Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» icon

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання»НазваЗакону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання»
Дата конвертації24.04.2016
Розмір48.42 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

До № 2013 від 14.01. 2013 р.

Кабінет Міністрів України


ВИСНОВОК


на проект Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання»

(реєстр. № 2013 від 14.01.2013 р.)
У проекті пропонується внести зміни до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про питну воду та питне водопостачання» з метою вдосконалення правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання. У ньому, зокрема, надається нове визначення поняття «вода питна», регулюються питання нормування, обліку, державного нагляду (контролю) та виробничого контролю, здійснення господарської діяльності, видачі дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм. До низки суб’єктів даної сфери пропонується включити національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг тощо.

Розглянувши законопроект, Головне управління вважає за доцільне звернути увагу на наступне.

Визначення терміну «технологічний регламент виробництва питної води», яким пропонується доповнити статтю 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», не узгоджується із статтею 30 цього Закону, у якій також йдеться про «технологічний регламент». Не зрозуміло, чи мова йде про один і той же, чи різні документи. Адже за вимогами частини другої статті 30 Закону виробник питної води повинен мати технологічний регламент з «описом технологічного процесу її виробництва». Це саме передбачено і в нормативно-правовому акті ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (пункт 3.10 розділу III), на який міститься посилання у Пояснювальній записці до законопроекту. У запропонованому ж проектом варіанті визначення, у технічному регламенті мають встановлюватися «основні вимоги до технологічного процесу експлуатації систем централізованого водопостачання під час виробництва питної води».

У частині першій статті 30 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» визначається, що порядок державної реєстрації нормативних документів на виробництво питної води (до числа яких входить і технологічний регламент) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання. У наданому ж у законопроекті визначенні «технологічного регламенту виробництва питної води» як «документа підприємства питного водопостачання» порядок його прийняття та затвердження залишається невизначеним. При цьому у Пояснювальній записці вказано, що проект запроваджує «повноваження органів місцевого самоврядування затверджувати технологічні регламенти». Зазначене вимагає відповідного узгодження.

Викликає зауваження практично формальне включення до переліку суб’єктів відносин у сфері питної води та питного водопостачання «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» (доповнення до статті 4 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»). Таке доповнення переліку відповідних суб’єктів, на нашу думку, вимагає також встановлення й повноважень цієї комісії, або ж визначення її статусу, оскільки відповідні питання регулюються у цьому Законі стосовно інших суб’єктів.

Суперечливою є пропозиція, згідно з якою дозволи на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм мають видаватись територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (ч. 2 ст. 23-1, якою пропонується доповнити Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»). На відміну від вищезазначеного чинна норма Закону (абзац сьомий частини першої статті 23) передбачає видачу такого дозволу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, на підставі висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Вважаємо, що чинне положення Закону є більш виваженим, оскільки дозволяє здійснювати більш ефективне спостереження за відхиленням показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм. Запропонований же варіант перерозподілу повноважень між органами виконавчої влади із зазначеного питання призведе до необґрунтованого спрощення цієї процедури та збільшення кількості таких дозволів, що у цілому може негативно позначитися на якості питної води. Крім того, відповідно до частини третьої статті 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом, що вимагає внесення відповідних змін до цього Закону.

Вважаємо, що у чинній редакції варто залишити положення частини другої статті 40 Закону «Про питну воду та питне водопостачання», згідно з яким статистична інформація має складатись за формами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Зазначене відповідає вимогам Закону України «Про державну статистику», який передбачає, що форми статистичної звітності «затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики» (ч. 5 ст. 8 Закону). У проекті ж відповідну форму пропонується затверджувати центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, «за поданням центрального органу виконавчої влади з питань статистики», що не узгоджується із Законом України «Про державну статистику».

Аналогічне зауваження стосується й строків збереження первинних даних, які у проекті пропонується встановлювати до 75 років (зміни до ч. 1 статті 41 Закону«Про питну воду та питне водопостачання»), замість чинного положення цієї статті щодо безстрокового зберігання таких даних. Зазначимо, що відповідно до частини першої статі 23 Закону «Про державну статистику» правила зберігання статистичної інформації, а також первинних даних, отриманих у процесі проведення інших статистичних спостережень, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні проект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.


Керівник Головного управління В. І. БорденюкВик.: С.В. Кузнєцова
Схожі:

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconЗаконодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання"
Відповідно до статті 93 Конституції України подаємо в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconДо №2013 від 14. 01. 2013 р. Верховна Рада України
Вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconЗаконів України „Про питну воду та питне водопостачання" і „Про теплопостачання"
Стаття Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconЗакон україни про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconЗ а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconЗ а к о н у к р а ї н и
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconЯкість питної води в Рівненській області
Рівненській області у 2013р здійснювався нагляд за 547 об’єктами централізованого господарсько питного водопостачання, в тому числі:...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconМетодичні рекомендації ″Санітарно-епідеміологічний нагляд за застосуванням озоно-сорбційної технології підготовки питної води у локальних системах водопостачання″
З цією метою озон застосовується на багатьох закордонних водоочисних станціях (вос). Для ефективного знезараження питної води необхідно...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconПояснювальна записка до проекту наказу моз україни «Про затвердження методичних рекомендацій «Санітарно-епідеміологічний нагляд за застосуванням озоно-сорбційної технології підготовки питної води у локальних системах водопостачання»
Ня» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статті 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» iconПро затвердження Державних санітарних правил І норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" з метою
Затвердити Державні санітарні правила і норми Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи