Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» icon

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»НазваЗакону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
Дата конвертації17.03.2016
Розмір78.45 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект

(Тираж 24.12.2015)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, № 37-38, ст. 371, із змінами, внесеними Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII) такі зміни:

1) у статті 7 включити частину дев’яту в такій редакції:

«9. Якщо до об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на території кількох суміжних районів, території таких територіальних громад вважаються включеними до території району, на якій розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та виключеними з територій інших районів з 1 січня року, наступного за роком набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

Якщо до об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення, території інших територіальних громад, що об’єдналися, вважаються виключеними з територій відповідних районів з 1 січня року, наступного за роком набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

Межі територій об’єднаних територіальних громад визначаються на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних, міських рад, затверджених до набрання чинності цим Законом, а в разі відсутності такого проекту – відповідно до меж суміжних територій сільських, селищних, міських рад.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади, передбаченої цією частиною, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою, у порядку, визначеному законом»;

2) у статті 8:

частини другу – дев’яту, одинадцяту і дванадцяту викласти в такій редакції:

«2. Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

Після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу.

Після завершення повноважень сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради у територіальній громаді, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, відповідні функції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, з дня набуття ним повноважень до затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою, персонального складу її виконавчого комітету.

3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

4. Після набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, реорганізація юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

5. Після затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, реорганізація юридичних осіб – виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

Юридична особа - виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, розміщена в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад з дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого комітету.

6. Реорганізація юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.

7. Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою.

За поданням сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, відповідна сільська, селищна, міська рада може утворити комісії для забезпечення виконання таким головою повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються.

8. Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.

Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, визначені в абзаці першому цієї частини.

9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.

Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільськими, селищними, міськими радами, обраними територіальними громадами, що об’єдналися.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють:

1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання територіальних громад;

2) сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом.

Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою» ;

«11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою суб’єкту державної реєстрації.

Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, які забезпечують окреме виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.

Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - сільську, селищну, міську раду, обрану об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або уповноваженою ним особою»;

частину тринадцяту виключити.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради УкраїниСхожі:

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconРішення ХХХХХІ сесії уі скликання від 22 червня 2015 року №366 Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Відповідно до ч. З ст. 7 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення сільської...
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconЗакон Укра ї ни про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"
Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки добровільного об’єднання...
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconЗакону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо забезпечення державної підтримки добровільного об’єднання територіальних...
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconЗакону про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо забезпечення державної підтримки...
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconЗакону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (щодо забезпечення державної...
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconЗакону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
Управління 13 серпня 2014 року о 17-50 розглянуто законопроект «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений...
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад"
Закону України Про внесення змін до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки...
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconРішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад
Відповідно до частин третьої, четвертої статті 7 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconРішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад
Відповідно до частин третьої, четвертої статті 7 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconРішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад
Відповідно до частин третьої, четвертої статті 7 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» iconРішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад
Відповідно до частин третьої, четвертої статті 7 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи