Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма icon

Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма



НазваРішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма
Сторінка2/5
Дата конвертації13.10.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипРішення
скачать >>>
1   2   3   4   5

Головним завданням інвестиційної політики у 2013 році стане спрямування інвестиційних потоків у пріоритетні сектори економіки, подальше створення та вдосконалення функціонування територій пріоритетного розвитку, активізація науково-технічної та інноваційної діяльності в інтересах розвитку регіональної економіки.

Всього протягом 2013 року очікується за рахунок усіх джерел фінансування освоїти більше 70,0 млн. грн. капітальних інвестицій.

Переважну частку капітальних інвестицій становитимуть інвестиції в матеріальні активи. Основними джерелами інвестування залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено гострою потребою в оновленні активної частини основних фондів, та кредити банків.

Найбільше спрямування капітальних інвестицій передбачається в харчовій промисловості, зокрема, транспорт та зв'язок і будівництво.


Продовжиться реалізація низки значних інвестиційних проектів об'єктів торгівлі та житлового фонду, а також бюджетні капіталовкладення з місцевих бюджетів розвитку.

Одним з основних завдань районної політики є залучення додаткових інвестицій в реальний сектор економіки. Відповідно до Закону України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» максимально спрощується для суб’єкта інвестиційної діяльності порядок отримання послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, шляхом запровадження принципу «єдиного вікна».

У 2013-2017 роках основні зусилля будуть спрямовані на спрощення процедур дозвільної системи у сфері господарської діяльності та реформування системи надання адміністративних послуг, усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, розвитку механізмів фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва.

Інструментом реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва є реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Роздільнянському районі на
2013-2015 роки.

Започаткування «принципу мовчазної згоди», декларативного принципу отримання дозвільних документів дозволить значно спростити процедури отримання дозволів та сприятиме дотриманню строків розгляду заяв підприємців.

Забезпечення функціонування обласного та місцевих центрів надання адміністративних послуг спростить процедуру отримання суб’єктами господарювання та громадянами адміністративних послуг.

З метою залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва продовжиться робота районної ради підприємців Роздільнянського району.

Важливим аспектом соціально-економічного розвитку області є інноваційна складова, а саме впровадження інноваційних видів продукції, нових технологій і техніки, застосування науково-технічних розробок. Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств прогнозується у 2013-2017 роках на рівні 15,0 відсотка, що дасть можливість значно підвищити рівень задоволення зростаючих потреб в сучасних видах промислової продукції.

Демографічна ситуація в районі у прогнозуємий період характеризуватиметься збільшенням чисельності населення через його природне збільшення народжуваності та незначного зменшення смертності. Позитивно впливатиме на демографічну ситуацію і міграція населення. Враховуючи природне скорочення та позитивне сальдо міграції, середньорічна чисельність населення очікується на рівні попереднього року.

Ефективний розвиток економіки в районі неможливий без розвитку гнучкого ринку праці. Завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектора економіки та реалізації правових і економічних механізмів, спрямованих на легалізацію зайнятості, зменшуватиметься чисельність економічно неактивного населення.

Пріоритетними напрямами у сфері зайнятості населення на
2013-2017 роки залишиться забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме підвищення економічної активності населення, сприяння повній продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо державного регулювання ринку праці, недопущення зростання безробіття, створення нових робочих місць із належними умовами та гідною оплатою праці.

Прогнозується, що чисельність безробітного населення у віці 15-70 років в середньому за 2017 рік збільшиться до 1500 осіб, а рівень безробіття - до 1,6%.

Введення в дію нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» з 1 січня 2013 року сприятиме ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посиленню конкурентоспроможності громадян на ринку праці.

З метою покращення ситуації на ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості населення передбачається утворення робочих місць для 770 незайнятих осіб та працевлаштування 480 осіб, з них 20 осіб - шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Для формування ефективного ринку праці, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили відповідно до потреб економіки проводитиметься робота щодо впровадження нових технологій навчання безробітних, розширення обсягів навчання шляхом стажування з максимальним використанням навчальної бази Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Організація професійного навчання безробітних, в основному, буде орієнтована на виконання замовлень роботодавців.

З метою поліпшення матеріального становища громадян, особливо тих, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, центрами зайнятості разом з місцевими адміністраціями та зацікавленими підприємствами організовуватимуться оплачувані громадські роботи як захід тимчасової зайнятості населення.

Виконання завдань, визначених у основних напрямах розвитку району, відбуватиметься завдяки узгодженій діяльності із органами виконавчої влади з питань розв’язання актуальних проблем галузевого та районного розвитку, шляхом поліпшення інвестиційного клімату, посилення мотивації органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо зміцнення місцевих бюджетів, розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад та реалізації проекту «Народний бюджет» з вирішенням конкретних потреб мешканців району.

2.3. Основні показники ринку праці



Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очіку-ване

2014

прог-ноз

2015

прог-ноз

2016

прог-ноз

2017

прог-ноз

1. Середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці

34448

34482

34516

34550

34584

34618

34670

2. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб

376

495

550

550

570

570

580

3. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), у відсотках до населення працездатного віку

1,1

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6


2.4. Показники професійної підготовки та використання робочої сили



Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очіку-ване

2014

прог-ноз

2015

прог-ноз

2016

прог-ноз

2017

прог-ноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

221

186

210

210

210

210

210

у тому числі:






















1.1. випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації, усього

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

-

-

-

-

-

-


-


1.2. випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації, усього

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

-

-

-

-

-

-


-


1.3 випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього

221

186

210

210

210

210

210

з них працевлаштовані як молоді працівники

213

179

200

200

200

200

200

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

х

х

210

210

210

210

210

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць


х


х


75


75


75


75


75

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього



х



х



24



25



23



13



20

в тому числі з отриманням:






















одноразової адресної допомоги

х

х

19

24

23

13

20

житла

х

х

4

6

5

7

5

4. Середньо-облікова штатна чисельність працівників,

тис. осіб

6104

6256

6300

6320

6325

6325

6325

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб.

182

34

34

39

-

-

-

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

3,0

0,5

05

0,51

-

-

-

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

320

652

650

630

630

610

610

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

5,2

10,4

9,6

10,03

10,0

9,9

9,9

9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

х

х

11

11

11

11

11
1   2   3   4   5



Схожі:

Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 29 квітня 2014 року м. Підгайці №107-од
Програма, затвердженої рішенням Підгаєцької районної ради від 10 жовтня 2013 року №216
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від "16" жовтня 2013 року селище Гусятин №353-од
В І с на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28. 03. 2013 року №252
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового
...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2013 року м. Монастириська №421-од Про організацію виконання
Монастириського району на період до 2017 року (далі Програма), затвердженої рішенням районної ради від 16 серпня 2013 року №273
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 03 грудня 2013 року смт. Козова №385-од
З метою реалізації програми розвитку туризму а Козівському районі на 2013 2015 роки (далі Програма), затвердженої рішенням сесії...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРішення районної ради 02 жовтня 2013 року Зміни до Положення про помічника-консультанта депутата Новгород-Сіверської районної ради, затвердженого рішенням районної ради 25 листопада 2011 року Стаття 7

Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 20 жовтня 2015 року смт Підволочиськ №313 -од
Підволочиського району на 2015-2017 роки (далі – програма) затвердженої рішенням районної ради від 16 жовтня 2015 року №509 та організації...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від " 18 " лютого 2013 року селище Гусятин №42-од
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, з метою організаційного забезпечення реалізації районної програми...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 16 жовтня 2013 року м. Монастириська №317-од
Реалізація заходів районної цільової програми „Цукровий діабет на 2010-2013 роки”, затвердженої рішенням Монастириської районної...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 02 жовтня 2014 року селище Гусятин №372-од
Тернопільській області на 2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 31 жовтня 2013 року №1474, на виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи