Програма «питна вода роздільнянщини» icon

Програма «питна вода роздільнянщини»НазваПрограма «питна вода роздільнянщини»
Дата конвертації13.10.2016
Розмір365.81 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
1. /5.doc
2. /6.doc
Програма «питна вода роздільнянщини»
Додатки до Програми джерела питного водопостачання роздільнянського району Забір та використання води

Затверджено

рішенням районної ради

від 31 липня 2009 року

339-V

РАЙОННА ПРОГРАМА
«ПИТНА ВОДА
РОЗДІЛЬНЯНЩИНИ»

На 2009-2020 роки
м.РОЗДІЛЬНА

2009 РІК

Зміст
стор.

1

Вступ


3-4

2.1

Аналіз стану водопровідно-каналізаційного господарства, питного водопостачання та висновки щодо тенденцій його розвитку та поліпшення якості послуг.


5-17

2.2

Мета та цілі Програми.


17-19

2.3

Фінансове забезпечення.


19-20

2.4

Контроль за виконанням Програми


20

2.5

Оцінка ефективності і результативності реалізації Програм та можливих соціально- економічних наслідків


20

2.6

інформаційне забезпечення та аналіз виконання програми

20-21

додатки до програми
ВСТУП
Питання розробки та затвердження районної Програми «Питна вода Роздільнянщини» піднімається вже протягом останніх двох років.

Необхідність її прийняття визвана тим, що сьогодні надані послуги з водопостачання не в повній мірі відповідають вимогам споживача та діючому законодавству взагалі.

Нормативна-правовою базою для розробки Програми являються низка Законів України , Постанов КМУ, інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, нормативні акти місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування.

Вода- основа усього живого, а зокрема якісна, прісна питна - це екологічна безпека здоров’я кожного з нас, майбутнє нації й усього людства.

Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві Роздільнянського району накопилось досить значна кількість проблем які потребують негайного вирішення.

У ветхому та аварійному стані знаходяться 80-90 % мереж водопостачання ,біля 70-80 % мереж водовідведення, значна частина енергоємного обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і потребує заміни.

Втрати питної води під час її транспортування та розподілу в середньому по району сягають 40-50 %, а на окремих дільницях більше 60 %.

Значна частина споживачів забезпечується питною водою за графіком.

Окремим населеним пунктам подається питна вода , яка за окремими якісними показниками не відповідає вимогам чинного стандарту.

В 32 населених пунктах району , а це 37 % їх загальної кількості взагалі відсутнє централізоване водопостачання.

Населення цих сіл користується підвізною водою.

В місцевому бюджеті на реалізацію програм розвитку житлово-комунально господарства, зокрема розвиток і реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, катастрофічно не вистачає коштів.

Вирішити проблемні питання ,що сьогодні гостро стоять на порядку денному без програми неможливо. Тому і назріло питання розробки програми «Питна вода Роздільнянщини», під яку б можна було залучати кошти з різних джерел фінансування.

Цю програму розроблено з метою підвищення ефективності, надійності та якості надання населенню послуг з водопостачання .
Місцева програма щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості визначає конкретні завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення, головні проблеми розвитку господарства , ступень невідкладності, ресурсозабезпеченості та терміни їх вирішення, зміст та послідовність необхідних для цього взаємо узгоджених дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, громадських організацій , суб’єктів підприємництва та окремих громадян.

Оскільки програма містить у собі перелік заходів щодо реформування і розвитку водопровідної сфери, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів, а також терміни їх реалізації, вона стає й засобом контролю з боку територіальних громад за діяльністю місцевої ради та її виконавчого органу.

Дія цієї програми поширюється на всі суб’єкти господарювання, що виробляють питну воду, якою забезпечується місто, інші населені пункти, окремо розташовані об’єкти шляхом централізованого питного водопостачання, інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, та інші контролюючі органи ,що здійснюють регулювання, нагляд, та контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання.

Програма передбачає ряд заходів, які усунуть велику кількість проблем ,які постійно виникають між суб’єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання.

Забезпечення якісною питною водою населення здійснюється підприємствами питного водопостачання.

Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води.

З цією метою центральний орган виконавчої влади з питань житлово- комунального господарства щороку готує і оприлюднює в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечує зацікавлені органи державної влади нормативною базою про порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення.

Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання шляхом забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання .

Підприємства питного водопостачання зобов’язані здійснювати:

-заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання,

- заходи організаційного, науково - технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;

-Задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення резервних систем питного водопостачання;

-контроль за дотриманням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання,

-проведення державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання, екологічної і санітарно –епідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов’язані з використанням джерел питного водопостачання;

Програма базується на основних положеннях та завданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, передбачених Загальнодержавною програмою.

Районна програма відповідає Загальнодержавній програмі „Питна вода України”,розробленій на період 2006-2020 роки, узгоджується між собою та з документами соціально - економічного розвитку району, опираючись на плани розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, їх інвестиційну та виробничу програму.

Інформаційною основою складання Програми „Питна вода Роздільнянщини” у частині розвитку водопровідно-каналізаційного господарства є прогнозні та проектні пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування., що містять у собі систему даних про сучасний стан , статистичні , адміністративні дані,та характеризують динаміку розвитку водопровідного господарського комплексу.

Програма „Питна вода Роздільнянщини” передбачає заходи щодо технічного переоснащення та модернізації цих об’єктів з визначенням обсягів і джерел фінансування, а також завдання і заходи щодо реформування системи управління об’єктами водопровідно-каналізаційного господарства, що перебувають у спільній власності територіальних громад.

В сільській місцевості розробляються відповідні заходи ,які відображаються в місцевих програмах територіальних громад,які затверджуються ними щороку.

Аналіз стану водопровідно-каналізаційного господарства,

питного водопостачання та висновки щодо тенденцій його розвитку

та поліпшення якості послуг.
м.Роздільна.

Водопостачання м.Роздільна здійснюється від ВНС с.Степанівка шляхом подачі її по підвідному водогону до м.Роздільна та від 30 артсвердловин ,які належать як підприємствам міста так і відносяться до комунальної власності громади.

Для забезпечення питною водою мешканням м. Роздільна рішення виконкому Роздільнянської міської ради від 28.12.02р №40 було створено комунальне підприємство „Роздільнаводоканал .”

На баланс нового підприємства були передані водозабірні споруди та мережі від Котовського СМЄУ№2 Одеської залізниці, а з серпня 2004р всі споруди ,які в минулому обслуговувались приватним підприємством „Комунальщик”.

Поряд з цим на баланс підприємства були передані споруди та мережі по водовідведенню:

очисні споруди в с. Матишівка – та 13км каналізаційних мереж і колекторів по м.Роздільна .

Підприємство «Роздільнаводоканал» обслуговує 11 артсвердловин, 13км підвідного водогону ,68км розподільчих та 15 км внутрішніх мереж по місту.

Загальна протяжність водопровідних мереж 96км з них 55,6 км ветхих та аварійних ,а це 58 % від загальної їх протяжності.

На балансі підприємства знаходяться 9 одиниць транспортних засобів ,які експлуатуються 15-20років і більша половина з них знаходиться в аварійному стані.

Основним видом діяльності підприємства КП „Роздільнаводоканал”є надання послуг по водопостачанню та водовідведенню. Загальна площа земельної ділянки складає 38,3га в тому числі насосна станція с. Степанівка 18,0 га та очисні споруди с. Матишівка 11,5га.

У минулому будівництво всіх магістральних та розвідних мереж велося хаотично без гідравлічних розрахунків. Таке будівництво привело до дефіциту води в окремих районах і вулицях міста. Знос водопровідних мереж приводить до частих аварій.

Щоб запобігти цьому, за останні роки почали проводити реконструкцію існуючих розвідних мереж міста та магістрального водопроводу Степанівка -Роздільна.

В 2004році за рахунок коштів виділених з Державного та частково міського бюджету, силами КП ”Роздільнаводоканал” було замінено 6км мереж на вулицях Шевченко, Будьонного,Московська,частково 1 Травня та Червоноармійська .

Протягом 2007 -2008 років проводилася реконструкція водопровідних мереж вулиць м. Роздільна відповідно до розробленого проекту. , який не завешено.

Проте цього було замало. Місто не забезпечене питною водою в достатній кількості і особливо це стосується північно-східної його частини .

Для цього в 2008 році за рахунок субвенції з Державного бюджету ,почали реалізовувати першу чергу проекту реконструкції підвідного водогону Степанівка-Роздільна з повною заміною труб на поліетиленові загальною вартістю біля 18 млн грн.

За рахунок коштів підрядника,який здійснював реконструкцію виконано проектно-кошторисну документацію та освоєно біля 5 млн. грн.

Крім того, за рахунок Державного бюджету пробурено нову артезіанську свердловину по вул.,Котовського поряд з існуючою.

Це дасть можливість відновити водопостачання на частині вулиць,які підключені до цієї свердловини.

Для вирішення проблемного питання водопостачання південно-західної частини міста в районі колишнього воєн буду проведено капітальний ремонт водопровідних мереж м.Роздільна на вулицях Говорова, Октябрська, Щербакова,Радянська, які останнім часом незадовільно забезпечувалися питною водою .

Проведені ремонтні роботи по пере підключенню водопровідної мережі від вул.. Радянська до Парк-Банку,що в свою дасть можливість забезпечити подачу води від реконструйованого водопроводу по вул..Комсомольська в центральну частину міста.

Проте і проведені ремонти ,і реконструкція підвідного водогону та розподільчих мереж не дали бажаного результату.

Без повної реконструкції водопровідних мереж міста відповідно до розробленого проекту, підвідного водогону високого тиску Степанівка-Роздільна та будівництва станції 3-го підйому з резервуаром чистої води нормального тиску в місті не буде.

До цього ж в місті відсутня схема водопостачання,без чого також неможливо в повній мірі правильно експлуатувати водопровідні мережі та надавати якісні послуги.

Цими проблемами постійно переймається не тільки міська ,а й районна та обласна влада, тому заходами передбачено проведення ряду робіт,виконання яких в подальшому має в повній мірі забезпечити безперебійне водопостачання споживачів міста та.зняти соціальну напругу.

Крім основного підприємства, що надає послуги з водопостачання населенню та іншим споживачам, водопостачанням займаються підприємства міста : ВАТ»Гідропрес», ЦРЛ, Роздільнянський елеватор, УМІТ,ВАТ»Роздільнянське РТ,»СТОВ «Роздільнянське» ТОВ „Роздільнатранс” ТОВ „Молпродукти Виробничий комбінат ФГ Качуренко АПП „Південь” на балансах яких знаходяться артезіанські свердловини та водопровідні мережі ,але виробнича діяльність по водопостачанню не є основною.
Смт.Лиманське
Водопостачання смт.Лиманське здійснюється наступним чином:

1-приватний сектор селища Лиманське забезпечується питною водою з 9-и артезіанських свердловин, облаштованих баштами Рожновського.

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 20 км.

В 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету був проведений капітальний ремонт 1 черги селищних водопровідних мереж 12265 м/п.

В 2008 році за рахунок коштів державного бюджету в рамках дії Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства проведний капітальний ремонт 1 черги водопровідних мереж колишнього військового містечка на суму 1 млн. грн.

Технічний стан водопровідно-каналізаційного господарства селища,яке не підпало під ремонт незадовільний,. тому існує необхідність завершення проведення капітального ремонту другої черги для нормального водопостачання.

Мережі селища будувалися понад 40 років назад , прийшли в непридатний для експлуатації стан , потребують термінового ремонту .

Негайної заміни потребують 3 водонапірних башти потужністю 25м3 кожна.

Поряд з цим настала нагальна потреба по бурінню двох нових свердловин на території селища.

Одна з них (біля кладовища) була законсервована та пізніше взагалі демонтована через неможливість подальшої її експлуатації через невідповідність її екологічним вимогам.

Інша була викуплена ТОВ «Лиман» в 2003 році для забезпечення виробничих потреб самого підприємства.

В першочерговому порядку необхідно пробурити артсвердловину по вул. Перемога на краю селища для розгрузки свердловини по вул..Южна, яка забезпечує водою біля 1/3 абонентів селища.

11- водозабезпечення житлового масиву колишнього військового містечка здійснюється від трьох артсвердловин через ВНС.

Протяжність водопровідних мереж складає 5958 м. Стан водопровідних мереж на дільницях, де не проведенио капітального ремонту незадовільний,потребує капітального ремонту та заміни трубопроводів на нові .

Через значну зношеність трубопроводів виникає велика кількість поривів на трасі, що в свою чергу призводить до невдоволення населення ,що споживає послугу з однієї сторони , та значних втрат води ,її подорожчання та великих збитків підприємства.

Стан ВНС та артсвердловин робочий .Проте існує необхідність модернізації ВНС шляхом впровадження енергозберігаючих технологій ( встановлення частотного перетворювача )для більш ефективної її роботи та зниження фактичних витрат на виробництво води.

. Сільські населені пункти.
В сільських населених пунктах стан водопровідних мереж ще в гіршому стані, в деяких з них дійшов критичної межі та потребує негайної реконструкції.
Камянська сільська рада

с.Камянка

Водопостачання централізоване.

Протяжність мереж складає 7350 м.п.

Водопостачання здійснюється за допомогою 3-х артсвердловин.

1.Артсвердловина по вул. .Шкільна (комунальна власність) Стан водопровідної мережі добрий.

2.Артсвердловина по вул.1травня.

Стан мережі незадовільний .Потребує капітального ремонту.

3.Артсвердловина МТФ №1 ( на балансі СБК «Україна»)

Стан системи добрий.

4.Артсвердловина за межами населеного пункту Камянка ( на балансі СБК «Україна»)

Не працює ,затомпонована.
с.Покровка

Водопостачання централізоване.

Протяжність водопровідних мереж 5200 м.п.

Водопостачання здійснюється за допомогою 2-х артсвердловин.

1.Артсвердловина МТФ №1(комунальна власність)

Стан водопровідної мережі задовільний.

2.Арствердловина по вул..С.Болгаріна(комунальна власність)

Стан водопровідної мережі добрий.

3.Арствердловина на консервному заводі ( на балансі СБК «Україна»)

Не працює ,затомпонована.
с.Антонівка

Протяжність водопровідних мереж 1800 м. п.

Забезпечується водою від арствердловини по вул..с.Болгаріна с.Покровка.,але підвідний водопровід знаходиться в аварійному стані, через що користуватися ним неможливо .

Жителі користуються підвідною водою.

Свердловина , яка знаходиться на території с.Антонівка за тампонована,подальше використання її неможливе.
с.Володимирівка.

Протяжність водопровідних мереж 5600 м. п.,які знаходяться в незадовільному стані, потребують кап. ремонту

Свердловина , яка знаходиться на території с. Володимирівка ( на балансі СБК «Україна»)
С.Матишівка

Населення користується послугами водопостачання , які надаються КП»Роздільнаводоканал».

Пробурено нову артсвердловину в .Матишівка, яка ще не введена в експлуатацію,являється комунальною власністю с/ради.

Для безперебійного водопостачання села необхідно будівництво нового водогону біля 6000 м.

Гаївська сільська рада
с.Гаївка

Протяжність водопровідних мереж 3 км.

Технічний стан частково незадовільний.Необхідно будівництво артсвердловини та нового водогону 1.5 км,

В селі 3 артсвердловини комунальної власності , з яких 2 працює, одна за тампонована.
с.Лучинське.
Протяжність водопровідних мереж 0.5 км.

Технічний стан незадовільний.

Необхідно замінити 2 башти та будівництво нового водогону 5 км

В селі 5артсвердловин,з яких 2 затампонованих, 3- робочі:1 - комунальної власності ,1 - в/ч , 1 – цегельного заводу .
с.Плавневе.
Централізованого водопроводу немає.

Для забезпечення водою пробурено 40 приватних свердловин.

Необхідно будівництво 1 артсвердловини та нового водогону 2.5 км.
с.Нове

Протяжність водопровідних мереж 2.5 км.

Технічний стан незадовільний водопостачання від 1 артсвердловини

,яка знаходиться в незадовільному стані.

Необхідно кап. ремонт 2.5 км водопроводу та замінити башту.
с.Труд –Куток
Жителі користуються підвізною водою.
С.Бугаї
Жителі користуються водою 3-х малих приватних артсвердловин.
Єреміївська сільська рада .
с.Єреміївка
Протяжність водопровідних мереж 6 км.

Технічний стан незадовільний ,який потребує капітального ремонту

В селі 4 артсвердловини комунальної власності , всі працюють.
с.Бурдівка

Протяжність водопровідних мереж 12 км.

Технічний стан незадовільний.

Проводиться капітальний ремонт водопроводу за рахунок коштів обласного бюджету.

В селі 3 артсвердловини комунальної власності , з яких 2 працює, одна за тампонована.

Необхідно будівництво 7 км підвідного водогону від с.Єреміївка до с.Бурдівка.

с.Богнатово.

Користуються підвізною водою
Водогін відсутній. Необхідно будівництво нового водогону та артсвердловини.
с.Бринівка.
Протяжність водопровідних мереж 3 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловина комунальної власності ,працює.

Необхідно частковий кап. ремонт водогону .

с.Шеметове
Протяжність водопровідних мереж 3 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловина комунальної власності ,працює.

Необхідно частковий кап. ремонт водогону .
с.Поташенкове.

Користуються підвізною водою

Водогін відсутній. Необхідно будівництво нового водогону та артсвердловини.

с.Веселе.

Користуються підвізною водою

Водогін відсутній. Необхідно будівництво нового водогону та артсвердловини.

Виноградарська сільська рада.
У власності сільської ради знаходиться 10 артсвердловин ( 6 працюючих, 2 затампонованих, 1 непрацююча,1- розкрадена
с.Виноградарь

Підвідний водопровід протяжністю 14 км потребує капітального ремонту.
с.Вакулівка

Потребує капітального ремонту водопровідної мережі 4 км.
с.1 Травня

Артсвердловина не працює, потребує підключення до електромережі.
с.Миколаївка

Користуються підвізною водою

Потребує будівництва водопровідних мереж та артсвердловини
с.Будячки

Водонапірна башта та водопровідна мережа в аварійному стані, потребують заміни.
с.Граданиця

Користуються підвізною водою
с.Виноградар

Користуються підвізною водою частково по вул..Нова ,Степова, Леніна(частково) ,Кірова (частково)
с.Вакулівка

Користуються підвізною водою частково по вул..Садова,Молодіжна

Кіровська сільська рада
На території с/р знаходиться 7 артсвердловин ,з яких 4 працючих,3-непрацюючих.
с.Кірово

Водопостачання здійснюється від 1 артсвердловини,яка знаходиться в оренді приватного підприємця Коваленко.

Протяжність водопровідних мереж 2400м. п.
с.Калантаївка

Водопостачання здійснюється від 3-х свердловин (комунальна власність)одна за тампонована.Водогін протяжністю 5300 м.п., з них 2000 м п. потребує кап. ремонту.
с.А.Іванове

Водопостачання здійснюється від 3-х свердловин (комунальна власність) дві з них за тампонована.Водогін протяжністю 1600 м.п.,

Понятівська сільська рада.
На території сільської ради знаходиться 3 водомережі,протяжність яких складає 13 км.

По с.Понятівка протяжність водомереж складає 11 км, по с.Балково 2 км.. Технічний стан мереж задовільний.

Водопостачання здійснюється від 13-х свердловин (комунальна власність) з них в с.Понятівка -9 ( 2 працююих) та с.Балково – 4(1 працююча).

10свердловин за тампоновані ( 7 в с. Понятівка та 3 в с.Балково) , розташовані за межами населених пунктів на відстані 4 км, включити в роботу неможливо через віддаленість від сіл.

Для покращення водопостачання с.Понятівка необхідно пробурити одну артсвердловину в населеному пункті.

Єгорівська сільська рада

с.Єгорівка
Водопостачання здійснюється від 4-х свердловин (3-и з яких комунальна власність) з них по одній свердловині на вул.. Садовій щит обліку не переданий с\раді,розрахунки здійснює СТОВ «Іва».

Три свердловини працюють в нормальному режимі. Протяжність мереж 10км.

Потребує ремонту 1.5 км водопровідної мережі по вул.. Леніна та Теніста.
с.Болгарка

Населення забезпечене водою від 3 -х свердловин.( 2 -власність птахофабрики, 1- комунальна власність). Протяжність мереж 5км.

Потребує ремонту 5 км водопровідної мережі по селу.
с.Отрадове

Населення користується привозною питною водою.

Для здійснення водопостачання необхідно пробурити одну артсвердловину в населеному пункті та будівництво 2.5 км водопроводу

с.Єлизаветівка

На території села працює одна свердловина,яка знаходиться на території колишньої МТФ

СТОВ «Іва»,що на даний час продана ТОВ «Цемент» .Водопровідні мережі 2.5 км відремонтовані за виключенням 500 м водопроводу до котеджів.
с.Мале

Населення забезпечене водою від 2 -х свердловин.( комунальна власність). Протяжність мереж 2 км в нормальному стані.
с.Хоминка

Водопостачання здійснюється від 2-х свердловин (комунальна власність)

Населення забезпечене водою від 1 свердловини . Протяжність мереж 1.6 км в задовільному стані.

Інша свердловина продана ВАТ «Салюс».Населення цієї частини користується привозною водою.Для задоволення потреб населення в питній воді необхідно пробурити свердловину та побудувати водогін протяжністю 1 км.
с.Світлогірське

Населення користується водою від ВНС с.Конокрадка,що подає воду на с.Виноградарь.
Кошарська сільська рада.

На території сільської ради працює 4 свердловини ( власність СВ «Світанок»).

В с.Лозове

потребує ремонту водонапірна башта та 1000м.п водогону.

В с.Кошари

необхідно замінити 700 м.п. водогону.
Новоукраїнська сільська рада.

с..Новоукраїнка

Водопостачання здійснюється від 6-и свердловин (комунальна власність)

Населення забезпечене водою від 3 робочих свердловини . Протяжність мереж біля 6 км в задовільному стані, крім водогону по вул..Шевченко біля 1 км

Для покращення водопостачання необхідно пробурити нову свердловину,замінити башту рожновського та прокласти 3.4 км нового водогону.
с.П-Євдокіївка

Загальна протяжність водопроводу 3 км (комунальна власність)в задовільному стані.
с.Капаклієве.

Населення користується колодязною водою

Для покращення водопостачання необхідно пробурити нову свердловину,встановити башту рожновського та прокласти 3.км нового водогону.

Марківська сільська рада.
с.Марківка
Водопостачання з криниці .

В наявності 1свердловина (комунальна власність) ,яка не працює.

Водопровідні мережі в незадовільному стані.

Для покращення водопостачання необхідно відремонтувати свердловину замінити башту рожновського та виконати капітальний ремонт водопровідних мереж.
с.Новокостянтинівка.

Водопостачання населення здійснюється від 3 артсвердловин (комунальна власність) (дві з них робочі, одна не працює)

Необхідно провести капітальний ремонт водопроводу та башту рожновського.

Крім того , населення користується водою 5 криниць.
с.Вапнярка

Централізованого водопостачання немає, населення користується водою з криниці.

Для покращення водопостачання необхідно пробурити свердловину та побудувати водопровідні мережі.
с.Петрівка

Централізованого водопостачання немає, населення користується водою з криниці.
с.Гетьманці
Централізованого водопостачання немає, населення користується водою з криниці.

Буцинівська сільська рада.
Це єдина територіальна громада, де населення та інші споживачі 100% користуються привізною водою
.Новодмитрівка (2 свердловини

.Буценівка(2 свердловини)

Карпівка (2 свердловини)

Міліардівка(1 свердловина)

Кузьменково(1 свердловина)
На території сільської ради знаходиться 15 артезіанських свердловин, з яких 7 затампоновані , 8 в робочому стані, можна використовувати для взабезпечення водопостачання населення , проте не працюють.

В жодному населеному пункті централізованого водопостачання немає.

Населення забезпечується привізною питною водою.
Бецилівська сільська рада .
с.Бецилове

Протяжність водопровідних мереж 4 км.

Технічний стан задовільний ,

В селі 2 артсвердловини комунальної власності , всі працюють.

На одній свердловині необхідно замінити башту Рожновського ,друга замінена в 2008 році.
с.Новоселівка

Протяжність водопровідних мереж 2,5 км.

Технічний стан задовільний.

В 2008 році проводиться капітальний ремонт 900 м водопроводу за рахунок коштів районного бюджету.

В селі 2 артсвердловини власником яких є ТОВ «Зоря» , з яких 1 працює, задовольняє потреби населення та виробничі потреби підприємства.

одна за тампонована.

Потребує заміни одна башта Рожновського. Та прийняття до комунальної власності водопровідного господарства.
с.Желепове

Протяжність водопровідних мереж 2,0 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловини власником яких є ТОВ «Зоря» , працює, задовольняє потреби населення та виробничі потреби підприємства.

с.Костянтинівка

Населення користується привізною питною водою (40 чол)

Старостинська сільська рада.
с.Н-Чобручі

Протяжність водопровідних мереж 15 км.

Технічний стан задовільний.

В 2008 році проводиться капітальний ремонт 1км водопроводу за рахунок коштів обласного бюджету.

В селі 3 артсвердловини ,з них комунальної власності 2, які працюють , задовольняють потреби населення .

Одна свердловина визнана безгоспною ( колишній з-д КПО) та за тампонована, необхідно прийняти до комунальної власності. В минулому 2008 році вона промита , необхідне підключення до існуючої мережі для забезпечення мешканців питною водою.

Необхідне буріння нової свердловини на новому житловому масиві.
с.Старостине

Протяжність водопровідних мереж 9 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 2 артсвердловини комунальної власності , які працюють , задовольняють потреби населення .

Необхідно замінити 1.5 км водопровідних мереж.

с.Велізарове

Протяжність водопровідних мереж 3 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловини комунальної власності

Необхідно замінити 1.0 км водопровідних мереж.
с.Бакалове

Протяжність водопровідних мереж 3 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловини комунальної власності

с.Слобідка

Протяжність водопровідних мереж 3 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловини комунальної власності

с.Парканці

Протяжність водопровідних мереж 4км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловини комунальної власності
с.Сухе

Протяжність водопровідних мереж 3,4 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловини комунальної власності

Необхідно замінити 1.0 км водопровідних мереж.

с.Надія

підвізна вода

Для забезпечення населення питною водою необхідно будівництво однієї свердловини та 4 км водопровідних мереж

с.Шевченкове

підвізна вода

Для забезпечення населення питною водою необхідно будівництво 3 км підвідного водопроводу та водопровідних мереж від с.Слобідка.
с.Н.Гребеник

підвізна вода

Для забезпечення населення питною водою необхідно будівництво 2,5 км підвідного водопроводу та водопровідних мереж від с.Слобідка.

Яковлівська сільська рада.
С.Яковлівка

Протяжність водопровідних мереж 7 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 3 артсвердловини,з яких одна комунальної власності , а 2- на балансі ТОВ «Нива».

Всі працюють , задовольняють потреби населення та виробничі потреби підприємства.
С.Розалівка

Протяжність водопровідних мереж 9 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 3 артсвердловини комунальної власності ,

Всі працюють , задовольняють потреби населення .

С.Широке

Протяжність водопровідних мереж 5 км.

Технічний стан задовільний.

В селі 1 артсвердловина комунальної власності.

С.Ангелінівка

Протяжність водопровідних мереж 5 км.

Технічний стан аварійний.

В селі 1 артсвердловина , перебуває на балансі ТОВ «Нива», для виробничих потреб підприємства.

Необхідно заміна 2 км водопровідних мереж та заміна водонапірної башти.

С.Дружба

Підвізна вода.

Необхідно будівництво 3-х км підвідного водопроводу з водопровідними мережами.
Кучурганська сільська рада.
С.Кучургани

Протяжність водопровідних мереж 18 км.

Технічний стан 15 км водопровідних мереж аварійний.В 2008 році за рахунок коштів сільського бюджету замінено на нові п/е труби 3 км водогону.

В селі 9 артсвердловин, з них 6 в комунальній власності , Всі з них працюють , задовольняють потреби населення .

Пробурена свердловина по вул..Філатова не введена в експлуатацію.

3 свердловини знаходяться на балансі ДГ «Кучурганське» -2 та 1- на балансі військової частини,які не працюють.

Необхідна заміна 15 км водопровідних мереж та 2 водонапірних башт.

Щербанська сільська рада.
С.Щербанка

Протяжність водопровідних мереж 10,5 км.

Технічний стан незадовільний та аварійний.

В 2008 році за рахунок коштів сільського бюджету замінено на нові п/е

труби -250м водогону.

В селі 3 артсвердловини , які відносяться до комунальної власності ,

Всі з них працюють , задовольняють потреби населення .

Поряд з цим в рамках впровадження енергозберігаючих технологій необхідна термінова заміна 2 насосів та установка системи вакуумної подачі води в накопичувальний резервуар,вартість якої становить біля 35 тис. грн.

С.Новосельці

Протяжність водопровідних мереж 1 км.

Технічний стан незадовільний .

В селі 1 артсвердловина комунальної власності .

Необхідна заміна водопровідних мереж.
Х.Новий

Протяжність водопровідних мереж 0,5 км.

Технічний стан незадовільний .

В селі 1 артсвердловина комунальної власності .

Необхідна заміна башти Рожновського.
Степова сільська рада

С.Піонерське

Протяжність водопровідних мереж 11 км.

Технічний стан задовільний .

В т. ч. 2 км водопроводу потребують заміни

В селі 7 артсвердловин комунальної власності .

Працює 1.

1 затампонована , інші непридатні до експлуатації.

4 башти Рожновського , з яких потребує заміни -3.
С.Степове.

Протяжність водопровідних мереж 14 км.

Технічний стан задовільний .

В т. ч. 3 км водопроводу потребують заміни

В селі 7 артсвердловин ,з них 4 -комунальної власності .

Із 7 башт Рожновського потребує заміни -3.
Степанівська сільська рада.
С.Степанівка

Протяжність водопровідних мереж 11,5 км.

Технічний стан 4 км водопровідних мереж в задовільному стані ( проведено капітальний ремонт в 2006 році, замінено на нові п/е труби, за рахунок обласного бюджету розвитку та мешканців села). Технічний стан 6 км мереж потребує капітального ремонту.

В селі 14 свердловин, з них 3 в комунальній власності КП»Степанівське», з них працює одна задовольняючи потреби села, 2 – не прцюють, 10 - у власності ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» та використовуються для виробничих потреб.

Необхідна заміна трьох водонапірних башт та будівництва 2 нових.

1,5 км водопровідних мереж побудовані за рахунок мешканців села за запитані від «Роздільнаводоканал». Необхідно будівництво 7 км водопровідних мереж.

С.Новокрасне

Централізованого водопостачання немає, населення користується водою з криниці та підвозною водою.

В наявності артсвердловина, без башти та електропостачання, проектно-коштористна документація 2007 року на проведення нового водогону протяжністю 6 км.

С.Павлівка.

Артезіанська свердловина у власності Б-Дністровської КЕЧ, яка обслуговує 1,5 км мережі військового містечка та частини населення села.

В 2008 році за рахунок обласного бюджету розвитку прокладено 1,5 км нового водогону, на данний час не введено в експлуатацію. Згідно проектно-кошторисної документації необхідно провести 7,2 км водогону.

Майже все населення користується водою з колодязів.

С.Труд-Куток

Протяжність водопровідних мереж 4 км. Технічний стан мереж задовільний. В 2007-2008 році замінено за кошти населення та за допомогою сільради на п/е труби 3 км. 1 км мереж потребує заміни, технічний стан аварійний.

Артезіанська свердловина з якої подається вода населенню знаходиться на балансі Котовського БМЕУ-2.

С.Івано-Миколаївка

Централізованого водопостачання немає, населення користується водою з криниці та підвозною водою.

кількість населених пунктів

всього

з них

потребують

забезпечені

централізованим водопостачанням

користуються підвізною водою

реконструкції ,або ремонту систем водопостачання ( км)

буд-тва нових водопроводів

буд-тва свердловин

заміни башт

Роздільнянська міськрада

1

1

-

28.3

-

1

-

Лиманська

1

1

-

18.8+модернізація ВНС
2
Бецилівська

4

3

1

-

1

1

2

Буцинівська

5

-

5

20.5


Виноградарська

7

3

4

20

1

2

1

Гаївська сільрада

6

3

2

4

5

1

3

Єгорівська

7

5

2

6,5

3,5

2
Єреміївська

7

3

3

1,5

16

3
Камянська

6

3

1

9,5

6Кіровська

5

5

-

2


Кошарська

2

1

1

21

Кучурганська

1

1
15


Марківська

5

1

4

9
2
Н-українська

3

2

1

1

6,4

1
Понятівська

2

-

-

-
1
Старостинська

10

7

3

9,5

3,5

2
Степанівська

5

1

4

7

20,2

3

4

Степова

2

2

-

53

Щербанська

3

3

-

121

Яковлівська

5

4

1

3

3Всього

86

49

32

174,6 км

65,6км

21

15

Необхідно коштів для виконання заходів по технічному переоснащенню та модернізації об’єктів – 713 млн. грн.( щорічно на період дії програми в середньому по 6,5 млн. грн.)2.2 Мета та цілі Програми.
Програма передбачає ряд заходів, виконання яких повинно усунути велику кількість проблем, які постійно виникають між суб’єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання.

Мета програми передбачає:

  • досягнення взаємоузгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

  • запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

  • прозорість у прийнятті рішень щодо реформування, розвитку та встановленню тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, залучення громадськості до проведення цих заходів;

  • доступність послуг з водопостачання та водовідведення для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг;

  • забезпечення населення послугами належного рівня та якості відповідно до національних стандартів;

  • створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств питного водопостачання, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та впровадження передових технологій і обладнання;

  • зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів на виробництво продукції;

  • відновлення аварійних об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства:


Завдання та заходи програми:

  • проведення інвентаризації майна у сфері водопровідно-каналізаційного господарства;

  • формування системи ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг (власник-виробник-виконавець-споживач).

- створення умов для функціонування у беззбитковому режимі всіх суб’єктів господарювання у сфері питного водопостачання та водовідведення.

- виконання вимог законодавства щодо повного відшкодування суб’єктам господарювання обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом та надання послуг, що обраховані відповідно до чинного порядку, шляхом затвердження відповідних тарифів на ці послуги для всіх споживачів

- передбачення в місцевих бюджетах видатків на відшкодування у повному обсязі суб’єктам господарювання витрат, пов’язаних з виробництвом і наданням послуг окремим категоріям громадян, які згідно закону мають право на субсидії, пільги оплати цих послуг;

- широке запровадження механізму формування цін, тарифів на послуги, спрямованих на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

Тарифна політика передусім має бути стимулюючою щодо залучення інвестиційних ресурсів та забезпечення можливості підприємствам накопичувати кошти для інвестиційної діяльності.

- реструктуризація заборгованості населення за спожиті послуги, підвищення рівня оплати всіма споживачами;

- забезпечення належного обліку та оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів у сфері виробництва і надання послуг

- забезпечення прозорості розроблених тарифів на оплату послуг, постійне інформування населення через засоби масової інформації про склад витрат, що входять до тарифів

- перехід від оплати послуг з водопостачання та водовідведення за нормами водоспоживання до оплати за обсягами їх фактичного споживання.

- Технічне переоснащенняводопровідно-каналізаційного господарства.

- Реформування водопровідно-каналізаційного господарства: за цим напрямком потребує, насамперед, значних капітальних вкладень, а також проведення ефективної енергозберігаючої та тарифної політики.

Заходи ,які передбачаються у Програмі „Питна вода” спрямовані на створення сприятливого інвестиційного клімату та усунення процедурних перешкод для інвесторів.

- використання альтернативних механізмів фінансування довгострокових проектів, у тому числі за рахунок інвестиційних коштів приватного сектору

використання їх на впровадження енергозберігаючих проектів;

Реалізація ефективної енергозберігаючої політики передбачає;

- проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів водопровідного господарства, експертизи витрат, пов’язаних з виробництвом та наданням послуг суб’єктами господарювання;

- розроблення та реалізація інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;

- виконання завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води шляхом встановлення будинкових лічильників .

- поширення практики включення до контрактів з керівниками комунальних підприємств, вимог щодо розроблення, та реалізацію бізнес планів у яких передбачатимуться заходи щодо обліку спожитої питної води.

Підвищення рівня та якості послуг водопостачання та водовідведення.

- доведення якості питної води до вимог державного стандарту;

забезпечення цілодобового, гарантованого постачання питної води в обсягах, необхідних для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення;

- організація багаторівневого контролю за рівнем і якістю послуг та захисту прав споживачів, забезпечення доступу громадськості до інформації з цих питань;

2.3. Фінансове забезпечення.

Для забезпечення фінансування Програми, можливо залучати кошти на її реалізацію за рахунок різних джерел фінансування.

Це перш за все:

кошти державного бюджету, передбачені на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006- 2020 роки та кошти місцевих бюджетів (одержання субвенцій з Державного бюджету України та обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів, які мають спільний інтерес та високу економічну і соціальну ефективність);

кошти підприємств (передусім водопровідно- каналізаційного господарства) відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;

гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески;

іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації комунальних підприємств, фінансового лізингу із залученням виробників обладнання або енергосервісних компаній, передачі об'єктів водопровідно- каналізаційного господарства в управління, оренду, концесію; кредити вітчизняних комерційних банків.( - стимулювання залучення інвестицій в рамках встановлених законодавством повноважень органів місцевого самоврядування (зокрема, часткове звільнення суб'єктів господарювання, що надають послуги водопостачання та водовідведення, на певний строк або зменшення сум земельного податку);

Можливі шляхи залучення коштів через :

- об'єднання на договірних засадах коштів територіальних громад, що мають спільні проблеми розвитку систем водопостачання та водовідведення;

- Орієнтовні обсяги фінансування заходів на період дії Програми становлять 71 млн. грн, а це біля 6,5 млн грн на рік.
Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми відповідно до законодавства здійснює районна держадміністрація та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.

Громадський контроль за ходом реалізації Програм здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських організацій, відповідно до законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про охорону навколишнього природного середовища", у статуті яких передбачено  діяльність у сфері питного водопостачання та водовідведення.

Районна держадміністрація, виконавчі органи міської, селищної, сільських рад щороку на підставі даних аналізу готують інформацію про хід виконання програмних завдань, яку районні державні адміністрації, подають районній раді на розгляд і затвердження. У разі потреби одночасно можуть вноситись пропозиції щодо коригування завдань Програми .
2.4. Оцінка ефективності і результативності реалізації Програм та можливих соціально- економічних наслідків

2.4.1. Оцінка ефективності реалізації Програми

Враховуючи, що не всі цілі, які визначено у Програмі мають грошове вираження, а також неможливість порівняння їх між собою ,проводиться аналіз економічної ефективності за конкретними заходами.

Слід   враховувати, що не всі заходи щодо поліпшення якості питної води та очищення стічних вод будуть мати економічний ефект, оскільки деякі з них являтимуть собою важливі соціальні проекти, виконання яких конче необхідне за будь-яких умов.

Такими показниками можуть бути:

  узагальнений стан (знос) та основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства;

показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

узагальнена собівартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

узагальнена прибутковість (відношення прибутку до доходу) тощо;

2.4.2. Оцінка соціально-економічних наслідків

Оскільки Програма розробляється задля реалізації державної політики, заходи мають бути спрямовані на досягнення соціально справедливих результатів та унеможливлювати соціально негативні наслідки.

Тому за період дії Програми необхідно 100% забезпечити споживачів якісною питною водою , в 32 селах,де відсутнє централізоване водопостачання пробурити 21 свердловину , замінити 15 башт Рожновського та прокласти 65 км водопровідних мереж.

2.6. Інформаційне забезпечення

та аналіз виконання Програм (заходів)

Серед основних заходів Програми необхідно передбачити створення комп'ютеризованої інформаційної системи реалізації Програми.

Серед функцій, які виконуватиме інформаційна система:

- формування електронної бази даних про стан реалізації Програми;

- планування черговості здійснення заходів;

- контроль за станом виконання робіт та досягнутими результатами з метою недопущення збоїв у роботі окремих виконавців;

- збір, узагальнення та аналіз звітів про стан реалізації завдань та досягнення цілей Програми, а в разі необхідності про обсяги виконаних робіт по окремих проектах;

- підготовка інформації для оприлюднення в ЗМІ з метою інформування громадян про стан реалізації Програми.

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування електронних баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, можуть слугувати статистична звітність, оперативна інформація підприємств та органів місцевого самоврядування ,результати спеціальних досліджень.

             


Схожі:

Програма «питна вода роздільнянщини» iconПро затвердження Державних санітарних правил І норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" з метою
Затвердити Державні санітарні правила і норми Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого
Програма «питна вода роздільнянщини» icon«Погоджено» Заступник голови облдержадміністрації І. Гримак Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода»
Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській...
Програма «питна вода роздільнянщини» iconЗ а к о н у к р а ї н и
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Програма «питна вода роздільнянщини» iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2013 року «Про регіональну комісію з питань виконання обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2006-2020 роки»,
«Про регіональну комісію з питань виконання обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2006-2020 роки», з метою взаємодії та координації...
Програма «питна вода роздільнянщини» iconЗ а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Програма «питна вода роздільнянщини» iconЗакон україни про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Програма «питна вода роздільнянщини» iconДодаток до Порядку конкурсного відбору Проектів в рамках реалізації заходів Програми «Питна вода» у Львівській області на 2012-2020 роки

Програма «питна вода роздільнянщини» iconДокументи
1. /2 Р_шення сесс_х зм_н_ 06 01 2012.doc
2. /Програма...

Програма «питна вода роздільнянщини» iconПідволочиська районна державна адміністрація тернопільської області
Про районну комісію з питань виконання завдань місцевої програми, яку включено в регіональну програму «Питна вода Тернопілля» на...
Програма «питна вода роздільнянщини» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від «27» лютого 2014 року м. Зборів №83-од
Про внесення проекту змін та доповнень до районної Програми «Питна вода Тернопілля на 2006-2020 роки»
Програма «питна вода роздільнянщини» iconДокументи
1. /Питна вода-13-20.doc
2. /Питна вода.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи