Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи icon

Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особиНазваПодаткова декларація платника єдиного податку юридичної особи
Дата конвертації17.11.2012
Розмір183.27 Kb.
ТипДокументи
джерелоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

____________ №________Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)Податкова декларація платника

єдиного податку - юридичної особи

порядковий № за рік*
1
звітна
звітна нова
уточнююча
довідково**2

податковий (звітний) період:

І квартал
півріччя
3 квартали
рік
місяць**
2

0року3

податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі подання уточнюючої декларації):

І квартал
півріччя
3 квартали
рік
2

0року

(ІІ квартал***)
(IV квартал***)


4

платник:

повне найменування:________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________


код згідно з ЄДРПОУ

код виду економічної діяльності (КВЕД)
код організаційно-правової форми господарювання

податкова адреса (місцезнаходження) платника:

поштовий індексміжміський кодтелефон


електронна адреса1:

факс1
5

найменування органу державної податкової служби, до якого подається розрахунок:6

середньооблікова кількість працівників (чол.):
* Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій за рік).

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший ніж квартальний податковий період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

*** Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом України від 04.11.2011 № 4014-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”.


Показники

Код рядка

Сума, грн. коп.

1

2

3

Дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду (відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

1
Сума єдиного податку за ставкою ( )%2

2
Сума перевищення обсягу доходу, визначеного підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3
Дохід, отриманий при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 Розділу XIV Податкового кодексу України

4
Дохід, отриманий від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

5
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 3 + р. 4 + р. 5) х ( )%2, у тому числі:

6
оподаткована за подвійною ставкою сума перевищення обсягу доходу, зазначена у р. 3

6.1
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 6)

7
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 73 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8)

9
^ Самостійне виявлення помилок

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 93 декларації, що уточнюється)4

10
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10) або (р. 11 або сума р. 11 додатка(ів) у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)5

11
Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9) або (р. 12 або сума р. 12 додатка(ів) у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)5 (відображається тільки додатне значення)

12
Сума штрафу в розмірі 3% суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (р. 11 х 3%))

13
Сума штрафу в розмірі 5% суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (р. 11 х 5%))

14
Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України)

15
Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов'язання податку за минулий(і) період(и) на:
арк.

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на:
арк.

1 За бажанням платника.

2 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (у р. 2 проставляється 3 або 5%, а у р. 6 – 6 або 10 %).

3 У рядках 8 і 10 – р. 7 і р. 9 відповідно застосовуються для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014.

4 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

5 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

2

0р.Дата заповнення Декларації (дд.мм.рррр)

Керівник(ініціали та прізвище) (підпис)

М. П.

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та № паспорта*Головний бухгалтер
(ініціали та прізвище) (підпис)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та № паспорта*


* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина заповнюється службовими особами ДПС
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року
службова особа ДПС (підпис, прізвище)

За результатами камеральної перевірки
Порушень (помилок) не виявленоСкладено акт від "___" ___________ 20__ року № __________


службова особа ДПС (підпис, прізвище, ініціали)


^ Директор Департаменту податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук


Додаток

до податкової декларації платника

єдиного податку - юридичної особи


Порядковий №

звітної

за

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у Податковій декларації)звітної новоїІ квартал
півріччя
3 квартали
рік
2

0року

Розрахунок2

податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється1

І квартал
півріччя
3 квартали
рік
2

0року

(ІІ квартал*)
(IV квартал*)
* Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом України від 04.11.2011 № 4014-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” (далі – Закон № 4014).


Показники

Код рядка

Сума, грн. коп.

1

2

3

Дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду (відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України3)

1
Сума єдиного податку за ставкою ( )%4

2
Сума перевищення обсягу доходу, визначеного підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3
Дохід, отриманий при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 Розділу XIV Податкового кодексу України

4
Дохід, отриманий від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

5
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 3 + р. 4 + р. 5) х ( )%4, у тому числі:

6
оподаткована за подвійною ставкою сума перевищення обсягу доходу, зазначеного у р. 3

6.1
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 6)

7
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 73 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8)

9
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 93 декларації, що уточнюється)

10
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10)

11
Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9) (відображається тільки додатне значення)

12
1 Додаток є невід’ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації.

2 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку

3 У р. 1 – посилання на Податковий кодекс України застосовується для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014. У рядках 8 і 10 – р. 7 і р. 9 відповідно застосовуються для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014.

4 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (у р. 2 проставляється 3 або 5%, а у р. 6 – 6 або 10 %).

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

2

0р.дата заповнення Додатка (дд.мм.рррр)

Керівник(ініціали та прізвище) (підпис)

М. П.

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та № паспорта*Головний бухгалтер
(ініціали та прізвище) (підпис)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та № паспорта*


* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.Схожі:

Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи iconПодаткова декларація платника єдиного податку юридичної особи

Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи iconПодаткова декларація платника єдиного податку – юридичної особи

Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи iconВідоцтва платника єдиного податку юридичної особи, І якщо так, то яким чином?
Наше підприємство просить надати роз‘яснення, чи можливо внести зміни до Свідоцтва платника єдиного податку – юридичної особи, І...
Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи icon1 декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)
Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи icon1 декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Повне найменування платника податку (для юридичної особи) / прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)
Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи icon1 декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)
Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи icon1 декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)
Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи icon1 декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)
Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи iconОбсяг доходу не перевищує 3000000 гривень
Як оподатковується дохід фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку третьої групи, отриманий від провадження діяльності,...
Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи icon1 уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов