Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» icon

Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»НазваЗаконів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Дата конвертації03.02.2016
Розмір128.9 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Порядок створення первинної організації профспілки

на  підприємстві, установі, організації будь-якої форми

власності і підпорядкуванняЗагальні засади діяльності профспілок

 Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, Конвенції МОП про свободу асоціації та захист права на організацію N87, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Профспілки створюються громадянами, пов’язаними спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Профспілка, її організації, об’єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

 

Порядок створення первинної організації профспілки

на  підприємстві, установі, організації будь-якої форми

власності і підпорядкування

 • Першою необхідною умовою створення первинної профспілкової організацій є розуміння того, що, тільки об'єднавшись, можна реально захищати свої права та інтереси.

 • Другою необхідною умовою створення первинної профспілкової організації є Ваше особисте бажання захищати свої права.

Якщо Ви бачите, що обидві ці умови присутні, то при дотриманні абсолютно простих правил, Ви маєте реальну можливість створити первинну профспілкову організацію.

Відразу хотілося б звернути увагу на те, що протягом усього існування України, як незалежної держави, посадові особи органів юстиції, які відповідають за легалізацію профспілкових організацій, в тій чи іншій мірі завжди прагнули до перешкоджання легалізації нових профспілок.

Тому відразу хотілося б звернути увагу тих, хто бажає створити первинну профспілкову організацію, на необхідність суворого і неухильного дотримання процедури та правил створення первинної профспілкової організації з тим, щоб надалі уникнути складнощів і проблем.

Що треба пам’ятати при створенні профспілкової організації?

 • Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

 • Членами профспілок, як було зазначено раніше, можуть буди особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

 • Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

 • Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити.

 • Держава забезпечує реалізацію права громадян на об’єднання у професійні спілки та додержання прав і інтересів профспілок.

 • Держава визнає профспілки повноваженими представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об’єднаннями. За законодавством профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об’єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб.

Профспілки, їх організації є юридичними особами, мають свої печатки, штамп, розрахунковий рахунок у банку. Тому за законодавством України при їх створенні висуваються такі ж вимоги, як і до будь-якої іншої організації, підприємства чи комерційної фірми в Україні. Процедура значно спрощується, якщо створювана первинна організація одночасно приймає рішення про входження її до вже існуючої спорідненої чи галузевої профспілки. Перелік всеукраїнських профспілок можна знайти у регіональних об’єднаннях профспілок.

В такому випадку первинній організації не треба розробляти Статут та легалізуватись (добиватись офіційного визначання) у Міністерстві юстиції України та отримувати відповідне Свідоцтво. Первинна організація реєструється в регіональних органах юстиції на підставі Статуту та Свідоцтва вже існуючої профспілки, а опісля проводить реєстрацію організації у  державного реєстратора.  При цьому первинна організація профспілки залишається самостійною організацією, що сама приймає рішення з організації своєї роботи та використання наявних профспілкових коштів. Вищий за статусом профспілковий орган надає первинній організації методичну, правову та практичну допомогу в організації її роботи. Первинна організація перераховує вищому профспілковому органу певний відсоток від профспілкових внесків на виконання її статутних завдань.

 • Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» порядок утворення профспілок не визначений. В статті 6 Закону лише зазначено, що громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки.Керуючись цими положеннями та іншими статтями Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», логічним був би такий порядок утворення первинної організації профспілки.

1. Працівники (не менше 3 осіб), які виявили бажання утворити первинну організацію профспілки, утворюють ініціативну групу – організаційний комітет з підготовки та проведення установчих зборів (конференцій).

2. Рішення про створення первинної організації профспілки приймається установчими профспілковими зборами. При цьому одночасно приймається рішення про її входження до певної (спорідненої, галузевої) профспілки. Якщо первинна організація утворюється з осіб, які не були членами профспілки, прийом до неї здійснюється установчими зборами (конференцією) на підставі поданих ними заяв.

Збори обирають керівні органи первинної організації: профком та ревізійну комісію або в нечисленних організаціях обирають профспілкового організатора(профорганізатора).

3. Про прийняте рішення щодо входження первинної організації до відповідної профспілки повідомляється вищий виборний орган територіальної організації профспілки (районної, міської, обласної), а де її немає – центральний виборний орган профспілки (Центральний комітет, Центральна рада тощо).

Цей виборний орган в місячний термін розглядає заяву про прийняття первинної організації до складу профспілки та включає її до складу територіальної організації профспілки. Первинна організація отримує завірену копію рішення.

Первинна організація направляє повідомлення про своє утворення також роботодавцю із зазначенням персонального складу членів профспілки.

 • Право юридичної особи первинна організація профспілки набуває з моменту прийняття рішення про включення її до складу профспілки. Їй видається також копія Статуту профспілки та Свідоцтво про реєстрацію профспілки, на підставі яких первинна організація легалізується в територіальних органах юстиції та отримує своє свідоцтво.

Для легалізації первинної профспілкової організації їх засновники або керівники виборних органів подають заяви до органів юстиції та до державного реєстратора.

 • До заяви додаються статут Профспілки, протокол установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи,.

 • Первинна організація виготовляє штамп та печатку первинної організації профспілки, а також відкриває розрахунковий рахунок у банку.

 • Зразок протоколу установчих зборів та кроки по створенню первинної організації профспілки, перелік документів для повідомної та державної реєстрації  додаються.

 

Строк легалізації

 На підставі поданих первинною профспілковою організацією документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», включає первинну профспілкову організацію до реєстру об’єднань громадян і видає первинній профспілковій організації свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації первинної профспілкової організації.

У разі невідповідності поданих документів первинної профспілкової організації зазначеному статусу легалізуючий орган листом пропонує їй надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.


Кроки по створенню первинної профспілкової організації

на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми

власності та підпорядкування.

При створенні первинної профспілкової організації законодавством України висуваються такі ж вимоги, як і до будь-якої іншої організації, підприємства чи комерційної фірми в Україні. Процедура значно спрощується, якщо організація одночасно приймає рішення про входження її до вже існуючої профспілки. При цьому первинна профспілкова організація залишається самостійною щодо прийняття рішень, розподілу фінансів, організації своєї роботи та користується допомогою спеціалістів вищих профспілкових органів з питань навчання профспілкових активістів, безоплатної методичної та консультативної допомоги від них..

 

1-й крок

 

Створення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів

Попередні консультації з Незалежною профспілкою працівників органів судової вдади Украіни, до якої має увійти новостворювана організація

Наявність не менше 3-х осіб, які бажають бути членами профспілки.

2-й крок

 

Проведення установчих зборів з порядком денним:

1) про створення первинної профспілкової організації;

2) про входження новоствореної первинної профспілкової організації до складу Незалежноі профспілки профспілки працівників органів судової влади ;

3) про обрання виборних органів первинної профспілкової організації (профкому та ревізійної комісії) або обрання профспілкового організатора (в малочисельних організаціях); (прийом до профспілки здійснюється за заявами працівників установчими зборами).

3-й крок

 

Легалізація (офіційне визнання) первинної профспілкової організації на відповідність статусу. Подача заяви до територіального управління юстиції разом із:

-    статутом Незалежноі профспілки працівників органів судової влади, до складу якої ввійшла первинна організація;

-    рішенням установчих зборів про створення первинної організації;

-  відомостями про виборні органи первинної профспілкової організації (профком та ревізійну комісію). Отримання свідоцтва.

4-й крок

Повідомна реєстрація первинної профспілкової організації на відповідність зазначеному статусу відповідно до ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

5-й крок

Письмове повідомлення роботодавця про створення первинної організації профспілки.

6-й крок

Державна реєстрація первинної профспілкової організації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

7-й крок

Виготовлення штампу та печатки.

8-й крок

Відкриття розрахункового рахунку в банку.

  

 

Зразок

ПРОТОКОЛ

установчих зборів (конференції)

(назва організації) від__________20__року

Присутні:  1.____________

2._____________

3._____________

СЛУХАЛИ: про створення первинної організації профспілки

________________________________________________________________________ (назва установи організації, підприємства чи інше)

Тов._____________доповів, що заяви на вступ до профспілки
подали_____осіб. Пропонує створити первинну організацію профспілки на
підприємстві                           (в установі, організації) чи інше.

За створення організації проголосувало____осіб із______присутніх.

ПОСТАНОВИЛИ: створити первинну організацію профспілки установи підприємства.

Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: про входження первинної профорганізаціі до Незалежноі профспілки працівників органів судової влади

За входження первинної організації профспілки підприємства до складу Незадежноі профспілки працівників органів судової влади

проголосувало______осіб із_____присутніх.

ПОСТАНОВИЛИ: первинній організації підприємства увійти до складу Незалежноі профспілки працівників органів судової влади

СЛУХАЛИ: про обрання керівних органів профспілки: профкому та ревізійної комісії.

Тов.   _________________  запропонував   обрати   профком   у   складі ____осіб, а ревізійну комісію - у складі 3-х осіб.

 

До складу профкому були запропоновані кандидатури:

1.______________

2.___________

3.____________

ВИРІШИЛИ: вибори провести відкритим голосуванням.

Голосували: по кандидатурі ________________

«за»___________________осіб;

«проти»_______________осіб;

«утрималось»__________осіб

(підсумки голосування по всіх кандидатурах)

ПОСТАНОВИЛИ: обрати профком у складі:

1.___________

2.____________

3.___________ '

Голову профкому можна обрати на зборах або на першому засіданні профкому. Якщо на зборах, то висуваються кандидатури і проводиться голосування.

По результатах голосування приймається рішення про обрання голови профкому

 Тов. _____________ запропонував до складу ревізійної комісії кандидатури:

1.___________

2.____________

3.____________

Голосували: по кандидатурі ________________________

«за»____________осіб; «проти»__________осіб; «утрималось»______осіб

ПОСТАНОВИЛИ: обрати ревізійну комісію у складі:

1._____________

2._____________'

3._________________

Голова установчих зборів Підпис                      Прізвище, ім'я, по батькові

Секретар установчих зборів Підпис                Прізвище, ім'я, по батькові

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435–ІV // Відом. Верхов. Ради. – 2003.

 3. КЗпП: ВВР, 2013, № 14, ст.89.

 4. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності»:Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.397

 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263

 6. Конвенція МОП про свободу асоціації та захист права на організацію N87: rada.gov.ua


ЗМІСТ

 1. Загальні засади діяльності профспілок - 3

 2. Порядок створення первинної організації профспілки на підприємстві, установі, організації будь-якої форми власності і підпорядкування - 3

 3. Строк легалізації - 6

 4. Кроки по створенню первинної організації профспілки на підприємстві, установі, організації будь-якої форми власності і підпорядкування - 7

 5. Документи, необхідні для повідомної реєстрації в органах юстиції - 8

 6. Зразок протоколу установчих зборів (конференції)- 10

 7. Література - 13


Схожі:

Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (щодо посилення правового та соціально-економічного захисту осіб, які навчаються)
Внести до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45,...
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" На підпис Президентові України надійшов Закон України "
Так, у Законі зазначено, що професійні спілки захищають трудові, соціально-економічні, інші права і свободи та інтереси
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" з пропозиціями Президента від 05. 07. 99
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакону України Про внесення змін до Закону України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав та інтересів профспілок
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconПоложення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори І угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії
Галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх...
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакону "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Закону “Про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо посилення правового та...
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакон України Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності

Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconЗакону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» iconКодексу законів про працю України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Внести до Кодексу законів про працю України Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до N50, ст. 375; 1985 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи