Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» icon

Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»НазваЗауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»
Дата конвертації20.03.2016
Розмір41.08 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


До реєстр. № 5114 від 13.10.14

(друге читання)


З А У В А Ж Е Н Н Я
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів

юридичних осіб та публічних діячів»
У Головному юридичному управлінні проаналізовано текст проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», підготовлений до розгляду у другому читанні, та висловлюються такі зауваження.
В межах відведеного для опрацювання проекту закону часу (проект надійшов 14 жовтня 2014 року о 9 год. 30 хв.), підтримуючи висновок Головного науково-експертного управління до цього проекту, який не втратив актуальності, та поділяючи ідею запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зазначимо, що низка положень проекту закону не враховує вимог статті 8 Конституції України та правових позицій Конституційного Суду України.
1. Метою прийняття проекту закону є встановлення механізму розв’язання проблеми виявлення фізичної особи – кінцевого вигодоодержувача юридичних осіб, а також вільного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Однак, на нашу думку, запропонований у проекті закону механізм встановлення кінцевого вигодоодержувача юридичних осіб є юридично некоректним, оскільки проектом вносяться зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», який у разі набрання чинності проекту закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» реєстр. № 5067, буде скасовано. Тобто, редакція та зміст більшості положень проекту не відповідають вимогам щодо якості законів в контексті верховенства права, гарантованого статтею 8 Конституції України, та не враховує правової позиції Конституційного Суду України, висловленої у Рішеннях від 29 червня 2010 року № 17-рп та від 2 листопада 2004 року № 15-рп.

Крім того, проектом вносяться зміни в Господарський кодекс України та Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» і пропонується термін «кінцевий вигодоодержувач» розуміти в значенні, що вживається в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», який відповідно до проекту закону реєстр. № 5067 пропонується скасувати. Також зазначимо, що в проекті закону № 5067 вживається інший термін – «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» (ст. 1 проекту). Звертаємо увагу і на те, що положення проектів закону в частині виключення осіб з кінцевих вигодоодержувачів чи кінцевих бенефіціарних власників потребують узгодження між собою.

Тому, на наш погляд, така неузгодженість базового поняття не дозволить у разі прийняття обох проектів як законів чітко визначити коло осіб, на яких поширюватиметься дія норм прийнятих законів, а відтак це призведе до колізії відповідних норм та неповноти правового регулювання, оскільки текст законопроекту не містить достатніх і завершених правових механізмів реалізації положень, як того вимагає принцип правової держави і на недопущення чого, зокрема зверталася увага Конституційним Судом України (справа про відповідальність юридичних осіб від 30 травня 2001 року N 7-рп/2001).

Також потребують узгодження з проектом закону реєстр. № 5067 й інші терміни, такі як: «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі» (зміни до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»).
2. Проектом пропонується визначити «кінцевого вигодоодержувача юридичної особи – фізичну особу, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі» (зміни до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»).

Однак, вважаємо, що відсутність належних критеріїв віднесення фізичних осіб до категорії осіб – «кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи» на практиці призведе до неоднозначного тлумачення норм прийнятого закону та неповноти правового регулювання, тобто проектом порушено принцип юридичної визначеності як складової конституційного принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України).
3. Ці ж самі зауваження щодо некоректного внесення змін стосуються і Кодексу України про адміністративні правопорушення.
4. Положення розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту щодо визначення строку набрання чинності цим Законом (через місяць з дня його опублікування) та надання доручення Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом «привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом», не враховують вимог частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України та є юридично некоректними, оскільки реалізація норм проекту ставиться в залежність від прийняття у майбутньому підзаконних нормативно-правових актів.
Проект потребує техніко-юридичного доопрацювання.


Заступник керівника

Головного управління В. МІЛОВАНОВСхожі:

Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
...
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» icon5114 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та...
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
...
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
...
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconОбґрунтування необхідності прийняття акта Поняття «кінцевого вигодоодержувача»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб...
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconЗакону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» щодо терміну подачі відомостей про кінцевого вигодоодержувача»

Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconАналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства фінансів України
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб...
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconПояснювальна записка «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві положення»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб...
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Зауваженн я до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи