Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) icon

Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246)НазваЗаключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246)
Дата конвертації21.11.2012
Розмір86.14 Kb.
ТипДокументи
джерело


Додаток 10

до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ

за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища

й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу МОЗ від 21.05.2007 № 246)


_________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства (структурного підрозділу), установи, організації залізничного транспорту, метрополітену)

від "_____" ___________20 року

Комісія в складі: голови Комісії __________________________________________________,

(П.І.Б.)

лікарів _____________________________________________________________________________________________________________________,

(П.І.Б., фах)

представників роботодавця ____________________________________________________________________________________________________,

(П.І.Б., посада)

представників профкому підприємства (уповноваженої особи) _____________________________________________________________________

(П.І.Б.)

за участю лікаря з гігієни праці _____________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., назва СЕС)

установила:з/п


Кількість працівників, які підпадають під дію
шкідливих чи небезпечних факторів виробничого
середовища й трудового процесу


^ Підлягало огляду за планом
(осіб)


Оглянуто
(осіб)


Процент виконання

усього

жінок

усього

жінок

усього

жінок

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Усього працівників, з них:


осіб віком до 21 року


осіб пенсійного віку, що працюють


осіб, стаж роботи яких більше 10 років2

Підпадають під дію шкідливих та небезпечних факторів
виробничого середовища й трудового процесу:2.1

Хімічні речовини (зазначити назви)2.2

Пил2.3

Шкідливі речовини біологічного походження (зазначити назви)2.4

Шум2.5

Інфразвук1

2

3

4

5

6

7

8

2.6

Ультразвук2.7

Вібрація (загальна, локальна)2.8

Неіонізуючі випромінювання (діапазон)2.9

Мікроклімат2.10

Освітлення2.11

Іонізуюче випромінювання2.12

Важкість праці2.13

Напруженість праці
Кількість неоглянутих _________ ______ , у т.ч. жінок ________ _______

(усього) (%) (усього) (%)

Причини

3. Під час огляду виявлено*:

3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання (отруєння) усього _________, з них кількість працівників, яким підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння) у тому числі професійний рак _____________, з них жінок ______________

3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність з профзахворювання, ____

3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________

3.4. Кількість працівників, які підлягають обстеженню, усього ____, з них жінок _____

3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні захворювання, усього _____, з них жінок _________

3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК, усього ________

3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз профзахворювання (отруєння) за останні 5 років, усього ________, з них жінок ____________

3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:

3.10.1. На амбулаторне лікування __________________

3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________

3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________

3.10.4. До спеціалізованих ЛПЗ __________, у т.ч. до профпатологічних ____________

3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного харчування й лікувально-профілактичного харчування, _________

3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року, усього _____________за формами патології згідно з МКХ-10.

4. Перевірено результати виконання заходів попереднього заключного акта від ____ року _______________________________________________________

(зазначити зміст заходів)

Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи _______________________________________________________________________________________________

(зазначити зміст заходів)

Причини невиконання ____________________________________________________________________________________________________________________

(перелічити)

Лікар з гігієни праці _____________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс оздоровчих заходів:

5.1. Роботодавцю __________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Голові профспілкової організації__________________________________________________________________________________________________________

(зміст заходу)

5.3. Головному лікарю лікувально-профілактичного закладу, що проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(зміст заходу)

А також

санітарно-протиепідемічних заходів ___________________________________________________________________________________________________________

(зазначити всі заходи)

Підписи:

Голова комісії Лікар Роботодавець Голова профспілкової

з гігієни праці організації або вповноважена особа


___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

______________ ______________ ________________ ________________

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Із заключним актом ознайомлені та одержали:

1. Роботодавець ________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

2. Представник профспілкової організації або уповноважена особа ________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи ____________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

4. Профпатолог ____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

5. Заклад державної санепідемслужби __________________________________________________________________________________

(назва, прізвище, ініціали уповноваженої особи)

6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України _______________________________________________________

(прізвище та ініціали)


У пунктах 3.1-3.12 подаються списки працівників із зазначенням П.І.Б., цеху (дільниці), професії, шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу, стажу роботи в умовах їх дії, діагнозу.
Схожі:

Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconЗаключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246)
Комісія в складі: голови Комісії
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconПро проведення періодичного медичного огляду працівників сільського господарства
Наказу моз україни від 21. 05. 2007 р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» та...
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconГоловний державний експерт з умов праці України С.І. Рябоконь
Моз та амн україни, атестованих Комісією моз україни з атестації санітарних лабораторій І організацій на здійснення санітарно-гігієнічних...
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconРозпорядження смт Іванівка 14. 02. 12 №63/А-2012 Про проведення медичного огляду працівників певних категорій у 2012 році
«Про місцеві державні організації», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21. 05. 2007 року №246 “Про затвердження порядку...
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconДодаток 15 до Порядку Форма п-3 повідомлення про професійне захворювання (отруєння)
Найменування факторів виробничого середовища та трудового процесу, що спричинили професійне захворювання
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconПримірний перелік обстежень Базовий варіант
Базовий варіант застосовується у разі медичного огляду осіб під час прийняття на роботу та періодичного медичного огляду
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconРозпорядження від 20 вересня 2012 року №557 смт Рокитне Про заходи щодо організації проведення у 2013 році періодичного медичного огляду працівників сільськогосподарських та промислових підприємств
Про заходи щодо організації проведення у 2013 році періодичного медичного огляду працівників сільськогосподарських та промислових...
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconРозпорядження голови облдержадміністрації 1 листопада 2012 року №405 тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Професії працівників, пов’язані зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconПерелік закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, вищих медичних навчальних закладів, наукових установ моз та амн україни, атестованих Комісією моз
Державна установа «Донецький обласний лабораторний центр Державної санітарно-епідеміологічної служби України» (лабораторія досліджень...
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу (згідно з додатками 4, 5 до наказу моз від 21. 05. 2007 №246) iconДержавна санітарно-епідеміологічна служба україни
Комісією Міністерства охорони здоров’я України на надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов