1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур icon

1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. МамчурНазва1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур
Дата конвертації23.04.2016
Розмір92.42 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

До № 2562-1 від 21 квітня 2015 р.
Н.д. І. П. Рибак, Ю.В. Мамчур
ВИСНОВОК

на проект Закону України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі"
У законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), законів України "Про міліцію" та "Про дорожній рух". Зокрема, у змінах до КУпАП пропонується: 1) у ст. ст. 121 та 121-1 передбачити нові форми об’єктивної сторони адміністративних правопорушень, а також закріпити в ст. 121-1 таку кваліфікуючу ознаку, як повторне протягом року вчинення адміністративного правопорушення; 2) у ст. 122 замінити термін "водій транспортного засобу" на термін "особа, яка керує транспортним засобом"; 3) доповнити ст. 188-28 новою ч. 2, якою передбачається адміністративна відповідальність за невиконання запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення, або надання недостовірної інформації; 4) у ст. 258 розширити перелік випадків, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається; 5) доповнити КУпАП ст. ст. 258-1, 258-2, 258-3, що регламентуватимуть порядок складення та виконання запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, а також винесення заочної постанови по цій справі тощо.

До ст. 10 Закону України "Про міліцію" проектом пропонується внести зміни, які уточнюють основні обов’язки міліції. До Закону України "Про дорожній рух" пропонується внести зміни до ст. 29 (уточнюється  перелік транспортних засобів, що не допускаються до участі у дорожньому русі) та ст. 52-1 (уточнюються повноваження Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху).

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити таке.

1. Статтю 188-28 КУпАП пропонується доповнити ч. 2, в якій передбачається адміністративна відповідальність за невиконання особою, за якою зареєстровано транспортний засіб, у п’ятиденний строк запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або надання недостовірної інформації.

Слід зазначити, що суб’єкт адміністративного правопорушення в ч. 2 ст. 188-28 КУпАП (у редакції законопроекту), на нашу думку, визначений некоректно, оскільки складається враження, що за цією статтею нестимуть відповідальність як фізичні, так і юридичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб. Тому опис правопорушення у тексті статті потребує відповідного уточнення. Окрім цього, поза сферою відповідальності залишаються особи, які ввезли такий транспортний засіб на територію України і також можуть вчинити адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 188-28 КУпАП (у редакції законопроекту).

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 188-28 КУпАП вчинення зазначеного вище правопорушення тягне за собою накладення штрафу на керівника підприємства, установи, організації, а так само на фізичну особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, у розмірі штрафу, передбаченого цим Кодексом за вчинення відповідного адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматичному режимі. Конструювання санкції статті у такий спосіб викликає ряд зауважень. По-перше, словосполучення "а так само" має бути замінено сполучником "або", оскільки складається враження, що керівник та фізична особа нестимуть адміністративну відповідальність лише одночасно. По-друге, в КУпАП жодна стаття не містить подібного способу визначення розміру санкції, а, отже, така пропозиція суперечить загальному підходу до побудови норм у КУпАП та статті 24 КУпАП, в якій відсутній такий вид стягнення. По-третє, в санкції статті має бути визначена верхня і нижня межа стягнення, а його розмір визначає орган, уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, тому використання словосполучення "у розмірі штрафу" є юридично некоректним.

2. У законопроекті пропонується доповнити КУпАП ст. 258-1, в якій регламентується порядок складення та направлення запиту про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі. При цьому ані в цій статті, ані в статтях 258-2, 258-3, ч. 4 ст. 276, ч. 3 ст. 277 (в редакції законопроекту) не зазначено конкретні номери статей КУпАП, у яких передбачено адміністративні правопорушення, які можуть бути зафіксовані в автоматичному режимі і до яких буде застосовуватись відповідний порядок провадження.

Пункт 8 ч. 3 ст. 258-1 КУпАП (у редакції законопроекту), згідно з яким відповідний запит повинен містити адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, роздрукувати копії запиту та заочної постанови, а також отримати ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації, викликає ряд зауважень. По-перше, він суперечить ч. 6 ст. 258-1, ч. ч. 1-2 ст. 258-2 КУпАП (у редакції законопроекту), згідно з якими заочна постанова направляється лише фізичній особі, якщо вона є власником транспортного засобу, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України. По-друге, зі змісту цього пункту незрозуміло чи має ідентифікатор доступу до інформації міститися в запиті, чи на веб-сайті.

Використання в ч. 4 ст. 258-1 КУпАП (у редакції законопроекту) словосполучення "а так само" замість сполучника "або" створює хибне враження, що запит обов’язково надсилається і керівнику підприємства, установи, організації, і фізичній особі, за якою зареєстрований транспортний засіб.

У ч. 5 ст. 258-1 КУпАП (у редакції законопроекту) без будь яких застережень зазначено, що до запиту додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення, а також обличчя особи, яка керувала цим транспортним засобом на момент скоєння правопорушення (крім порушень правил зупинки, стоянки). При цьому не взяті до уваги ті випадки, коли з тих чи інших причин зафіксувати обличчя особи, яка керувала транспортним засобом, не вдалося.

Відповідно до ч. 6 та ч. 11 ст. 258-1 КУпАП (у редакції законопроекту) разом із запитом фізичній особі, за якою зареєстрований транспортний засіб, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, надсилається заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, винесена в порядку, передбаченому КУпАП. На нашу думку, це є порушенням принципу рівності всіх перед законом, оскільки особам, які керують транспортними засобами, що належать юридичним особам, такі постанови разом із запитом не надсилаються.

На нашу думку, розгляд справ про вчинення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, має відбуватися після того, як особа одержала відповідний запит та надіслала на нього відповідь. При цьому відповідні органи матимуть право винести заочну постанову по справі, якщо власник транспортного засобу (особа, яка його представляє), повідомлений належним чином про день і час розгляду справи, не скористався своїм правом участі в розгляді відповідного провадження. Ця пропозиція узгоджується з вимогами ст. 280 КУпАП.

У ч. 8 ст. 258-1 КУпАП (у редакції законопроекту) серед іншого зазначено, що якщо фізична особа чи керівник підприємства, установи, організації, за якими зареєстрований транспортний засіб, відсутні за вказаною адресою, днем отримання запиту є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за вказаною адресою. Це означає, що якщо така особа знаходиться у відрядженні, відпустці або з інших об’єктивних причин не може одержати цей запит, то вона безпідставно втрачає право на своєчасне оскарження постанови у провадженні про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі, з чим, звісно ж, не можна погодитись.

У ч. 12 ст. 258-1 КУпАП (у редакції законопроекту) зазначено, що запит про надання інформації разом із заочною постановою у справі про адміністративне правопорушення протягом доби каналами електронного зв’язку направляється до органів охорони державного кордону. У цій частині статті не враховано, що заочна постанова виноситься не у всіх випадках вчинення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі (про це вже було зазначено вище). Окрім цього, потребує чіткого визначення момент, з якого відраховується добовий термін, відведений на відправлення відповідного запиту та заочної постанови.

3. Відповідно до ч. 2 ст. 258-2 КУпАП (у редакції законопроекту) фізична особа, за якою зареєстрований транспортний засіб, у разі незгоди із заочною постановою надсилає ініціаторові запиту інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, а у разі згоди із заочною постановою сплачує штраф, визначений у цій постанові. Ч. 2 ст. 258-2 КУпАП (у редакції законопроекту). Ці приписи викликають ряд зауважень. По-перше, в основу рішення про сплату або несплату штрафу має бути покладений такий юридичний факт, як вчинення особою адміністративного правопорушення, а не "згода" або "незгода" власника транспортного засобу. По-друге, відповідно до цієї частини статті особа може оскаржувати заочну постанову лише на тій підставі, що не вона керувала транспортним засобом у момент правопорушення. Виходячи з буквального тлумачення ч. 2 ст. 258-2 КУпАП, всі інші обставини вчиненого правопорушення до уваги не беруться. Однак такий підхід суперечить вимогам статті 279 КУпАП.

Згідно з ч. 3 ст. 258-2 КУпАП (у редакції законопроекту) невчинення особою, що ввезла на територію України транспортний засіб, дій щодо надання інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, або сплати штрафу є підставою для прийняття рішення щодо заборони їй в’їзду на територію України. При цьому якщо така особа надасть неправдиву інформацію, для неї у КУпАП не передбачено жодного стягнення.

У ч. 5 ст. 258-2 КУпАП (у редакції законопроекту) міститься некоректне положення, згідно з яким посадова особа розглядає справу про адміністративне правопорушення на засадах, передбачених статтями 276-285 цього Кодексу для справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Однак у ст. ст. 276-282 КУпАП закріплюється порядок, а не засади розгляду справ про адміністративні правопорушення. Крім того, в ст. ст. 283-285 КУпАП містяться вимоги до постанови по справі про адміністративне правопорушення і, отже, ці статті стосуються форми й змісту рішення у справі, а не засад її розгляду.

4. У законопроекті пропонується доповнити КУпАП статтею 258-3, яка матиме назву "Заочна постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі". Відповідно до назви, змісту та предмету регулювання цієї статті вона повинна бути розташована у Главі 23 КУпАП "Постанова по справі про адміністративне правопорушення". Як наслідок такого не зовсім вдалого розташування ч. 2 ст. 258-3 КУпАП (у редакції законопроекту) дублює запропоновану у проекті нову ч. 3 ст. 283 КУпАП.

Відповідно до ч. 3 ст. 258-3 КУпАП за адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено адміністративне стягнення лише у виді штрафу. При цьому накладається мінімальний розмір штрафу, передбачений цим Кодексом за вчинення відповідного адміністративного правопорушення. На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, такий крок ліквідує корупційну складову при виявленні правопорушень та оформленні відповідних адміністративних матеріалів за рахунок виключення впливу людського фактору в оцінці скоєння правопорушення і це, як наслідок, запобігатиме конфліктним ситуаціям між працівниками міліції та водіями (див. Пояснювальну записку до проекту). Проте є й інша, негативна сторона такого рішення. Вона полягатиме в тому, що уповноважені органи при призначенні відповідного стягнення не зможуть визначити його справедливий розмір з урахуванням всіх обставин справи, а, отже, забезпечити виконання вимог, передбачених ст. 280 КУпАП.

5. У законопроекті пропонується доповнити статтю 52-1 Закону України "Про дорожній рух" новою частиною 2, згідно з якою порядок функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі визначається Кабінетом Міністрів України. Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. На нашу думку, положення, закріплене в першому реченні ч. 2 ст. 52-1, виходить за межі предмету ст. 52-1 та має бути передбачене в окремій статті, а положення, яке міститься в другому реченні ч. 2 ст. 52-1, взагалі виходить за межі правового регулювання Закону України "Про дорожній рух".

Крім того у Пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що усереднена вартість обладнання засобами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, впровадження спеціальних засобів технічного та криптографічного захисту інформації, розгортання та/або застосування існуючої телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення каналів зв’язку, а також створення центру обробки інформації для опрацювання даних, що надходять з камер відеоспостереження з обслуговуючим персоналом, складає понад 900 млн. грн. зі строком виконання до 3-х років. У ч. 2 ст. 52-1 Закону України "Про дорожній рух" пропонується закріпити джерела покриття відповідних бюджетних витрат. Водночас, не в повному обсязі виконано вимоги ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України та ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України згідно з якими до законопроекту, окрім вказівки на джерела покриття бюджетних витрат, необхідно додати відповідне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.
Перший заступник

керівника Головного управління С.О. Гудзинський

Вик.: Г. М. Зеленов
Схожі:

1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconДо №2183а від 30 червня 2015 р. Н. д. Ю. В. Мамчур, І. П. Рибак
Закону та визначити деякі елементи закритого конкурсу; 5 внести зміни до абзацу 2 пункту 6 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону...
1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconІнформація про використання коштів зведеного бюджету Миколаївського району Одеської області з 23 квітня по 30 квітня 2015 року Районний бюджет За період з 23 квітня по 30 квітня 2015 року надійшло д
За період з 23 квітня по 30 квітня 2015 року надійшло до бюджету району податків і зборів 158,219 тис грн
1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconІнформація про використання коштів зведеного бюджету Миколаївського району Одеської області з 16 квітня по 23 квітня 2015 року Районний бюджет За період з 16 квітня по 23 квітня 2015 року надійшло д
За період з 16 квітня по 23 квітня 2015 року надійшло до бюджету району податків і зборів 163,3 тис грн
1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconІнформація про використання коштів зведеного бюджету Миколаївського району Одеської області з 09 квітня по 16 квітня 2015 року Районний бюджет За період з 09 квітня по 16 квітня 2015 року надійшло д
За період з 09 квітня по 16 квітня 2015 року надійшло до бюджету району податків і зборів 57,4 тис грн
1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconЗаконом України "Про очищення влади" стосовно Рибак Олени Володимирівни Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "
Закону України "Про очищення влади", щодо Рибак Олени Володимирівни – головного спеціаліста відділу зв’язків із громадськістю та...
1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconЗакону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни, флори та посилення боротьби з браконьєрством)»
Реєстр. №1665 від 20. 05. 2015 р., доопрацьований, н д. П. Дзюблик, А. Дирів, І. Рибак, Д. Шлемко
1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconДодаток до наказу Держкомтелерадіо від «16» квітня 2015 р. №79 звіт про результати проведення дня благоустрою 25 квітня 2015 року в рамках

1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 квітня 2015 року №238-од «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 квітня 2015 року №199-од» та з метою належної організації та висвітлення зазначених заходів
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 20 квітня 2015 року №83-од
1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconПротягом квітня 2015 року (з 01 квітня по 30 квітня 2015 року) Фондом гарантування вкладів фізичних осіб надано відповіді на 92 запитів на інформацію

1 від 21 квітня 2015 р. Н. д. І. П. Рибак, Ю. В. Мамчур iconРішення від 25 червня 2015 року № смт Підволочиськ Про внесення змін до рішення районної ради від 05 лютого 2015 року №425 «Про районний бюджет на 2015 рік»
Мисловецької сільської ради від 28 квітня 2015 року №291, Новосільської сільської ради від 22 травня 2015 року №494, Староскалатської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи