Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» icon

Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека»НазваПоложення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека»
Дата конвертації16.10.2012
Розмір68.36 Kb.
ТипПоложення
джерело

ПОГОДЖЕНО


рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

від 25 листопада 2011 року № 1


Голова Комісії, Заступник Міністра

регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України


___________________ Д.В. Ісаєнко

_________________201_р.


Програма підготовки до професійної атестації

експертів проектної документації.

Дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки.^ В.о. директора Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», к.т.н.
Директор Орендного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», к.т.н.^ Тарасюк В.Г. Галінський О.М.

шифр

теми

Найменування розділу дисципліни, тема

всього годин

1

ПБ-1

Основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення пожежної безпеки.

  • Нормативна база;

  • Забезпечення пожежної безпеки;

  • Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека».

*ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»

*ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”

3

2

ПБ-2

Загальні вимоги з пожежної безпеки, при експлуатації, будівництві і реконструкції підприємств, установ, організацій та будівель.

  • Заходи і вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки;

  • Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання;

  • Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту.

*НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»

2

3

ПБ-3

Забезпечення противибухового захисту в будівлях та спорудах.

- Визначення термінів та основних понять щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки. Показники вибухопожежної та пожежної небезпеки матеріалів.

- Категорії та методи розрахунку критеріїв вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщень та зовнішніх установок.

- Противибуховий захист будівель та споруд.

* НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

* ДБН В.1.1-7-2002* Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

* НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

2

4

ПБ-4

Класифікація і основні властивості новітніх будівельних матеріалів:

- Показники пожежної небезпеки матеріалів

- Методи випробувань

*ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”

*ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»

*ДСТУ Б.В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість.

*ДСТУ Б.В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Матеріали будівельні. Методи випробувань на займистість.

*ДСТУ Б.В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Матеріали будівельні. Методи випробувань на поширення полум`я

2


шифр теми

Найменування розділу дисципліни, тема

всього годин

5

ПБ-5

Сучасні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі

- Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації

- Протипожежне водопостачання

- Протидимний захист

- Системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

*ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”

*ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд.

*ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

2

6

ПБ-6

Пожежно-технічна класифікація будинків і споруд, вимоги до них.

- Особливості забезпечення пожежної безпеки висотних будинків та споруд.

- Пожежна безпека житлових та громадських будинків.

- Пожежна безпека промислових і складських будинків.

*ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків.

*ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

*ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

*СНиП 2.09.02-85* Производственные здания.

*СНиП 2.09.03-85* Сооружения промышленных предприятий.

*СНиП 2.11.01-85* Складские здания

3

7

ПБ-7

Розрахунок будівельних конструкцій на вогнестійкість.

- Дії на конструкції під час пожежі.

- Визначення вогнестійкості конструкцій розрахунковими методами.

- Вогнезахист будівельних конструкцій.

*ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”

*ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;

*ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ;

*Проект ДСТУ-Н-П Б В.2.6-ХХ:20ХХ Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. (EN 1992-1-2:2004, MOD);

*ДСТУ-Н-П Б В.2.6-159:2010 Проектування сталезалізобетонних конструкцій – Частина 1-2: Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, MOD);

*ДСТУ-Н-П Б В.2.6-158:2010 Проектування кам’яних конструкцій – Частина 1-2: Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-1-2:2005, MOD);

*ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 Проектування дерев’яних конструкцій – Частина 1-2: Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, MOD);

*ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 «Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDТ)»;

*ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDТ);

*ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 «Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, IDТ)».

3

8

ПБ-8

Визначення вогнестійкості будівельних конструкцій шляхом випробувань.

-Загальні вимоги щодо методів випробувань на вогнестійкість.

- Балки, колони, перегородки, несучі стіни, перекриття та покриття, сходи, балкони. Методи випробувань на вогнестійкість.

- Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань.

*ДСТУ Б В.1.1-4-98* “Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги”

*ДСТУ Б В.1.1-13:2007 “Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість” (EN 1365-3:1999, NEQ)

*ДСТУ Б В.1.1-14:2007 “Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість” (EN 1365-4:1999, NEQ)

*ДСТУ Б В.1.1-15:2007 “Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість” (EN 1364-1:1999, NEQ)

*ДСТУ Б В.1.1-18:2007 “Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги"

*ДСТУ Б В.1.1-19:2007 “Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість” (EN 1365-1:1999, MOD)

*ДСТУ Б В.1.1-20:2007 “Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість”(EN 1365-2:1999, NEQ)

*ДСТУ Б В.1.1-23:2009 “Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість” (EN 1365-6:2004, MOD)

*ДСТУ Б В.1.1-26:2009 “Захист від пожежі. Балкони. Метод випробування на вогнестійкість”(EN 1365-6:2004, MOD)

2

9

ПБ-9

Порядок ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) та об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН).

1

10

ПБ-10

Порядок розробки Планів ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) та декларації безпеки

1

11

ПБ-11

Вимоги до забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту

1

Всього :

22

*) – Основні будівельні норми та нормативні документи щодо зазначеної темиСхожі:

Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПоложення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення пожежної безпеки
В. о директора Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», к т н
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПрограма проведення вступного протипожежного інструктажу
Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. Заходи пожежної безпеки – дії щодо забезпечення...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПрограма проведення вступного протипожежного інструктажу
Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. Заходи пожежної безпеки – дії щодо забезпечення...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПрограма проведення первинного/повторного протипожежного інструктажу
Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. Заходи пожежної безпеки – дії щодо забезпечення...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПрограма проведення первинного/повторного протипожежного інструктажу
Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. Заходи пожежної безпеки – дії щодо забезпечення...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПравила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд (проект)
Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд (далі – Правила) встановлюють вимоги, які необхідно здійснити для забезпечення...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПравила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд (проект)
Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд (далі – Правила) встановлюють вимоги, які необхідно здійснити для забезпечення...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПравила пожежної безпеки для культових споруд (остаточна редакція)
Правила пожежної безпеки для культових споруд (далі Правила) встановлюють вимоги пожежної безпеки під час їх будівництва, реконструкції,...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconПравила пожежної безпеки для культових споруд (остаточна редакція)
Правила пожежної безпеки для культових споруд (далі Правила) встановлюють вимоги пожежної безпеки під час їх будівництва, реконструкції,...
Положення основної вимоги до виробів, будівель І споруд щодо забезпечення пожежної безпеки. Нормативна база; Забезпечення пожежної безпеки; Перевірка дотримання основної вимоги «Пожежна безпека» iconДержавні будівельні норми україни система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів основні вимоги до будівель І споруд пожежна безпека дбн в 2-7-2008
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (ндібк)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов