Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг icon

Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послугНазваПро адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг
Дата конвертації10.06.2013
Розмір87.89 Kb.
ТипДокументи
джерело

Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг


У сфері державної реєстрації актів цивільного стану відділами державної реєстрації актів цивільного стану надаються адміністративні послуги щодо видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, розмір плати за надання яких встановлений Декретом Кабінету Міністрів України « Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93.

Зокрема, відповідно до ст. 1 Декрету КМУ «Про державне мито» платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

На підставі п. 4 ст. 2 Декрету - державне мито справляється за державну реєстрацію актів цивільного стану, а також повторну видачу громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв’язку зі зміною і поновленням актових записів цивільного стану.

Розміри ставок державного мита за вчинення актів цивільного стану становлять(п.5 ст.3):

а) за реєстрацію шлюбу - 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей – 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

- з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними – 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)- 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г) за реєстрацію повторної зміни імені прізвища імені та по батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу – 3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

д) за видачу свідоцтв у зв’язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану – 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

е) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану – 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;


Відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та пункту 11 розділу ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 (у редакції наказу Мін’юсту від 24.12.2010), також надаються платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Перелік платних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» ( зі змінами).

 Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року  за № 1380/18675.

 Зазначеним порядком встановлено, що надання платних послуг здійснюється за бажанням та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з переліком. При наданні консультацій, передбачених у пункті 10 Переліку, крім даних, наведених в абзаці першому цього пункту у заяві зазначається конкретне питання, з якого фізична особа бажає отримати консультацію. Повноваження щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відділи державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.

Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджають фізичну особу про вартість послуги.

 Плата за платні послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом попередньої оплати.

 Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.

 Кошти, які надходять від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93.

 Від сплати державного мита звільняються:

* громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

* громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового)  відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше  трьох років;

* інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів) які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

* інваліди І та ІІ груп.

Розмір плати за платні послуги, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області розроблені на підставі калькуляції, затверджені наказом Головного управління юстиції у Вінницькій області  12 жовтня 2011 № 437 та зареєстровані в Головному управління юстиції у Вінницькій області 12 жовтня 2011 року за  № 46/1008.

З метою захисту прав громадян, які за певних причин не можуть здійснити оплату послуг з консультації, але її потребують, графіками роботи відділів державної реєстрації  встановлено один робочий день (середа кожного тижня)  з надання безоплатних консультацій з питань застосування сімейного законодавства та витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

 


До відділу державної реєстрації актів цивільного

стану реєстраційної служби_________________

управління юстиції у Вінницькій області

__________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________

( місце проживання )


ЗАЯВА


Прошу надати мені платну послугу згідно ________________________________________


( вид платної послуги, вказати пункт Розміру плати )


Розміру плати за платні послуги, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Вінницької області, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Вінницькій області від 12.10.2011 року № 437 щодо доставки та вручення одного документу до уповноважених органів з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах.

Про вартість послуги мене попереджено, на оплату згодний (на).


«____» ____________ 2012 р.


______________________________

( підпис )


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління юстиції у

Вінницькій області 12.10.2011 № 437

Зареєстровано у Головному управлінні юстиції у Вінницькій

області 12.10.2011 за № 46/1008


^ РОЗМІРИ ПЛАТИ

за надання платних послуг відділами державної

реєстрації актів цивільного стану Вінницької області.
з/п


Найменування послуги


Одиниця виміру

Вартість послуг в грн. в т.ч. ПДВ

1

2

3

4


1.

Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану.


^ Один пошук


30,00

2.

Пошук запису в метричних книгах, складених іншою ніж українська мовою до утворення органів державної реєстрації акта цивільного стану, за відсутності даних про рік складання запису.


^ Один пошук


30,00

3.

Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу

Одне

запрошення


30,00

4.

Надання правової допомоги, що включає складання заяв (анкет, прохань ), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану:

- відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем звернення заявника;

  • компетентними органами іноземних державодин документ


один документ60,00


80,00

5.

Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження

(зокрема обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості:

  1. у відділі державної реєстрації актів цивільного стану:

а) скорочений обряд;

б) повний обряд:

  1. за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану

  2. у вихідні та святкові дніОдин обряд

Один обряд


Один обряд

Один обряд80,00

300,00


1000,00

500,00

6.

Складання за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану^ Одна заява20,00

7.

Доставка та вручення виключно:

- повторно виданих свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її проживання (перебування);

- копій документів для службового користування органів державної реєстрації актів цивільного стану працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

- документів до уповноважених органів з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах:Одна послуга


^ Одна послуга


1 документ

2 документи

3 і більше документів80,00


80,00


200,00

220,00

270,00

8

Надання консультацій з питань:

- застосування сімейного та цивільного законодавства;

- витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.


Одна консультація Одна консультація


50,00


25,00


Заступника начальника Головного управління юстиції

у Вінницькій області - начальник відділу ДРАЦС .М.ЛукіянчинаСхожі:

Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconНаказ №365/о Про внесення змін до Розміру плати за надання платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції Зареєстрований у Головному управлінні юстиції у Житомирській області 01.
Міністерстві юстиції України 29. 12. 2010 за №1380/18675, з метою упорядкування розміру плати за надання платних послуг, які можуть...
Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconНаказ №985/04 Про внесення змін до розміру плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 11. 10. 2011 за №59/1501
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05. 10. 2011 №1019 „Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть...
Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconНаказ №985/04 Про внесення змін до розміру плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 11. 10. 2011 за №59/1501
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05. 10. 2011 №1019 „Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть...
Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconРозмір плати за надання платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції Житомирської області

Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconРозмір плати за надання платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції Житомирської області

Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconНаказ №29/о Про затвердження Розміру плати за надання платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних
Кабінету Міністрів України від 05. 10. 2011 №1019, Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного...
Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconНаказ №29/о Про затвердження Розміру плати за надання платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних
Кабінету Міністрів України від 05. 10. 2011 №1019, Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного...
Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconНаказ №17 / 01-08 Про затвердження Розміру плати за надання відділами державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області платних послуг
«Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого в Міністерстві...
Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconПовідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану. Пошук запису в метричних книгах, складених іншою ніж українська мовою до утворення органів державної реєстрації актів цивільного стану,
Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану
Про адміністративні та платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області. Розміри плати за надання платних послуг iconПерелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану
Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов