Закон україни icon

Закон україниНазваЗакон україни
Сторінка1/6
Дата конвертації03.02.2016
Розмір381.25 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки


Верховна Рада України постановляє:

Правила перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки, підписані 13 вересня 2012 року в м. Києві, які набирають чинності з дати отримання останнього повідомлення Сторонами, в письмовій формі та дипломатичними каналами, про завершення відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цими Правилами чинності, ратифікувати (додаються).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 жовтня 2013 року
N 633-VII

 


 

ПРАВИЛА
перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки


Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки (далі - Сторони) узгодили Правила перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки (далі - Правила перевезення вантажів), беручи до уваги Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною та Турецькою Республікою, яка була підписана 25 січня 2011 року, м. Київ (далі - Угода).

Компетентними органами Сторін є Міністерство інфраструктури України з української сторони та Міністерство транспорту, морського сполучення та зв'язку Турецької Республіки з турецької сторони.

Ці Правила перевезення вантажів є обов'язковими для залізниць, портів, поромних комплексів, власників суден, а також вантажовідправників і вантажоодержувачів.

Розділ I

1. Сфера застосування


Ці Правила встановлюють порядок та умови перевезення експортних, імпортних та транзитних вантажів, що перевозяться вагонами на всьому шляху прямування у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, регулюють обов'язки та взаємні відносини між залізницями України та Турецької Республіки, поромними комплексами, судновласниками, відправниками та одержувачами при виконанні договору перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні через порти України та Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, та встановлюють принципи проведення розрахунків за вантажні перевезення.

2. Скорочення та визначення


У цих Правилах застосовуються такі визначення та скорочення:

СМГС - Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (укр. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01.11.51, зі змінами та доповненнями).

Додаток 2 до СМГС - Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (Приложение 2 к СМГС) (укр. Правила перевезень небезпечних вантажів).

СІ до СМГС - Службова інструкція до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення.

ОП СМГС - Угода між залізничними адміністраціями Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм СМГС.

КОТІФ (COTIF) - Конвенція про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.80 у редакції Протоколу від 03.06.99.

МАРПОЛ 73/78 - Міжнародна конвенція про запобігання забруднення із суден 1973 р., змінена Протоколом 1978 р. до неї.

ЦІМ (CIM) - Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів (Додаток B до КОТІФ).

РІД - Регламент міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів (Додаток C до КОТІФ).

РІВ II - Директиви щодо завантаження (Додаток II до Угоди про обмін та використання вантажних вагонів між залізничними підприємствами (РІВ 2000).

СОЛАС 74 - Конвенція щодо охорони людського життя на морі, з поправками.

ЦУВ - Єдині правила до договорів про використання вагонів в міжнародному залізничному сполученні (Додаток D до КОТІФ).

ABB - Генеральний договір по використанню вантажних вагонів.

ГНГ - Гармонізована номенклатура вантажів (ОСЖД).

ЕТСНГ - Єдина тарифно-статистична номенклатура вантажів.

ЗПП - Запірно-пломбувальний пристрій (пломба).

ЦІМ/СМГС - Керівництво по накладній ЦІМ/СМГС.

TEA - Тариф Європа-Азія, членом якої є TCDD при формуванні вартості вантажоперевезень.

ПГВ (PGW) - Правила пользования грузовыми вагонами в международном сообщении (укр. Правила користування вантажними вагонами в міжнародному сполученні).

УТІ - інтермодальна транспортна одиниця (контейнери, знімні кузови, напівпричепи або інші подібні вантажні одиниці, що використовуються у змішаних перевезеннях).

ISPS - Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів;

IMDG CODE - Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів.

Залізниці:

- від України - Державна адміністрація залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця, UZ);

- від Турецької Республіки - генеральна дирекція державних залізниць Турецької Республіки (далі - TCDD).

Вантаж - товари та інші об'єкти, прийняті до перевезення з оформленням договору перевезення (накладної).

Вантажовідправник (відправник) - зазначена у накладній юридична чи фізична особа, яка довіряє вантаж перевізнику для його перевезення.

Вантажоодержувач (одержувач) - зазначена у накладній юридична чи фізична особа, яка за дорученням вантажовідправника отримує вантаж.

Відправка - вантаж, прийнятий до перевезення від одного відправника за однією накладною на одній станції відправлення на адресу одного одержувача на одну станцію призначення.

Дрібна відправка - це відправка, яка пред'явлена до перевезення по одній накладній вантажу до 5000 кг та під навантаження якого по його об'єму чи роду вантажу не потребує окремого вагону.

Запірно-пломбувальний пристрій - пломба в єдиній конструкції з пристроєм для блокування, призначений для одночасного запирання і пломбування вагонів та контейнерів.

Коносамент - перевізний документ, що підтверджує укладання договору перевезення з судновласником.

Місце перевантаження - місце перевантаження вантажу з вагону ширини колії 1520 мм в вагон ширини колії 1435 мм або на інший вид транспорту та навпаки.

Місце перестановки вагонів на візки іншої ширини колії - місце перестановки вагонів на візки з колісними парами іншої ширини колії.

Місце перевідправлення - місце зміни режиму правового регулювання перевезень по ЦІМ і СМГС. Дане місце перевідправлення одночасно є:

- в сполученні ЦІМ-СМГС: місцем доставки згідно з ЦІМ та станцією відправлення згідно СМГС;

- в сполученні СМГС-ЦІМ: станцією призначення згідно з СМГС та місцем прийому вантажу згідно ЦІМ.

Накладна: СМГС, ЦІМ, ЦІМ/СМГС - перевізний документ, що підтверджує укладання договору перевезення відповідно до СМГС та ЦІМ у сполученні між країнами, які застосовують положення СМГС та ЦІМ.

Перевізник - договірний перевізник, з яким відправник уклав договір перевезення згідно з ЦІМ чи наступний перевізник, який несе відповідальність на підставі цього договору. Це поняття відповідає поняттю "залізниця" в СМГС.

Порт - морський порт, зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до своїх статутних положень та технічних і технологічних можливостей здійснює операції з перевезення та перевалки вантажів.

Поромний комплекс (термінал) - інфраструктура порту, яка обладнана причалами та пристроями для прийому поромних суден та викочування/накочування з/на них залізничних вагонів на залізничні колії порту чи порому і навпаки.

Перевізні документи - накладна та інші залізничні документи, що супроводжують вантаж.

Передавальна відомість - відомість для передачі вагонів, контейнерів і вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні. Застосовується для передачі вагонів, контейнерів і вантажів між прикордонними станціями залізниць, портом (поромним комплексом) та/або судновласником.

Платник - експедиторська організація, фрахтовий агент та ін., через якого відправник або одержувач сплачує провізні платежі по залізницях та за морську частину шляху.

Станція - залізнична станція.

Станція передачі вагонів, вантажів та контейнерів - залізнична станція, що має необхідний колійний розвиток, технічні облаштування та персонал, що забезпечують роботу з передачі транспортних засобів між державами в технічному і комерційному відношенні з оформленням передавальної відомості.

Станція переоформлення - припортова (прикордонна) станція, яка здійснює переоформлення перевізних документів СМГС на перевізні документи ЦІМ і навпаки.

"Сторона, що здає" і "Сторона, що приймає" - у відповідних випадках залізниці, порти і судновласники, що здійснюють прийом-здачу завантажених та порожніх вагонів.

Судновласник або судноплавна компанія - юридична або фізична особа, яка експлуатує судно, що призначено для перевезення вантажних вагонів, від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна або використовує на інших законних підставах та бере участь у виконанні перевезень на умовах Угоди.

Супровідні документи - документи, необхідні для виконання митних та інших правил на всьому шляху проходження вантажу, а також у разі необхідності сертифікат і специфікація. Всі супровідні документи, прикладені відправником до накладної повинні бути їм пойменовані в накладній.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про громадські об’єднання»
Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2013 року, з цього ж дня втрачає чинність Закон України «Про об’єднання громадян» №2460-xii від...
Закон україни iconЗакон україни про метрологію та метрологічну діяльність Цей Закон регулює
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності
Закон україни iconЗакони України: Конституція України; Закон України „Про громадські об’єднання"; Закон України "
Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами...
Закон україни iconЗакон україни про метрологію та метрологічну діяльність (Відомості Верховної Ради (ввр), 2014, №30, ст. 1008) Цей Закон регулює
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності
Закон україни iconЗакон України „Про цінні напери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-iv (зі змінами та доповненнями) Закон №3480-iv. Закон України „Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року №1560 Закон №1560
...
Закон україни iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України
Закон україни iconЗакон про зменшення податкового тиску на платників податків Офіційно опублікований 12 серпня 2015 року у газеті «Голос України» №147 Закон України
Зазначений закон у загальній своїй частині набере чинності з 1 вересня 2015 року
Закон україни iconЗакон №569. Законом №569 внесено зміни
Закон України від 01 липня 2015 року №569-viii «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування...
Закон україни iconЗакон України від 16 липня 1999 року №996-xiv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон №996; Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року №2346-iii закон №2346
Узагальнююча податкова консультація щодо використання банківських виписок як первинних документів
Закон україни iconЗакон УкраЇни Про внесення доповнення до Закону України "Про адвокатуру" Верховна Рада Українипостановля є: I. Закон України "
Закон України “Про адвокатуру” (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., №9, ст. 62) доповнити статтею 21 такого змісту
Закон україни iconЗакон про зайнятість населення. Короткий опис змін в законодавстві 01 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про зайнятість населення» №5067-vi
Закон України «Про зайнятість населення» №5067-vi від 05. 07. 2012р Новий Закон є значно досконалішим за попередній, посилюючи соціальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи