Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки icon

Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 рокиНазваПрограма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки
Сторінка2/5
Дата конвертації12.10.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипРозпорядження
джерело
1   2   3   4   5

^ Ринок праці та зайнятість населення.

Головною метою розвитку цієї сфери у 2012-2014 роках є реалізація активної політики зайнятості, забезпечення соціального захисту населення від безробіття, розширення сфери застосування праці, збереження діючих та створення нових робочих місць.

^ Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2012-2014 роках:

 • забезпечення конструктивної співпраці з працедавцями з метою наповнення ринку праці вільними робочими місцями;

 • забезпечення розширення сфери застосування праці за рахунок збереження діючих та створення нових робочих місць;

 • формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці;

 • сприянню підвищенню мобільності робочої сили шляхом поширення оперативної інформації про становище на регіональних ринках праці, зокрема, з використанням єдиного інформаційного простору щодо банку вакансій та професійно-кваліфікаційного складу по шукачів роботи;

 • організація моніторингу регіональної пропозиції та попиту на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі;

 • реалізація активної політики зайнятості (працевлаштування, професійна підготовка та перепідготовка, організація громадських робіт) та вжиття заходів до переважання її над пасивною;

 • розширення видів оплачуваних громадських робіт з трьох джерел фінансування, а саме : Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття, працедавців, місцевих бюджетів;

 • забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян за рахунок розширення практики підготовки кадрів з числа безробітного населення на замовлення працедавців під конкретні робочі місця, стажування безпосередньо на робочих місцях;

 • залучення безробітних громадян до участі у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, зокрема тих, які пов’язані з підготовкою та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

 • забезпечення жорсткого контролю за ритмічністю роботи та економічним і раціональним використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття;

 • зосилення особистої відповідальності фахівців центрів зайнятості та дотримання у роботі вимог чинного законодавства України;

 • детінізація трудових відносин шляхом посилення державного контролю за дотриманням законодавства про працю, зокрема положень щодо укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками;

 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з метою реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з працедавцем;

 • птворення спеціалізованих робочих місць для працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями;

 • сприяння професійній інтеграції інвалідів у суспільство шляхом надання профорієнтаційних послуг та запровадження ефективних форм роботи та індивідуальних підходів щодо вирішення питання їх працевлаштування;

 • розширення інформаційних та консультаційних послуг щодо залучення до трудової діяльності молоді, особливо тієї, котра вперше шукає роботу, жінок, котрі мають дітей та тривалий час не працювали, осіб перед пенсійного віку та з інвалідністю, у тому числі з метою протидії неврегульованій міграції;

 • проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл та безробітними з метою формування у них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах ринку праці, зокрема робітничих професіях;

 • раохочення запровадження на підприємствах добровільної соціальної звітності щодо умов праці та якості робочих місць;

 • проведення широкої інформаційно-розяснювальної роботи щодо ефективної зайнятості населення;

 • здійснення системного аналізу загроз та перспектив розвитку на ринку праці підпорядкованих територій.


Основні показники ринку праці у 2012-2014 рр


Показники

2011 (очікувані)

2012

(прогноз)

2013

(прогноз)

2014

(прогноз)

Створення нових робочих місць

50 000

43 250

44 850

47774

Працевлаштування

незайнятих громадян

36 400

37 000

37 300

37 700

Профпідготовка

11 000

11 500

11 630

11 780

Громадські роботи

14 365

14 530

14 700

15 000


Службою зайнятості упродовж 2012 року передбачається надання соціальних послуг 91,8 тис. осіб, у 2013 році - 92,5 тис. осіб, у 2014 році – 93,0 тис.осіб.

Забезпечити роботою планується у 2012 році - 37,0 тис. осіб, у 2013 році - 37,3 тис. осіб, у 2014 році - 37,7 тис. осіб, охопити професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації у 2012 році – 11,5 тис. осіб, у 2013 році -11,6 тис.осіб, у 2014 році - 11,8 тис. осіб, залучити до виконання громадських робіт – 14,5 тис. осіб, 14,7 тис. осіб та 15,0 тис.осіб, відповідно.

Пріоритетність у наданні соціальних послуг матимуть особи, котрі потребують додаткових соціальних гарантій та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. Особлива увага буде приділена особам з обмеженою працездатністю, молоді, мешканцям сільської місцевості.

Для організації ефективної роботи наші зусилля будуть націлені на проведення спільних заходів з органами місцевої влади, працедавцями, профспілками, органами освіти, усіма зацікавленими громадськими організаціями, які забезпечують погодження інтересів сторін і здійснення заходів активної політики на ринку праці, що сприятиме підвищенню зайнятості населення.

^ Легалізація зайнятості

Легалізація зайнятості є одним із важливих завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Рівень нелегальної або так званої „тіньової зайнятості” є значним. Це пояснюється різними причинами, серед найсуттєвіших – лібералізація економіки, високе навантаження на фонд оплати праці, недосконалість нормативно-правової бази, що регулює стан ринку праці та зайнятості, стихійність міграції, особливості формування регіональних та глобальних ринків праці.

На сучасному етапі легалізація зайнятості набирає особливого значення, у зв’язку з чим облдержадміністрацією, спільно з територіальною державною інспекцією праці у Львівській області, Львівським обласним центром зайнятості, правоохоронними та контролюючими органами, об’єднанням профспілок Львівщини та об’єднанням організації роботодавців і іншим громадським організаціям проведений круглий стіл на тему: „Легальна робота сьогодні - достойна пенсія завтра”.

Одними із основних питань, які обговорювалися – це посилення відповідальності за порушення законодавства про працю та основні положення трьох ключових урядових законопроектів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення :

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення)”;

„Про відповідальність підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, фізичних осіб підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці”;

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)”.

З метою легалізації зайнятості при райдержадміністраціях і місцевих виконавчих комітетах створені робочі групи з питань легалізації зайнятості, які очолюють перші заступники голів РДА і МВК, куди входять представники правоохоронних органів та прокуратури, контролюючих органів, представників податкових інспекцій та державних цільових фондів.

В продовж 2011 року робочими групами легалізовано працю 8624 осіб. Найкраще ця робота поставлена у м. Львові, м. Дрогобичі та м. Червоноград, а також у Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Золочівському, Сколівському та Яворівському районах.

Одночасно робочі групи здійснюють контроль за тими підприємствами на яких заробітна плата мінімізована і виплачується в розмірах на рівні мінімальної або нижче мінімальної.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць найбільша питома вага тих підприємств, які нараховують заробітну плату в мінімальному або менше мінімального розміру припадає на : м Трускавець (53%), Сколівський р-н (53%), Миколаївський р-н (49%), Дрогобицький р-н (49%), Мостиський р-н (45%), Турківський р-н (44%), Бродівський р-н (44%).

В 2012-2014 роках очікується посилення роботи з питань легалізації зайнятості. Так в 2012 році буде легалізовано працю понад 9,5 тис. осіб, в 2013 – 9,8 тис. осіб, в 2014 – 10,2 тис. осіб.

В зв’язку з цим фонд заробітної плати зросте не менш ніж на 14% щорічно. Середньомісячний рівень заробітної плати зростатиме не менш ніж на 16% щорічно і складатиме :

в 2012 році – 2550 грн.;

в 2013 році – 2250 грн.;

в 2014 році – 3430 грн.


ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону


Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік


2012 рік


(прогнозні дані)

2013 рік


(прогнозні дані)

2014 рік


(прогнозні дані)

перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя


у цілому

за рік


1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

36494,3

х

37589,1

32280,62. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду
1,5
3,0

4,33. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

101,1

95,7

100,1

112,1

102,0

102,0

102,0

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

-

3188
2455


5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

93,4

119,0

120,2

130,0

126,56. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

452,4

501

521,2

536,8

650,97. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

70

х

70

708. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

2547,2

х

2543,5

2543,3

2543,0

2542,0

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

7191,9

16561,3

8239,8

19355

22146
^ IV. Основні показники ринку праці


Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік


2012 рік


(прогнозні дані)

2013 рік


(прогнозні дані)

2014 рік


(прогнозні дані)

перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя

)

у цілому

за рік1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього


1091,8

1096,7

1095,5

1097,0

1097,0

з неї зайнятого населення працездатного віку


1006,7

1007,7

1006,5


2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:


віком 15 - 70 років

57,7

58,0

58,0працездатного віку


64,1

64,1

64,3


3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього


95,3

93,3

94,1


з неї безробітного населення працездатного віку


95,3

93,3

94,1


4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

8,0

7,8

7,9працездатного віку


8,6

8,4

8,5^ V. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили


Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік


2012 рік


(прогнозні дані)

2013 рік


(прогнозні дані)

2014 рік


(прогнозні дані)

перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя


у цілому

за рік1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

х

100

х

100

100

100

100


у тому числі:- вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації

х

23

х

23

23

23

23

- вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації

х

23

х

23

23

23

23

- професійно-технічних навчальних закладів

х

54

х

54

54

54

54

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб – усього

х

50,5

х

51,7

50,1

49,4

49,4

у тому числі:- випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації

х

31,2

х

33,9

33,0

32,8

32,8

- випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації

х

6,3

х

5,3

5,4

5,4

5,4

- випускників професійно-технічних навчальних закладів


х

13,0

х

12,5

11,7

11,2

11,2

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

551,4

554,7

542,4

541,8

545,2

545,0

545,0

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб


25,7

29,5

13,6

14,5

14,0

12,8

12,5

у % до середньооблікової кількості штатних працівників4,7

5,3

2,5

2,7

2,5

2,3

2,2

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб


87,3

93,6

63,0

66,0

60,2

54,8

54,6

у % до середньооблікової кількості штатних працівників


15,8

16,9

11,6

12,1

10,8

9,4

9,3

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

41,5

х

42,2

42,4

42,5

42,5


у % до середньооблікової кількості штатних працівників


х

7,1

х

7,2

7,3

7,3

7,3

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

5,5

х

5,5

5,4

5,4

5,4

у % до середньооблікової кількості штатних працівників


х

1,0

х

1,0

1,0

1,0

1,0

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб


х

117,7

х

118,0

120,0

120,0

120,0

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.


х

1078,86

х

1440,0

1540,0

1580,0

1580,0


1   2   3   4   5Схожі:

Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconПро затвердження Програми зайнятості населення Львівської області на 2012-2014 роки
Відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", враховуючи рішення засідання Міжвідомчої робочої групи з формування...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconРішення районної ради 21. 05. 2012 р. №209-15/vi паспорт районної програми зайнятості населення Межівського району на 2012-2014 роки Назва: Районна програма зайнятості населення Межівського району на 2012-2014 роки
Підстава для розроблення: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05. 10. 2011 №383 “Про розроблення та узгодження...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 28 травня 2012 року №373-од «Про проект програми зайнятості населення Заліщицького району на 2012-2014 роки»
«Про організацію виконання програми зайнятості населення Тернопільської області на 2012-2014 роки», з метою організації виконання...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 травня 2012 року №345-од „Про проект програми зайнятості населення Тернопільської області на 2012-2014 роки.
З метою організації виконання програми зайнятості населення Тернопільської області на 2012-2014 роки (далі – Програма), затвердженої...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconПрограма зайнятості населення м. Чугуєва на 2012 2013 роки м. Чугуїв І. Загальні положення Програма зайнятості населення м. Чугуєва на 2012-2013 роки розроблена
Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення в місті Чугуєві та Програми соціально-економічного...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconПрограма зайнятості населення Броварського району на 2012 2014 роки
Назва Програми: Програма зайнятості населення Броварського району на 2012-2014 роки
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 травня 2012 №345-од «Про проект програми зайнятості населення Тернопільської області на 2012-2014 роки»: Схвалити проект програми зайнятості населення Лановецького району на 2012 2014 роки,
«Про розроблення та узгодження проекту районної програми зайнятості населення на 2012, 2013 роки», розпорядження голови обласної...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconПрограма зайнятості населення
Миколаївської облдержадміністрації від 23 листопада 2011 року №334-р “Про розроблення проекту Програми зайнятості населення Миколаївської...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 травня 2012 року №345-од «Про проект програми зайнятості населення Тернопільської області на 2012 2014 роки»: Схвалити проект програми зайнятості населення Підгаєцького району на 2012 2014 роки,
Тернопільської міської програм зайнятості населення на 2012, 2013 роки» та розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Програма зайнятості населення Львівської області на 2012 – 2014 роки iconРішення щодо підготовки погоджених заходів для здійснення політики зайнятості та врахування їх в Програмі
Програми зайнятості населення Київської області на 2012-2014 роки та подовження терміну її дії до 2017 року (далі Програма)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов