Паспорт бюджетної програми на 2015 рік icon

Паспорт бюджетної програми на 2015 рікНазваПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
Дата конвертації04.02.2016
Розмір217.44 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>1.

Паспорт

бюджетної програми на 2015 рік

Міністерство закордонних справ України
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства закордонних справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

" "

р. №

і наказ Міністерства фінансів України

140

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

1401000

Апарат Міністерства закордонних справ України

3.

1401010

0113

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

 76 237,6

 76 237,6

Закон України від 20 вересня 2001 р. №2728 - III "Про дипломатичну службу ";

Закон України від 29 червня 2004 р. №1906-IV "Про міжнародні договори України";

Закон України від 02 жовтня 1992 р. №2657-XII "Про інформацію";

Закон України від 21 січня 1994 р. №3855-ХІІ "Про державну таємницю";

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. №381/2011 "Про Положення про Міністерство закордонних справ України";

Указ Президента України від 27 вересня 1999 р. №1229 "Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. №1050 "Про затвердження Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України";

постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. №208 "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої

влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. №630 "Про стан виконання дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення";

постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 р. №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. №373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";

постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

Мета бюджетної програми:

6.

Формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх відносин.

7.

Завдання бюджетної програми:


№ з/п

Завдання

 1

Забезпечення діяльності працівників апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.

 2

Підтримка роботи ДП "Редакції журналу МЗС України "Політика і час".

Напрями використання бюджетних коштів:

8.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштівз/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 1

 1 138,2

 1 138,2

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин

 2

 69 941,4

 69 941,4

Фінансова підтримка ДП "Редакції журналу МЗС України "Політика і час"

 3

 200,0

 200,0

Реконструкція інженерної інфраструктури серверного приміщення в підвальній частині адмінбудівлі МЗС

 4

 4 553,0

 4 553,0

Придбання обладнання

 5

 405,0

 405,0

 76 237,60

 0,00

 76 237,60

Всього
3

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

9.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

10.

Результативні показники бюджетної програми:

Внутрішній облік

тис.од.

Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України

 4

 55,0

 250,0

Внутрішній облік

од.

Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України

 3

 250,0

 9,7

Внутрішній облік

тис.од.

Кількість опрацьованих нот

 2

 9,7

 1,9

Внутрішній облік

тис.од.

Кількість опрацьованих звернень громадян

 1

 1,9

2

продукту

 405,0

Розпис ДБУ

тис.грн.

Придбання обладнання

 8

 405,0

 4 553,0

Розпис ДБУ

тис.грн.

Кошторисна вартість робіт з проведення реконструкції інженерної інфраструктури серверного приміщення адмінбудівлі МЗС (І етап)

 7

 4 553,0

 80,0

Розпис ДБУ

тис.грн

Видатки на відрядження по Україні

 6

 80,0

 20,0

Постанова КМУ від 05.04.2014 №85

од.

Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України

 5

 20,0

 600,0

Постанова КМУ від 05.04.2014 №85

од.

Кількість штатних одиниць апарату МЗС

 4

 600,0

 19 002,0

Інвентаризаційна справа

кв. м.

Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл. Михайлівська, 1

 3

 19 002,0

 1,0

Постанова КМУ від 01.03.2014 №79

од.

Кількість службових легкових автомобілів

 2

 1,0

 1,0

Мережа установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету. Рішення Адміністрації Президента України від 28.05.2010 року №02-01/924

од.

Кількість підвідомчих підприємств та організацій

 1

 1,0

1

затрат

Разом

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Джерело

інформації

Одиниця

виміру

Показникиз/п.

 55,0
4

 42,0

 5

Кількість опрацьованих інших доручень та листів

тис.од.

Внутрішній облік

 42,0

 120,0

 6

Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів

од.

Внутрішній облік

 120,0

 12,0

 7

Кількість виданих номерів журналу МЗС України "Політика і час"

шт.

Внутрішній облік

 12,0

 122,0

 8

Прийнято участь у заходах за участю Президента, Прем"єра, голови ВРУ

шт.

Внутрішній облік

 122,0

 172,0

 9

Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів

шт.

Внутрішній облік

 172,0

 128,0

 10

Кількість розроблених нормативно-правових актів

шт.

Внутрішній облік

 128,0

 500,0

 11

Кількість cтворених архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"

шт.

Внутрішній облік

 500,0

 5 000,0

 12

Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні

шт.

Внутрішній облік

 5 000,0

 9,0

 13

Кількість придбаних одиниць обладнання

шт.

Внутрішній облік

 9,0

 35,4

 14

Площа серверного приміщення, де буде проводитись І етап реконструкції

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

 35,4

ефективності

3

 3,0

 1

Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника

од.

Розрахунково

 16,0

 2

Кількість опрацьованих нот на 1 працівника

од.

Розрахунково

 1,0

 3

Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1 працівника

од.

Розрахунково

 92,0

 4

Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника

од.

Розрахунково

 70,0

 5

Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника

од.

Розрахунково

 12,0

 6

Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця Управління юридичного забезпечення

шт.

Розрахунково

 30,0

 7

Вартість одного випуску журналу МЗС України "Зовнішні справи"

грн.

Розрахунково

 300,0

 8

Середня вартість людино-дня відрядження по Україні

грн.

Розрахунково

 45,0

 9

Середня вартість 1-єї одиниці придбаного обладнання

тис.грн.

тис.грн.

Розрахунково

 128,6

 10

Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м серверного приміщення

Розрахунково

якості

4

 100,0

 1

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 3

Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 4

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 5

Відсоток вчасно виданих номерів журналу МЗС "Зовнішні справи"

відс.

Внутрішній облік

5


 100,0

 6

Рівень виконання робіт з проведення реконструкції інженерної інфраструктури серверного приміщення адмінбудівлі МЗС (І етап)

відс.

Внутрішній облік

11.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:


(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Погоджено:

Заступник Міністра / директор Департаменту Міністерства фінансів України

(прізвище та ініціали)

(підпис)
Заступник Міністра /

керівник фінансової служби

Міністерства закордонних справ України

В.В.ПристайкоСхожі:

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
Наказ Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2016 рік
Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2015 №2 "Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України"
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають...
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
Закон України "Про судоустрій та статус суддів" від 7 липня 2010 року №2453-vi (в редакції від 12 лютого 2015 року №192-viii) (зі...
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
Закон України "Про судоустрій та статус суддів" від 7 липня 2010 року №2453-vi (в редакції від 12 лютого 2015 року №192-viii) (зі...
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2016 рік
Наказ Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2016 рік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2015 рік
...
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік iconПаспорт бюджетної програми на 2012 рік
Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи