаються управлінням соціального захисту населення. Вести облік запитів на інформацію. Надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 року № 2939- VІ

Постійно

Управління соціального захисту населення

 1. Перевірка дотримання строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документів дозвільного характеру.

Згідно вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Протягом кварталу

Відділ надання адміністративних послуг

 1. Перевірка дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в структурних підрозділах райдержадміністрації.

Закон України «Про державну службу»

протягом кварталу


Відділ організаційно-кадрової роботи апарату

 1. Перевірка дотримання вимог Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Доручення заступника голови районної державної адміністрації, положення про відділ

Протягом кварталу

Відділ комунікацій з громадськістю апарату


 1. Перевірка дотримання містобудівного законодавства в місцевих радах району.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. № 3038-VІ,

Ст. ст. 6, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р. №586-ХІV,

Закон України «Про архітектурну діяльність»

Протягом кварталуСектор містобудування та архітектури

 1. Розгляд заяв та скарг громадян

Закон України «Про звернення громадян» (ВВР), від 02.10.1996р. № 393/96-ВР

Протягом кварталу

Сектор містобудування та архітектури

 1. Здійснення містобудівного моніторингу на території Роздільнянського району

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. №3038-VІ

Протягом кварталу

Сектор містобудування та архітектури

 1. Ведення містобудівного кадастру

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. №№3038-VІ

Протягом кварталу

Сектор містобудування та архітектури

 1. Проведення занять с посадовими особами райдержадміністрації з антикорупційного законодавства

Контроль дотримання державними службовцями Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом кварталу

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

 1. Здійснення контролю по забезпеченню фінансування видатків бюджетних установ та недопущення розбалансування бюджетів місцевих рад.

Бюджетний кодекс України Розділ ІІІ, Гл.12 ст.78

Щомісячно

Фінансове управління

 1. Контроль за ходом літнього відпочинку та оздоровленням дітей в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах району

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Червень

Липень

Відділ освіти

 1. Контроль за підготовкою навчальних закладів до нового навчального року

Закон України «Про загальну середню освіту»

Липень

Серпень

Відділ освіти

 1. Перевірки виконання органами опіки та піклування Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

З метою соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Липень-вересень

Служба у справах дітей

 1. Аналіз охоплення випускників 2015 року подальшим навчанням та працевлаштуванням

Закон України «Про загальну середню освіту»

Вересень

Відділ освіти


5.2. Перевірки виконання указів Президента України:

 1. Від 29 січня 2001 року № 62/2001 «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки»

Контроль зазначеного Указу


Щомісячно

Управління агропромислового розвитку

 1. Від 27 серпня 2002 року № 774/2002 «Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення»

Контроль зазначеного Указу


Щомісячно

Управління агропромислового розвитку

 1. Від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Контроль зазначеного Указу


Постійно

Управління агропромислового розвитку

 1. Вживати додаткових заходів щодо забезпечення нагляду за додержанням прав громадян на звернення та особистий прийом, додержанням законів з питань звернень громадян. Аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем. Не допускати надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненням громадян, із порушенням строків, установлених законодавством.

Указ Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Постійно

Управління соціального захисту населення

 1. Аналізувати стан роботи щодо укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях. Надавати організаційно-методичну допомогу, забезпечувати у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Закон України «Про колективні договори і угоди»

Постійно

Управління соціального захисту населення

 1. Підготовка матеріалів для розміщення на веб-сайті районної державної адміністрації

Відповідно до Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі та функціональних обов’язків, на виконання Указу Президента «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» доручення голови РДА від 31.05.2010р. №Д/01-05/25

Постійно

Відділ економічного розвитку і торгівлі

 1. Перевірка виконання Указу Президента України від 1 серпня 2002 року №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»

Доручення заступника голови райдержадміністрації, положення про відділ

Протягом кварталуВідділ комунікацій з громадськістю


 1. Контроль виконання Указу Президента України № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Указ Президента України № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Постійно

Управління соціального захисту населення

 1. Указ Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 року № 1163/2011

З метою соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі захисту житлових та майнових прав таких дітей.

Липень-вересень

Служба у справах дітей


 1. Про вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого

Указ Президента України від 25.02.2015 року №107/2015 «Про вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого-творця середньовічної європейської держави Руси-України»

Липень

Відділ культури і туризму

 1. Статистичний звіт і аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли за ІІ квартал 2015 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року

Указ Президента України від 17.02.2008 р. № 109/2008

Липень

Відділ освіти

 1. Про відзначення Дня Державного Прапора України

Указ Президента України від 07.08.2009 року №602/209 «Про День Державного Прапора України»

Серпень

Відділ культури і туризму

 1. Про підготовку та проведення заходів у зв’язку з відзначенням 24-річниці Незалежності України

Указ Президента України від 08.04.2013 року №198/2013

Серпень

Відділ культури і туризму

 1. Перевірка стану техніки безпеки в закладах освіти перед початком нового навчального року

Закон України «Про охорону праці»

Серпень

Відділ освіти

 1. Про відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни

Указ Президента України від 24.03.2015 року №169 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни в Україні»

Вересень

Відділ культури і туризму

 1. Проведення заходів з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек

Указ Президента України від 15.05.1998 року №471/98 «Про встановлення Всеукраїнського Дня бібліотек»

Вересень

Відділ культури і туризму

 1. Надати до управління у справах сім‘ї та молоді обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про виконання Указу Президента України від 02.08.00р. №945 «Про гранти Президента України для обдарованої молоді».

Положення про відділ

Вересень

Відділ у справах сім‘ї, молоді та спорту

5.3. Перевірки виконання постанов Кабінету Міністрів України:

 1. Організовувати роботу зі створення Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до чинного законодавства.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”


Щоденно


Управління соціального захисту населення

 1. Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. № 1192 “Про порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду”.

Щоденно


Управління соціального захисту населення

 1. Перевірка виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002р. №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»

Резолюція т.в.о. голови райдержадміністрації, положення про відділ

Протягом кварталу

Відділ комунікацій з громадськістю апарату


 1. Проведення перевірки ведення таємного діловодства, перевірки та знищення секретних документів за ІІ квартал

Від 18 грудня 2013 року №939 «Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

Липень

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

 1. Контроль виконання постанови КМУ від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини».

З метою дотримання органами опіки та піклування механізму провадження діяльності щодо захисту прав дитини

Липень-вересень


Служба у справах дітей

 1. Контроль за виконанням Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Серпень Вересень

Відділ освіти

 1. Надати до управління у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації інформацію про діяльність молодіжних центрів праці та статистичні показники «Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 №40

Вересень

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 1. Надати до управління у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації інформацію про діяльність молодіжних трудових загонів та статистичні показники «Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 №899

Вересень

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
1   2   3   4Схожі:

Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження тимчасово виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2015 року
Про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів І доручень Президента України та Кабінету Міністрів України в районній державній...
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 2015 року № / а-2015 план роботи березівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року
Про підсумки соціально – економічного та культурного розвитку району за І півріччя 2015 року
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 30. 06. 2015 № план роботи іваничівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року
Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 30. 06. 2015 №138 план роботи горохівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року
Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження голови райдержадміністрації 26. 09. 2012 №550 План роботи районної державної адміністрації на IV квартал 2012 року
Про перетворення Корнинської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів на Корнинську гімназію №1
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження голови райдержадміністрації №375 від 08 липня 2015 року план роботи Кремінської райдержадміністрації на ІІІ квартал 2015 року № п/п Зміст
...
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження тимчасово виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від „ 2015 року № / а-2015 план роботи березівської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2015 року
Про підсумки роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування у І кварталі 2015...
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23 січня 2015 року селище Гусятин №19-од Про план роботи районної
Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ регламенту Гусятинської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови...
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 2014 року № / а-2014 план роботи березівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2014 року
Про підсумки соціально – економічного та культурного розвитку району за І півріччя 2014 року
Розпорядження голови райдержадміністрації від року № план роботи роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року iconРозпорядження голови райдержадміністрації 30. 01. 2015 №23 план роботи маневицької районної державної адміністрації на І квартал 2015 року І. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях колегії
Керівник апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи