Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового icon

Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житловогоНазваРішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового
Дата конвертації13.10.2016
Розмір161.36 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

Затверджено

Рішенням Роздільнянської районної ради

від 29.12.2011 року №212-VІ


Районна програма

підтримки індивідуального житлового

будівництва на селі «Власний дім» на

2012-2016 роки

м. Роздільна
2012 рік

Зміст

Вступ
Проблеми, на розв’язання яких спрямована програми
Умови надання кредиту

Мета, цілі та завдання програми
Шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансування, строки виконання програми
Результати виконання програми
Заходи програми
Координація та контроль за ходом виконання програми

Додатки

ВСТУП
Районна цільова програми « Власний дім» на 2012-1016 роки

(далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку Українського села на період до 2015 року» постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 року № 560 « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597», постанови кабінету Міністрів України від 05.10.1998 р. № 1597 « Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фонду індивідуального житлового будівництва на селі», відповідно рішення обласної ради від 28 жовтня 2011 року № 268-УІ « Про затвердження регіональної програми з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі « Власний дім» на 2012-2016 роки»

Ця програма є узагальнюючим організаційно – економічним документом, що визначає можливість вирішення однієї з важливих і найбільш гострих проблем району - забезпечення житлово - побутових умов жителів сільської місцевості , надання селянам пільгових кредитів та залучення для впровадження цієї Програми різних джерел фінансування для збільшення індивідуального житлового будівництва, забезпечення доступного житла для мешканців села з залученням різних джерел фінансування.
ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» - це довгостроковий документ на період 2012-2016 роки документ, що визначає один із шляхів розв’язання однієї із найважливіших проблем району, забезпечення житлом , орієнтований на створення відповідних умов для всіх громадян району, в першу чергу для працівників соціальної сфери села, сільськогосподарських формувань, та обслуговуючих галузей.

Поліпшення житлових та побутових умов сільського населення є одним з найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села .Більша частина сільського житлового фонду не відповідає сучасним вимогам через зношеність застарілість архітектурно - планувальних рішень , низький рівень інженерної оснащеності.

Велика кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджають в міста в пошуках роботи та нормальних умов проживання , що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими кадрами.

Обсяги будівництва житла на селі та його інженерного облаштування низькими головним чином через відсутність у селян грошових заощаджень.

Роздільнянський район знаходиться в 30 кілометрів на північ від Одеси.

Чисельність постійного населення району на 01.01.2011 року 57,7 тис. осіб, у тому числі осіб сільського населення 32,5 тис. осіб.

Станом на 01.01.2011року у сільській місцевості обліковується 11456 житлових будинків .

Загальна площа у житлових будинках та гуртожитках станом на 01.01.2011року склала 1223,5 тис. кв. м. ( в т.ч. у гуртожитках 17,6 тис. кв. м. )

Середня забезпеченість одного мешканця району 21,2 кв. м. площі житла.

Рівень інженерного забезпечення існуючого житлового фонду в сільській місцевості залишається вкрай низький.

Аналіз стану населених пунктів та житлового фонду району свідчить про те, що село потребує інвестицій для будівництва житлових будинків нового типу, придбання житла і особливо подальшого розвитку інженерних мереж та підсобного господарства.

Тому пріоритетним напрямком реалізації Програми обране нове будівництво житла., завершення будівництва існуючого житлового фонду і прокладання інженерних мереж у сільській місцевості району.

Основним засобом розв’язання проблеми є надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам згідно з Правилами надання довгострокових пільгових кредитів сільським мешканцям району для індивідуального житлового будівництва на селі .

Кредити надаються за рахунок усіх джерел фінансування сільськими мешканцями району, які потребують поліпшення житлових умов, для спорудження житлових будинків із надвірними підсобними приміщеннями, інженерними мережами (газопровідних пунктів, водонапірних башт, насосних станцій, вуличних газопроводів і водогонів, мереж електроосвітлення ) та підключення їх до існуючих комунікацій, а також для придбання незавершеного будівництва та готового житла, добудови, реконструкції житлових будинків, купівлі обладнання, сільськогосподарської техніки, молодняку великої рогатої худоби, свиней, будівництва тваринницьких приміщень (згідно з регіональними правилами надання довгострокових кредитів)

УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

Отримувачами пільгових кредитів згідно програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів можуть бути громадяни України, які постійно проживають в районі, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села а також на підприємствах, в установах, організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району.

Визначення позичальників здійснюється на підставі відповідних списків та клопотань, затверджених органами місцевого самоврядування.

У першочерговому порядку кредит надається для будівництва, завершення раніше розпочатого будівництва житлових будинків та для будівництва інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій.

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути :

Фізичні особи ( громадяни України), мешканці району, які працюють у:

 • сільськогосподарських підприємствах;

 • фермерських та переробних підприємствах;

 • соціальні сфери села, до яких відносяться спеціалісти, що працюють в наступних установах, закладах, організаціях; школах, дитячих садках, аптеках, поліклініках, фельдшерсько-акушерських пунктах, будинках культури, клубах, дільницях районних відділів Міністерства внутрішніх справ, філіях зв’язку та пошти , а також працівники підприємств, незалежно від форм власності, наступного профілю: агропромислових, переробних, постачальних, побутових, дорожніх, торговельних, громадського харчування, споживчої кооперації, автотранспорту, розташованих в межах району.До обслуговуючій галузі агропромислового комплексу відносяться:

 • фахівці управлінь сільського господарства, освіти охорони здоров’я, культури, УВС, розташованих в межах району, а також ті, що працюють у районних центрах і мешкають у сільській місцевості.

- інші верстви сільського населення, до яких відносяться приватні підприємці і громадян, які мають особисте підсобне господарство, виробляють сільськогосподарську продукцію;

- сільські пенсіонери, що газифікують та добудовують власні будинки і садиби, розташовані у межах району.

Кредити вказаним вище особам надаються за рахунок усіх джерел фінансування.

Право на одержання кредиту на будівництво індивідуального будинку відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовнику (фізичній особі ) один раз.

У першочерговому порядку кредит надається для будівництва, завершення раніше розпочатого будівництва житлових будинків та для завершення інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій.

Загальна черга позичальників на одержання кредиту формується у Фонді по мірі реєстрації заяв, одержаних з району.

Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми, індивідуальним забудовник подає до Фонду наступні документи, зазначені в додатку до Програми.

Сума кредиту визначається Фондом з урахуванням платоспроможності позичальника та не може перевищувати :

на спорудження нового житлового будинку:

 • сто тисяч гривень - з державного бюджету;

 • двісті тисяч гривень - з місцевого бюджету ( у разі наявності розпорядження голови районної державної адміністрації або рішення районної ради ),

сто тисяч гривень у разі добудови, придбання та реконструкції індивідуального житлового будинку, придбання готового або незавершеного будівництвом житла, придбання обладнання, сільськогосподарської техніки, у тому числі :

 • п’ятдесят тисяч гривень – з державного бюджету;

 • п’ятдесят тисяч гривень – з місцевих бюджетів ( у разі виникнення такої необхідності).

двадцять п’ять тисяч гривень з місцевого бюджету у разі придбання молодняку великої рогатої худоби, свиней, придбання обладнання сільськогосподарської техніки ;

двадцять п’ять тисяч гривень у разі будівництва інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій , будівництва та добудови тваринницьких приміщень ( з різних джерел фінансування ).

Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва, що виникли за період будівництва, у зв’язку з чим виконуються додаткові розрахунки та вносяться зміни до кредитного договору шляхом укладення додаткових угод.

Кредит позичальнику надається на термін :

 • до 20 років на будівництво, добудову, придбання та реконструкцію житлового будинку, придбання обладнання, сільськогосподарської техніки, а молодим сім’ям ( матері або батькові віком до 35 років) – до 30 років ;

 • до 10 років на будівництво тваринницьких приміщень, інженерних мереж та придбання молодняку великої рогатої худоби, свиней.

За користування кредитом встановлюється плата у розмірі трьох відсотків річних

Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.


МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Метою Програми є досягнення позитивних зрушень у забезпеченні житлово- побутових умов жителів сільської місцевості, збільшення індивідуального житлового будівництва, забезпечення його доступності для селян.

Цілі Програми :

- сприяння реалізації державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі;

- поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення району, інженерного облаштування села;

- закріплення кадрів, особливо молоді, в населених пунктах сільської місцевості району;

- підтримка сільських мешканців шляхом надання їм пільгових довгострокових кредитів на будівництво або придбання власного житла, поліпшення житлових умов в цілому, газифікація сільських населених пунктів в цілому та індивідуальних житлових будинків зокрема.
Основним завданнями Програми є :

- надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам згідно з Правилами надання довгострокових кредитів сільським мешканцям Одеської області через комунальне підприємство «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» ;

- реалізація державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі;

- створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості шляхом надання довгострокових позик;

- ефективне використання можливостей Фонду в соціально-економічному розвитку району шляхом об’єднання фінансово-економічних ресурсів, спрямованих на розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

- збільшення обсягів індивідуального будівництва;

- поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення району, інженерного облаштування;

- створення робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення;

- закріплення кадрів, особливо молоді, в населених пунктах сільської місцевості;

- забезпечення можливості будівництва житла для всіх громадян району, які потребують поліпшення житлових умов.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансування, строки виконання програми

Реалізація Програми здійснюватиметься насамперед, шляхом завершення недобудови та спорудження індивідуальних житлових будинків за рахунок власних коштів, а також отримання забудовниками пільгових кредитів згідно з регіональною програмою «Власний дім», розширення у сільській місцевості молодіжного житлового будівництва, спорудження житла для працівників бюджетних установ, громадян, зайнятих у агропромисловій сфері.

Кредити надаються за рахунок усіх джерел фінансування сільським мешканцям району, які потребують поліпшення житлових умов, для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, інженерними мережами, та підключення їх до існуючих комунікацій, а також для придбання незавершеного будівництвом та готового житла, добудови, реконструкції житлових будинків, купівлі обладнання, сільськогосподарської техніки, молодняку великої рогатої худоби, свиней, будівництва тваринницьких приміщень (згідно з регіональними правилами надання довгострокових кредитів)

На рівні району кошти на фінансування Програми «Власний дім» щорічно затверджуються сесією районної ради і передбачаються в районному бюджеті, а також проводиться робота із головами сільських рад, де є потенційні забудовники, щодо делегування коштів на вищезазначену Програму.

Орієнтований

обсяг фінансування

з районного бюджету

Інші джерела

( сільські ради)

2012р

150,0

30,0

2013р.

150,0

30,0

2014р.

150,0

30,0

2015р

150,0

30,0

2016р.

150,0

30,0ЗАХОДИ ПРОГРАМИ


 1. Проведення роз’яснювальної роботи з головами сільських рад щодо правил отримання пільгового кредиту по Програмі « Власний дім»


2. Публікації в районній газеті «Вперед» правил надання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам по Програмі «Власний дім»
3. За поданням сільських рад районною державною адміністрацією щорічно уточнюються та формуються списки сімей, бажаючих отримати пільговий кредит за регіональною Програмою «Власний дім».


КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У процесі фінансування будівництва Фонд індивідуального житлового будівництва на селі здійснює перевірку етапів виконання будівельно-монтажних робіт та контроль за цільовим використанням позики.

Для перевірки цільового використання кредиту позичальники повинні надавати представникам Фонду безперешкодну можливість для огляду споруджених житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, обладнаннями, сільськогосподарської техніки, молодняку великої рогатої худоби, свиней, коней, тваринницьких приміщень та житлових будинків, які будуються та купуються за рахунок кредитних коштів Фонду.

Перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформляється актом, який підписується представником Фонду, позичальником та представниками органів місцевого самоврядування.

Контроль за виконанням заходів і завдань Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань промислової політики, паливно енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово-комунального господарства.
Додаток до програми

«Власний дім» на 2012-2016 роки

Перелік

документів що надаються для укладення кредитних договорів

між Фондом та позичальником
п\п

Назва документа

Будівництво

Придбанняжитла та підсобних примі-щень

інженерних мереж

готового та незаверше-ного будівництвомжитла

сільгосптех-ніки, обладнання, худоби і корів

1

Заява встановленого зразка на ім’я директора Фонду про надання кредиту

+

+

+

+

2

Паспорт громадянина України (паспорт чоловіка та дружини)

+

+

+

+

3

Довідка про склад сім’ї та з місця мешкання

+

+

+

+

4

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

+

+

+

+

5

Довідка про доходи позичальника і членів його сім’ї за останні 12 місяців із зазначенням посади

( №, дата наказу про прийняття на роботу)


+

+

+

+

6

Декларація про одержані річні доходи, засвідчена місцевою податковою інспекцією (для осіб,

що займаються підприємницькою діяльністю)


+

+

+

+

7

Копія свідоцтв про народження дитини


+

+

+

+

8

Клопотання місцевих органів влади районної державної адміністрації та сільської ради про надання кредиту


+

+

+

+

9

Довідка про наявність

(відсутність) земельної ділянки

( паю), її розмір та сума отриманого доходу


+

+10

Довідка органів місцевого самоврядування про наявність

(відсутність )

підсобного господарства із зазначенням прибутку від ведення господарства


+

+

+

+

11

Документи, що засвідчують забезпечення позичальника :

договір іпотеки або договір поруки органів місцевого самоврядування


+

+

+

+

12

Довідка бюро технічної інвентаризації

про наявність (відсутність ) приватного житла на всіх членів сім’ї


+

+

+
13

Довідка технічної інвентаризації про відсоткову готовність незавершеного будівництва інвентаризаційну оцінку майна

+

+14

Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки та надання дозволу на забудову ( або державний акт)


+

+15

Проектно- кошторисна документація на спорудження, добудову реконструкцію житлового будинку, погоджена

з районним архітектором


+

+16

Копія будівельного паспорта


+

+17

Заява про згоду на продаж від продавця
+

+

18

Копія правовстановлюючих документів на житловий будинок
+
19

Копія технічного паспорту та акта експертної оцінки+

20

Довідка ветеринарної служби про худобу:

вік, порода, вага та стан здоров’я+Схожі:

Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРішенням районної ради від 20 грудня 2011 року Районна Програма підтримки індивідуального житлового
«Про проект обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2015 роки»
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРішення від 25 листопада 2011 року Про хід виконання районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011 роки
Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням районної...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРозпорядження голови районної державної адміністрації Рішення районної ради 21 вересня 2015 року №251 30 жовтня 2015 року Районна Програма підтримки індивідуального
Районна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРозпорядження голови рішенням сесії обласної облдержадміністрації ради скликання 2015 року № від 2015 року Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім на 2016 2020 роки І
Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРішення від 20 грудня 2011 року Про районну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2012-2015 роки
Районну Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2012-2015 роки затвердити (додається)
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconПаспорт обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім”
Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 7 липня 2011року м. Шумськ №295
З метою організаційного забезпечення реалізації районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення...
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРішення від 21 лютого 2013 року №263 смт Підволочиськ Про виконання програми підтримки малого підприємництва в Підволочиському районі за 2011, 2012 роки
Підволочиському районі за 2011, 2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 05. 01. 2011 року №50, керуючись п. 16 ч. 1 ст....
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРішенням районної ради від 25 листопада 2011 року Районна Програма заходів знешкодження у 2011-2012 роках заборонених
Сучасний стан використання і зберігання заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин
Рішенням Роздільнянської районної ради від 29. 12. 2011 року №212-vі районна програма підтримки індивідуального житлового iconРішенням Роздільнянської районної ради від 25 жовтня 2013 року №620-yi програма
«тіньова» зайнятість; низький рівень доходів населення та мотивації до праці; міжгалузева міграція робочої сили та її перерозподіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи