Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України icon

Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації УкраїниНазваСтандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України
Дата конвертації06.10.2012
Розмір195.85 Kb.
ТипДокументи
джерело
Затверджено

Наказ МНС

№ ____СТАНДАРТ

надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України


І. Загальні положення


1.1. Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації (далі - Державний департамент СФД) адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України (далі - Стандарт) установлює загальні вимоги з видачі актів закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України (далі – Акт) або довідок закладення до страхового фонду документації України частини комплекту документації на продукцію або об’єкт (далі - Довідка) перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів.


1.2. Державний департамент СФД видає Акти або Довідки юридичній або фізичній особі через підприємства, установи, організації та їх філії незалежно від форм власності, які виготовляють документи страхового фонду документації (далі – підприємство-виробник).


1.3. У цьому Стандарті використано терміни у такому значенні:

адміністративний орган – Державний департамент СФД, який надає адміністративну послугу на виконання вимог Закону України ”Про страховий фонд документації України” та інших нормативно-правових актів;

адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень Державним департаментом СФД, який відповідно до законодавства забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України та отримання Актів або Довідок;

одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач послуги) – юридична або фізична особа, що звертається або звернулася безпосередньо або через свого представника за адміністративною послугою щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів та видачі Акта або Довідки;

страховий фонд документації України - упорядкований банк документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання;

документ страхового фонду (документації) - документ, який знаходиться на державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини, на випадок втрати або псування оригіналу документа.


ІІ. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги


Одержувачами послуги є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, які здійснюють підготовку і постачання документації для формування та ведення страхового фонду документації (далі - СФД) України.


ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги


3.1. Для отримання Акта або Довідки одержувач послуги надає підприємству-виробнику:

письмове звернення про необхідність виготовлення документів СФД на документацію продукції (об’єкта) за договором;

комплект документації на продукцію (об’єкт), що відповідає вимогам нормативних документів системи страхового фонду документації, перелік яких наведений у додатку 1.


3.2. Акт або Довідка видається Державним департаментом СФД за запитом підприємства-виробника, форма якого наведена у додатку 2.


ІV. Склад і послідовність дій одержувача послуги та адміністративного органу, опис етапів надання послуги


4.1 Одержувач послуги перед поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об’єктів:

письмово звертається до підприємства-виробника про необхідність виготовлення документів СФД на документацію виробу (об’єкта);

подає до підприємства-виробника комплект документації на продукцію (об’єкт), що відповідає вимогам нормативних документів системи СФД;

укладає договір з підприємством-виробником на виконання послуг з виготовлення документів СФД та здійснює їх оплату за договором.


4.2.Підприємство-виробник після приймання комплекту документації на виріб (об’єкт) для виготовлення документів СФД та оплати одержувачем послуги цих робіт направляє до Державного департаменту СФД лист-запит про надання Акта або Довідки.


4.3. Лист-запит про надання Довідки складається у разі виготовлення документів страхового фонду документації на продукцію (об’єкт) із значним обсягом документації, що потребує тривалого терміну виконання.


4.4. Державний департамент СФД на підставі листа-запиту підприємства-виробника оформлює, реєструє та направляє на адресу підприємства-виробника Акт або Довідку для їх видачі одержувачу послуги.


4.5. У разі втрати або псування Акта або Довідки одержувач послуги письмово звертається до підприємства-виробника про видачу його дубліката із зазначенням причини втрати або псування.


4.6. Оформлення Державним департаментом СФД дубліката Акта або Довідки здійснюється на підставі листа-запиту підприємства-виробника про надання дубліката Акта або Довідки.


4.7. Державний департамент СФД несе відповідальність за надання адміністративної послуги щодо підготовки та видачі Акта або Довідки.


^ V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги


Державний департамент СФД протягом десяти робочих днів із дня надходження від підприємства-виробника листа-запиту про надання Акта або Довідки зобов’язаний оформити та відправити відповідний документ.


^ VІ. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги


Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги може бути:

відсутність укладеного договору на виготовлення документів страхового фонду між одержувачем послуги та підприємством-виробником;

не поставлення до підприємства-виробника комплекту документації на продукцію (об’єкт), що відповідає вимогам нормативних документів системи страхового фонду документації;

несплата одержувачем послуги робіт з виготовлення документів СФД за договором (крім бюджетних установ).


^ VІІ. Опис результату, який повинен отримати одержувач послуги


7.1. Акт або Довідка засвідчує, що технічна документація на продукцію або проектна робоча документація на об’єкти будівництва прийнята для закладення до страхового фонду документації. Також у Акті або Довідці зазначається позначення документа СФД.


7.2. Акт або Довідка для технічної документації оформлюються за формами згідно з додатками 3 і 5 відповідно.


7.3. Акт або Довідка для проектної робочої документації оформлюються за формами згідно з додатками 4 і 6 відповідно.


7.4. Акт або Довідка підписується першим заступником або заступником голови Державного департаменту СФД та оформлюється у двох примірниках, один з яких видається одержувачу послуги, а другий зберігається в Державному департаменті СФД.


^ VІІІ. Інформація про платність або безплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена


Адміністративна послуга надається на безплатній основі.


ІХ. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації


Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.


^ Х. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності


10.1. Надання адміністративної послуги здійснюється Державним департаментом СФД за адресою: 61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139. тел./факс (057)712-44-05, 712-19-32. Веб-сторінка Державного департаменту СФД на офіційному сайті МНС – http://mns.gov.ua/ddsfd/.


10.2. Видача Актів або Довідок здійснюється через підприємства-виробники, місцезнаходження яких наведено у додатку 7.


ХІ. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів послуги, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації


11.1. Консультації щодо порядку видачі Актів або Довідок надаються Державним департаментом СФД з понеділка по п’ятницю, за винятком державних свят:

з 9.00 до 18.00 (понеділок-четвер);

з 9.00 до 16.45 (п’ятниця).


11.2. Видача Актів або Довідок здійснюється відповідно до робочого графіка підприємств-виробників, наведеного у додатку 8.


ХІІ. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги


12.1. Послуга надається у міру надходження від підприємства-виробника листа-запиту про надання Акта або Довідки у терміни, визначені законодавством.


12.2. У разі необхідності термінового отримання Акта або Довідки підприємство-виробник телефонує до Державного департаменту СФД за тел. (057) 712-19-32, 712-49-54 про надання копії Акта або Довідки та направляє засобами електронного зв’язку лист-запит.


12.3. Державний департамент СФД передає підприємству-виробнику копію Акта або Довідки засобами електронного зв’язку згідно із встановленим порядком.


^ ХІІІ. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача послуги при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги


На веб-сторінці Державного департаменту СФД офіційного сайту МНС – http://mns.gov.ua/ddsfd/ розміщуються нормативно-правові акти, що стосуються підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України.


^ ХІV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо


Послуга надається на загальних підставах.


ХV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг за недотримання Стандарту


15.1. У разі звернення одержувача послуги із письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Державного департаменту СФД або підприємств-виробників щодо недотримання вимог Стандарту, Державний департамент СФД розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення Державного департаменту СФД, прийняте за результатами розгляду скарги.


15.2. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг за недотримання вимог Стандарту здійснюється відповідно до Законів України “Про звернення громадян” та “Про інформацію”.


^ ХVІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу послуги


Державний департамент СФД може з власної ініціативи або за письмовим зверненням підприємства-виробника та одержувача послуги виправити допущені технічні помилки в Акті або Довідці протягом п’яти робочих днів із дня надходження письмового звернення.


^ ХVІІ. Посилання на нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги


Закон України “Про страховий фонд документації України” (зі змінами);


Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 “Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг”;


Наказ МНС від 22.10.2003 №  400Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 13.11.2003 за № 1046/8367.


Голова Державного департаменту

страхового фонду документації В.Л. Степаненко

Додаток 1

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України


^ Перелік нормативних документів

системи страхового фонду документації, які регламентують вимоги до комплектності документації, підготовки і відправки її на мікрофільмування


^ Для документації на промислову продукцію:

ДСТУ В 33.102-99 "Страховий фонд документації. Порядок створення страхового фонду нормативної документації" (діє зі Зміною №1);

ДСТУ В 33.103-99 "Страховий фонд документації. Порядок створення страхового фонду документації на промислову продукцію";

ДСТУ 33.105-2002 "Страховий фонд документації. Підготовка і відправка на мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги" (діє зі Зміною №1);

ДСТУ 33.110:2007 "Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги";

ДСТУ 33.202-2004 "Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на промислову продукцію господарського призначення. Порядок створювання";

ДСТУ 33.205:2005 "Страховий фонд документації. Страховий фонд документації для організації виробництва продукції мобілізаційного та оборонного призначення. Порядок створення, формування, ведення та використання";

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 "Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування".


Для проектної документації на об’єкти будівництва:

ДСТУ 33.110:2007 "СФД. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги";

ДСТУ 33.112:2008 "Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги";

ДСТУ 33.201:2004 "СФД. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення";

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 "Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування";

ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" (Зміна №6).


Додаток 2

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України


Першому заступнику (заступнику) голови Державного департаменту СФД

_____________________________

(прізвище, ініціали) 


Прошу надати Акти закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України для видачі їх постачальникам документів:з/п 

Назва постачальника документів та його місцезнаходження 

Назва продукції або об'єкта будівництва 

Вид документації 

Позначення документа СФД 


Керівник  _________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 3

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Прим.№ ______Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний департамент

страхового фонду документації
^

(Державний департамент СФД)


61157 м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,

тел./факс (057) 712-44-05, (057) 712-30-58,

E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.uaА К Т № ____


від “____” ________ 20___р.

закладення технічної документації до страхового фонду документації України

Виданий ___________________________________________________________

(найменування постачальника документів та його місцезнаходження)

і засвідчує , що ______________________________________________________

(вид документації)


(найменування продукції )

прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:


(позначення документа СФ)

Акт складено у двох примірниках:

примірник № 1 – до постачальника документів;

примірник № 2 – Державному департаменту СФД.

Перший заступник (заступник)

голови Державного

департаменту СФД _________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 4

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Прим.№ ______Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний департамент

страхового фонду документації
^

(Державний департамент СФД)


61157 м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,

тел./факс (057) 712-44-05, (057) 712-30-58,

E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.uaА К Т № ____


від “____” ________ 20___р.


закладення проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Виданий ___________________________________________________________

(найменування постачальника документів та його місцезнаходження)

і засвідчує , що ______________________________________________________

(вид документації)


(найменування об’єкта будівництва)

прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:


(позначення документа СФ)

Акт складено у двох примірниках:

примірник № 1 – до постачальника документів;

примірник № 2 – Державному департаменту СФД.

Перший заступник (заступник)

голови Державного

департаменту СФД _________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 5

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Прим.№ ______Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний департамент

страхового фонду документації
^

(Державний департамент СФД)


61157 м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,

тел./факс (057) 712-44-05, (057) 712-30-58,

E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.uaДОВІДКА № ____


від “____” ________ 20___р.

закладення технічної документації до страхового фонду документації України

Видана ___________________________________________________________

(найменування постачальника документів та його місцезнаходження)

і засвідчує , що ______________________________________________________

(вид документації)


(найменування продукції )

прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:


(позначення документа СФ)

Довідка складена у двох примірниках:

примірник № 1 – до постачальника документів;

примірник № 2 – Державному департаменту СФД.

Перший заступник (заступник)

голови Державного

департаменту СФД _________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 6

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Прим.№ ______Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний департамент

страхового фонду документації
^

(Державний департамент СФД)


61157 м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,

тел./факс (057) 712-44-05, (057) 712-30-58,

E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.uaДОВІДКА № ____


від “____” ________ 20___р.


закладення проектної робочої документації до страхового фонду документації України

Видана ___________________________________________________________

(найменування постачальника документів та його місцезнаходження)

і засвідчує , що ______________________________________________________

(вид документації)


(найменування об’єкта будівництва)

прийнята для закладення до страхового фонду документації України.

Загальні відомості:


(позначення документа СФ)

Довідка складена у двох примірниках:

примірник № 1 – до постачальника документів;

примірник № 2 – Державному департаменту СФД.

Перший заступник (заступник)

голови Державного

департаменту СФД _________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 7

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України


^ Перелік підприємств-виробників

№ з/п

Назва

підприємства-виробника

АдресаПівденно-західний

регіональний центр страхового фонду документації

18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 19,

е-mail: sw_rc@ukr.net

тел. (0472) 63-19-08 факс, 56-51-87Північний

регіональний центр страхового фонду документації

04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 3-А

е-mail: north_rc@ukr.net

для листів: 01135, м. Київ, а/с 138, тел. (044) 236-50-97 факс, 236-32-36Західний

регіональний центр страхового фонду документації

79058, м. Львів, вул. Тесленка, 5,

е-mail: west_rc@ukr.net

тел. (0322) 52-05-36 факс, (032) 230-81-55Донбаський

регіональний центр страхового фонду документації

83004, м. Донецьк, вул. Батищева, 2,

е-mail: Donbas_RC@ukr.net,

тел. (062) 348-35-51,

349-33-65 факс, 349-33-64 факсПівденно-східний

регіональний центр страхового фонду документації

49049, м. Дніпропетровськ,

пров. Добровольців, 17,

е-mail: se_rc@ukr.net

тел. (0562) 68-82-95 факс, 68-92-82Північно-східний

регіональний центр страхового фонду документації

61157, м. Харків,

вул. Жовтневої революції, 139,

е-mail: pn_rcsfd@ukr.net

тел. (057) 712-02-04 факс, 712-12-13Південний

регіональний центр страхового фонду документації

65092, м. Одеса, вул. Зелена, 1, а/с 39,

е-mail: south_rc@ukr.net

тел. (048) 728-37-87, 724-77-24 факсКримський регіональний центр страхового фонду документації

95011, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 35,

е-mail: crimean_rc@ukr.net

тел. (0652) 27-63-61, 27-44-53 факс, 27-33-19

Додаток 8

до Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України


^ Робочий графік підприємств-виробників


№ з/п

Назва підприємства-виробника

Режим роботи

1.

Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації

понеділок-четвер з 8.30 до 17.15,

п’ятниця з 8.30 до 16.00,

перерва - 13.00-13.30

2.

Північний регіональний центр страхового фонду документації

понеділок - п’ятниця з 8.30 до 17.00, перерва - 12.30-13.00

3.

Західний регіональний центр страхового фонду документації

понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.30, перерва - 12.00-12.30

4.

Донбаський регіональний центр страхового фонду документації

понеділок - п’ятниця з 7.30 до 16.00, перерва - 11.00-11.30

5.

Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації

понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.30, перерва - 13.00-13.30

6.

Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації

понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.30, перерва - 12.00-12.30

7.

Південний регіональний центр страхового фонду документації

понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.30, перерва - 12.00-12.30

8.

Кримський регіональний центр страхового фонду документації

понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.30, перерва - 12.00-12.30______________________Схожі:

Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України iconА. Ю. Бондаренко Заступник Міністра В. О. Романченко
Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України iconА. Ю. Бондаренко Заступник Міністра В. О. Романченко
Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України iconІ. Загальні положення
Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України icon1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України icon1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України icon1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги
Мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги
Мнс "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження...
Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України iconСтандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів
Адміністративний орган – Державний департамент страхового фонду документації, який надає адміністративну послугу на виконання чинних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов