Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації icon

Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністраціїНазваРозпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації
Сторінка2/3
Дата конвертації13.10.2016
Розмір481.86 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
1   2   3

Роздільнянська районна державна адміністрація
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ Прізвище, ініціали

( підпис)

від „ ____” _____________ 200__ року
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

Для складання іспиту кандидатами

На заміщення вакантних посад державних службовців
1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу”.
3. Питання на перевірку знання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”.
4. Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.
5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного підрозділу обласної державної адміністрації.

____________________________

Затверджено наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28. 28.07.2011 №930/19668

(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Національного агентства України з питань державної служби від 17 листопада 2011 року N 57)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

 3. Форма правління в Україні (стаття 5).

 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття

10).

 1. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

 2. Найважливіші функції держави (стаття 17).

 3. Державні символи України (стаття 20).

 4. Конституційне право на працю (стаття 43).

 5. Конституційне право на освіту (стаття 53).

 6. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

 7. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

 8. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

 9. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

 10. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

 11. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

 12. Державний бюджет України (стаття 96).

 13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 14. Повноваження Президента України (стаття 106).

 15. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

 1. Право на державну службу (стаття 4).

 2. Основні принципи державної служби (стаття 3).

 3. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

 4. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

 5. Основні права державних службовців (стаття 11).

 6. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

 7. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

 8. Присяга державних службовців (стаття 17).

 9. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття

22).

 1. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

 2. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

 3. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

 4. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

 5. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

 6. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

 7. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

 8. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

 9. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

 10. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

 3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

 4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

 5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).
 1. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

 2. Фінансовий контроль (стаття 12).

 3. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

 4. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

 6. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

 7. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

 8. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

 9. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення

(стаття 25).

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади (стаття 1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій (стаття 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 3 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій (стаття 4 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій (стаття 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 6. Акти місцевих державних адміністрацій (стаття 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 7 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”). 8. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій (стаття 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 1. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями (стаття 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 2. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів (стаття 14 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 3. Об’єкти управління місцевих державних адміністрацій (стаття 15 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 4. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями (стаття 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 5. Права місцевих державних адміністрацій (стаття 28 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 6. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами (стаття 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 7. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України (стаття 30 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”). 16. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (стаття 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 1. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій (стаття 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 2. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами (стаття 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 3. Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян (стаття 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

 4. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій (стаття 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”).

РОЗДІЛ ІІ

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів районної державної адміністрації

АПАРАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ організаційно – кадрової роботи

1. Поняття, основні принципи, система місцевого самоврядування.

2. Сільський, селищний, міський голова.

3. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

4. Організація та проведення атестації державних службовців.

5. Порядок стажування у державних органах.

6. Випробування при прийнятті на роботу.

7. Порядок присвоєння рангів державним службовцям.

8. Декларування доходів державних службовців.

9. .Порядок ведення особових справ державних службовців.

10. Порядок ведення трудових книжок.

11. Порядок обчислення стажу роботи, що дає право на одержання грошової винагороди за безперервну працю в органах державної влади.

12. Види надбавок до посадових окладів державних службовців та порядок їх встановлення.

13. Підстави та порядок надання відпусток без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку.

14. Види відпусток.

15. Порядок оформлення документів для розгляду питань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі.

16. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

17. Планування та організація роботи районної державної адміністрації.

18. Порядок підготовки і проведення нарад засідань та інших заходів в районній державній адміністрації.

19. Загальні положення Регламенту районної державної адміністрації.

20. Планування роботи районної державної адміністрації.

21. Порядок підготовки та проведення нарад в районній державній адміністрації.

22. Взаємовідносини районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування.

Відділ загального діловодства та контролю

 1. Організація діловодства в органах виконавчої влади. Документи, що регламентують порядок роботи з документами.

 2. Документування управлінської діяльності.

 3. Організація роботи з вхідними документами. Приймання документів.

 4. Організація роботи з вхідними документами. Попередній розгляд документів та підготовка їх до розгляду керівництвом районної державної адміністрації.

 5. Організація роботи з вхідними документами. Резолюція.

 6. Організація роботи з вхідними документами. Індексація вхідних документів

.

 1. Організація роботи з вихідними документами. Оформлення документів.

 2. Організація роботи з вихідними документами. Адресування документів.

 3. Організація роботи з вихідними документами. Оформлення додатків до документів.

 4. Організація роботи з вихідними документами. Засвідчення документів.

 5. Завдання і порядок контролю за виконанням документів.

 6. Строки виконання вхідних, вихідних та внутрішніх документів.

 7. Здійснення контролю за виконанням документів.

 8. Завдання відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

 9. Складання номенклатури і формування справ.

 10. Обов’язки розпорядників інформації.

 11. Оформлення запитів на інформацію.

Відділ комунікацій з громадськістю

1. Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

2. Політична система України.

3. Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

4. Загальні положення Закону України „Про політичні партії в Україні”.

5. Членство в політичних партіях та його обмеження.

6. Визначення поняття „громадське суспільство” та „комунікації з громадськістю”.

7. Принципи діяльності громадських об’єднань.

8. Основні завдання Стратегії сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та першочергові заходи щодо її реалізації.

9. Принципи взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства.

10. Основні положення постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формування тат реалізації державної політики”.

11. Принципи взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства.

12. Загальні положення Стратегії сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та першочергові заходи щодо її реалізації.

13. Основні завдання Стратегії сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та першочергові заходи щодо її реалізації (затвердженої Указом Президента України від24 березня 2012 року)

14. Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

15. Легалізація громадських об’єднань.
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

 1. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 3 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 2. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 4 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 3. Мобілізаційні підрозділи їх структура, штати, підпорядкованість (стаття 5 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 4. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 7 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 5. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо організації та проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 17 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ).

 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо організації та проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ).

 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 21 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 8. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 9. Хто підпадає під відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 10. Бронювання військовозобов'язаних. Мета, організація і порядок бронювання військовозобов'язаних (розділ V Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 11. Відповідальність за порушення законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (розділ VI Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

 12. Визначення, мета та правова основа введення воєнного стану (статті 1,2,3 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

 13. Порядок введення та скасування воєнного стану (розділ ІІ Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

 14. Діяльність органів державної влади в умовах воєнного стану (розділ ІІІ Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ).

 15. Зміст заходів правового режиму воєнного стану (стаття 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

 16. Взаємодія військового командування з органами державної влади в умовах воєнного стану (стаття 18 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"). 17. Гарантія прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану (розділ V Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

 1. Порядок розбронювання і відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період (постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року № 533 "Про затвердження Порядку розбронювання і відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період").

 2. Порядок розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство або які ліквідуються (постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 року № 1526 "Про затвердження Порядку розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство або які ліквідуються").

 3. При яких умовах можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини і громадянина (стаття 64 Конституції України).

Юридичний сектор

 1. Поняття „справа адміністративної юрисдикції” та „суб’єкт владних повноважень” відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 2. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

 3. Предметна підсудність адміністративних справ.

 4. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

 5. Порядок і строки апеляційного оскарження за Кодексом адміністративного судочинства України.

 6. Порядок і строки касаційного оскарження за Кодексом адміністративного судочинства України.

 7. Поняття та види юридичних осіб.

 8. Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність.

 9. Строки апеляційного оскарження за Цивільним процесуальним кодексом України.

 10. Строк касаційного оскарження за Цивільним процесуальним кодексом України.

 11. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

 12. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 13. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

 14. Господарська діяльність та господарські відносини.

 15. Право на звернення до господарського суду та порушення справ у господарському суді.

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 1. Поняття Державного реєстру виборців. Основні завдання Державного реєстру виборців.

 2. Основні засади ведення Державного реєстру виборців.

 3. Відносини виборців з Державним реєстром виборців.

 4. Форма ведення Державного реєстру виборців.

 5. Органи Державного реєстру виборців.

 6. Розпорядник Державного реєстру виборців, його повноваження.

 7. Органи ведення Державного реєстру виборців, їх підзвітність та підпорядкованість.

 8. Основні завдання відділів ведення Державного реєстру виборців.

 9. Функції відділів ведення Державного реєстру виборців.

 10. Права відділів ведення Державного реєстру виборців.

 11. Установи, з якими взаємодіють відділи ведення Державного реєстру виборців.

 12. Дії, які заборонені відділам ведення Державного реєстру виборців.

 13. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо включення до Реєстру.

 14. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни його персональних даних.

 15. Запит виборця до органу ведення Державного реєстру виборців.

 16. Порядок періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

 17. Уточнення персональних даних Державного реєстру виборців.

 18. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців.

 19. Цілі використання персональних даних Державного реєстру виборців.

 20. Використання статистичної інформації Державного реєстру виборців.

 21. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців.

 22. Відповідальність за порушення Закону України «Про Державний реєстр виборців».
1   2   3Схожі:

Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження смт. Миколаївка " 24 " 11 2011 р. №571 /А-2011
Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на яких здійснює голова Миколаївської...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року
Про Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Підгаєцькій районній державній...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: завідувача сектору внутрішнього аудиту (1 вакантна посада)
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 11. 03. 2013...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 27. 05. 2013...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження до відома керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації самборського в.І
Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Борщівській районній...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації icon41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення
Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої-сьомої категорій...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2013 року м. Ланівці №394-од
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Лановецькій районній державній адміністрації...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconПро проведення конкурсу на вакантну посаду районної державної адміністрації
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Лановецькій районній державній адміністрації,...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 15 липня 2014 року №223-од „Про утворення комісії з організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в районній державній адміністрації
Самолук тетяну Мирославівну, начальника центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, на час проведення конкурсу на...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від „ 04 вересня 2015р. №249-од
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169, “Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи