До реєстр. №2984 (друге читання) icon

До реєстр. №2984 (друге читання)НазваДо реєстр. №2984 (друге читання)
Дата конвертації17.03.2016
Розмір78.41 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

До реєстр. № 2984 

(друге читання)
ЗАУВАЖЕННЯ

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

(реєстраційний № 2984 )
У Головному юридичному управлінні розглянуто підготовлений до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», окремі положення якого не відповідають вимогам Конституції України, не узгоджуються з іншими законами України та не містять належних механізмів правового регулювання.
1. Змінами до статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» (підпункт 5 пункту 8 розділу І законопроекту) запроваджується існування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Однак при цьому законопроектом не визначається ні мета її створення, ні порядок її функціонування, ні державний орган, який має реалізовувати зазначені приписи закону. Такий підхід не відповідає вимозі юридичної визначеності закону, яка є складовою принципу верховенства права (стаття 8 Конституції України) та не враховує відповідних рішень Конституційний Суд України з цих питань (зокрема від 2 листопада 2004 року N 15-рп/2004, від 24 березня 2005 року N 2-рп/2005, від 20 червня 2007 року N 5-рп/2007, від 1 квітня 2008 року N 4-рп/2008, від 3 лютого 2009 року N 3-рп/2009, від 29 червня 2010 року N 17-рп/2010, від 22 грудня 2010 року N 23-рп/2010, від 11 жовтня 2011 року N 10-рп/2011, від 13 грудня 2011 року N 17-рп/2011, від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012, від 29 серпня 2012 року № 16-рп/2012, від 15 жовтня 2013 року № 9-рп/2013, від 11 лютого 2014 року № 1-рп/2014, від 22 квітня 2014 року № 4-рп/2014, від 31 березня 2015 року № 1-рп/2015, від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015 тощо).

Те ж саме стосується також і:

1) змін до статей 1 і 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (пункт 7 розділу І) де, зокрема, йдеться про «інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, інтегровану з Єдиним державним порталом адміністративних послуг». На нашу думку, таке формулювання, по-перше, є недостатньо визначеним та зрозумілим: невідомо чи проектом передбачається створення нової інформаційної системи відомостей про землі, відмінної від Державного земельного кадастру - єдиної державної геоінформаційної системи, якщо так, то мають бути визначені ключові питання її створення, діяльності, чи йдеться саме про Державний земельний кадастр. По-друге, воно є некоректним, оскільки інформаційна система не може бути чиясь в розумінні належності її певному центральному органу виконавчої влади. Мова може йти про її держателя та відповідального за ведення відповідним органом влади;

2) запропонованих змін до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр», відповідно до яких за результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається довідка. Водночас невизначено центрального органу виконавчої влади, який затвердить форму довідки, платність чи безоплатність її видачі тощо. Крім того, положеннями (абзацами другим – сьомим цієї статті), які стосуються надання відомостей з Державного земельного кадастру адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та питань стажування цих осіб та інше, не має відношення до змісту цієї статті та не вписується у її загальний контекст.
2. Проектом закону вносяться зміни до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та пропонується частину першу викласти в такій редакції: «Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, що зазначений у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг».

Таким чином, парламенту пропонується унормувати законом питання структури місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад. Йдеться про створення центрів надання адміністративних послуг як структурних підрозділів (або як постійно діючих робочих органів) місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад та запровадження посад адміністраторів.

Разом з тим, за частинами другою та третьою статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог статті 18 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Рекомендаційні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Аналогічно, за пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання віднесено до виключної компетенції відповідної місцевої ради.

Відтак, конституційні повноваження Верховної Ради України унеможливлюють вирішення законом питання, яке іншим законом віднесено до повноважень іншого органу чи посадової особи.
3. До пункту 5 розділу І законопроекту (зміни до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»):

1) зазначеним пунктом вносяться зміни, суть яких зводиться до того, що реєстрація місця перебування буде здійснюватися лише для осіб, які мають довідку про звернення за захистом в Україні, та внутрішньо перемішених осіб (абзац восьмий підпункту 1 пункту 5). Для всіх інших категорій осіб реєстрація здійснюватиметься лише щодо місця проживання особи (абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 5, підпункт 2 тощо). При цьому повноваження щодо здійснення реєстрації місця проживання і місця перебування передаються виконавчим органам сільської, селищної або міської ради, його посадовим особам, сільському голові (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 тощо).

Однак у проекті зазначений підхід реалізовано не системно і неповно. Так новою редакцією статті 6 та новими статтями 61, 91 зазначеного Закону встановлюється порядок реєстрації та зняття з реєстрації виключно місця проживання особи. Натомість порядок реєстрації місця перебування особи законопроектом не врегульовано.

При цьому не враховано також положення законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо реєстрації місця перебування внутрішньо переміщених осіб, до яких законопроектом жодних змін не вноситься. Однак згідно із зазначеними законами центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) видає внутрішньо переміщеним особам довідку про місце перебування та здійснює реєстрацію їх місця перебування;

2) низка положень зазначеного пункту уможливлюють унормування діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб підзаконними актами, що не відповідає частині другій статті 19 Конституції України (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України). Це, зокрема стосується частини вісімнадцятої нової редакції статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (підпункт 3 пункту 5), частини четвертої нової редакції статті 11 зазначеного Закону (підпункт 6 пункту 5), частини другої нової статті 112 Закону (підпункт 7 пункту 5) тощо.

Так само не відповідають частині другій статті 19 Конституції України і зміни до статті 12 Земельного кодексу України (пункт 2 розділу І), згідно з якими до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст, зокрема, віднесено вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону. Зазначені зміни не відповідають вимогам статті 19 Конституції України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи здійснюють повноваження, а не вирішують питання.
4. Згідно з підпунктом 4 пункту 6 законопроекту (нова частина двадцять третя статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців») розпорядник Державного реєстру виборців (Центральна виборча комісія) та орган, що забезпечує функціонування Єдиного державного демографічного реєстру (центральний орган виконавчої влади, на який покладено реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів) уповноважені прийняти спільний нормативно-правовий акт. Це, однак, не відповідає статті 117 Конституції України, яка не передбачає можливості прийняття центральними органами виконавчої влади спільних актів. Так само не відповідає статті 117 Конституції України нова редакція статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» (підпункт 5 пункту 8 розділу І законопроекту).
5. Новою редакцією частини шостої статті 26 Закону України «Про державний реєстр виборців» (підпункт 5 пункту 6 розділу І законопроекту) визначено, що «персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень». Це, однак, не узгоджується із частиною п’ятою цієї ж статті закону, згідно з якою «використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду».
6. Підпунктами 1-3 пункту 5 розділу ІІ законопроекту Кабінету Міністрів України дається доручення у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України щодо можливості співфінансування з місцевих бюджетів видатків на забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг, утворених Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями;

2) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо перегляду розміру плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) з урахуванням її соціального та економічного значення.

Зазначене, однак, не враховує вимоги частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою «якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті»;

3) забезпечити прийняття актів необхідних для реалізації цього Закону. Зазначений підхід є юридично некоректним, оскільки реалізація норм цього Закону ставиться в залежність від прийняття Урядом та відповідними органами виконавчої влади у майбутньому підзаконних актів.
У зв’язку з викладеним проект закону може бути прийнятий у другому читанні з урахуванням висловлених зауважень.

Перший заступник

керівника Головного управління А. НИЖНИК

Схожі:

До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №2984 (друге читання)
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації...
До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №2984 від 02. 06. 2015 (друге читання)
України Ляшком О. В., Галасюком В. В., Алексєєвим І. С., Кривенком В. В., Гопко Г. М., Продан О. П., Івченком В.Є., Кудлаєнком С....
До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №2984 від 02. 06. 2015 (друге читання)
України Ляшком О. В., Галасюком В. В., Алексєєвим І. С., Кривенком В. В., Гопко Г. М., Продан О. П., Івченком В.Є., Кудлаєнком С....
До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №2389 від 17. 03. 2015 (друге читання) Верховна Рада україни
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України...
До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №8152 від 22. 02. 2011 (друге читання)
...
До реєстр. №2984 (друге читання) iconВерховна Рада Українипостановля є: Відхилити поданий до другого читання Земельний кодекс
Про неприйнятність Земельного кодексу України, поданого на друге читання, реєстр. N 5285
До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №1351-1 (друге читання)
У головному юридичному управлінні розглянуто підготовлений до другого читання проект закону про видобування та реалізацію бурштину,...
До реєстр. №2984 (друге читання) iconРозгляд питання порядку денного: 0901 Проект Закону про Державний реєстр виборців (друге читання) (вручено 20. 02. 2007)
Проект Закону про Державний реєстр виборців (друге читання) (вручено 20. 02. 2007)
До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №9135 (друге читання)
У головному юридичному управлінні проаналізовано підготовлений Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності...
До реєстр. №2984 (друге читання) iconДо реєстр. №8209 (друге читання)
У головному юридичному управлінні проаналізовано у межах відведеного часу (проект отримано 6 липня 2011 року о 13. 00) зазначений...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи