Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» icon

Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці»НазваПорядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці»
Дата конвертації03.02.2016
Розмір188.94 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Затверджено розпорядженням

Укрзалізниці від 15.01.2015 № ЦЗ-1-9/4
Порядок

підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування

ДП «ГІОЦ Укрзалізниці»

2015

Зміст

1 Загальні положення ...........................................................................................3

2 Терміни та умовні позначення............................. ........................................... 4

3 Порядок підключення Агентів......................................................................... 6

4 Методика та Програма приймальних випробувань підключення програмного забезпечення Агентів до програмно-апаратного комплексу з оформлення електронних проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» …………………….…......8

5 Порядок проведення випробувань ……………..…………..........................9

Додаток 1. Заявка на підключення підприємства до системи оформлення

проїзних/перевізних документів Укрзалізниці…………………………….…11

Додаток 2. Акт введення Мережі продажу Агента в експлуатацію............... 13

Додаток 3. Результати приймальних випробувань підключення програмного

забезпечення агента до програмно-апаратного комплексу оформлення електронних проїзних документів в пасажирських перевезеннях України (АС ГІОЦ)..................................................................................................................... 14

1 Загальні положення
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій та комунікацій дозволяє принципово змінити технологію обслуговування пасажирів залізничним транспортом - значно підвищити рівень та якість сервісу, що надається, з одночасним зменшенням витрат на його забезпечення. Однією з першочергових задач підвищення рівня обслуговування пасажирів є надання послуг з придбання електронних проїзних документів (квитків) на проїзд залізничний транспорт.

Перспективним напрямком розвитку технології обслуговування громадян в частині надання послуг з придбання квитків є впровадження електронних проїзних документів в агентській Інтернет - мережі.
2 Терміни та умовні позначення
У Порядку використовуються такі терміни і умовні позначення:

Агент – юридична або фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності, яка має свою мережу продажу на правах власності або оренди та надає клієнтам залізничного транспорту послугу з продажу проїзних/перевізних документів (у тому числі – електронних);

АС Агента - автоматизована система Агента для оформлення та продажу проїзних/перевізних документів (у тому числі – електронних) та супутніх послуг. Включає інтернет-сайти, кіоски, мобільні термінали та інші функціональні компоненти;

АСК ПП УЗ – автоматизована система керування пасажирськими перевезеннями;

АС ГІОЦ - автоматизована система для оформлення та продажу проїзних/перевізних документів (у тому числі – електронних) та супутніх послуг. Включає ПАК ЕПД ПП та АСК ПП УЗ, сервер МТКД та інші функціональні компоненти;

ГІОЦ УЗ - Державне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці»;

ЕПД – електронний проїзний/перевізний документ.;

МТКД – мобільний термінал контролю документів. Портативний технічний засіб, що використовується для перевірки статусу посадочного або перевізного документа.

ПАК ЕПД ПП – програмно-апаратний комплекс з продажу проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях через електронні канали обслуговування.

Сервер МТКД – програмно-апаратний комплекс, який забезпечує взаємодію МТКД з компонентами системи АСК ПП УЗ.


 1. Порядок підключення Агентів

3.1 Для підключення автоматизованої системи Заявника (далі - АС Заявника) до АС ГІОЦ - автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів (у тому числі – електронних) та оформлення супутніх послуг (далі – АС ГІОЦ), Заявник направляє на адресу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ» ( далі ДП «ГІОЦ Укрзалізниці») за адресою: вул. І.Франка, 21, м. Київ, 01030 офіційний лист та «Заявку на підключення підприємства до системи оформлення проїзних/перевізних документів Укрзалізниці» (далі – Заявка). Зразок Заявки наведено у Додатку 1 до цього Порядку.

3.2 У офіційному листі Заявника викладається суть питання та обов’язково зазначається:

 • досвід Заявника у сфері продажу проїзних документів;

 • опис наявної інфраструктури продаж;

 • короткі відомості про АС Заявника (назва та призначення);

 • прогнозована кількість точок продажу;

 • готовність сплатити вартість послуг за підключення до АС ГІОЦ у розмірі 50 000,00 грн. з ПДВ;

 • готовність здійснювати оформлення проїзних документів в кількості не менше 6000 (шість тисяч) од. на місяць.  1. Заповнення усіх полів Заявки є обов’язковим.

3.4 Протягом 10 (десяти) робочих днів лист із Заявкою розглядається ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» яке приймає рішення про відповідність Заявника кваліфікаційним вимогам.

3.5 З метою уникнення недобросовісної конкуренції та створення рівноправних умов для всіх потенційних агентів, при розгляді Заявки обов’язково враховуються положення Законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції". Зважаючи на це, компанії-розробники програмного забезпечення АС ГІОЦ, що мають доступ до комерційної інформації про роботу агентів, не можуть виступати агентами ДП «ГІОЦ Укрзалізниці».

3.6 Про прийняте рішення ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» повідомляє Заявника офіційним листом за адресою, зазначеною в Заявці на підключення та, при позитивному рішенні, направляє Заявнику підписаний зі свого боку Агентський договір.

3.7 Після підписання Заявником Агентського договору та оплати вартості послуг за підключення, Агенту направляється в електронному вигляді на електронну пошту, зазначену в заявці на підключення, актуальна версія «Опису протоколу підключення агентів», параметри підключення до тестового полігону АС ГІОЦ та розпочинається налагодження інформаційної взаємодії між АС Заявника і АС ГІОЦ.

3.8 Для організації приймальних випробувань розпорядженням Укрзалізниці створюється постійно діюча комісія у складі представників Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення, Департаменту корпоративної інформатизації, Фінансово-економічний департаменту, ДП "Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України» та ДП «ГІОЦ Укрзалізниці». Головою комісії визначається заступник генерального директора, якому підпорядкований Департамент корпоративної інформатизації.

3.9 Після завершення налагодження і тестування програмного забезпечення інформаційної взаємодії між АС Заявника і АС ГІОЦ, технічною комісією проводяться приймальні випробування та оформлюється відповідний протокол приймальних випробувань, якій затверджується головою комісії.

3.10 При наявності зауважень постійно діючої комісії Заявник виконує доопрацювання програмного забезпечення та інформує ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» про готовність до повторних приймальних випробувань.

3.11 У разі позитивного результату приймальних випробувань ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» забезпечує підключення АС Заявника до робочої АС ГІОЦ, про що складається Акт введення Мережі продажу Агента в експлуатацію (додаток 2).

3.12 За наявності Акта введення Мережі продажу Агента в експлуатацію Заявнику надається можливість здійснювати продаж.

3.13 Згідно з умовами Агентського договору, один раз в квартал, але не менше ніж один раз за три місяці, ДП «ГІОЦ Укрзалізниці», здійснює розрахунок середньомісячного об’єму оформлення ППД/ЕПД Агентом. В разі, якщо середньомісячна кількість оформлених ППД/ЕПД менше, ніж 6000 (шість тисяч), ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» має право в односторонньому порядку відключити Агента та припинити дію Агентського договору, повідомивши його про це.
4. Методика та Програма приймальних випробувань підключення програмного забезпечення Агентів до програмно-апаратного комплексу з оформлення електронних проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування ДП «ГІОЦ Укрзалізниці»
  1. Підстава для проведення робітРозпорядження про призначення постійно діючої комісії проведення приймальних випробувань підключення Агентів електронного продажу проїзних/перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/ перевізних документів через електронні канали обслуговування ДП «ГІОЦ Укрзалізниці»

4.2 Об’єкт випробування


АС Заявника, який оформив необхідні документи згідно Порядку підключення Агентів до програмно-апаратного комплексу оформлення електронних проїзних документів в пасажирських перевезеннях України (АС ГІОЦ УЗ), за допомогою якого Заявник планує здійснювати оформлення електронних проїзних документів через агентську мережу.

4.3 Члени комісіїЧлени комісії призначаються розпорядженням Укрзалізниці. До складу комісії включають фахівців відповідних Департаментів та підприємств: Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення, Департаменту корпоративної інформатизації, Фінансово-економічного департаменту , ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» та ДП ПКТБ АСУЗТ.

  1. Характеристика випробувань

   1. Мета випробувань


Перевірка можливості продажу проїзних/перевізних документів (у тому числі – електронних)через АС Заявника, результати якої оформлюються протоколом проведення випробувань.
  1. Організація випробувань

   1. Місце проведення випробувань


Визначається повідомленням про роботу комісії, де є можливість підключення до тестового полігону випробувань. Базовий полігон знаходиться за адресою: ДП «ГІОЦ Укрзалізниці», вул. І.Франка, 21, кім.202
   1. Технічна база випробувань


До складу тестового полігону входять програмно-апаратні засоби тестової АС ГІОЦ УЗ, АС Агента та автомати самообслуговування з продажу ЕПД (термінали), в разі оформлення проїзду через термінали самообслуговування.

4.5.3 Період проведення випробувань


Визначається повідомленням про роботу комісії, на яку запрошуються члени комісії та представники Агента, який письмово повідомив про готовність участі у випробуваннях.

5. Порядок проведення випробувань


Процедура перевірки підключення Агента включає порядок дій, які Агентові необхідно виконати та переконатися у тому, що з’єднання налаштоване вірно.

Програма містить перелік транзакцій, правильність виконання яких необхідно перевірити агентові перш ніж почати роботу з клієнтами (таблиця 1).

Результати приймальних випробувань оформляються у вигляді таблиці, наведеній у Додатку 3.

Документи, що формуються в результаті випробувань (посадочний документ повний, посадочний документ дитячий, перевізний документ) додаються до протоколу проведення приймальних випробувань підключення Агента.

5.1 Особливості проведення випробувань автоматів


самообслуговування з продажу ЕПД (терміналів)
В разі перевірки підключення мережі автоматів самообслуговування з продажу ЕПД члени комісії керуються затвердженими 30.01.2013 року «Технічними вимогами на автомати самообслуговування з продажу ЕПД (термінали)» та «Порядком оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті», затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України та

Міністерства доходів і зборів України від 30.05.2013 № 331/137.

Таблиця 1


Тип транзакції

Назва транзакції/операції

 1. Перевірка технічних параметрів роботи комплексу Агента

Перевірка балансу агента*

state

Перевірка статусу оплати

pay_status

Отримання звіту по транзакціям, що були успішно оплачені*

report

Повторний запит у разі зникнення конекту

getresponse

Пошук станцій*

stations

Довідка про можливості проїзду та наявності вільних місць між заданими станціями на дату відправлення*

trains

Довідка про можливості проїзду та наявності вільних місць між заданими станціями на дату відправлення для випадків коли станцій у населеному пункті може бути більше ніж одна.

Trainsextended

Довідка про номери вільних місць

places

Довідка про поїзди, які відправляються з конкретної станції*

trains_from_station

Довідка про маршрут прямування поїзда*

train_route

Довідка про наявність вільних місць та вартість проїзду у поїзді на дату відправлення

prices

Запит довідника станцій

stations list

Запит перевірки пільгового документу

check_privilege

Резервування місць*

booking

Оформлення замовлення на повний ППД/ЕПД

reserve

Оформлення замовлення на дитячий ППД/ЕПД

reserve

Оформлення замовлення туди і назад

reserveroundtrip

Оформлення перевізних документів*

transportation

Анулювання замовлення проїзного або перевізного документу

revocation

Погашення замовлення проїзного або перевізного документу

cancel

Оплата вартості замовлень

pay

Запит статусів документів за період

documents_list

Запит документа по UID

getdoc

Запит електронного документа за UID

getedoc

Повернення документу

return_doc

Підтвердження повернення документу

return_doc_confirm

Запит версії програми*

version

 1. Перевірка технологічних параметрів роботи комплексу Агента

Отримання інформації від АС ГІОЦ щодо списків станцій, розкладу руху, даних щодо кількості вагонів та наявності вільних місць


запит

Виконання запиту до АС ГІОЦ щодо замовлення місць в заданому вагоні (дорослі та дитячі)

запит

Виконання запиту до АС ГІОЦ щодо замовлення місць туди і зворотньо в заданому вагоні на електропоїзди Інтерсіті+

запит

Виконання запиту до АС ГІОЦ щодо замовлення ППД/ЕПД, документів на послуги

запит

Відправка підтвердження оплати замовлення до АС ГІОЦ (протягом 15 хвилин).

запит

Перевірка коректного відображення інформації на посадочному документі, перевізному документі, документі на послуги.


Візуальна форма надрукованого електронного проїзного/перевізного документа

Перевірка зчитування QR-коду з посадочного/перевізного документа за допомогою МТКД

запит

* опціоні транзакції

Додаток 1
ЗАЯВКА

НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ДО СИСТЕМИ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЇЗНИХ/ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРЗАЛІЗНИЦІ
«__» _____________ 201__р.

1. Підприємство

Повна назва
Скорочена назва
Керівник
Адреса юридична
Адреса поштова
Телефон
Банківські реквізити
2 Технічний супровід

Прізвище Ім’я По батькові
Посада
Моб. тел.
Роб. тел.
email
3 Додаткові параметри

Логін
Перелік IP-адрес серверів для підключення
Перелік доменів, які використовуватимуться для продажу ЕПД/ППД
email для отримання реєстрів
Короткі відомості про АС Заявника (назва та призначення)
Платіжні інструменти (МПС, НСМЕП, готівка, електронні гроші, інше)
Спосіб продажу (web-сайт, термінали самообслуговування, смартфон тощо)
Прогнозований оборот за місяць (кількість проданих ППД/ЕПД)
Прогнозована кількість точок підключення (одночасних конектів)

Керівник підприємства ____________________ /_______________ /

м.п.

Додаток 2
Акт введення Мережі продажу Агента в експлуатацію
Даним Актом ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ» (ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ»), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі __________________________________________, що діє на підставі _________________________________, далі – Торговець, та

________________________________________________________, в особі _____________________________________________________________, який діє на підставі ________________________, далі – Агент, підтверджують:

що на виконання умов Договору № ____________від _______________ було здійснено введення Мережі продажу Агента в експлуатацію, що підтверджує виконання Агентом організаційно-технічних вимог.

По результатам введення Мережі в експлуатацію Агентом було виконано:

 • вимоги щодо алгоритму надання довідкової інформації, резервування місць, продажу/повернення ППД/ЕПД;

 • успішне проведення випробувань міжсистемної взаємодії АС ГІОЦ та АС Агента.

Даний Акт є невід’ємною частиною Договору № ____________ від ______________.

Торговець Агент


ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ»

Юр. адреса: 01030,м. Київ, вул. І.Франка, 21

Код ЄДРПОУ 21579381

Поточний рахунок: № 26001300605583 в ТВБВ №10026/0187 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»

МФО 322669

Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання: № 26034300605583 в ТВБВ №10026/0187 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»

МФО 322959

ІПН 215793826073

Свідоцтво платника ПДВ №200122726


ТОВ « »

Юр. адреса:

Поштова адреса:

Код ЄДРПОУ

Поточний рахунок:

МФО

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ №Голова комісії з реорганізації -

начальник ДП «ГІОЦ Укрзалізниці»
___________________/ Мурзін В. С. /

м.п.


___________________/______________ /

м.п.Додаток 3

РЕЗУЛЬТАТИ

приймальних випробувань підключення програмного забезпечення агента до програмно-апаратного комплексу оформлення електронних проїзних документів в пасажирських перевезеннях України

(АС ГІОЦ УЗ)

_______________________

(назва Агента)


Тип транзакції

Назва транзакції/операції

Відмітка про перевірку

Технічні параметри роботи комплексу

Перевірка балансу агента*

state
Перевірка статусу оплати

pay_status
Отримання звіту по транзакціям, що були успішно оплачені*

report
Повторний запит у разі зникнення конекту

getresponse
Пошук станцій*

stations
Довідка про можливості проїзду та наявності вільних місць між заданими станціями на дату відправлення*

trains
Довідка про можливості проїзду та наявності вільних місць між заданими станціями на дату відправлення для випадків коли станцій у населеному пункті може бути більше ніж одна.

trainsextended
Довідка про номери вільних місць

places
Довідка про поїзди, які відправляються з конкретної станції*

trains_from_station
Довідка про маршрут прямування поїзда*

train_route
Довідка про наявність вільних місць та вартість проїзду у поїзді на дату відправлення

prices
Запит довідника станцій

stations list
Запит перевірки пільгового документу*

check_privilege
Резервування місць*

booking
Оформлення замовлення на повний ППД/ЕПД

reserve
Оформлення замовлення на дитячий ППД/ЕПД

reserve
Оформлення замовлення туди і назад

reserveroundtrip
Оформлення перевізних документів*

transportation
Анулювання замовлення проїзного або перевізного документу

revocation
Погашення замовлення проїзного або перевізного документу

cancel
Оплата вартості замовлень

pay
Запит статусів документів за період

documents_list
Запит документа по UID

getdoc
Запит електронного документа за UID

getedoc
Повернення документу

return_doc
Підтвердження повернення документу

return_doc_confirm
Запит версії програми*

version
Технологічні параметри роботи комплексу Агента

Отримання інформації від АС ГІОЦ щодо списків станцій, розкладу руху, даних щодо кількості вагонів та наявності вільних місць

запит
Виконання запиту до АС ГІОЦ щодо замовлення місць туди і зворотньо в заданому вагоні на електропоїзди Інтерсіті+

запит
Виконання запиту до АС ГІОЦ щодо замовлення місць в заданому вагоні (дорослі та дитячі)

запит
Виконання запиту до АС ГІОЦ щодо замовлення ППД/ЕПД, документів на послуги

запит
Відправка підтвердження оплати замовлення до АС ГІОЦ (протягом 15 хвилин).

запит
Перевірка коректного відображення інформації на посадочному документі, перевізному документі, документі на послуги у відповідності до Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті 2013 р.


Вигляд надрукованого електронного документу

Перевірка зчитування QR-коду з посадочного/перевізного документа за допомогою МТКД

Підтвердження оформлення проїзного/перевізного документу у поїзді на екрані терміналу
* опціоні транзакціїСхожі:

Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» icon{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури
...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» icon{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури
...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconПовний цикл формування і обробки електронних перевізних документів

Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconОподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами у відповідності до статті 374 Митного кодексу України
Супроводжуваний багаж товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях транспортних...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconІнформація про перевезення домашніх речей громадян у контейнері
України. Перевезення домашніх речей між країнами снд здійснюється відповідно до "Порядку стягування провізних платежів за перевезення...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconПроект договір про підключення до системи електронного обігу фінансових векселів
П.І. Б. Уповноваженої особи, який діє на підставі Документ (статут/довіреність) Дата документу (дд мм рррр) № документу, з іншої...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconМетодичні вказівки щодо підключення до газотранспортної системи чинний від 2006 1 сфера застосування
Методичні вказівки щодо підключення до газотранспортної системи (далі – Методичні вказівки) встановлюють процедуру підключення газопроводів...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconМетодичні вказівки щодо підключення до газотранспортної системи чинний від 2006 1 сфера застосування
Методичні вказівки щодо підключення до газотранспортної системи (далі – Методичні вказівки) встановлюють процедуру підключення газопроводів...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconЗасади використання автоматизованої системи документообігу суду І. Загальні положення
Даними Засадами визначаються повноваження та порядок розгляду зборами суддів питань стосовно функціонування автоматизованої системи...
Порядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці» iconЗасади використання автоматизованої системи документообігу суду І. Загальні положення
Даними Засадами визначаються повноваження та порядок розгляду зборами суддів питань стосовно функціонування автоматизованої системи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи