Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації icon

Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністраціїНазваРозпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації
Сторінка1/3
Дата конвертації13.10.2016
Розмір481.86 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
  1   2   3


УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01.08.11 №677/А-2011


Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністраціїВідповідно до Закону України „Про державну службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 „Про деякі питання застосування статей 4,15 і 27 Закону України „Про державну службу” та від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, спільного наказу Головного управління державної служби України, Української академії державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року № 30/84 „Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, з метою здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань державної служби:


 1. Затвердити:

  1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації (додається).

  2. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців районної державної адміністрації, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації (додається).

1.3. Перелік екзаменаційних питань для складання іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації, щодо перевірки та оцінки їхніх знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів (додається).


 1. Вважати таким що втратив чинність розпорядження голови районної держаної адміністрації від 04.02.2008 року № 92/А-2008 „Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації”
 1. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

Голова районної державної адміністрації О.М. Могилко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови районної державної адміністрації

від „ 01” серпня 2011 року

677/А-2011
ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації
Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розпорядженням голови районної державної адміністрації, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію, керівник апарату районної державної або в разі його відсутності заступник голови райдержадміністрації . До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в районній державній адміністрації, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
Умови проведення конкурсу
5. Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної державної адміністрації за наявності вакантної посади державного службовця.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до районної державної адміністрації для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Оголошення про конкурс
9. Районна державна адміністрація опубліковує оголошення про проведення конкурсу в районній газеті „Вперед” а також на офіційному веб – сайті htth://rozdilna-rda.odessa.gov.ua не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників районної державної адміністрації в якому оголошується конкурс.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної державної адміністрації, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Особи, які працюють в районній державній адміністрації, і бажають взяти у конкурсі участь, зазначених документів до заяви не додають.

13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

15. Відділ організаційно –кадрової роботи апарату районної державної адміністрації перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Проведення іспиту та відбір кандидатів
18. Іспит проводиться конкурсною комісією районної державної адміністрації, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

19. Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України "Про державну службу" та " Про засади запобігання і протидії корупції” , а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

21. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

22. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів затверджується головою районної державної адміністрації, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в районній державній адміністрації і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

27. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної державної адмінітсрації, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної державної адміністрації не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

30. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

31. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної державної адміністрації протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

33. Рішення голови районної державної адміністрації може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від „ 01” серпня 2011 року

677/А-2011


Порядок проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

районної державної адміністрації, призначення на які здійснює

голова районної державної адміністрації
Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, як одного з етапів конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (далі - Порядок).
1.Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців районної державної адміністрації, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією районної державної адміністрації.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляє відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовам (тривалість іспиту, зміст за кількістю питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України „Про державну службу, „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України „Про державну службу, „Про засади запобігання і протидії корупції” затверджений спільним наказом Головного управління держаної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року № 30/84 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”.

1.6. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом письмового іспиту затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно змінені в установленому порядку.

1.7. Переліки питань іспитів можуть публікуватися у друкованих засобах масової інформації та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Відповідальними за надання учасникам конкурсу переліків питань для ознайомлення є відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Контроль за підготовкою учасників конкурсу здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку №1 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається три питання на перевірку знання Конституції України, законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, - по одному питанню щодо кожного закону, одне питання на перевірку знання Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

1.9. Питання №№ 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, затвердженні спільним наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року № 30/84 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, а питання №№ 4-5 відбираються з розділів 1 та 2 Переліку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  1. Білетів має бути не менше 15.

  2. З урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

  3. Іспит складається з трьох етапів:

 • підготовка до іспиту;

 • складання іспиту;

 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Відділ організаційно-кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатам про місце і час його проведення.


 1. Підготовка до іспиту.

2.1. Підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку – надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.


 1. Складання іспиту

3.1. Під час проведення іспиту мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

У разі відсутності декількох кандидатів іспит проводиться для однієї особи.

У разі виникнення невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на запитання білета.. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонують кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної державної адміністрації. Перед відповіддю на запитання обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.


 1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінювання знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатами, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання.

Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку.

4.3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка не може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
__________________________

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту на

заміщення вакантних посад

державних службовців обласної

державної адміністрації,

призначення на які здійснюється

головою обласної державної

адміністрації
  1   2   3Схожі:

Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження смт. Миколаївка " 24 " 11 2011 р. №571 /А-2011
Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на яких здійснює голова Миколаївської...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року
Про Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Підгаєцькій районній державній...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: завідувача сектору внутрішнього аудиту (1 вакантна посада)
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 11. 03. 2013...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 27. 05. 2013...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження до відома керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації самборського в.І
Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Борщівській районній...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації icon41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення
Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої-сьомої категорій...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2013 року м. Ланівці №394-од
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Лановецькій районній державній адміністрації...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconПро проведення конкурсу на вакантну посаду районної державної адміністрації
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Лановецькій районній державній адміністрації,...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 15 липня 2014 року №223-од „Про утворення комісії з організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в районній державній адміністрації
Самолук тетяну Мирославівну, начальника центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, на час проведення конкурсу на...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від „ 04 вересня 2015р. №249-од
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169, “Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи