Зведена номенклатура справ № icon

Зведена номенклатура справ №НазваЗведена номенклатура справ №
Сторінка2/8
Дата конвертації17.09.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8


Індекс

справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількі

сть справ (томів, частин)

Термін зберігання (тому, частини) та № статті за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01-документи відділу методології бухгалтерського обліку та звітності підприємств АПК Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адмінінстрації

01-01

Закони, постанови, доручення Кабінету Міністрів України, розпорядження, укази Президента України (копії)
ДМП*
01-02

Накази, листи Міністерства аграрної політики України (копії)
ДМП
01-03

Розпорядження, доручення голови Харківської обласної державної адміністрації (копії)
ДМП
01-04

Накази начальника Головного управління з різних питань (копії)
ДМП

перший примірник зберігається в секторі організаційного забезпечення та документального контролю

01-05

Документи (положення, довідки) про створення, реорганізації та перейменування установи
Постійно

ст.54
01-06

Положення про відділ методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності (копії)
ДМП

01-07

Посадові інструкції працівників відділу методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств АПК (копії)
ДМП

01-08

Плани (щомісячні, квартальні, річні) роботи відділу методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності
1 р.

ст.154
1Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів зареєстрований Міністерством юстиції України від 17.09.98 р. №576/3016.

2


01-09

Звіти (статистичні, розрахункові відомості сплати внесків до різних фондів) з основної діяльності Головного управління
Постійно

ст.297«а»
01-10

Документи (баланси, пояснювальні записки до них, додатки до балансу) з питань бухгалтерської звітності:

а) річні
Постійно

ст.308«а»
01-11

Документи (баланси, пояснювальні записки до них, додатки до балансу) з питань бухгалтерської звітності:

б) квартальні
3 р.

ст.308«в»
01-12

Документи ( розрахунки з податків та платежів до бюджету) з питань декларування та звітності
Постійно

ст.308«б»

01-13

Індивідуальні відомості про застраховану особу з питань персоніфікації працівників Головного управління агропромислового розвитку
75 р.

ст.316«а»
01-14

Річні фінансові звіти сільгосппідприємств Харківської області
Постійно

ст.297«а»
01-15

Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств Харківської області (ф. 50 с.г.)
Постійно

ст.297«а»

01-16

Очікувані звіти по результатам фінансово-господарської діяльності сільгосппідприємств Харківської області на 1 жовтня поточного року
Постійно

ст.297«а»
01-17

Оперативна інформація про нарахування та сплату фіксованого сільськогосподарського податку сільгосппідприємствами Харківської області
Постійно

ст.297«а»
01-18

Приймально-здавальні акти з усіма додатками(за виключенням інвентаризаційних документів), складені під час зміни матеріально -відповідальної особи
Постійно

ст.55 «а»
01-19

Договори – зобов’язання за товари, роботи, послуги
3 р.

ст.345

Після закінчення строків дії договорів, угод за умови завершення ревізій

01-20

Договори про повну матеріальну відповідальність
5 р.

ст.347

Після звільнення матеріально відповідальної особи

01-21

Кошториси з бюджету, спеціальних коштів, розрахунки до них
Постійно

ст.212«а»
01-22

Картки аналітичного обліку виконання кошторису видатків
5 р.

ст.3123


01-23

Документи про відкриття (закриття) в органах Державного казначейства України рахунків та оформлення повноважень на проведення грошово – розрахункових операцій за рахунками
3 р.

ст.243

Після закриття листування

01-24

Акти документальної ревізії фінансово – господарської діяльності, податкових та інших перевірок; документи до них
5 р.

ст.342
01-25

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових записах
3 р.

ст.315

за умови перевірки державними податковими органами і ревізії

01-26

Листки непрацездатності працівників Головного управління
3 р.

ст.720

за умови перевірки державними податковими органами і ревізії

01-27

Документи (витяги з протоколів, протоколи, висновки) про виплату допомоги, оплату листів непрацездатності з фонду соціального страхування
ДМП

ст.331
01-28

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію
3 р.

ст..330

за умови перевірки державними податковими органами і ревізії

01-29

Довідки (заробітна плата, доходи, отримання кредиту, тощо), які надаються бухгалтерією з питань передбачених положенням про відділ

3 р.

ст.561
01-30

Обігові відомості обліку основних засобів, необоротних активів та запасів Головного управління
3 р.

ст.322

за умови перевірки державними податковими органами і ревізії

01-31

Заяви працівників Головного управління на застосування податкової соціальної пільги
3 р.

ст.524

ст.1337

за умови перевірки державними податковими органами і ревізії

01-32

Заяви працівників Головного управління на виплату з/плати та інших видів платежів через картковий рахунок

ДМП

ст.331

01-33

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
3 р.

ст.315

за умови перевірки державними податковими органами і ревізії

01-34

Особові картки по обліку заробітної плати працівників Головного управління
75 р,-„В”

ст.316«а»
01-35

Інвентарні картки обліку основних засобів Головного управління
3 р.

ст.318

Після ліквідації основних засобів
4


01-36

Журнал – Головна книга
3 р.

ст.321

За умови завершення ревізій, у разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ-зберігається до винесення остаточного рішення

01-37

Касова книга
3 р.

ст.288
01-38

Книга обліку депонованої заробітної плати працівників Головного управління
3 р.

ст.323
01-39

Листування з різними установами, організаціями, підприємствами з питань обліку та звітності
5 р.

ст.171
01-40

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції відділу методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності
3 р.

ст.100«б»
01-41

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції відділу методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності
3 р.

ст.100«б»
01-42

Журнал реєстрації довіреностей
3 р.ст.324
01-43

Журнал реєстрації подорожніх листів службових легкових автомобілів Головного управління
3 р.

ст.1199

01-44

Журнал реєстрації договорів діяльності Головного управління
ДМП

ст.1020
01-45

Номенклатура справ відділу методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності
3 р.

ст.89 «б»
^ 02-документи сектору кадрового забезпечення, аграрної освіти та науки Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

02-01

Розпорядження, плани, заходи Кабінету Міністрів України з кадрових питань (копії)
ДМП

02-02

Розпорядження, доручення, протоколи обласної державної адміністрації з кадрових питань ( копії)
ДМП

02-03

Накази начальника Головного управління про прийняття, звільнення, переведення, заохочення, сумісництво працівників установи, про матеріальну допомогу
75р.

ст.16 «б»
02-04

Накази начальника Головного управління про надання відпусток
5 р.

ст.16 «в»
02-05

Накази начальника Головного управління про стягнення
3 р.

ст.16 «г»5


02-06

Правила, положення, інструкції, методичні рекомендації та рекомендації з кадрових питань
До заміни новими

ст.18 «б»
02-07

Посадові інструкції працівників апарату Головного управління.
Постійно

ст.49 «а»
02-08

Колективний договір Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації
Постійно ст.406
02-09

Протоколи засідань конкурсних комісій з питань заміщення вакантних посад державними службовцями
Постійно

ст.533
02-10

Протоколи засідань атестаційних комісій
5 р.

ст.652
02-11

Плани (щомісячні, щоквартальні) роботи сектору кадрового забезпечення , аграрної освіти та науки
1 р.

ст.154
02-12

Комплексний план Головного управління по роботі з кадрами
Постійно ст..504

02-13

Документи (акти, доповідні записки, листування, висновки) з питань притягнення до відповідальності осіб, які порушили трудову дисципліну, про адміністративні стягнення
3 р.

ст.81, ст.821   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Зведена номенклатура справ № iconН. Д. Власенко Складання номенклатур справ
Номенклатура справ є систематизованим переліком найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, оформлених у відповідному...
Зведена номенклатура справ № iconН. Д. Власенко Складання номенклатур справ
Номенклатура справ є систематизованим переліком найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, оформлених у відповідному...
Зведена номенклатура справ № iconНоменклатура справ

Зведена номенклатура справ № iconГу дітб у харківській області номенклатура справ
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у році в гу дітб у Харківській області
Зведена номенклатура справ № iconДокументи
1. /Номенклатура справ.doc
Зведена номенклатура справ № iconНоменклатура справ*
Постанови, розпорядження, рішення Харківської обласної державної адміністрації, інших місцевих органів влади
Зведена номенклатура справ № iconПримірна номенклатура справ
Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації з питань роботи органів статистики
Зведена номенклатура справ № iconНоменклатура справ
Правила, положення, інструкції; методичні вказівки та рекомендації щодо роботи з кадрами і резервом, надіслані до відома
Зведена номенклатура справ № iconП. М. Клімов 07 грудня 2009р. Номенклатура справ*
Розпорядження Голови Харківської обласної державної адміністрації з питань діяльності інспекції
Зведена номенклатура справ № iconНоменклатура справ
Правила, положення, інструкції; методичні вказівки та рекомендації щодо роботи з кадрами І резервом, надіслані до відома
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов