Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» icon

Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»НазваЗакону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Дата конвертації27.03.2016
Розмір51.64 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

До №4344 від 03.03.2014р.

Н. д. О.М.Бригинець


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо особливості виборів міських голів абсолютною більшістю виборців)

(реєстр.№4344 від 03.03.2014р.)
У Головному науково-експертному управлінні розглянуто зазначений законопроект, яким пропонується внести до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі – Закон) численні зміни з метою запровадити обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості. Зокрема, обраним міським головою буде вважатися кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні (нова частина 7 статті 76). Якщо в першому турі жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів, проводиться другий тур виборів між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів виборців. Обраним за результатами повторного голосування вважається кандидат, який одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні (нова частина 15 статті 78).

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує загальну ідею законопроекту, оскільки його прийняття може сприяти подоланню певних недоліків у мажоритарній виборчій системі відносної більшості, що застосовується в Україні, у тому числі, при виборах міських голів. Зокрема, до таких недоліків відноситься так звана «втрата голосів» виборців, поданих за кандидатів, які не стали переможцями, а також велика вірогідність обрання на вказані посади осіб, які не користуються достатньою підтримкою територіальної громади, що, очевидно, не можна вважати справедливою умовою визначення результатів виборів.

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне управління вважає за необхідне висловити наступні зауваження щодо змісту законопроекту:

1. Проектом пропонується введення мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості для виборів міських голів, тоді як існуюча виборча система для сільських та селищних голів залишається незмінною. Така диференціація виборчих систем, на наш погляд, є не достатньо обґрунтованою. Адже за змістом Конституції України природа та правовий статус посад сільського, селищного та міського голів загалом є ідентичними.

2. Значна частина новел законопроекту має «технічний» характер, оскільки зводиться до доповнення приписів Закону нормами про повторне голосування у другому турі виборів міських голів (наприклад, зміни до статей 27, 28, 31, 32 ,47, 53, 56 Закону).

Цілком слушними є пропозиції щодо: уточнення порядку відкликання офіційних спостерігачів від кандидатів, що балотуються на виборах, та політичних партій, припинення повноважень офіційних спостерігачів за їх власною заявою (зміни до частини 10, 11 статті 58 Закону); поновлення використання коштів з виборчих фондів кандидатів, які включені до виборчого бюлетеню для повторного голосування (зміни до статті 68 Закону); змісту бюлетеню у разі повторного голосування (зміни до частин 3,4,5 статті 66).

3. У проекті пропонується нова редакція статті 78 Закону, в якій детально регламентуються правила проведення повторного голосування, що може бути оцінено позитивно, оскільки норми чинного Закону врегульовують процедуру повторного голосування досить поверхово.

Разом з тим до окремих приписів цієї статті можуть бути висловлені зауваження.

3.1. Відповідно до нової редакції частини 5 статті 78 повноваження члена виборчої комісії, якого було включено до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів. Однак, запропонованого положення недостатньо для повного уявлення про механізм реалізації даної новели.

Зокрема, не є зрозумілим співвідношення цього положення із нормою статті 29 Закону, яка регулює питання припинення повноважень члена виборчої комісії. Відповідно до частини п’ятої вказаної статті повноваження члена комісії за невиконання ним своїх обов’язків, одним з яких є участь у засіданні комісії, можуть бути припинені рішенням комісії, яка сформувала відповідну дільничну чи територіальну виборчу комісію, за наявності двох рішень комісії, до складу якої входить ця особа. Отже, порушене у проекті питання може бути вирішене і на підставі чинних законодавчих норм. Натомість прийняття запропонованих змін призведе до можливості інтерпретації положень закону в тому сенсі, що у запропонованому у проекті випадку припинення повноважень відбувається автоматично без прийняття рішення виборчої комісії, при цьому вказані підстави для дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії поширюються тільки на членів комісії, які були включені до складу комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, а до членів комісії від кандидатів, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, така відповідальність не застосовується, що на наш погляд, не є правильним.

3.2. Відповідно до оновлених приписів частини 3 нової редакції статті 78 повторне голосування проводиться «по кандидатах, зазначених у частині першій цієї статті». Проте, у частині першій статті 78 визначаються підстави прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення у виборчому окрузі повторного голосування і з аналізу її змісту можна лише здогадуватись, по яких кандидатах має відбуватись повторне голосування.

4. У проекті не враховуються всі особливості запропонованої моделі виборів. Адже при її запровадженні потребує правового регулювання низка питань, зокрема: чи мають кандидати, які не вийшли до другого туру, статус суб’єктів виборчого процесу після оголошення результатів першого туру; чи можуть вони брати участь у передвиборчій агітації між першим та другим турами та бути суб’єктами оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів виборчого процесу тощо?

5. Відповідно до частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України у разі внесення законопроекту, реалізація якого впливає на видаткову/доходну частину Державного бюджету, до нього додається фінансово-економічне обґрунтування. Натомість, у пояснювальній записці до проекту запропонованого закону зазначено, що реалізація положень Закону у разі його прийняття не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України. Проте, очевидно, що запровадження механізму повторного голосування вимагатиме додаткових фінансових витрат з Державного та місцевих бюджетів (друк бюлетенів, друк засобів передвиборної агітації, забезпечення можливості передвиборної агітації, оплата роботи членів виборчої комісії, тощо).

6. Положення поданого законопроекту значною мірою є аналогічними, а окремі приписи повністю тотожними (наприклад, ряд приписів статті 78) з приписами законопроекту №1098 від 17.03.2014р. Принципова різниця між законопроектами полягає лише у тому, що у проекті №1098 пропонується обрання за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості міських голів лише у містах з більше ніж 500 тисячами жителів. З огляду на наведене законопроекти по суті є альтернативними між собою. При цьому законопроект, що розглядається, більш комплексно врегульовує низку процедур, пов’язаних із повторним голосуванням, що є його перевагою порівняно з законопроектом №1098.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.
Керівник Головного управління В. І. Борденюк
Вик. О.В. Мельник

Схожі:

Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Начений законопроект, яким пропонується внести численні зміни до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” передбачає обрання сільських, селищних та міських голів за мажоритарною...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» Чинна редакція Запропоновані зміни до законодавчого акту Стаття 16
«Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (Відомості Верховної Ради України,...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо зменшення загального складу місцевих рад) Верховна Рада Українипостановля є: І
Статтю 16 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакон україни про внесення змін до статті 16 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо оптимізації складу місцевих рад)
Статтю 16 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо удосконалення порядку повторного голосування)
Внести наступні зміни та доповнення до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад...
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу)
Внести зміни до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи