Українська мова Українська література icon

Українська мова Українська літератураНазваУкраїнська мова Українська література
Сторінка18/27
Дата конвертації13.09.2012
Розмір3.15 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   277-й клас


Усього — 105 год. На тиждень — 3 год.

Текстуальне вивчення творів — 93 год.

Позакласне читання — 4 год.

Резервний час — 8 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

1

ВСТУП
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

Розуміти функції літератури як мистецтва слова і називати їх.
Висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини.
Усвідомлення потреби зацікавлення мистецтвом, його впливу на людину.
20
2

^ ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.
^ Леонід Глібов. “Щука”, “Муха і Бджола”, “Жаба і Віл”
Визначний український байкар, поет.
Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Розуміти роль гумору в житті українців. Вміти назвати жанри гумористичних творів. Розповісти про особливість побудови байки.
Виразно і вдумливо читати твори Л. Глібова, коментувати їхній прихований зміст. Вміти виділити основну думку кожної байки, пояснити алегоричні образи.
Вміти зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям.
^ Вивчити напам’ять: “Щука”.
Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини. Формування життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

Гумор у житті інших слов’янських народів.

Байки Езопа, І. Крилова, Жана де Лафонтена (зарубіжна література).

Твори Л. Глiбова, вивчені в попередніх класах (“Лебідь, Щука і Рак”, “Чиж та Голуб”, “Коник-стрибунець”, “Химерний, маленький...”, “Що за птиця?” та ін.).

5

^ Степан Руданський. “Пан та Іван в дорозі”, “Козак і король”, “Запорожці у короля”
Коротко про письменника. Співомовки С. Руданського — унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння відстояти свою гідність.
ТЛ: співомовка, інверсія.

Розуміти викривальний пафос співомовок. Виразно і усвідомлено читати твори. Тлумачити термін інверсія. Вміти виділити основну думку кожної співомовки, пояснювати її. Характеризувати героїв і порівнювати їх.
Поглиблювати вміння проводити паралелі з сучасним життям.
^ Усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров’я людини.

Побут, звичаї, характери українських козаків (історія України, народознавство).

5

^ Степан Васильченко. “Басурмен”, “Свекор”
Турбота С. Васильченка про українських дітей.
Доброзичливий гумор у творах про дітей і для дітей. Атмосфера в українській родині — світ добра, любові, взаємоповаги й турботи.

Розуміти, що добро, любов, взаємна турбота батьків і дітей — важливі цінності в українській родині.
Вдумливо читати оповідання. Вміти виділяти основні думки в них.
Характеризувати образи хлопчиків, аналізувати їхню поведінку. Міркувати (дискутувати) про моральний вибір героїв.
^ Виховання почуття любові, взаємоповагу в родині.
5

Степан Олійник. “Ля-ля-ля”, “Чудо в черевику”
Павло Глазовий. “Тарас Бульба в Києві”, “Найважча роль”, “Заморські гості”
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.
ТЛ: гумор, сатира.

Виразно і вдумливо читати твори. Вміти видiляти основні ідеї, аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.
^ Вивчити напам’ять: одну з гуморесок (на вибір).
Розвиток уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе.

Гумор в інших народів світу.

(7)
7

^ ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ
Суспільно-побутові пісні “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”, “Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу криниченька”
Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень.
^ Коломийки “Дозвілля молоді”, “Жартівливі коломийки” — “перли розсипаного намиста”.
Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: коломийки, пафос твору.

Розуміти пафос козацьких і чумацьких пісень.
Підібрати висловлювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх. Виразно і вдумливо читати тексти пісень, коломийок. Вміти проаналізувати їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи художні засоби, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.
^ Вивчити напам’ять: 2 пісні (на вибір).
Осмислення значення пісенної спадщини українців, бажання відроджувати і вивчати оригінальну творчість.

Доба козаччини в історії України.

М. Лисенко, “Запорозький марш” (музичне мистецтво).

О. Мурашко, “Похорон кошового”, І. Айвазовський, “Чумацька валка” (образотворче мистецтво).

(40)
8

^ ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ
Іван Франко. “Захар Беркут” (скорочено)
Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.
Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету.
ТЛ: історична повість, сюжет.

Розповідати коротко про І. Франка.
Знати зміст та історичну основу повісті. Переказувати і коментувати зміст. Вміти визначити тему повісті та її провідні мотиви. Володіти навичками аналізу епічного твору. Характеризувати образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, підтверджувати власну думку текстовими цитатами. Визначати улюбленого героя. Аналізувати роль художніх засобів, особливості мови. Пояснювати роль діалектизмів. Обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації.
^ Виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.

Боротьба українців проти монголо-татар (історія України).

Б. Лятошинський, “Золотий обруч” (музичне мистецтво).

Сербська народна балада “Смерть матері Юговичів” (зарубіжна література).

7

^ Тарас Шевченко. “Мені тринадцятий минало”, “Тополя”, “Заповіт”
Повторення життєпису поета.
Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі (“Мені тринадцятий минало”). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності (“Тополя”). “Заповіт” — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.

Знати про творче життя поета. Розуміти значення його творчості для українського народу. Виразно і осмислено читати твори. Проаналізувати роздум поета про сирітське дитинство, пояснити роль контрасту та інших художніх засобів у творі “Мені тринадцятий минало”. Аналізувати казково-фантастичні мотиви, художні засоби змалювання природи, драматизм ситуації, внутрішній світ героїв як ознаки балади (“Тополя”). З’ясувати фольклорну основу твору, роль символів у ній, народно-пісенних засобів, зокрема прийому метаморфози. Розкрити мрію поета про майбутнє свого народу, ідею твору “Заповіт”.
^ Вивчити напам’ять: “Заповіт”.
Усвідомлення того, що здатність мріяти – невід’ємна риса характеру розвиненої людини. Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

Типологічний зв’язок з баладою “Вільшаний король” Й. В. Ґете.

Г. Гладкий, “Заповіт” (музичне мистецтво).

І. Їжакевич, “Тарас-пастух” (образотворче мистецтво).

7

^ Андрій Чайковський. “За сестрою” (скорочено)
Коротко про митця. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.
Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.

Вміти проаналізувати повість, визначити її жанрові ознаки. Характеризувати козаків-запорожців. Вміти складати план до характеристики Павлуся. З’ясувати фольклорні мотиви, засоби. Висловлювати власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.
^ Виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

А. Манастирський, “У погоні за татарином” (образотворче мистецтво). Романтика пригод, історичний колорит у романі “Айвенго” В. Скотта (зарубіжна література).

8

^ Михайло Стельмах. “Гуси-лебеді летять” (фрагменти)
Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.
ТЛ: автобіографічний твір, символ.

Знати про звичаї та традиції українського народу.
Переказувати зміст фрагментів повісті. Вміти розкрити образ Михайлика, розповісти про його сприйняття дорослого світу. Схарактеризувати інші образи (діда, батьків, подружки Люби). Вміти визначити головну ідею твору. З’ясувати роль художніх засобів та елементів фольклору. Розкрити власне розуміння образу гусей-лебедів.

^ Виховання любові до батьків, пошани до старших, любові до природи і світу. Розвиток фантазії, уяви в житті творчої особистості.

Типологічний зв’язок із “Зачарованою Десною” О. Довженка.

10

^ Григір Тютюнник. “Климко”
Цікавий епізод з дитинства письменника.
Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).
ТЛ: художня деталь.

Знати про події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга світова війна).
Знати і вміти переказувати зміст повісті.
Вміти проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору. Розвивати навички аналізу епічного твору. Характеризувати образ Климка. Пояснювати художні особливості твору. Виділяти і переказувати найбільш вражаючий епізод з повісті (аргументувати свій вибір). Висловлювати власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті.
^ Виховання важливих гуманних якостей людини — чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

Друга світова війна на території України (історія України).
Художня деталь у оповіданнях А. Чехова (зарубіжна література).

(25)
4

^ ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”
Олекса Стороженко. “Скарб”
Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).

Вміти переказувати сюжет оповідання, коментувати його. Висвітлити особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки. Вміти розкрити символічне (приховане) значення образу скарбу. Висловлювати власні міркування про сенс людського буття, щастя людини.
^ Осмислення цінності життя людини, його наповненості й сенсу.
4

Богдан Лепкий. “Цвіт щастя”, “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”
Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

Виразно і вдумливо читати твори, переказувати їхній зміст, виділяти головну думку. Вміти знаходити та коментувати реальне і уявне у творі. Схарактеризувати образ хлопчика, його внутрішній стан (“Цвіт щастя”). Розкрити трагічну і комічну ситуації, їхню роль у втiленні головної думки, притчевої моралі. Висловлювати власні роздуми про щастя людини, про істинні та фальшиві цінності, про вибір власної життєвої позиції, проводити аналогії з сучасним життям.
^ Вміння розуміти істинну вартість життєвих цінностей.
5

Ліна Костенко. “Чайка на крижині”, “Крила”
Коротко про письменницю. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її “крилатість”, що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.
ТЛ: диптих.

Розуміння різниці між матеріальним і духовним. Виразно і вдумливо читати диптих. Визначати провідну думку кожної частини. Вміти розшифровувати і коментувати метафоричний підтекст образів. Висловлювати власні міркування про духовне наповнення кожного, індивідуальні способи його проявів у реальному сучасному житті. Дискутувати про необхідність бути духовно розвиненим і багатим.
^ Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини.

“Якщо...” Р. Кіплінга

6

^ Борис Харчук. “Планетник”
Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині.
ТЛ: повість-притча.

Розглядати і коментувати сюжет повісті. Вміти знаходити в ній казкове і реальне. Характеризувати образ Планетника за планом, аналізувати його вчинки. Розкрити символічне значення образу квітки. Виділити і з’ясувати роль у творі художніх засобів. Висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір Планетника і кожної людини.
^ Спонука до творення і примноження добра, краси. Усвідомлення відповідальності за свою справу і свої вчинки.

А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц” (зарубіжна література).

4

^ Євген Гуцало. “Сім’я дикої качки”
Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу.

Вміти складати план розповіді про події, змальовані в оповіданні. Переказувати сюжет. Характеризувати образи Тосі і Юрка, порівнюючи їхні вчинки. Вміти пояснювати особливість композиції, виділити кульмінацію. Запропонувати власну версію подальшого розвитку подій.
^ Осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, проявів доброти, благородства, чесності.
2

^ Любов Пономаренко. “Гер переможений”
Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо).
ТЛ: новела.

Знати і розуміти значення терміна “новела”.
Уважно читати новелу. Пояснювати провідну думку в кожному епізоді. Прокоментувати власне розуміння закінчення твору. Розвиток уміння визначити основну ідею твору, висловити своє розуміння її.
Усвідомлення ролі й значення гуманізму в розвитку людства і духовності кожної людини.
2

^ ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

Знати письменників, що народилися в рідному краї.
Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.
^ Виховання шанобливого ставлення до творців прекрасного.
1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

Назвати імена митців та їхні твори, що вивчалися. Виділити серед них ті, що найбільше запам’яталися. Висловлювати міркування про найулюбленіші.
^ Формування власної думки та власної позиції у процесі пізнання і вивчення.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27Схожі:

Українська мова Українська література iconУзагальнені результати моніторингу якості підручників для 10-го класу з предметів, що викладаються мовами національних меншин: «Польська мова», «Румунська мова», «Література (інтегрований курс)» та «Українська мова»
«Польська мова», «Румунська мова», «Література (інтегрований курс)» та «Українська мова»
Українська мова Українська література iconСекція „Українська мова” Українська мова та література
Визначте морфеми в словах: умивалися, опитування, замислитися, невчасно, збір, водій, розбитий, дівчинонько
Українська мова Українська література iconУзагальнені результати моніторингу якості підручників для 10-го класу з предмету «Українська мова» Моніторинг якості підручників „Українська мова”
Ті підручників „Українська мова” Заболотний В. В. та Заболотний О. В., „Українська мова” Глазова О. П. та Кузнєцов Ю. Б., „Українська...
Українська мова Українська література iconУзагальнені результати моніторингу якості підручників для 9-го класу з предмета «Українська література» Моніторинг якості підручників «Українська література»
Моніторинг якості підручників «Українська література» для 9-го класу є складовою систематичних моніторингових досліджень новоствореної...
Українська мова Українська література iconУзагальнені результати моніторингу якості підручників для 9-го класу з предмета «Українська література» Моніторинг якості підручників «Українська література»
Моніторинг якості підручників «Українська література» для 9-го класу є складовою систематичних моніторингових досліджень новоствореної...
Українська мова Українська література iconУкраїнська мова 5–9 класи Програма
Суспільство України – багатонаціональне, тому об'єднавчим, державотворчим чинником є українська мова
Українська мова Українська література iconМіністерство освіти І науки України Українська мова
Українська мова як державна мова України є обов’язковим предметом вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах
Українська мова Українська література iconНаказ №219 Про підсумки другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012»
Харківській області проведено другий (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» (далі – конкурс) у номінаціях:...
Українська мова Українська література iconУкраїнська мова
Україна етнічно неоднорідна країна, суспільство якої творять представники різних національних спільнот І об'єднавчим, державотворчим...
Українська мова Українська література iconУкраїнська мова 5-9 класи Проект навчальної програми для загальноосвітніх навчальних з навчанням румунською мовою
Українська мова як державна мова України є обов’язковим предметом вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов