Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»НазваПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
Дата конвертації22.04.2016
Розмір78.2 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (далі - проект Закону) розроблено за власною ініціативою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.


  1. Мета та шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є удосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, врегулювання відносин, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води, відведенням, транспортуванням та очищенням стічних вод, задля гарантованого забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а також з метою запобігання погіршення якості питної води в джерелах питного водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних вод суб’єктами господарювання.

Також, зміни до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» вносяться з метою вдосконалення правового регулювання відносин у прийманні стічних вод та визначення розміру плати з їх очищення, термінології, а також передбачення органам місцевого самоврядування повноважень щодо затвердження місцевих правил приймання стічних вод та визначення розміру плати за їх очищення.


  1. Правові аспекти

Правові підстави розроблення проекту Закону:

Водний кодекс України;

Нормативно-правові акти, що діють у даній сфері суспільних відносин:

Закони України: «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття і реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.


  1. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону було схвалено на засіданні Уряду 10.09.2014 р.

У зв’язку із зміною Уряду законопроект було повернуто Мінрегіону для повторного погодження новопризначеними керівниками заінтересованих центральних органів виконавчої влади та повторного внесення до Кабінету Міністрів України.
Проект Закону погоджено без зауважень Антимонопольним комітетом, Міністерством екології та природних ресурсів, Держпідприємництвом, Держводагенством, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров’я.

Проект Закону погоджено із зауваженнями, які враховано Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

До проекту Закону за результатами правової експертизи надано висновок Міністерства юстиції України від 20 лютого 2015 р. із зауваженням, яке враховано.


  1. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводиться.


  1. Запобігання корупції

У проекті акта наявні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводиться.


  1. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону погоджено Спільним представницьким органом репрезентативних профспілок на національному рівні та Асоціацією міст України. До проекту Закону надані зауваження Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, які не враховані.


  1. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.
Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта
Проект Закону розроблено з метою удосконалення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, визначення правових, економічних та організаційних засад діяльності у сфері питної води та питного водопостачання, спрямованих на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою.
Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо:

держави;

ринкового середовища, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана зі сферою питної води та питного водопостачання;

громадян.


Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

1. Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання

2. Удосконалення нормативно-правової бази

3. Підвищення ефективності управління підприємствами питного водопостачання

4. Створення умов для запобігання шкідливому впливу на навколишнє природне середовище

Ринкове середовище, суб’єкти господарювання,

діяльність яких пов’язана зі сферою питної води та питного водопостачання

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов’язані з дотриманням цих вимог під час своєї діяльності

1. Стимулювання діяльності суб’єктів господарювання відповідно до вимог законодавства

2. Підвищення рівня законності у сфері водопостачання та водовідведення

Громадяни

Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов’язаної із виконанням вимог регуляторного акта


1. Забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою

2. Попередження правопорушень у сфері питної води та питного водопостачання

3. Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю громадянЕфективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики


№ з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

На сьогодні є доцільним комплексно та всебічно розв’язати більшість соціально-економічних та екологічних проблем населення у сфері питної води та питного водопостачання, створити стабільний ринковий механізм регулювання правових відносин у цій сфері, забезпечити створення інтегрованої системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з управління комунальним господарством, удосконалити економічні і правові відносини у цій сфері


2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам (Закон України)


3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки надійному забезпеченню роботи систем водопостачання та водовідведення, а отже, і збереженню здоров’я населення, підвищенню його добробуту, ефективному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів

5.

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики у частині надання належного рівня послуг з водопостачання та водовідведення (передбачуваність проекту прогнозовано планом регуляторної діяльності Мінрегіону України на 2014 рік)

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Під час підготовки проекту акта було забезпечено відкритість дій Мінрегіону України для фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань на всіх етапах його регуляторної діяльності;

зауваження та пропозиції до проекту акта опрацьовані та враховані


10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Прийняття проекту Закону не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття цього проекту Закону дозволить забезпечити стабільний рівень обслуговування населення питною водою нормативної якості, підвищити ефективність управління підприємствами питного водопостачання та водовідведення, поліпшити якість надаваних послуг, надійність функціонування систем водопостачання та водовідведення покращити економічний стан підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечити охорону навколишнього природного середовища.


Віце-прем’єр-міністр України –

Міністр регіонального розвитку,

будівництва та житлово-

комунального господарства України Г.Г. ЗУБКО


____ _______________ 2015 р.Схожі:

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconПостанова верховної Ради України Про прийняття за основу проекту Закону України про питну воду та питне водопостачання
України Писаренком А. А. (реєстраційний №5236-1); про питну воду та безпечне водопостачання, внесений народним депутатом України...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconПояснювальна записка до проекту Постанови Верховної Ради України "Про неприйнятність проекту Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (реєстр. №5236-3)
Про неприйнятність проекту Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” (реєстр. №5236-3)
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання"
У законі України ”Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №16, ст. 112; 2005 р., №4,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconЗакону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
«Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (щодо удосконалення деяких положень)»
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconЗаконів України „Про питну воду та питне водопостачання" І „Про теплопостачання" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України "
У законі України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002, №16, ст. 112)
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconЗакон україни про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconЗ а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconЗакону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»»
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconПояснювальна записка на 5 арк. Порівняльна таблиця на 18 арк. Текст матеріалів в електронній формі. Прем’єр-міністр України Арсеній яценюк
Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» iconПояснювальна записка до проекту наказу моз україни «Про затвердження методичних рекомендацій «Санітарно-епідеміологічний нагляд за застосуванням озоно-сорбційної технології підготовки питної води у локальних системах водопостачання»
Ня» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статті 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи