Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" icon

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"НазваІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Дата конвертації04.02.2016
Розмір219.46 Kb.
ТипІнформації
скачать >>>
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

0

2

0

1

1

5

9

3


Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ,

РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ


за січень-червень 2014 року


Подають:

Термін подання

№ 1–торги

юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади, та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному управлінню регіональної статистики.

не пізніше

16 числа

після

звітного періоду

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

26.11.2012 № 485

1 Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України" на звітний рік.
Респондент:
Найменування: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О. Шалімова» НАМН України

Місцезнаходження (юридична адреса): 03680, м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 03680, м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

закупівлі

в одного

учасника

електронний реверсивний аукціон

А

Б

1=2+3+4+5+6+7

2

3

4

5

6

7

8

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ – одиниць

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р. 100 >= р. 101)

100

15

8

-

1

-

6

-

х

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими,

що не відбулися, в цілому


101

4

4

-

-

-

-

-

х

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) (р. 110 >= р. 112)

110

15

8

-

1

-

6

-

х

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)

112

4

4

-

-

-

-

-

х

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі (р. 120 >= р. 130)

120

20

12

-

2

-

6

-

х

Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами)

121

20

12

-

2

-

6

-

х

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів

122

4

4

-

-

-

-

-

х

Кількість учасників – переможців

(р. 130 = р. 131 + р. 132)

130

11

4

-

1

-

6

-

х

у тому числі
вітчизняних суб’єктів

господарювання

131

11

4

-

1

-

6

-

х

іноземних суб’єктів

господарювання

132

-

-

-

-

-

-

-

х

Кількість укладених договорів

(р. 140 = р. 150 + р. 160)

140

11

4

-

1

-

6

-

122

з них
з вітчизняними суб’єктами господарювання

150

11

4

-

1

-

6

-

122

з іноземними суб’єктами господарювання

160

-

-

-

-

-

-

-

-

Кількість укладених рамкових угод

170

-

-

-

х

-

х

х

х

Кількість договорів укладених за рамковими угодами

171

-

-

-

х

-

х

х

х

Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

180

34

31

-

1

-

2

-

-

Усього звернень щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель

190

3

3

-

-

-

-

-

х


II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ – тис.грн.

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг

(р. 200 >= р. 201 + р. 202)


200

25222,9

х

х

х

х

х

х

2688,4

кошти державних, казенних, комунальних підприємств

201

25222,9

х

х

х

х

х

х

2688,4

кошти господарських товариств, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує

50 відсотків


202

-

х

х

х

х

х

х

-

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210

20436,9

14027,4

-

104,4

-

6305,1

-

х

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг


220

8331,3

2348,4

-

104,4

-

5878,5

-

2688,4

у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету України

221

8331,3

2348,4

-

104,4

-

5878,5

-

2688,4

коштів бюджету Автономної

Республіки Крим

222

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів місцевих бюджетів

223

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів Національного банку України

224

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів державних цільових фондів, державних та місцевих фондів

225

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів Пенсійного фонду України

226

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

227

-

-

-

-

-

-

-

-

державних кредитних ресурсів

228

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів державних, казенних, комунальних підприємств

229

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів господарських товариств , у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

230

-

-

-

-

-

-

-

-

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт

і послуг

240

3810,5

547,3

-

24,7

-

3238,4

-

1937,4

у тому числі
товарів

241

1568,1

105,4

-

-

-

1462,6

-

1347,1

з них
товарів вітчизняного виробництва

241а

-

-

-

-

-

-

-

-

робіт

242

-

-

-

-

-

-

-

2,4

послуг

243

1808,4

441,9

-

24,7

-

1775,7

-

992,4

Загальна сума коштів

(фактичні видатки) у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки, які виконуються


250

1572,7

1525,1

-

17,5

-

30,1

-

-Перший заступник директора з

науково-організаційної роботи Костилєв М.В.

Місце підпису керівника та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації
Спеціаліст І категорії з державних закупівель Присяжнюк А.Р.

(ПІБ)
телефон: (044) 454-20-23 факс: (044) 454-20-23 електронна пошта: nixttender@ukr.net

Вик.: Карпова Т.Р.Схожі:

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про Державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею186 3
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про Державну статистику”
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею186 3
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Запитальник щомісячного інтерв'ю (заповнює фахівець з інтерв’ювання зі слів членів домогосподарства) 3 Код обстеження Порядковий номер обстеження 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІдентифікаційний код єдрпоу державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconКонфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconКонфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconКонфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за
Собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи