Закону України «Про місцеві вибори» icon

Закону України «Про місцеві вибори»НазваЗакону України «Про місцеві вибори»
Дата конвертації22.03.2016
Розмір59.89 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект вносить

Народний депутат України


Ю.В. Бублик
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори»

щодо врахування голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366) такі зміни:
1. Доповнити статтю 9 частинами третьою, четвертою та п’ятою такого змісту:
«3. Одна й та сама особа не може бути сільським, селищним, міським головою, старостою більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася сільським, селищним, міським головою, старостою, не може бути висунута кандидатом на цю посаду.

4. Особа, повноваження якої на посаді сільського, селищного, міського голови, старости були припинені достроково відповідно до  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», не може бути висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости на позачергових виборах, призначених у зв'язку з вказаним припиненням повноважень.

5. Кандидат, який приймав участь у повторному голосуванні на виборах сільського, селищного, міського голови, старости, що були визнані такими, що не відбулися, відповідно до частини двадцятої статті 87 цього Закону, не може бути висунутий кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости на повторних виборах, призначених у зв’язку із виникненням вказаних обставин.»
2. Частину 7 статті 74 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У виборчому бюлетені при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, крім вимог зазначених в абзаці четвертому цієї частини, після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені окремим рядком зазначається "Не підтримую жодного кандидата". Ліворуч від цих слів розміщується порожній квадрат.»

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

3. Частину одинадцяту статті 77 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«У разі якщо виборець не підтримує жодного кандидата на посаду міського голови при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, він робить у відповідному виборчому бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую жодного кандидата".»
4. Частини 33, 34 та 35 статті 79 викласти у такій редакції:
«33. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного відповідного кандидата в цьому виборчому окрузі при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі.

34. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости зобов’язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі, виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням установленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої розбіжності, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право також підписати присутні кандидати в депутати, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довірені особи та офіційні спостерігачі. Підписи засвідчуються печаткою комісії.

35. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, та написи "Не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови" при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, назва виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.»
5. Частину другу статті 80 після 11 пункту доповнити новим пунктом такого змісту:

«12) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови.»

У зв’язку з цим пункт 12 вважати пунктом 13.

6. Частину п’ятнадцяту статті 83 доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови.»

7. частину третю статті 85 після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:

«13) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови;»

У зв’язку з цим пункти 13 та 14 вважати відповідно пунктами 14 та 15.

8. У статті 87:

1) частину двадцяту доповнити словами: «з урахуванням особливостей визначених абзацом другим частини 21 цієї статті.»;

2) частину двадцять першу доповнити абзацом другим такого змісту:

«У випадку якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, один з кандидатів одержав більшу, відносно інших кандидатів, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але ця кількість менша, ніж кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, вибори міського голови вважаються такими, що не відбулися.»
ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Голова Верховної Ради

України В. ГРОЙСМАНСхожі:

Закону України «Про місцеві вибори» iconЗакону України «Про місцеві вибори»
Відповідно до частини першої та частини третьої статті 44 Закону України «Про місцеві вибори» та постанови Центральної виборчої комісії...
Закону України «Про місцеві вибори» iconЗакону України «Про місцеві вибори»
Відповідно до частини третьої статті 75 Закону України «Про місцеві вибори» та поданням місцевих організацій політичних партій, про...
Закону України «Про місцеві вибори» iconЗакону України: «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори»
Закону України: «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» щодо врахування голосів виборців, які не підтримали жодного...
Закону України «Про місцеві вибори» iconЗакону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори»
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» щодо врахування голосів виборців, які не підтримали жодного...
Закону України «Про місцеві вибори» iconЧергові вибори депутатів місцевих рад та сільських
...
Закону України «Про місцеві вибори» iconЗакон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» Закон України «Про місцеві вибори»
Перші місцеві вибори призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою,...
Закону України «Про місцеві вибори» iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 12 статті 86 Закону України «Про місцеві вибори»
Відповідно до частини 3 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 12 статті 86 Закону України «Про...
Закону України «Про місцеві вибори» iconРозгляд питання порядку денного: 2831-3 Проект Закону про місцеві вибори

Закону України «Про місцеві вибори» iconЧергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року гайворонська районна територіальна виборча комісія постанова
Відповідно до пункту першого частини другої статті 47 Закону України “Про місцеві вибори,, Гайворонська районна територіальна виборча...
Закону України «Про місцеві вибори» iconЧергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року гайворонська районна територіальна виборча комісія постанова
Відповідно до пункту першого частини другої статті 47 Закону України “Про місцеві вибори,, Гайворонська районна територіальна виборча...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи