Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\

Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов'язання фінансового характеруНазваДодаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов'язання фінансового характеру
Дата конвертації01.10.2012
Розмір189.99 Kb.
ТипДодаток
джерелоВідмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер) 

Додаток 7
до податкової декларації про майновий стан і доходи
      1. ВІДОМОСТІ
        про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру

      2. за 2012 рік


I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.

Петров Ігор Іванович ____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові декларанта)
_____________________________________________________________________________________

2.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2873560337
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті)

3.

Місце проживання: ^ 65000,м.Одеса,вул Канатна 23 /1 кв 17

____________________________________________________________________                  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири)
_____________________________________________________________________________________

4.

Займана посада, категорія: державний інспектор , 7 категорії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.

Посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію:

державний інспектор ,7 категорії ______________________________________________________________________________________

6.

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація:
^ Державна податкова інспекція у Приморському районі м.Одеси _____________________________________________________________________________________

7.

Члени сім'ї:
Ступінь зв'язку

Прізвище та ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 жінка

 Петрова О.В.

  2884553061

 син

 Петров А.І.

  _

  _

 

   _

   _

 

   _

^   _II. ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ

А. Одержані (нараховані) з джерел в Україні

N з/п

Перелік доходів

Сума доходу (грн)

декларанта

членів сім'ї

1

^ Загальна сума сукупного доходу, у тому числі:

38424

52350

2

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, крім виплат, зазначених у рядках 3 і 4, та сума пенсій, отриманих з Пенсійного фонду України

  35424

  52350

3

Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

 -

  -

4

Авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

 - 

   -

5

Дивіденди, проценти

   -

   -

6

Матеріальна допомога

  3000

   -

7

Дарунки, призи, виграші

   -

   -

8

Допомога по безробіттю

   -

   -

9

Аліменти

   -

   -

10

Спадщина

   -

   -

11

Страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу

 - 

   -

12

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

   -

   -

13

Дохід від провадження господарської та незалежної професійної діяльності

   -

   -

14

Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

   -

   -

15

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

   -

   -

16

Інші види доходів (не зазначені у рядках 2 - 15)

   -

   -
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

-

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Усього

-

-

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-
^ III. ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО

А. Нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта
(країна, населений пункт)

Загальна площа
(кв. м)

Сума витрат (грн) на1

придбання у власність

оренду чи інше право користування

1

Земельні ділянки

  -

  -

 


Заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

 

 

 

  

  -

  -

  -

  -

2

Житловий будинок

  -

  -

  -

  -

  -

  -

3

Квартира

^ Україна, м. Одеса

  67

  -

  -

  -

  -

4

Садовий (дачний) будинок

  -

  -

  -

  -

  -

  -

5

Гараж

  -

  -

  -

  -

  -

  -

6

Інше нерухоме майно

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

 

  -

  -

 

 

Б. Нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта
(країна, населений пункт)

Загальна площа
(кв. м)

1

Земельні ділянки

  -

  -

  -

  -

  -

  -

2

Житловий будинок

  -

  -

  -

  -

  -

  -

3

Квартира

 ^ Росія, м. Астрахань

  125

  -

  -

  -

  -

4

Садовий (дачний) будинок

  -

  -

  -

  -

  -

  -

5

Гараж

  -

  -

  -

  -

  -

  -

6

Інше нерухоме майно

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -
^ IV. ВІДОМОСТІ ПРО РУХОМЕ МАЙНО

А. Рухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Марка, модель

Рік випуску

Об'єм двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг)

Сума витрат (грн) на1

придбання у власність

оренду чи інше право користування

1

Автомобілі легкові

  ВАЗ 2109

  1990

  1,498

 

 


Заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді. 

 

 

 

 

 

 

 

  -  -

  -  -

  -  -

2

Автомобілі вантажні (спеціальні)

  -  -

  -  -

  -  -

  -  -

3

Водні транспортні засоби

  -  -

  -  -

  -  -

  -  -

4

Повітряні судна

  -  -

  -  -

  -  -

  -  -

5

Інші транспортні засоби

  -  -

  -  -

  -  -

  -  -

  -  -

Б. Рухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Марка, модель

Об'єм двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг)

1

Автомобілі легкові

 ^ Opel Vectra

  2,4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

2

Автомобілі вантажні (спеціальні)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -
  -

3

Водні транспортні засоби

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

4

Повітряні судна

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

5

Інші транспортні засоби

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -
^ V. ВІДОМОСТІ ПРО ВКЛАДИ У БАНКАХ, ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ІНШІ АКТИВИ

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Вартість активу (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у тому числі:

 2000

  -

1.1


вкладених у звітному році1

 Заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді. 

2

Номінальна вартість цінних паперів, у тому числі:

  -

  -

2.1


придбаних у звітному році1

 Заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.  

3

Розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), у тому числі:

  -

  -

3.1


вкладених у звітному році1

Заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді. 

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік об'єктів

Вартість активу (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

  -2

Номінальна вартість цінних паперів

  -

  -

3

Розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій)

  -

  -
^ VI. ВІДОМОСТІ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ

А. Зобов'язання фінансового характеру декларанта

N з/п

Перелік фінансових зобов'язань щодо сплати внесків (платежів)

Сплачено (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

За договорами добровільного страхування

  -

  -

2

За договорами на недержавне пенсійне забезпечення

  -

  -

3

На утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка до декларації

  3500

  -

4

На погашення основної суми позики (кредиту)

  -

  -

5

На погашення суми процентів за позикою (кредитом)

  -

  -

6

Інші видатки, не зазначені у розділах III - V додатка до декларації1

Заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.  

Б. Зобов'язання фінансового характеру членів сім'ї декларанта

N з/п

Перелік фінансових зобов'язань щодо сплати внесків (платежів)

Сплачено (грн)

усього

у тому числі за кордоном

1

За договорами добровільного страхування

  7500

  -

2

За договорами на недержавне пенсійне забезпечення

  -

  -

3

На утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка до декларації

  5257

  -

4

На погашення основної суми позики (кредиту)

  -

  -

5

На погашення суми процентів за позикою (кредитом)

  -

  -

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа____________
(підпис)Петров І. І.

(ініціали та прізвище)____________
1Заповнюють лише судді.

Схожі:

Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов'язання фінансового характеру
Місце проживання
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Порядок заповнення додатка 7 «Відомості про майно, доходи, видатки І зобов'язання фінансового характеру» до Декларації про майновий стан І доходи
Відповідно до п. 179. 9 ст. 179 розділу IV податкового кодексу України розроблено Інструкцію щодо заповнення податкової декларації...
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Роз’яснення з питань заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функції держави Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи,
Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття...
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Методичні рекомендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, "Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи,
Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття...
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Витяг з методичних рекомендацій щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, «Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи,
«Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття...
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Кабінет Міністрів України постановляє: Установити, що: бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до закон
Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Кабінет Міністрів України постановляє: Установити, що: бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до закон
Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Кабінет Міністрів України постановляє : Установити, що: бланки декларації про майно, доходи, витрати І зобов'язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до закон
Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати І зобов'язання фінансового характеру
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Ань, які можуть виникнути при заповненні та поданні декларації, Контрольним управлінням, відповідно до покладених на нього завдань,...
Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан І доходи відомості про майно, доходи, видатки І зобов\Нення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру
Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи(служби) декларацію про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов