Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» icon

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи»НазваІнструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи»
Дата конвертації13.11.2012
Розмір138.46 Kb.
ТипДокументи
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України та

Держстат України

___________ 2012 року № ___


ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи»


І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи» (далі – форма № 502-1/о).
1.2. Форма № 502-1/о заповнюється у закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) державної та комунальної форм власності, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, у тому числі у закладах охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби України.1.3. Форма № 502-1/о заповнюється після обов’язкового отримання письмової згоди від особи на обробку персональних даних.


1.4. Форма № 502-1/о заповнюється на всіх вперше в житті виявлених ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання на момент взяття під диспансерний нагляд у ЗОЗ.

Форму № 502-1/о не заповнюють на дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції остаточно не встановлений.


1.5. Форма № 502-1/о заповнюється на ВІЛ-інфікованих осіб, які є громадянами України, що постійно проживають в Україні, змінили місце проживання в межах України та на осіб, які прибули до України з інших країн.


1.6. Форма № 502-1/о заповнюється лікарем ЗОЗ, який є відповідальним за диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, а саме: лікарем-інфекціоністом, лікарем-інфекціоністом дитячим, а також може заповнюватися лікарем – епідеміологом. Якщо в закладі відсутні лікарі зазначених профілів, то форма № 502-1/о заповнюється дільничним лікарем-терапевтом або педіатром.


1.7. Лікар ЗОЗ, який здійснює диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, у 10-денний термін після заповнення форми № 502-1/о надсилає її оригінал до Кримського республіканського, обласних, Київського, Севастопольського, інших міських центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, їхніх відділень, підрозділів (далі – центри СНІДу) за територіальним принципом на паперових носіях, з дотриманням умов конфіденційності відповідно до законодавства.


1.8. У разі зміни місця проживання ВІЛ-інфікованої особи в межах України лікар центру СНІДу, де ВІЛ-інфікована особа перебувала на обліку, повинен надіслати копію форми № 502-1/о до центру СНІДу, що територіально знаходиться за новим місцем проживання ВІЛ-інфікованої особи.


1.9. Форма № 502-1/о зберігається у ЗОЗ протягом 5 років після зняття ВІЛ-інфікованої особи з диспансерного обліку.


1.10. Оригінали та копії форми № 502-1/о повинні зберігатися в режимі обмеженого доступу, який визначається наказом керівника ЗОЗ і передбачає зберігання документів в сейфах, що зачиняються на ключ.


1.11. Форма № 502-1/о є документом для заповнення форм звітності № 1 - ВІЛ/СНІД “Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за __ квартал 20__ року” (квартальна) та № 2 - ВІЛ/СНІД “Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20____рік” (річна).


1.12. Форма № 502-1/о має бути заповнена чітко й розбірливо. Заповнення пунктів здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщеному в кінці відповіді, знаку «х» та вписування необхідної інформації. Усі цифрові позначки проставляються арабськими цифрами.


1.13. Відповідальною особою за інформацію, що надана в формі № 502-1/о, є лікар, який її заповнив. Виправлення помилок підтверджується підписом лікаря, який заповнив форму № 502-1/о, із зазначенням дати внесення змін.


ІІ. Заповнення форми № 502-1/о


2.1. У верхньому лівому куті форми № 502-1/о вказуються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває ЗОЗ, його найменування та повна поштова адреса, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).


2.2. Після заголовка форми № 502-1/о обов’язково має бути вказано дату її заповнення.


2.3. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові ВІЛ-інфікованої особи та індивідуальний номер або код, що присвоюється пацієнту у ЗОЗ.


2.4. У пункті 2 зазначається цифровим способом число, місяць та рік народження, кількість повних років ВІЛ-інфікованої особи.


2.5. У пункті 3 зазначається стать ВІЛ-інфікованої особи.


2.6. У пункті 4 зазначається громадянство ВІЛ-інфікованої особи.


2.7. У пункті 5 зазначаються повна адреса місця проживання та контактний телефон ВІЛ-інфікованої особи.


2.8. У пункті 6 зазначається, де мешкає ВІЛ-інфікована особа: у місті чи в селі. Якщо ВІЛ-інфікована особа проживає у селищі міського типу, то зазначається в графі “у місті”.

Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання або місця реєстрації (прописки), то вказуються найменування і повна поштова адреса закладу, у якому вона була виявлена як ВІЛ-позитивна особа.

2.9. У пункті 7 зазначаються дані щодо освіти ВІЛ-інфікованої особи.


2.10. У пункті 8 зазначається сімейний стан ВІЛ-інфікованої особи. Шлюб вважається укладеним при наявності свідоцтва про шлюб.


2.11. У пункті 9 зазначається причина взяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд, а саме: діагноз ВІЛ-інфекції встановлено вперше в житті, звільнення з місць позбавлення волі, прибуття з іншого регіону України чи з іншої країни. Інші обставини вписуються.


2.12. Якщо ВІЛ-інфіковану особу було перенаправлено до ЗОЗ неурядовою організацією (далі – НУО) або центром соціальної служби сім’ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), т о у пункті 10 зазначаються назва НУО/ ЦСССДМ; номер,


під яким ВІЛ-інфікована особа перебуває на обліку в НУО/ ЦСССДМ; здійснення соціального супроводу під час перенаправлення до ЗОЗ.


2.13. Якщо під диспансерний нагляд у ЗОЗ взято особу з відомим ВІЛ-позитивним статусом, то у пункті 11 зазначаються найменування, поштова адреса та підпорядкованість ЗОЗ, у якому вона раніше перебувала на обліку.


2.14. У пункті 12 зазначається, до якого з контингентів осіб, обстежених на наявність ВІЛ-інфекції, належить ВІЛ-інфікована особа, а саме:


 • код 101 – особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами, ВІЛ-статус яких був відомий або встановлений у результаті збору епідеміологічного анамнезу,

з них:

 • код 101.1 – особи, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;

 • код 101.2 – особи, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;
 • код 102 – особи, які є споживачами ін’єкційних наркотичних речовин,

з них:

 • код 102.1 – особи, які є активними споживачами ін’єкційних наркотичних речовин;

Статус активного СІН визначений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2012 за №794/21107 (далі - наказ МОЗ України від 21.03.2012 № 182).


 • код 103 – особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ-статусом;
 • код 104 – особи з симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом;
 • код 105 – особи з ризикованою статевою поведінкою,

з них:

 • код 105.1 – особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами;

 • за кодом 105.2 – особи, які надають сексуальні послуги за винагороду;
 • код 106 – призовники; абітурієнти військових закладів;
 • код 107 – особи з інших груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ, обстежені за епідеміологічними показаннями: трудові мігранти; звільнені


з місць позбавлення волі; статеві партнери осіб з груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ; безпритульні та бездомні громадяни; жертви сексуального насильства тощо,

з них:

 • код 107.1 – діти, віком 0-18 років включно, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, але які не були обстежені одразу після народження; «діти вулиць» тощо;
 • код 108 – донори,

з них:

 • код 108.1 – первинний донор крові або її компонентів: особа, яка вперше у своєму житті залучена до участі донорстві крові/її компонентів або залучалася до донорства раніше, якщо термін від дати останньої донації складає більше одного року;

 • код 108.2 – повторний донор крові або її компонентів: особа, яка протягом одного року (від моменту останньої кроводачі) залучалася до донорства незалежно від кількості та частоти донацій;

 • код 108.3 – донор органів, тканин, інших клітин та біологічних рідин (крім компонентів донорської крові);
 • код 109 – вагітні,

з них:

 • код 109.1 – вагітні, які обстежені вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності;

у тому числі:

- код 109.1.1 – вагітні віком 15-17 років включно;

- код 109.1.2 – вагітні віком 18-24 роки включно;

 • код 109.2 – вагітні, які обстежені повторно протягом вагітності, у яких серологічні маркери ВІЛ не були виявлені при обстежені за кодом 109.1;
 • код 110 – діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, які обстежені первинно, одразу після народження у пологовому будинку;
 • код 111 – діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, які обстежені з метою остаточного встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у віці 18 місяців і старші;
 • код 112 – особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах;
 • код 113 – особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в ЗОЗ відповідно до законодавства України;з них:

 • код 113.1 – діти віком до 0-18 років;

у тому числі обстежені у закладах:

- код 113.1/тбц – протитуберкульозної служби;

- код 113.1/інф – інфекційного профілю;

- код 113.1/ін – інших профілів;

 • код 113.2 – дорослі;

у тому числі обстежені у закладах:

- код 113.1/тбц – протитуберкульозної служби;

- код 113.1/інф – інфекційного профілю;

- код 113.1/ін – інших профілів;


 • код 114 – особи, обстежені анонімно, а саме особи, які побажали пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію без повідомлення паспортних даних незалежно від причин, що спонукали їх дізнатися про свій ВІЛ-статус;
 • код 115 – особи, які мають ризик інфікування ВІЛ внаслідок медичних маніпуляцій за епідемі­ологічними показаннями;

з них:

- код 115.1 – медичні працівники, які обстежені внаслідок аварійній

ситуації на робочому місці;

- код 115.2 – реципієнти компонентів та препаратів крові, органів

тканин, клітин, біологічних рідин;


 • код 116 – особи, обстежені за власною ініціативою, у тому числі з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус для оформлення візи, страховки, вступу до шлюбу, тощо; медичні працівники з професійним ризиком зараження; особи, які обстежені у закладах охорони здоров’я та не мають захворювань, симптомів та синдромів, при яких пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою; при немедичних інвазійних контактах з біологічними рідинами, сполучених з ризиком інфікування ВІЛ (глибоке ушкодження цілісності шкіри предметом, забрудненим кров'ю; попадання крові на ушкоджену шкіру та слизові оболонки; контакт з великою кількістю крові; укол шприцом у побутових умовах) тощо;
 • код 119 – померлі особи від захворювання з клінічними ознаками ВІЛ-інфекції;

Діагноз ВІЛ-інфекції померлої особи встановлюється на підставі результатів лабораторного дослідження, епідеміологічного анамнезу, заключних клінічного та патологоанатомічного діагнозів. Патологоанатомічні дослідження повинні проводитися всім особам, які померлі в закладах охорони здоров’я внаслідок інфекційних хвороб або підозрі на них, відповідно до законадавства України.


код 200 – іноземні громадяни, які були обстежені на ВІЛ-інфекцію, у тому числі з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус для оформлення громадянства України.


2.14.1. Пункт 12 заповнюється на підставі документації, що ведеться закладами, де здійснюється серологічна діагностика ВІЛ-інфекції, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.12.2010 № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ–інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.03.2011 за № 319/19057 (далі – наказ МОЗ України від 21.12. 2010 № 1141).

2.14.2. 3 метою розробки регіональних показників моніторингу і оцінки заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції та визначення особливостей перебігу регіональних субепідемій ВІЛ-інфекції за рішенням Регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу або регіональних органів управління охорони здоров’я кожен регіон може додати до основних кодів та підкодів обстеження на ВІЛ-інфекцію, додатковий перелік підкодів, узгоджених з обстеження на ВІЛ-інфекцію. Для збереження арифметичного та логічного з Державною Установою «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України».


2.15. У пункті 13 зазначаються відомості про проведення ВІЛ-інфікованій особі дотестового та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію відповідно до законодавства України.


2.16. У пунктах 14 та 15 зазначаються методи серологічної діагностики, що були використані під час скринінгового обстеження на наявність ВІЛ-інфекції та для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: експрес – тестування за допомогою швидкого тесту, імуноферментний аналіз (далі – ІФА), імунохемілюмінесцентний аналіз (далі – ІХЛА), імунний блот (далі – ІБ). Якщо дитині, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою, діагноз ВІЛ-інфекції був встановлений методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР), то відмічається відповідний пункт.

Цифровим способом наводяться реєстраційні номери зразків та дати проведення досліджень, вписуються назва закладів, де були проведені скринінгове (первинне) та підтверджувальне дослідження на наявність ВІЛ-інфекції.

Порядок проведення скринінгових та підтверджувальних досліджень на наявність ВІЛ-інфекції методами серологічної діагностики, а також визначення їх результатів регламентовано наказом МОЗ України від 21.12 2010 № 1141.

Встановлення ВІЛ-статусу дитини шляхом визначення у зразках крові генетичного матеріалу вірусу методом ПЛР ДНК регламентовано законодавством України.


2.17. У пункті 16 цифровим способом зазначається дата остаточно встановленого діагнозу ВІЛ-інфекції.


2.18. У пункті 17 цифровим способом зазначається дата взяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд у ЗОЗ.


2.19. У підпунктах 18.1 - 18.4 пункту 18 зазначається інформація щодо ймовірного шляху інфікування ВІЛ, а саме: статевий, парентеральний, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, шлях інфікування не встановлено або уточнюється.


2.20.У підпункті 18.1 зазначаються тип статевих стосунків, під час яких особа була інфікована ВІЛ (гомосексуальний чи гетеросексуальний), відомості про статевого партнера ВІЛ-інфікованої особи, а саме: його ВІЛ-статус. Якщо ВІЛ-статус статевого партнера позитивний, то вписується його шлях інфікування ВІЛ та індивідуальний номер або код, що присвоюється у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний облік ВІЛ-інфікованих осіб.


2.21. У підпункті 18.2 зазначається механізм парентерального шляху інфікування ВІЛ, а саме: внаслідок вживання наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, переливання препаратів або компонентів крові, трансплантації донорських органів, тканин, біологічних рідин, інших медичних маніпуляцій, професійного інфікування. Якщо інфікування ВІЛ сталося внаслідок інших немедичних утручань, а саме: контакт з великою кількістю крові, глибоке ушкодження цілісності шкіри предметом, забрудненим кров'ю, попадання крові на ушкоджену шкіру та слизові оболонки, укол шприцом у побутових умовах тощо, то вписується їхній перелік.

Якщо зазначено, що особа інфікована ВІЛ внаслідок вживання наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, то відмічається її належність до осіб, які активно вживають наркотичні речовини ін’єкційним шляхом (далі – активний CІН).

Якщо ВІЛ-інфікована особа належить до активних СІН, то цифровим способом вказується стаж вживання ін’єкційних наркотиків та код статусу активного СІН.

Статус активного споживача ін’єкційних наркотиків визначається на підставі даних форми № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2012 за № 794/21107, та відповідає кодам: С3 – особа не заперечує епізодичне вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С4 – особа не заперечує систематичне вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С5 – особа перебуває у програмі замісної підтримувальної терапії.


2.22. У підпункті 18.3 зазначається інформація про матір ВІЛ-інфікованої дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою, а саме вказуються її прізвище, ім’я та по батькові, номер форми № 502-1/о та індивідуальний номер, під яким обліковується матір ВІЛ-інфікованої дитини у ЗОЗ.

Якщо немає відомостей про матір ВІЛ-інфікованої дитини, то відмічається, що особу матері не встановлено.


2.23. Якщо шлях зараження ВІЛ у інфікованої особи встановити неможливо або необхідно більший термін для його остаточного встановлення, то відмічається підпункт 18.4 “Шлях інфікування ВІЛ не встановлено або уточнюється”.


2.24. У пункті 19 цифровим способом зазначаються число, місяць та рік встановлення клінічного діагнозу ВІЛ-інфекції.


2.25. У пункту 20 зазначаються дані щодо стадії ВІЛ-інфекції у дорослого та підлітка (підпункт 20.1) або у дитини віком 0-14 років (підпункт 20.2) на момент взяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд у ЗОЗ.


2.26. У підпункту 20.1 зазначається клінічна класифікація ВІЛ-інфекції за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ) відповідно до законодавства України.

Якщо ВІЛ-інфікованій особі було проведено дослідження щодо визначення абсолютної або відносної кількості CD4-лімфоцитів, то зазначається ступень імуносупресії ВІЛ-інфекції для здійснення епідеміологічного нагляду за визначенням ВООЗ відповідно до законодавства України.


2.27. У підпункту 20.2 зазначається клінічна стадія ВІЛ-інфекції на момент встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції дитині відповідно до законодавства України.


2.28. У пункті 21 зазначається інформація при встановленні діагнозу туберкульозу у ВІЛ-інфікованої особи, а саме у підпункті 21.1 визначається випадок туберкульозу: вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ) або повторний випадок, що включає рецидив, перерване лікування, невдачу лікування, переведений та інші випадки. Цифровим способом вписуються дати встановлення та зняття діагнозу туберкульозу. Також вказуються локалізація туберкульозного процесу (легеневий, позалегеневий) та наявність бактеріовиділення за результатами бактеріологічного дослідження (МБТ+, МБТ-).

Діагноз туберкульозу встановлюється лікарем – фтизіатром, який керується клінічною класифікацією туберкульозу, відповідно до законодавства України.


2.29. У пункті 22 зазначаються дані про проведення обстеження ВІЛ-інфікованої особи на наявність маркерів вірусного гепатиту В (підпункт 22.1) та вірусного гепатиту С (підпункт 22.2), відмічаються результати тестування.


2.30. У пункті 23 зазначається наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, у ВІЛ-інфікованої особи.


2.31. У пункті 24 зазначається належність ВІЛ-інфікованої особи до контингенту, який має звички, що є шкідливими для організму людини та викликають залежність від тої чи іншої речовини, яку вона вживає (крім

ін’єкційної наркоманії), а саме: вживання неін’єкційних наркотиків, визначених Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 року N 770; алкоголізм, тютюнопаління тощо.


2.32. У пункті 25 зазначається додаткова інформація про ВІЛ-інфіковану особу, що доповнює та уточнює дані форми № 502-1/о, а також містить інформацію, не відображену у формі № 502-2/о, але яка є важливою для здійснення епідеміологічного нагляду.


2.33. Далі зазначається найменування центру СНІДу, на адресу якого надсилається форма № 502-1/о, та дата її відправлення.


2.34. Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та номер контактного телефону лікаря, який заповнив форму № 502-1/о, ставиться його підпис.Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги


М.К. Хобзей

Схожі:

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconНаказ моз україни та Держкомстату України
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №502–1/о „Реєстраційна карта віл-інфікованої особи”...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconПовідомлення про зміни в Реєстраційній карті віл-інфікованої особи" Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №502-2/о „Повідомлення про зміни у Реєстраційній карті віл-інфікованої особи" (далі Повідомлення)
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №502–2/о „Повідомлення про зміни у Реєстраційній...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconЗатверджено наказ моз україни 02. 09. 2009№657 Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №200– 2/о «Направлення на бактеріологічне дослідження...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconЗатверджено наказ моз україни 02. 09. 2009 №657 Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №200–1/о «Направлення на бактеріоскопічне дослідження...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconЗатверджено наказ моз україни 02. 09. 2009 №657 Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №060-1/о „Журнал реєстрації випадків туберкульозу...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconЗатверджено наказ моз україни 02. 09. 2009 №657 Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №081 – 2/о «Фактори впливу на перебіг захворювання...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconНаказ Міністерства охорони здоров’я України №
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №501–2/о „Повідомлення-2 про закінчення вагітності...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconЗатверджено наказ моз україни 02. 09. 2009 №657 Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №081 – 1/о «Медична картка лікування хворого на...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconІнструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № „Контрольна карта диспансерного нагляду за віл-інфікованою особою”
Снідом та їх відділеннях, лікувально-профілактичних закладах, у складі яких перебувають міські центри сніду, відділення І кабінети...
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №502-1/о «Реєстраційна карта віл-інфікованої особи» iconЗареєстровано в Міністерстві юстиції 18 травня 2012 року за №794/21107 інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за віл-інфікованою особою»
Віл-інфікованих та хворих на снід осіб, які розпочали арт протягом одного місяця, за якими встановлюється постійне медичне спостереження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов