Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) icon

Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)НазваПрограма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
Сторінка1/8
Дата конвертації17.02.2016
Розмір0.97 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 265

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо реалізації засад державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2015—2017 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014—2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема Законів України “Про запобігання корупції” та “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної антикорупційної інфраструктури.

Закон України “Про запобігання корупції” визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики.

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та Законом України “Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють, впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної політики незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів законодавчої влади, посилити громадський контроль за їх діяльністю;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами, утворити з цією метою Національне агентство з питань запобігання корупції;

посилити ефективність діяльності органів судової влади та системи кримінальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні правопорушення, забезпечити ефективну роботу Національного антикорупційного бюро України;

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції;

розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації;

сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити рівень довіри населення до влади;

забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти корупції, Групи держав проти корупції (GRECO), Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для Східної Європи та Центральної Азії, імплементацію критеріїв у рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами.

Поточний моніторинг та координація виконання Програми здійснюються Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності — Мін’юстом).

Оцінка стану виконання Програми проводиться Кабінетом Міністрів України:

щокварталу за результатами розгляду узагальненої Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності — Мін’юстом) інформації;

щороку під час розгляду національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Крім того, оцінка ефективності Програми здійснюється Верховною Радою України під час проведення парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції та затвердження національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Програма підлягає щорічному перегляду Кабінетом Міністрів України з урахуванням результатів оцінки стану її виконання.

Критерії щодо стану виконання Програми визначаються відповідно до конкретних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених виконавцю, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconПро затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки {Із змінами, внесеними згідно з Постановою км №625 від 28.
Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017...
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconПро затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017...
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconПро затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017...
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconЗавдання І заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки
Створення системи попередження корупційних проявів на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний...
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 01. 2016 №13-од План заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки
Створення інституціонального механізму формування та реалізації державної антикорупційної політики
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconНаказ Регіонального відділення
...
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconПро затвердження Плану заходів Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області з виконання державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки
України від 01. 07. 2015 №968 (далі – Фонду) та з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 04. 2015...
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconПлан заходів Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017роки
Найменування завдання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 ківтня 2015 року №265
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconРозпорядження 11 червня 2015 року Калинівка №158 Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки
України (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2015 року №338 "Про...
Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) iconНаказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи