Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 icon

Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012НазваOverview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012
Сторінка43/115
Дата конвертації25.09.2012
Розмір11.8 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   115
Мовні словники


58 ^ Н.Г. Немировська Словник синонімів та антонімів
Словник містить перелік найуживаніших слів, до яких підібрані синонімічні та антонімічні відповідники, що супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними ремарками.
укр. 5.0 13.00 75,078.00 готове до друку Видавнича група "Основа"
59 Н.Г. Немировська Словник фразеологізмів та сталих виразів
Словник тлумачить значення найбільш уживаних фразеологізмів та ілюструє їх цитатами з художньої й публіцистичної літератури, зокрема крилатими виразами, українськими ідіомами, стійкими народними порівняннями, латинськими афоризмами тощо.
укр. 10.0 13.00 146,826.00 готове до друку Видавнича група "Основа"
60 І.Г. Данилюк,
канд. філол. наук
Словник сучасної української мови. Разом, окремо, через дефіс, з апострофом. 100 000
Пропонований словник розкриває одне з актуальних питань української орфографії — написання слів разом, окремо, через дефіс, а також з апострофом. Кожне слово у словнику супроводжується коротким поясненням, яке полегшує розуміння його правопису.
укр. 2.0 38.64 46,600.00 готове до друку ^ ТОВ "ВКФ "БАО"
61 Упорядники:
С.Я. Єрмоленко,
чл.-кор. НАНУ,
д-р філол. наук, проф.;
В.І. Єрмоленко,
С.П. Бибик
Новий словник епітетів
Новий словник епітетів відображає лексику української літературної мови початку ХХІ ст. Словник містить 346 реєстрових слів-іменників, означуваних епітетами.
укр. 3.0 39.00 296,060.00 оригінал-макет Грамота
62 О.П. Семотюк Словник іншомовних слів
У словнику наведено понад 25000 слів і словосполучень іншомовного походження. Кожне слово має довідку про його етимологію, а також тлумачення. Крім того, словникові статті містять інформацію про правопис слів, зокрема написання їх з малої чи великої літери. Словник містить сучасну лексику іншомовного походження, що увійшла в українську мову протягом останніх 10 років.
укр. 10.0 55.90 754,000.00 оригінал-макет Ранок
63 Т.М. Кондратюк Словник сучасного українського сленгу
Словник містить понад 5 тисяч слів і словосполучень, узятих з живої мовної стихії, що широко вживаються представниками різних вікових, професійних, соціальних прошарків в останні десятиліття.
укр. 3.0 18.48 102,000.00 оригінал-
макет
Прапор
64 С.П. Бибик,
Г.М. Сюта
Словник іншомовних слів
Словник містить близько 35 тисяч слів і словосполучень. Ці слова увійшли в українську мову в різні часи з різних мов. У словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в повсякденному житті, а також терміни із різних галузей знань.
укр. 3.0 65.52 261,000.00 оригінал-
макет
Прапор
65 І.М. Забіяка Тлумачний словник сучасної української мови
До складу словника включено активну лексику сучасної української літературної мови, а також неологізми, пов’язані з розвитком новітніх технологій. Словник містить близько 50 тис. слів.
укр. 2.0 41.60 175,127.35 готове
до друку
Арій
66 І.Ф. Бойченко Сучасний орфографічний словник української мови
Словник розраховано на широке коло користувачів, зокрема на учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів. Довідник буде також корисним для всіх, хто починає вивчати українську мову.
укр. 2.0 13.00 77,468.25 готове
до друку
Арій
67 В.Ф. Жовтобрюх Сучасний український орфографічний словник
У словнику наведено близько 105000 слів найуживанішої лексики сучасної української мови, дотримано правил останнього, четвертого видання «Українського правопису». Додатки містять чоловічі й жіночі імена і по батьові, кличні відмінки імен, значну кількість географічних і астрономічних назв.
укр. 10.0 65.00 871,000.00 оригінал-макет Ранок
68 В.О. Балог,
В.М. Білоноженко,
Г.Н. Горюшина
Словник української мови в 11 томах. Додатковий том у двох книгах. Книга перша
Це словник тлумачного типу; в ньому зафіксовані слова, значення слів, відтінки значень, особливості вживання слів, стійкі сполучення слів, неохоплені словником "Української мови" в 11 томах
"1970-1980 рр".
укр. 3.0 73.00 723,600.00 рукопис Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана
69 Т.С. Маркотенко,
канд. пед. наук;
Л.В. Мельник,
канд. філол. наук, доц. кафедри філолол. дисциплін Ін-ту пед. і психології ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка»
(м. Луганськ)
Фразеологічний словник української мови для дітей
Словник містить фразеологізми сучасної української мови. Уперше досить широко подаються історичні, етимологічні та культурно-етнічні коментарі. Для вихователів, учителів, дітей різного віку та їх батьків.
укр. 3.0 9.00 66,744.00 верстка Світоч


Тлумачні словники


70 ^ Й. Опейда,
д-р хім. наук, проф.;
О. Швайка,
д-р хім. наук., проф.
Ін-ту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАНУ
Хімія. Тлумачний термінологічний словник
Словник вміщує 8 364 хімічних термінів, включає наукову термінологію з усіх основних галузей хімії. Кожен термін супроводжується англійським та російським відповідниками, що дозволяє дотримуватися кореляції з міжнародним орієнтиром, яким у науці є англійська термінологія.
укр.,
англ.
2.0 98.81 324,000.00 готове до друку Донбасінформ
71 М.М. Корінний,
В.Ф. Шевченко
Короткий енциклопедичний словник з культури
У статтях словника розкривається зміст найважливіших і найуживаніших в українській та зарубіжній культурі термінів та термінологічних сполучень. Наведено короткі біографічні довідки про тих діячів культури, які справили значний вплив на розвиток духовного життя в світі і, зокрема, в Україні.
укр. 1.0 21.00 159,138.00 оригінал-макет Україна
72 В.В. Богатиренко,
Т.І. Зав'язкіна,
Ю.С. Меженко,
Ю.Б. Полідович,
Ю.В. Попов,
А.В. Степура,
Н.В. Хаткіна
Великий енциклопедичний ілюстрований словник
Словник відображає сучасне уявлення про людину і світ. Видання включає інформацію із галузі історії та географії, біології та медицини, економіки та права, філософії та релігії, літератури та мистецтва.
Доступність, точність, об’єктивність інформації — ось критерії, якими керувались автори словника.
укр. 2.0 80.64 121,700.00 готове до друку ^ ТОВ "ВКФ "БАО"
73 М. Г. Тофтул,
канд. філ. наук, поч. проф. Житомирського нац. ун-ту,
м. Житомир
Логіка. Словник-довідник
Словник-довідник — одна з останніх праць автора, в якій розкрито поняттєво-термінологічний апарат цієї філософської дисципліни з урахуванням різноманітних прикладних ситуацій.
укр. 7.0 21.84 171,080.00 оригінал-макет ВЦ «Академія»
74 Л.І. Шевченко
д-р філол. наук,
проф.,
Д. Дергач,
Л. Домиловська,
І. Шматко
Міжнародний словник торгівельних термінів
До словника увійшло терміни 10 мовами - англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською, українською, російською, португальською, японською, китайською.
укр. 1.0 40.32 98,170.00 готове
до друку
Арій
75 Автор-упорядник
В.Б. Шапар,
зав. каф. практичної псіхології Харківського національного ун-ту цивільного захисту
Сучасний тлумачний психологічний словник
Психологічний словник містить близько 2500 термінів, які відбивають сучасний стан психологічної науки.
У ньому представлені понятійний, методологічний і концепуальний апарати основних галузей психології.
У словнику значну увагу приділено термінам психо-аналізу та інших напрямків психології, а також методикам, що дозволяють досліджувати глибинні характеристики людської особистості.
укр. 3.0 43.71 198,229.00 готове до друку Оберіг
76 О.В. Ястребова,
д-р філософії,
співробітник НАН України,
м.Київ
Сучасний словник з туризму
Словник розкриває основні терміни, визначення і поняття, що використовуються в туризмі та суміжних видах діяльності, а також є сучасним джерелом інформації для керівників і фахівців, що працюють у галузі туризму, та містить більше ніж 55 000 термінів.
укр. 5.0 38.65 287,436.00 оригінал-макет Кондор До національного проекту
під патронатом Президента України
«Олімпійська надія-2022»
(Указ Президента України № 895/2010 від 08.09.10
«Про заходи щодо визначення
і реалізації проектів із пріоритетних напрямів
соціально-економічного та культурного розвитку»)
77 ^ С.П. Плачинда,
письменник,
голова ТО "Оратанія",
м. Київ
Словник давньоукраїнської міфології
У довіднику відтворено весь тематичний діапазон давньоукраїнської міфології: космогонічні, теологічні, антропо-, зоо- та ботаноморфічні міфи.
укр. 3.0 13.95 43,000.00 готове до друку Велес
78 Б.І. Яценко,
науковець,
дослідник літератури
доби Київської Русі,
м. Київ
Слово о полку Ігоревім
Енциклопедичний словник
Цей ілюстрований довідник - визначна праця про безцінну пам‘ятку ХІІ ст. українського народу, що входить до світової культурної спадщини.
укр. 3.0 22.00 150,000.00 готове до друку Велес
79 Авторський колектив
за редакцією
В.І. Ярошовця
д-р філософ. наук,
проф.,
зав. каф. іст. філософії КНУ ім. Т. Шевченка
Історія філософії
У словнику розглядаються основні етапи історико-філософського розвитку, процес становлення різноманітних напрямків, течій, шкіл. Словник нараховує близько 900 статей, які присвячені основним персоналіям, працям, напрямках, а також базовим поняттям, необхідним для розуміння тих чи інших філософських концепцій, теорій.
укр. 2.0 63.24 282,900.00 готове до друку Знання України


Довідники


80 Авт.-упорядник
М.Г. Лабінський,
Шевченківські лауреати: 1962-2012
Енциклопедичний довідник
Третє, доповнене видання знайомить з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка, яка є найвищою відзнакою за літературні та мистецькі твори в Україні вже впродовж 50 років.
укр. 2.0 33.54 199,200.00 верстка Криниця Указ Президента України
від 17.02.2010 року
№ 182/2010 "Про відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка"
81
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   115Схожі:

Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconOverview гф+дб звіт ф 56 схеми арт україна Sheet 1: гф+ДБ

Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconOverview гф+дб звіт ф 56 схеми арт україна Sheet 1: гф+ДБ

Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconУзгоджено Погоджувальною радою депутатських фракцій (груп)
Проект Закону про Державний Гімн України (проект н д. В. Лещенка вручено 06. 06. 2002, проект Л. Лук'яненка 02. 07. 2002, проект...
Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconПроект "Местное развитие, ориентированное на громаду" (сва) Проект "
Проект "Выполнение Украиной обязательств относительно членства в вто и реализация европейской политики добрососедства в аграрном...
Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconПорядок денний восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання
Проект Закону про ринок земель (проект н д. П. Сулковського вручено 10. 04. 2008, проект н д. І. Зайця 13. 05. 2008, подання Комітету...
Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconПро проект програми розвитку
Схвалити проект програми розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2011-2013 роки (далі –...
Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconOverview За період Загальна Київ-Одеса Перевали data sheet 1: За період

Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconOverview За період Загальна Київ-Одеса Перевали data sheet 1: За період

Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconOverview За період Загальна Київ-Одеса Перевали data sheet 1: За період

Overview проект ук2012 Дати Видавництва Sheet 1: проект ук2012 iconOverview За період Загальна Київ-Одеса Перевали data sheet 1: За період

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов