Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації icon

Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації



НазваРозпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації
Сторінка3/3
Дата конвертації13.10.2016
Розмір481.86 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
1   2   3

Відділ фінансово - господарського забезпечення


 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації у структурі райдержадміністрації. Підпорядкованість відділу.

 2. Правові засади діяльності відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 3. Основні завдання відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 4. Поняття інвентаризації. Повноваження відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації щодо проведення інвентаризації.

 5. Складові частини заробітної плати державних службовців.

 6. Середня заробітна плата, її складові та порядок обчислення для оплати щорічної відпустки.

 7. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 8. Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності.

 9. Організація та ведення бухгалтерського обліку.

 10. Обов’язки головного бухгалтера.

 11. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

 12. Проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

 13. Види матеріальних допомог державним службовцям. Порядок нарахування та виплати.

 14. Порядок оплати витрат на відрядження.

 15. Коди економічної класифікації видатків бюджету, порядок їх застосування в бюджетних установах.

ІНШІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ економічного розвитку і торгівлі

 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій у питаннях розроблення державних і регіональних програм, чим вони визначаються.

 2. Основні принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України.




 1. Головна мета державної регіональної політики. Принципи, на яких ґрунтується державна регіональна політика.

 2. Мета і основні умови розроблення державних цільових програм.

 3. Затвердження державної цільової програми. Які комплексні цільові програми реалізуються в області.

 4. Особливості формування стратегій регіонального (місцевого) розвитку, їх зміст, структура та основні засади.

 5. Державні засади проведення оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів.

 6. Основні напрямки державної політики у промисловості.

 7. Процедури, які застосовуються для підприємств-банкрутів.

 8. Засади призначення керівників підприємств промисловості, які мають стратегічне значення для економіки держави.

 9. Повноваження облдержадміністрації в частині регулювання (встановлення) цін і тарифів.

 10. Перспективи розвитку промисловості області.

 11. Форми господарської діяльності підприємств.

 12. Органи державного управління у сфері промисловості.

 13. Показник ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства і як він розраховується.

 14. Інструмент держави для регулювання ставки кредитів комерційних банків.

 15. Поняття банкрутства.

 16. Основні засади державної політики підтримки та розвитку підприємництва.

 17. Основні складові державної регуляторної політики.

 18. Основні засади Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Поняття „документ дозвільного характеру”, спосіб його отримання

Відділ житлово-комунального господарства

 1. Принципи державної політики у сфері житлово-комунальних послуг.

 2. Повноваження обласних державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг.

 3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.

 4. Класифікація житлово-комунальних послуг, розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення та за порядком затвердження цін/тарифів.

 5. Гарантії прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання.

 6. Повноваження обласної державної адміністрації у сфері питної води та питного водопостачання.

 7. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами.

 8. Напрями розвитку систем теплопостачання.

 9. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання.

 10. Основні принципи державної політики енергозбереження.

 11. Призначення та система благоустрою населених пунктів.

 12. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів.

 13. Повноваження сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів.

 14. Організація благоустрою населених пунктів, елементи благоустрою.

 15. Мета створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та його статус.

Управління агропромислового розвитку

 1. Участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики.

 2. Розробка та здійснення заходів щодо державної підтримки і захисту товаровиробників.

 3. Здійснення координації діяльності управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, погодження призначення на посади та звільнення з посад начальників.

 4. Координація роботи підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, погодження призначення та звільнення з посад їхніх керівників. 5. Підготовка пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку та обласного бюджету.

 1. Розробка проектів планів обласних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва та контроль їх виконання.

 2. Організація складання балансів використання сільськогосподарської продукції, забезпечення матеріально-технічними та енергетичними ресурсами.

 3. Організація формування та розвитку ринку зерна, як одного із пріоритетних секторів економіки держави.

 4. Організація розроблення і здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки області.

 5. Участь в організації товарних та фінансових інтервенцій на регіональному рівні.

 6. Організація роботи з питань розвитку галузей АПК, збереження родючості ґрунтів, якісного стану і продуктивності земель.

 7. Організація роботи з питань наукового і кадрового забезпечення, удосконалення інформаційного забезпечення агропромислового комплексу області.

 8. Формування та реалізація соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агро продовольчого ринку і сільських територій області.

 9. Забезпечення організації формування ресурсів сільськогосподарської продукції для державних та регіональних потреб.

 10. Сприяння формуванню ринкової інфраструктури, розвитку господарств усіх форм власності.

 11. Здійснення контролю за якістю продуктів харчування у процесі закупівлі та переробки на підприємствах області.

 12. Участь в організації атестації об’єктів виробництва та сертифікації продукції переробних підприємств.

 13. Аналіз та надання пропозицій щодо умов удосконалення оподаткування, кредитування, державної підтримки суб’єктів господарювання усіх форм власності галузей агропромислового виробництва регіону.

 14. Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів у галузях агропромислового комплексу області.

 15. Забезпечення прозорості та доступності сільгосптоваровиробників області до бюджетних ресурсів, організація контролю за їх цільовим використанням.

Управління соціального захисту населення

 1. Мета і основні завдання програми зайнятості населення Роздільнянського району.

 2. Альтернативна (невійськова) служба та її тривалість.

 3. Основна мета проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах.

 4. Поняття колективного договору.

 5. Порядок індексації заробітної плати.

 6. Законодавство, що регламентує соціальний захист ветеранів війни.

 7. Категорії ветеранів війни.

 8. Закон, що регламентує соціальний захист ветеранів праці.

 9. Закон, що регламентує соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

 10. Закон, що регламентує соціальний захист інвалідів.

 11. Пільги, передбачені законодавством для “дітей війни”.

 12. Норми споживання твердого палива та скрапленого газу.

 13. Мета та завдання створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

 14. Порядок призначення та виплати допомог: одноразової при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам.

 15. Порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Сектор містобудування та архітектури

 1. Законодавство у сфері містобудівної діяльності.

 2. Нормативне регулювання планування та забудови територій.

 3. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності.

 4. Організація планування та забудови територій. 5. Планування територій на регіональному рівні.

 1. Врахування громадських інтересів.

 2. Розроблення та затвердження схем планування територій на регіональному рівні.

 3. Планування територій на місцевому рівні.

 4. Генеральний план населеного пункту.

 5. План зонування території.

 6. Детальний план території.

 7. Містобудівний кадастр.

 8. Забудова територій.

 9. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності.

 10. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб.

Відділ освіти

 1. Законодавство України про загальну середню освіту, основні завдання законодавства.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти.

 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

 4. Учасники навчально-виховного процесу, їх обов’язки, права та інші додаткові види соціального і матеріального забезпечення.

 5. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів, установ, організацій, підприємств системи освіти.

 6. Матеріально-технічна база закладів освіти.

 7. Міжнародне співробітництво у державній системі освіти, договори.

8. Учасники навчально-виховного процесу. Кадрове забезпечення сфери освіти. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників. Гарантії педагогів та інших категорій працівників закладів освіти. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 1. Управління та організація професійно-технічної освіти.

 2. Організація навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах.

 3. Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів.

 4. Фінансово-економічні відносини у галузі професійно-технічної освіти.

 5. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність у галузі професійно-технічної освіти.

 6. Державна політика у галузі вищої освіти.

 7. Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу.

 8. Створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу.

 9. Законодавство України про дошкільну освіту. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

 1. Фінансування організації оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій.

 2. Категорії дітей, що підлягають першочерговому оздоровленню.

 3. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на організацію виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

 4. Формування здорового способу життя серед дітей і молоді.

 5. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії у молодіжному середовищі як пріоритетні напрями реалізації державної політики.

 6. Розвиток підприємницької діяльності молоді.

 7. Гендерні перетворення – механізм просування ґендерної рівності.

 8. Координація діяльності щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності у суспільстві.

 9. Поняття „насильство в сім’ї” згідно з Законом України „Про попередження насильства в сім’ї”, види насильства.

 10. Поняття „торгівля людьми”.

 11. Реалізація в Україні державної політики стосовно сімей, дітей та молоді. Поліпшення демографічної ситуації в країні.

 12. Право на почесне звання „Мати – героїня”.

 13. Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

 14. Термін „гранти Президента України для обдарованої молоді”. Умови отримання гранту.

 15. Положення про стипендії голови обласної державної адміністрації обдарованим дітям Одеської області.

Архівний відділ

 1. Національний архівний фонд та загальні засади його формування.

 2. Визначення терміну «архівна установа».

 3. Обов’язки ліквідатора з питань забезпечення зберігання фінансово-господарських документів ліквідованого підприємства, установи, організації.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи ( розділ IХ Закону України «Про Національний архівний фонд», стаття 92 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»).

 5. Особливості обліку і зберігання унікальних документів Національного архівного фонду.

 6. Визначення терміну «державний архів».

 7. Право власності на документи Національного архівного фонду. Хто може стати засновником архівної установи?

 8. Система архівних установ України.

 9. Використання Національного архівного фонду.

10 Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду.

11. Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відділ культури і туризму

 1. Законодавство України про культуру.

 2. Права громадян України всіх національностей у сфері культури.

 3. Професійна творча діяльність.

 4. Основні завдання управління культури і туризму.

 5. Державне управління бібліотечною галуззю.

 6. Музейна справа. Проблеми функціонування музейної справи.

 7. Система органів управління культурою в структурі органів місцевого самоврядування.

 8. Підтримка аматорського мистецтва в Україні. Регіональний аспект діяльності у цьому напрямку.

 9. Підтримка органами державного управління галуззю громадських творчих об’єднань.

 10. Забезпечення діяльності закладів культури у системі Міністерства культури України, що обслуговують дітей.

 11. Впровадження платних послуг у сферу культури і мистецтва.

 12. Організація спеціальної освіти у галузі культури.

 13. Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні.

 14. Нормативи забезпечення населення клубними закладами.

 15. Рівні базової мережі закладів культури.

 16. Участь громадськості у розвитку сфери культури.

 17. Визначення терміну "національна меншина", права національних меншин згідно з чинним законодавством.

 18. Державна політика у сфері міжнаціональних відносин.

 19. Які організації в Україні є релігійними?

 20. Право громадян України на свободу совісті.



 1. Визначення і типи віз та правила оформлення документів для в'їзду в Україну.

 2. Право на національно-культурну автономію.



Служба у справах дітей

 1. Виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування.

 2. Право дитини на житло і майно.

 3. Ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування.

 4. Захист прав дитини у спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання.

 5. Притулки для дітей служб у справах дітей як заклади соціального захисту дітей.

 6. Право дитини на контакт з батьками, які проживають окремо.

 7. Усиновлення дитини як одна з форм влаштування.

 8. Порядок виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 9. Право дитини на життя та охорону здоров’я.

 10. Організація охорони дитинства.

 11. Профілактика правопорушень серед дітей.

 12. Право дитини на захист від усіх форм насильства.

 13. Відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють, за виховання та розвиток дитини.

 14. Створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей як розвиток сімейних форм виховання.

Сектор з питань цивільного захисту

 1. Мета утворення системи Цивільної оборони України.

 2. Законодавче регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 3. Законодавче регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 1. Джерела фінансування заходів з цивільної оборони.

 2. Органи, які організують роботу із запобігання надзвичайними ситуаціям техногенного та природного характеру, захисту населення і територій.

 3. Організація контролю за дотриманням вимог законодавства з питань цивільної оборони органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

 4. Механізм забезпечення державних гарантій щодо реалізації права громадян України на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха.

 5. Режими функціонування єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

9 Нормативний документ щодо визначення класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій.

 1. Поняття “надзвичайна ситуація”.

 2. Склад сил цивільної оборони.

 3. Керівництво Цивільної оборони України відповідно до її побудови.

 4. Основні документи що визначають завдання і функції конкретних аварійнорятувальних служб.

 5. Основні завдання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Відділ надання адміністративних послуг

 1. Визначення термінів: адміністративна послуга, суб’єкт звернення, суб’єкт надання адміністративної послуги.

 2. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг

 3. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг.

 4. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг.

 5. Інформаційна картка адміністративної послуги.

 6. Технологічна картка адміністративної послуги.

 7. Порядок надання адміністративних послуг.

 8. Строки надання адміністративних послуг

 9. Центр надання адміністративних послуг.

 10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг.

 11. Основні завдання адміністратора.

 12. Надання супутніх послуг в центрі надання адміністративних послуг.

 13. Єдиний державний портал адміністративних послуг

 14. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг.

 15. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

Фінансове управління

 1. Визначення основних термінів: бюджет, бюджетна система України, бюджетний процес, бюджетні кошти, дефіцит бюджету, кошторис (стаття 2 Бюджетного кодексу України).

 2. Визначення основних термінів: бюджетні установи, головні розпорядники бюджетних коштів, місцеві бюджети, місцевий фінансовий орган, проект бюджету ( стаття 2 Бюджетного кодексу України)

 3. Визначення основних термінів: витрати бюджету, доходи бюджету, кошторис, платіж, субвенції, фінансування бюджету ( стаття 2 Бюджетного кодексу України).

 4. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

 5. Склад бюджетного законодавства. Структура бюджетної системи України (статті 4, 5 Бюджетного кодексу України).

 6. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків та кредитування бюджету (статті 8, 9, 10 Бюджетного кодексу України).

 7. Складові частини бюджету (стаття 13 Бюджетного кодексу України).

 8. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).

 9. Контроль та аудит у бюджетному процесі (стаття 26 Бюджетного кодексу України).

 10. Склад доходів та видатків Державного бюджету України (статті 29,30 Бюджетного кодексу України).

 11. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (стаття 75 Бюджетного кодексу України).

 12. Затвердження місцевих бюджетів (стаття 77 Бюджетного кодексу України).

 13. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78 Бюджетного кодексу України).

 14. Порушення бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства (статті 116 та 121 Бюджетного кодексу України).

 15. Порядок застосування заходів впливу за бюджетні правопорушення. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства (статті 118, 124 Бюджетного кодексу України).
1   2   3



Схожі:

Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження смт. Миколаївка " 24 " 11 2011 р. №571 /А-2011
Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на яких здійснює голова Миколаївської...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року
Про Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Підгаєцькій районній державній...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: завідувача сектору внутрішнього аудиту (1 вакантна посада)
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 11. 03. 2013...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 27. 05. 2013...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження до відома керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації самборського в.І
Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Борщівській районній...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації icon41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення
Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої-сьомої категорій...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2013 року м. Ланівці №394-од
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Лановецькій районній державній адміністрації...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconПро проведення конкурсу на вакантну посаду районної державної адміністрації
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Лановецькій районній державній адміністрації,...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 15 липня 2014 року №223-од „Про утворення комісії з організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в районній державній адміністрації
Самолук тетяну Мирославівну, начальника центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, на час проведення конкурсу на...
Розпорядження 01. 08. 11 №677/А-2011 Про конкурс в Роздільнянській районній державній адміністрації на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від „ 04 вересня 2015р. №249-од
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169, “Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи