«Інвалід війни» icon

«Інвалід війни»Назва«Інвалід війни»
Дата конвертації20.08.2012
Розмір104.11 Kb.
ТипРозпорядження
джерело
1. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Видача дубл_кату ориг_налу установчих документ_в та зм_н до них.doc
2. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Внесення зм_н до в_домостей про юр.особу, як_ м_стяться в ЄДР.doc
3. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Державна реєстрац_я зм_н до в_домостей про ФОП.doc
4. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Державна реєстрац_я зм_н до установчих документ_в юридичнох особи.doc
5. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Державна реєстрац_я припинення п_дприємницькох д_яльност_ ФОП.doc
6. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Державна реєстрац_я ф_зичнох особи - п_дприємця.doc
7. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Державна реєстрац_я юридичнох особи.doc
8. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Державна реєстраця припинення юридичнох особи.doc
9. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Надання в_домостей з ЄДР у вигляд_ виписки.doc
10. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Надання в_домостей з ЄДР у вигляд_ витягу.doc
11. /adminposlugi/В_дд_л державнох реєстрац_х юридичних ос_б та ф_зичних ос_б-п_дприємц_в/Надання в_домостей з ЄДР у вигляд_ дов_дки.doc
12. /adminposlugi/В_дд_л кап_тального буд_вництва, арх_тектури та землекористування/Присвоєння поштових адрес.doc
13. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Видача дов_дки про перебування на квартирному обл_ку.doc
14. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Видача ордер_в на житлову та службову житлову площу.doc
15. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Включення-виключення до-_з складу службових житлових прим_щень.doc
16. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Внесення зм_н до обл_кових справ.doc
17. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Доступне житло (70-30 та 50-20-30).doc
18. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Зарахування на соц_альний квартирний обл_к.doc
19. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Надання житла з фонду соц_ального призначення.doc
20. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Надання житловох площ_, службових житлових прим_щень.doc
21. /adminposlugi/В_дд_л обл_ку та розпод_лу житловох площ_/Обл_к громадян, як_ потребують пол_пшення.doc
22. /adminposlugi/В_дд_л у справах с_м'х, молод_ та спорту/Видача посв_дчень батьк_в та д_тей з багатод_тнох с_м'х.doc
23. /adminposlugi/В_дд_л у справах с_м'х, молод_ та спорту/Надання __ категор_х дитячо-юнацьким спортивним школам.doc
24. /adminposlugi/В_дд_л у справах с_м'х, молод_ та спорту/Надання __ та ___ спортивних розряд_в по видам спорту.doc
25. /adminposlugi/Додаток до розпорядження Перел_к адм_н. послуг.doc
26. /adminposlugi/Осв_та/Видача дов_дки про компенсац_йн_ виплати батькам на д_тей.doc
27. /adminposlugi/Розпорядження про затвердження стандарт_в.doc
28. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача висновку про доц_льн_сть усиновлення дитини.doc
29. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про визначення _мен_.doc
30. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про визначення м_сця проживання.doc
31. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про визначення способ_в участ_ у вихованн_.doc
32. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про дозв_л на оформлення.doc
33. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про дозв_л на постановку, зняття та перереєстрац_ю.doc
34. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про дозв_л на укладення договору.doc
35. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про дозв_л на укладення угод стосовно житла.doc
36. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про дозв_л на укладення угод стосовно продажу.doc
37. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про дозв_л на укладення угоди стосовно розпод_лу.doc
38. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про зм_ну пр_звища дитини.doc
39. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про надання повнох цив_льнох д_єздатност_ ф_зичн_й особ_.doc
40. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача коп_х розпорядження про призначення управителя.doc
41. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Видача єдиного квитка д_тям сиротам та д_тям.doc
42. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Влаштування д_тей-сир_т та д_тей, позбавлених батьк_вського п_клування.doc
43. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Влаштування дитини до державного дитячого закладу.doc
44. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Зарахування на обл_к громадян як потенц_йних оп_кун_в-п_клувальник_в.doc
45. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Зарахування на обл_к громадян як потенц_йних прийомних батьк_в.doc
46. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Зарахування на обл_к кандидат_в в усиновлювач_.doc
47. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Отримання акта обстеження житлово-побутових умов проживання.doc
48. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Отримання коп_х розпорядження про дозв_л на зняття грошових кошт_в.doc
49. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Призначення оп_ки над майном д_тей-сир_т та д_тей.doc
50. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Призначення оп_ки-п_клування над д_тьми-сиротами та д_тьми.doc
51. /adminposlugi/Служба у справах д_тей/Усиновлення дитини-сироти чи дитини, позбавленох батьк_вського п_клування.doc
52. /adminposlugi/Управл_ння ЖКГ/Видача дов_дки про участь в приватизац_х житла.doc
53. /adminposlugi/Управл_ння ЖКГ/Видача дубл_ката св_доцтва про право власност_ на житло.doc
54. /adminposlugi/Управл_ння ЖКГ/Видача св_доцтва про право власност_ на житло.doc
55. /adminposlugi/Управл_ння ЖКГ/Внесення зм_н до св_доцтва про право власност_ на житло.doc
56. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/ОР. Видача дозволу оп_куну або п_клувальнику на укладання договор_в.doc
57. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/ОР. Видача погодження про зняття з реєстрац_х п_доп_чного.doc
58. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/ОР. Видача посв_дчення оп_куна або п_клувальника.doc
59. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/ОР. П_дготовка _ видач_ дов_док про наявн_сть (в_дсутн_сть) р_шення суду.doc
60. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача дов_дки про отримання (неотримання) соц_альнох допомоги.doc
61. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача направлення на виготовлення техн_чних та _нших засоб_в реаб_л_тац_х.doc
62. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача посв_дчення .doc
63. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача посв_дчення .doc
64. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача посв_дчення .doc
65. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача посв_дчення .doc
66. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача посв_дчення
67. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача посв_дчення особи, яка одержує державну соц_альну допомогу.doc
68. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Видача посв_дчень особам, як_ постраждали внасл_док Чорнобильськох катастрофи.doc
69. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Надання статусу та видач_ дов_дки .doc
70. /adminposlugi/Управл_ння прац_ та соц_ального захисту населення/УПСЗН. Пов_домна реєстрац_я колективного договору.doc
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Перелік адміністративних послуг
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Про затвердження стандартів
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Стандарт
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Стандарт
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
«Інвалід війни»
«Ветеран праці»
«Жертва нацистських переслідувань»
«Учасник війни»
«Член сім’ї загиблого»
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
«Дитина війни»
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Оболонської районної в місті Києві

державної адміністрації

„___” ___________ 2012 року № ____


СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

з видачі посвідчення «Інвалід війни»


І. Загальні положення


1.1. Стандарт надання адміністративної послуги з видачі посвідчення «Інвалід війни» (далі – Стандарт) розроблений відповідно статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


1.2. Стандарт визначає склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги, вимоги щодо необхідного рівня доступності та її якості в цілому, а також на кожному етапі надання.


1.3. Адміністративний орган, що надає послугу з видачі посвідчення «Інвалід війни» – управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.


1.4. Адміністративний орган зобов’язаний:


1.4.1. своєчасно інформувати через мережу «Інтернет» на офіційному сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації одержувачів адміністративних послуг про зміни, що вносяться до Стандарту;


1.4.2. оперативно розглядати скарги одержувачів адміністративних послуг щодо якості і доступності адміністративної послуги.


1.5. Контроль за повнотою та ефективністю застосування Стандарту здійснюється начальником управління чи заступником начальника управління.


1.6. Недотримання або неналежне дотримання посадовою особою Стандарту при наданні адміністративних послуг, що належать до його посадових обов’язків, порушення строків надання адміністративних послуг тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.


1.7. Інформація про відповідальних осіб (прізвище, ім’я, по батькові) розміщена в мережі «Інтернет» на офіційному сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та інформаційному стенді у приміщенні, у якому надається адміністративна послуга.


II. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги


2.1. Громадяни, які зареєстровані в Оболонському районі міста Києва та на яких поширюється дія статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги


3.1. Для надання адміністративної послуги громадяни подають до управління праці та соціального захисту населення необхідні документи:


3.1.1.заяву;


3.1.2. паспорт;


3.1.3. фотографію 3х4;


3.1.4. довідку медико-соціальної експертизи про інвалідність;


3.1.5. довідку з Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві про перебування на обліку (для пенсіонерів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки);


3.1.6. довідку про поранення чи свідоцтво про захворювання з висновком щодо причинного зв’язку інвалідності;


3.1.7. особи, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією і стали інвалідами внаслідок загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях, надають довідку з військкомату, яка підтверджує безпосередню участь в бойових діях у період Великої Вітчизняної війни та війни з Японією;


3.1.8. посвідчення «Учасник бойових дій» при наявності статусу учасника бойових дій;


3.1.9. особи, залучені до складу формувань Цивільної оборони, які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи надають довідку, яка містить інформацію про наказ чи розпорядження про залучення особи до складу формувань Цивільної оборони, займану посаду та документи про роботу, яку виконував громадянин під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електричній станції;


3.1.10. партизанський квиток (для колишніх партизан).


IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу,

опис етапів надання адміністративної послуги


4.1.Дії одержувача: громадянин або уповноважена ним особа подає заяву з необхідними документами.


4.2. Дії адміністративного органу:


4.2.1. спеціаліст відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації після надходження заяви та документів, що додаються до неї, реєструє заяву, формує справу, у якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення посвідчення, уважно вивчає подані документи;


4.2.2. при наявності повного пакету документів спеціаліст відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації в день прийняття заяви приймає рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення «Інвалід війни» та візує заяву в начальника управління чи заступника начальника управління;


4.2.3. на підставі завізованої заяви та наданих документів, що підтверджують право на встановлення заявнику статусу інваліда війни спеціаліст відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації оформляє та вручає заявнику посвідчення «Інвалід війни» в день звернення з заявою;


4.3. у разі прийняття відділом пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації рішення про відмову у видачі посвідчення «Інвалід війни» спеціаліст повідомляє про це заявника письмово протягом 10 днів з дня подання заяви.


V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги


5.1. Заява та копії документів уважно розглядаються спеціалістом відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та приймається рішення про видачу або відмову у видачі заявнику посвідчення «Інвалід війни» у день звернення заявника.


5.2. Начальник управління чи заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації погоджує візою рішення відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів про видачу або відмову у видачі заявнику посвідчення «Інвалід війни» у день звернення заявника.


5.3. Спеціаліст відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації оформляє та вручає заявнику посвідчення «Інвалід війни» в день звернення.


VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні

адміністративної послуги


6.1. Адміністративна послуга не надається якщо надано неповний пакет документів для отримання посвідчення «Інвалід війни».


6.2. Адміністративна послуга не надається якщо надано недостовірна інформація зазначена в заяві та документах, що додаються до неї.


VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

адміністративної послуги


7.1. Одержувачу адміністративної послуги видається посвідчення «Інвалід війни».


7.2. При одержанні посвідчення громадян пред’являє особистий паспорт.


VIІI. Інформація про розмір плати за надання

адміністративної послуги


8.1. Адміністративна послуга надається безкоштовно.


IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації


9.1. Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, відповідно до цього Стандарту є державним службовцем, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.


9.2. Стаж роботи за фахом та в інших сферах управління посадової особи, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, має бути не менше 3 років, необхідне знання законодавства, діловодства, вільне володіння державною мовою.


Х. Вимоги до місця надання адміністративної послуги

з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності


10.1. Адміністративна послуга надається одержувачам в адміністративному приміщенні управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 04209, місто Київ, вулиця Озерна, 18-а, І поверх, кабінет № 106 та безпосередньо у Центрі адміністративних послуг в Оболонському районі міста Києва за адресою: 04213, місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, І поверх.


10.2. Приміщення місця очікування та одержання адміністративної послуги відповідає санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень. Одержувачу забезпечено вільний доступ у санітарно-побутові приміщення, дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення, надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів, забезпечений доступ для одержання інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги.


10.3. Зручний транспортний під’їзд до адміністративного органу, що надає адміністративні послуги:

- місто Київ, вулиця Озерна, 18-а: станція метро «Героїв Дніпра», трамвай №16, кінцева зупинка «Метро Героїв Дніпра» та тролейбуси №№ 32, 44 до зупинки «Оболонський проспект»;

- місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57: від станції метро «Героїв Дніпра» тролейбусом №32 або маршрутним таксі №506 до зупинки «Проспект Героїв Сталінграда»; від станції метро «Мінська» тролейбусом №24 або маршрутним таксі №224 до зупинки «Універсам».


XI Режим роботи адміністративного органу,

порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання запитів

про надання адміністративних послуг


11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультацію за контактним телефоном: (044) 467-98-68.


11.2. Режим роботи адміністративного органу, що надає адміністративну послугу:

понеділок - четвер – з 9.00 до 18.00;

п’ятниця – з 9.00 до 16.45;

перерва – з 13.00 до 13.45.


11.3. Прийом документів від громадян здійснюється в години прийому:

понеділок та середа – з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00;

вівторок, четвер – з 14.00 до 18.00;

п'ятниця – з 9.00 до 13.00.


ХІІ. Черговість надання адміністративної послуги

(здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту

на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,

у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги


12.1. Послуга надається по мірі надходження відповідних документів визначених розділом ІІІ цього Стандарту.


12.2. Послуга надається у термін, визначений розділом V цього Стандарту.


XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача

при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги


13.1. Інформація про надання адміністративної послуги надається громадянам безкоштовно шляхом обладнання приміщення інформаційним стендом із зразками необхідних для одержання адміністративних послуг заяв та переліком документів, адресою електронної пошти, інформацією про відповідальних осіб, їх контактних телефонів, інформацією про режим роботи та години прийому.


13.2. Аналогічна інформація також розміщена на офіційному сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.


13.3. Враховуючи, що адміністративна послуга надається в присутності одержувача інформаційне забезпечення одержувача про хід надання цієї послуги не передбачено.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги

особам похилого віку та інвалідам тощо


14.1. Адміністративна послуга надається на загальних умовах.


XV. Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг

на недотримання Стандарту


15.1. Подання і розгляд скарг недотримання цього Стандарту здійснюється згідно з статтями 16-18 Закону України «Про звернення громадян».


15.2. В разі виникнення спірних питань щодо дотримання спеціалістом відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації положень цього Стандарту, одержувач адміністративної послуги має право звернутись безпосередньо до начальника управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації або до заступника начальника управління для з'ясування обставин виникнення такої ситуації та шляхів їх вирішення.


15.3. При порушенні спеціалістом відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації положень цього Стандарту одержувач адміністративної послуги має право подати відповідну скаргу на його дії через загально-правовий відділ управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: місто Київ, вулиця Озерна, 18-а, кабінет 206.


15.4. Такі звернення реєструються відповідно до вимог діловодства, Регламенту управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та розглядаються начальником управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.


15.5. За результатами розгляду надається письмова відповідь заявнику у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством України.


XVI. Порядок виправлення можливих недоліків

наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу


16.1. У разі виявлення недоліків у наданому посвідченні «Інвалід війни» одержувач звертається (усно чи письмово) до спеціаліста відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо виправлення недоліків з наданням оригіналів документів.


16.2. Спеціаліст відділу пільг та обслуговування ветеранів війни, праці та інвалідів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації позачергово, терміново, виправляє або вживає невідкладних заходів щодо усунення недоліків.


16.3. Виявлені помилки при оформленні посвідчення «Інвалід війни» виправляються шляхом надпису правильного тексту або цифри над закресленим.


16.4. Виправлення помилки обумовлюються надписом «виправлено», підтверджується підписом із зазначенням дати виправлення та печаткою.


Заступник голови Н. Отрок
Схожі:

«Інвалід війни» icon«Інвалід війни»
Стандарт адміністративної послуги з видачі посвідчення «Інвалід війни» (далі Стандарт) розроблений відповідно до статті 7 Закону...
«Інвалід війни» iconСтандарт надання адміністративної послуги з видачі посвідчення «Інвалід війни» І
Стандарт надання адміністративної послуги з видачі посвідчення «Інвалід війни» (далі Стандарт) розроблений відповідно статті 7 Закону...
«Інвалід війни» iconРозпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від „ 2012 р. № Стандарт адміністративної послуги з видачі посвідчення «Інвалід війни» 1
Стандарт адміністративної послуги з видачі посвідчення «Інвалід війни» (далі Стандарт) розроблений відповідно до статті 7 Закону...
«Інвалід війни» iconВидача посвідчення „Інвалід війни”, „Учасник війни”, „Член сім’ї загиблого”
Стаття 18 Закону України від 22 жовтня 1993 року №3551-xіі „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
«Інвалід війни» iconГолові Жовтневої районної
Статус (пенсіонер,інвалід війни, учасник війни, багатодітна сім'я, робітник, безробітний і т п. )
«Інвалід війни» iconВидача посвідчень “Ветеран праці”, “Інвалід війни”, “Учасник війни”, “Член сім’ї загиблого”, “Жертва нацистських переслідувань”

«Інвалід війни» iconТехнологічна картка
«Інвалід війни», «Учасник війни», «Член сім’ї загиблого» або надання обґрунтованої відмови у видачі посвідчення
«Інвалід війни» iconРозпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18. 02. 2011 №84
Стандарт надання адміністративної послуги з видачі посвідчення «Інвалід війни» (далі Стандарт) розроблений відповідно статті 7 Закону...
«Інвалід війни» iconДодаток 7 до розпорядження першого заступника голови райдержадміністрації від 13 квітня 2012 року №413 стандарт адміністративної послуги з видачі посвідчення "Інвалід війни" 1
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних...
«Інвалід війни» iconПерелік документів, необхідних встановлення статусу «інвалід війни» та видачі посвідчення
Начальнику управління праці та соціального захисту населення Мелітопольської районної державної адміністрації
«Інвалід війни» iconРішення виконавчого комітету від 11. 12. 2012 №455 інформаційна картка адміністративної послуги №20 Адміністративна послуга: видача посвідчення "Інвалід війни"
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов