Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення icon

Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положенняНазваЗвіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення
Дата конвертації22.10.2012
Розмір239.54 Kb.
ТипЗвіт
джерело

Проект

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

1 – торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"


І. Загальні положення


1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження № 1–торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" (далі – форма № 1–торги) складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року.

Метою складання звіту за формою № 1–торги є одержання узагальненої інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти для забезпечення державного нагляду та контролю за використанням державних коштів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон).

1.2. Звіт за формою № 1–торги подають:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі;

інші розпорядники державних коштів відповідно до бюджетного законодавства, крім зазначених абзацом другим цього пункту (з урахуванням зведеної інформації за всіма підпорядкованими їм установами, організаціями, а також підприємствами згідно з пунктом 21 частини 1 статті 1 Закону) – Головному міжрегіональному управлінню статистики у місті Києві.

1.3. Звіт подається у строк, указаний на бланку форми № 1–торги.

1.4. У звіті відображається узагальнена інформація про закупівлі, які відбулися у звітному періоді (у разі укладання договору про закупівлю у звітному періоді), та про торги, які відмінено чи визнано такими, що не відбулися.


ІІ. Заповнення розділу І "Загальна кількісна характеристика

процедур закупівель"


2.1. Показники розділу I заповнюються у цілих числах.

2.2. У рядку 100 показується кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель згідно пункту 18 частини першої статті 1 Закону.

2.3. У рядку 101 показується кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель у разі відміни таких процедур чи визнання їх такими, що не відбулися, в цілому відповідно до статей 30, 39 Закону.

Показники рядка 100 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 101.

2.4. У рядку 110 показується загальна кількість процедур закупівель, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами).

2.5. У рядку 112 показуються процедури закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами), відповідно до статей 30, 39 Закону.

Показники рядка 110 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 112. Якщо процедури закупівель щодо частини предмета закупівлі (лота) відмінені чи визнані такими, що не відбулися, то показується кількість таких частин предмета закупівлі (лотів).

2.6. У рядку 120 показується загальна кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів на участь у торгах (без урахування частин предмета закупівлі (лотів)), усього за звітний період.

2.7. У рядку 121 показується загальна кількість пропозицій конкурсних торгів, які надали учасники замовнику для участі у торгах. У разі дозволу замовника подавати учасникам торгів пропозиції конкурсних торгів на частину предмета закупівлі (лот) замовник повинен показати загальну кількість пропозицій конкурсних торгів, що надійшли від учасників для проведення процедури закупівлі, кількість яких відображено у рядку 110. Розрахунок загальної кількості пропозицій конкурсних торгів (тільки рядок 121) здійснюється як сума пропозицій конкурсних торгів за кожною окремою частиною предмета закупівлі (лотом) відповідно до вимог документації конкурсних торгів усього за звітний період.

2.8. У рядку 122 показується кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів учасників відповідно до статей 16, 17, 29 Закону.

Показники рядка 121 мають дорівнювати або перевищувати показники рядка 122.

2.9. У рядку 130 показується загальна кількість учасників-переможців за всіма процедурами закупівлі, що відбулися у звітному періоді. У разі перемоги учасника щодо декількох лотів у межах єдиної процедури закупівлі він зазначається як один переможець (тільки рядок 130).

2.10. У рядку 131 показується загальна кількість учасників-переможців процедур закупівель, що є резидентами та здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 130 мають дорівнювати сумі показників рядків 131 і 132.

2.11. У рядку 140 показується кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником закупівлі у звітному періоді, крім договорів, укладених у попередні роки, які виконуються. У разі дозволу замовника подавати учасникам пропозиції конкурсних торгів на частину предмета закупівлі (лот) замовник має показати загальну кількість договорів, укладених за результатами проведеної закупівлі.

2.12. У рядку 150 показується кількість укладених договорів з учасниками закупівель, що є резидентами та здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 140 мають дорівнювати сумі показників рядків 150 і 160.

2.13. У рядку 170 показується кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником закупівлі у попередні роки, які виконуються.

2.14. У рядку 180 показується загальна кількість скарг з приводу порушення замовником процедури закупівлі, прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, поданих органу оскарження або до суду.


ІІІ. Заповнення розділу ІІ "Вартісна характеристика

процедур закупівель"


3.1. Показники розділу II заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

3.2. У рядку 200 показується загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (з урахуванням змін у сумах цих коштів, що відбулись у звітному періоді), включаючи суму зобов'язань за довгостроковими договорами на поточний рік.

3.3. У рядку 201 показується загальна річна сума державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів) державних, у тому числі казенних, комунальних підприємств, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг.

3.4. У рядку 202 показується загальна річна сума державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів) господарських товариств, у статутних капіталах яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг.

3.5. У рядку 210 показується загальна сума державних коштів, запланована для проведення процедур закупівлі у звітному періоді (очікувана вартість предмета закупівлі). При цьому у рядку 210 не враховується сума державних коштів за процедурами закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися.

3.6. У рядку 220 показується загальна вартість укладених договорів у звітному періоді (рядок 140) включно з довгостроковими договорами на суму коштів поточного року (рядок 170). Показники рядка 220 мають дорівнювати сумі показників рядків 221–230.

3.7. Рядок 229 заповнюють державні, у тому числі казенні, комунальні підприємства, які здійснюють закупівлі згідно з Законом. У цьому рядку показується загальна вартість укладених договорів за рахунок державних коштів таких підприємств (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

3.8. Рядок 230 заповнюється господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, які здійснюють закупівлі згідно з Законом. У цьому рядку показується загальна вартість укладених договорів за рахунок державних коштів таких господарських товариств (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

3.9. У рядку 240 показується загальна сума коштів, сплачена за укладеними у звітному періоді договорами, кількість яких відображено у рядку 140.

Показники рядка 240 мають дорівнювати сумі показників рядків 241–243.

3.10. У рядку 250 показується загальна сума коштів, сплачена у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки, кількість яких відображено в рядку 170.

3.11. По рядках 140-170 розділу І та рядках 200, 220-250 розділу ІІ форми № 1–торги у графі 7 "Закупівлі без застосування процедур" – показуються дані щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товарів, послуг становить менше, ніж 100 тис. гривень, а робіт – 300 тис. гривень, а також ураховуються дані щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, на які відповідно до частини третьої статті 2 Закону не поширюється його дія або особливості закупівлі яких відповідно до частини четвертої статті 2 Закону визначені окремими законами України, включаючи закупівлі, що здійснюються за рахунками фактурами, договорами-поруки тощо.

Для договорів, які в зв’язку зі специфікою отримання товарів, робіт, послуг не містять інформації щодо загальної вартості за договором (наприклад, договори про надання послуг з водопостачання та водовідведення, постачання теплової енергії, електроенергії, фельдзв’язку, медичного огляду тощо), у рядку 220 зазначається загальна вартість товарів та послуг, фактично поставлених протягом звітного періоду.

Вартість за договорами, що діють протягом кількох років, зазначається як сума коштів, передбачена на поточний рік.

3.12. Дані графи 1 форми № 1-торги мають дорівнювати сумі даних граф 2–6 за всіма рядками, крім рядків 200, 201 та 202.


Директор департаменту

статистики торгівлі А.О.Фризоренко


2. Форма державного статистичного спостереження № 1 – торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


^ Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

^ ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

за січень - _______________________20___ року
Подають:

Термін подання

№ 1–торгиюридичні особи:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також підприємств, щодо яких здійснюються функції з управління комунальним майном) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих їм установах, організаціях, а також державних, комунальних, у тому числі казенних підприємствах, установах та господарських товариствах, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємствах, а також підприємствах і господарських товариствах, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві.

не пізніше

06 числа після

звітного періоду

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

від 12.11.2010 № 4571 Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2006р. № 296-рРеспондент:

Найменування: ______________________________________________________________________________________


Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________________

____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі без застосу-вання процедур

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій


попередня кваліфікація учасників

закупівлі

в одного

учасника


А

Б

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ – одиниць

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р. 100 >= р. 101)

100х

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися, в цілому


101х

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) (р. 110 >= р. 112)

110х

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)

112х

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі (р. 120 >= р. 130)

120х

Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами)

121х

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів

122х

Кількість учасників – переможців

(р. 130 = р. 131 + р. 132)

130х

у тому числі

вітчизняних

131х

іноземних

132х

Кількість укладених договорів

(р. 140 = р. 150 + р. 160)

140


з них

з вітчизняними суб’єктами господарювання – резидентами України

150


з іноземними суб’єктами господарювання – нерезидентами України

160


Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

170


Усього оскаржень щодо процедур закупівель

180х

^ II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ – тис.грн.

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (р. 200 >= р. 201 + р. 202)


200
х

х

х

х

х
кошти державних, казенних, комунальних підприємств

201
х

х

х

х

х

х

кошти господарських товариств, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків


202
х

х

х

х

х

х

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210х

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг


220


у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету України

221


коштів бюджету Автономної

Республіки Крим

222


коштів місцевих бюджетів

223


коштів Національного банку України

224


коштів державних цільових фондів, державних та місцевих фондів

225


коштів Пенсійного фонду України

226


коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

227


державних кредитних ресурсів

228


коштів державних, казенних, комунальних підприємств

229


коштів господарських товариств , у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

230


Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг

240


у тому числі

товарів

241


робіт

242


послуг

243


Загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за договорами, укладеними

в попередні роки, які виконуються


250
____________________________________________ ______________________________________

Місце підпису керівника та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації


____________________________________________ ______________________________________

(ПІБ)


телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _________________________________Схожі:

Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconЗвіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти Ідентифікаційний код єдрпоу
Форма державного статистичного спостереження №1 – торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1 торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти"
Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconМіністерство освіти І науки україни
Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” вам необхідно подати до 7 липня 2006 року статистичну звітність №1-торги...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconМіністерство освіти І науки україни №10/2-1138 від 19. 06. 2006
Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” вам необхідно подати до 7 липня 2006 року статистичну звітність №1-торги...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconМіністерство освіти І науки україни №10/2-1138 від 19. 06. 2006
Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” вам необхідно подати до 7 липня 2006 року статистичну звітність №1-торги...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconЗакон україни про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт І послуг за рахунок державних коштів
Порівняльна таблиця щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconЗакон україни про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт І послуг за рахунок державних коштів
Порівняльна таблиця щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти"
Міністрів України від 17 жовтня 2008 року n 921 (зі змінами), з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 ( 921-2008-п ) (із змінами) (далі Положення), н а к а з у ю
Про затвердження Порядку приймання та опублікування оголошень щодо проведення закупівель товарів, робіт І послуг в інформаційному...
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт І послуг за державні кошти І. Загальні положення iconІнформації по формі державної статистичної звітності №1-торги (тендери) "Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов