Наказ Укрзалізниці № icon

Наказ Укрзалізниці №НазваНаказ Укрзалізниці №
Сторінка1/22
Дата конвертації03.02.2016
Розмір3.88 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
1. /struktura_EDO_v1_5 (нум) ЦЗ-1.doc
2. /Наказ ЕПД 1.5 1-07-2015.doc
Наказ Укрзалізниці №
Про затвердження та введення в дію Детальної структури, складуЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці

_________ № ________

Детальна структура, склад і формат реквізитів та

атрибутів електронного перевізного документа

1. Загальні положення


Цей документ визначає детальну структуру, склад і формат реквізитів та атрибутів електронного перевізного документа (ЕПД).

Документ розроблено відповідно до:

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Порядку застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.11.2010 № 800, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за № 478/19216;

Примірного формату електронного перевізного документа, що застосовується під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 22.04.2011 № 61 (далі – Примірний формат).

У цьому документі терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг», наказі Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.11.2010 № 800 «Про затвердження Порядку застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом ».
У залежності від етапу перевезення вантажів визначаються такі ЕПД:

1) що передаються вантажовідправником;

2) прийняті до перевезення;

3) що зазнали змін під час прямування вантажу;

4) що прибули на станцію призначення;

5) що передаються вантажоодержувачем;

6) розкредитовані ЕПД;

7) отримані від інозалізниці;

8) оброблені по входу на УЗ;

9) оброблені по виходу з УЗ.

На всіх етапах перевезення вантажів передбачається можливість додавання до ЕПД нових електронних документів, які містять в собі попередні ЕПД та інформацію про їх зміни. В таких випадках, особа, що створює нові електронні документи, повинна їх засвідчити електронним цифровим підписом (далі ЕЦП).

Електронні документи складаються з електронних даних та ЕЦП. Електроні дані надаються в тегу document data. Склад електронних даних наведено нижче. ЕЦП у вигляді base64 строки надається в тегу signature.

Структура, склад атрибутів та типи даних ЕПД наведені в Додатку 1.

Відповідність атрибутів ЕПД до граф бланків перевізних документів наведено у Додатку 2.

2. Електронні дані при створенні ЕПД
Під час створення нового ЕПД електроні дані містять тег OTPR з простору імен, що відповідає стану життєвого циклу ЕПД. Відповідність стадій та просторів імен наведена в Таблиці 1.


Стан

Простір імен

ЕПД, що передаються вантажовідправником

uz:rwc:document:project:1.5

ЕПД, що прийняті до перевезення

uz:rwc:document:accepted:1.5

ЕПД, що зазнали змін під час прямування вантажу

uz:rwc:document:resend:1.5

ЕПД, що прибули на станцію призначення

uz:rwc:document:arrived:1.5

ЕПД, що передаються вантажоодержувачем

uz:rwc:document:reviewed:1.5

Розкредитовані ЕПД

uz:rwc:document:uncredited:1.5

ЕПД, отримані від інозалізниці

uz:rwc:document:foreign:1.5

ЕПД, оброблені по входу на УЗ

uz:rwc:document:entered:1.5

ЕПД, оброблені по виходу з УЗ

uz:rwc:document:exited:1.5

Таблиця 1. Відповідність станів та просторів імен

Схеми, що визначають формати тегів OTPR у відповідних просторах імен, наведені в Додатку 3.

Наприклад, проект ЕПД може мати вигляд:AAAAAAA=3. Електронні дані під час внесення змін до існуючого ЕПД.
Електроні дані ЕПД, що зазнає змін, складаються з оригінального ЕПД та переліку пакетів змін. Кожний пакет змін оформлюється як тег insert (додавання нового тегу), update (додавання або редагування значень атрибутів існуючих тегів) або delete (видалення існуючих тегів, або їх атрибутів). Всі пакети змін об'єднуються у тег changes.

Видалення існуючого тегу оформляється у вигляді тегу delete, в атрибуті target якого вказується шлях до тегу, що має бути видаленим. Якщо видаленими мають бути лише деякі атрибути, до тегу delete вкладається тег з відповідним найменуванням, який містить атрибути та їх значення, що мають бути видалені.

Внесення змін до існуючого тегу оформляється у вигляді тегу update, в атрибуті target якого вказується шлях до тегу, до якого мають бути внесені зміни. До тегу update вкладається тег з відповідним найменуванням, що містить атрибути (нові, або такі, що потребують змін) та їх нові значення.

Додавання нового тегу оформляється у вигляді тегу insert, в атрибуті target якого вказується шлях до нового тегу. До тегу insert вкладається тег з відповідним найменуванням, що містить всі атрибути та вкладені теги.

Шляхом до тегу є перелік найменувань тегів починаючи з OTPR, з символом “/” в якості роздільника. Для визначення конкретного тегу серед однойменних використовується його порядковий номер, що вказується у квадратних дужках.

Наприклад, якщо оригінальний документ має вигляд:
num='12345678'>зміни до нього можуть мати вигляд :В результаті застосування таких змін дані документа набудуть вигляду, еквівалентного до:
num='12345678' send_time='11.11.2011 11:11'>4. Перетворення електронних даних ЕПД у послідовність байт для накладання або перевірки ЄЦП.
Для формування послідовності байт для накладення або перевірки ЕЦП електроні дані необхідно:

1) представити у вигляді xml документа, структура якого описана у Додатку 1;

2) отриманий xml документ привести до канонічної форми;

3) документ в канонічній формі перетворити в масив байт з використанням кодування utf 8 в нормальній формі (http://www.w3.org/TR/charmod-norm/).

Процедура приведення xml-документа до канонічної форми має відповідати специфікації вимог консорціума w3c (http://www.w3.org/TR/xml-c14n). Крім того xml документ в канонічній формі не може містити вузли таких типів:

1) коментар;

2) декларація DOCTYPE;

3) декларації DTD;

4) пролог ();

5) текстові вузли, що складаються виключно з пробільних символів. До пробільних символів відносяться символи:

5.1) пробіл (код 32);

5.2) символ завершення строки (код 10);

  1. символ табуляції (код 9).5. Зміни формату ЕПД версії 1.5 відносно версії 1.4
Формат ЕПД версії 1.5 відрізняється від версії 1.4 внесенням деяких змін до атрибутного скаду формату, а саме:

 1. додано атрибут u_tara «Вага уточненої тари вагону (кг)» до тегу OTPR\VAGON. Формат поля Error: Reference source not found. Поле не обов`язкове до заповнення;

 2. додано атрибут measure_equip_num «Заводський номер засобу вагоно-вимірювальної техніки» до тегу OTPR. Формат поля Error: Reference source not found. Поле не обов`язкове до заповнення;

 3. видалено атрибут kol_conductor «Сумарна кількість провідників» із тегу OTPR. При цьому залишається атрибут kol_conductor у тезі OTPR\VAGON.

Зміни додані виключно для перевізних документів СМГС, що вступають в дію з 01.07.2015:

 1. додано атрибут carrier_kod «Код перевізника, що є відправником/одержувачем» до тегу OTPR\CLIENT. Формат поля Error: Reference source not found;

 2. додано атрибут carrier_name «Скорочене найменування перевізника, що є відправником/одержувачем» до тегу OTPR\CLIENT. Формат поля Error: Reference source not found;

 3. додано атрибут num_carrier_dog «Номер договору укладеного між перевізником та платником за перевезення» до тегу OTPR\PL. Формат поля Error: Reference source not found;

 4. додано атрибут date_carrier_dog «Дата договору укладеного між перевізником та платником за перевезення» до тегу OTPR\PL. Формат поля Error: Reference source not found;

 5. додано атрибут carrier_kod «Код перевізника» до тегу OTPR\PL. Формат поля Error: Reference source not found;

 6. додано атрибут carrier_name «Скорочене найменування перевізника» до тегу OTPR\PL. Формат поля Error: Reference source not found;

 7. додано атрибут sector_num «Номер ділянки» до тегу OTPR\PL. Формат поля Error: Reference source not found;

 8. додано атрибут zd_otpr «Код залізниці відправлення» до тегу OTPR\ROUTE та OTPR\OTPRDP. Формат поля Error: Reference source not found;

 9. додано атрибут zd_nazn «Код залізниці призначення» до тегу OTPR\ROUTE та OTPR\OTPRDP. Формат поля Error: Reference source not found;

 10. додано атрибут zd_kod «Код залізниці прикордонної станції» до тегу OTPR\ROUTE\JOINT та OTPR\OTPRDP\JOINT. Формат поля Error: Reference source not found;

 11. додано атрибут port_name «Найменування порту перехідного стикового пункту» до тегу OTPR\ROUTE\JOINT та OTPR\OTPRDP\JOINT. Формат поля C_150;

 12. додано атрибут promoted_by «Ознака надання вагону для перевезення» до тегу OTPR\VAGON. Формат поля VAGONpromoted_by;

 13. додано атрибут name_firm_owner «Найменування компанії — власниці вагона» до тегу OTPR\VAGON. Формат поля C_255;

 14. додано атрибут kod_firm_owner «Код компанії — власниці вагона» до тегу OTPR\VAGON. Формат поля C_6;

 15. додано атрибут zd_kod «Код залізниці приписки вагона» до тегу OTPR\VAGON. Формат поля Error: Reference source not found;

 16. додано атрибути kol_pac «Кількість місць після перевантаження для вагона», kol_packet «Кількість пакетів» до тегу OTPR\VAGON\PEREGR_V. Формат поля N_5;

 17. додано атрибут kol_devices «Кількість місць багатооборотних перевізних пристосувань» до тегу OTPR\VAGON\COLLECT_V та OTPR\CONT\COLLECT_K. Формат поля N_5;

 18. до тегів OTPR\VAGON\COLLECT_V та OTPR\CONT\COLLECT_K додані атрибути danger_text «Найменування небезпечного вантажу та інформація про небезпечний вантаж» (формат поля C_800), danger_kod «Код небезпеки вантажу» (формат поля C_4), pr_attached_card «Ознака прикладеної аварійної картки» (формат поля COLLECTpr_attached_card), kol_packet «Кількість пакетів» (формат поля N_5), pr_packet «Ознака перевезення вантажу в пакетах» (формат поля Error: Reference source not found);

 19. додано атрибут zd_kod «Код залізниці накладання пломби» до тегу OTPR\VAGON\ZPU_V та OTPR\CONT\ZPU_K. Формат поля Error: Reference source not found;

 20. додано атрибут zd_kod «Код залізниці перевантаження» до тегу OTPR\ACTS. Формат поля Error: Reference source not found;

 21. до тегу OTPR\SENDER_DOC додані атрибут kol «Кількість екземплярів» (формат поля Error: Reference source not found.), атрибут kod_zd_uze «Код залізниці вилучення документа» (формат поля Error: Reference source not found).

 22. до тегу OTPR\VAGON\COLLECT_V додані атрибути tank_level «Висота наливу» (формат поля Error: Reference source not found), temp «Температура» (формат поля C_6), density «Густина» (формат поля N_1_6);

 23. до тегу OTPR\CONT\ACTS додані атрибути carrier_kod «Код перевізника» (формат поля Error: Reference source not found), carrier_name «Скорочене найменування перевізника» (формат поля Error: Reference source not found);

 24. додано атрибут kol_devices «Кількість місць багатооборотних перевізних пристосувань» до тегу OTPR\VAGON\PEREGR_V. Формат поля N_5;

 25. додано атрибут column_num «Код графи перевізного документа» до тегу OTPR\SHTEMPEL . Формат поля Error: Reference source not found;

 26. додано тег OTPR\CARRIER (Перевізник).

 27. додано тег OTPR\PROLONGATION (Продовження терміну доставки);

 28. додано тег OTPR\PASS_MARK (Відмітки про передачу вантажу);

 29. додано тег OTPR\FRONTIER_MARK (Відмітки про проходження прикордонних станцій).

В.о. начальника Департаменту

корпоративної інформатизації Б.А. Карбань


Додаток 1 до Детальної структури, складу і формату реквізитів та атрибутів електронного перевізного документа
(пункт 1)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Схожі:

Наказ Укрзалізниці № iconНаказ Міністерства інфраструктури України 19 січня 2016 року №9
України, Держспецтрансслужбі, Укрзалізниці, об'єднаннях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління...
Наказ Укрзалізниці № iconОб'ємні показники по пасажирських перевезеннях по Укрзалізниці за 2013, 2014 роки

Наказ Укрзалізниці № iconОб'ємні показники по пасажирських перевезеннях по Укрзалізниці за 2013, 2014 роки

Наказ Укрзалізниці № iconПоложення про метрологічну службу Міністерство транспорту та зв’язку України Структурна схема метрологічної служби залізничного транспорту з
Державні центри, об’єднання підприємств, підприємства, установи та організації, що входять до сфери управління Укрзалізниці
Наказ Укрзалізниці № iconПорядок підключення Агентів електронного продажу проїзних/ перевізних документів до автоматизованої системи з оформлення проїзних/перевізних документів через електронні канали обслуговування дп «гіоц укрзалізниці»
Загальні положення
Наказ Укрзалізниці № iconРезультати засідання Нацради реформ: аналіз півріччя, реформа держслужби, засади лібералізації економіки та реформа "Укрзалізниці"
Національна рада реформ на засіданні 23 липня розглянула результати моніторингу реформ за перше півріччя, статус виконання рішень...
Наказ Укрзалізниці № iconГоловне управління медичних закладів Укрзалізниці
Укрзалізницею в єдину систему. Лікарсько-санітарні служби (а їх було шість) були підпорядковані Головній лікарсько-санітарній службі....
Наказ Укрзалізниці № iconКарткА №24-02 затверджено наказ дфс від 18. 09. 2015 №712
Наказ Міністерства фінансів України від 04. 08. 2015 №693 "Про діяльність митних брокерів", зареєстрований в Міністерстві юстиції...
Наказ Укрзалізниці № iconКарткА №24-01 затверджено наказ дфс від 18. 09. 2015 №712
Наказ Міністерства фінансів України від 04. 08. 2015 №693 "Про діяльність митних брокерів", зареєстрований в Міністерстві юстиції...
Наказ Укрзалізниці № iconДокументи
1. /Наказ форми/1 Порядок_ведення_журналу_прийн_ВБР_НАШ.doc
2. /Наказ...

Наказ Укрзалізниці № iconФорма №1-слм
Наказ Генерального прокурора України від 16 березня 2004 р. №32/12-ок, спільний наказ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи