Дпі у Подільському районі м. Києва icon

Дпі у Подільському районі м. КиєваНазваДпі у Подільському районі м. Києва
Дата конвертації08.08.2012
Розмір354.33 Kb.
ТипДокументи
джерело


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

ДПІ у Подільському районі м.Києва


 1. Основні принципи податкового законодавства України?

 2. Види податків та їх характеристика?

 3. Обов’язки платників податків?

 4. Обов’язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів?

 5. Що таке податкова консультація?

 6. Що таке податок на додану вартість?

 7. Що таке податковий обов’язок?

 8. Контролюючі органи та органи стягнення?

 9. Які існують наслідки застосування податкових консультацій?

 10. Податкова вимога та умови її оформлення?

 11. Визначення податкового контролю та способи його здійснення?

 12. Взяття на облік платника податку?

 13. Які матеріали є підставою для висновків під час проведення перевірок?

 14. Джерела погашення податкового боргу?

 15. Поняття доходу та витрат платників податків?

 16. Строки сплати податків та зборів?

 17. Способи подання податкової декларації до органів державної податкової служби?

 18. Що таке податковий період та їх види?

 19. Види відповідальності за порушення податкового законодавства?

 20. Підстави та порядок зняття з обліку в органах ДПС юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та само зайнятих осіб?

 21. Порядок розгляду звернень громадян?

 22. Чи розглядаються анонімні звернення громадян?

 23. Поняття податкового кредиту?

 24. Ставка податку на доходи фізичних осіб?

 25. Зміна строку сплати податку та збору?

 26. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності – які штрафні санкції?

 27. Які штрафні санкції за порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем?

 28. Розмір податку на прибуток підприємства, хто є платниками податку на прибуток?

 29. Хто є податковими агентами?

 30. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів?Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

юридичного відділу

ДПІ у Подільському районі м.Києва


1. В порядку якого судочинства розглядаються спори за позовами органів ДПС про стягнення коштів, отриманих за нікчемними правочинами?

2. Що таке «основні засоби»?

3. Які вимоги до оформлення та надіслання документів адресованих органом ДПС платнику податків визначені Податковим кодексом України?

4. У результаті пожежі згоріли первинні бухгалтерські документи суб’єкта господарської діяльності, які використовувалися останнім для складання податкової звітності. Які дії повинен вчинити платників податків до проведення контролюючим органом документальної перевірки за відповідний період?

5. Що таке «податкова інформація»?

6. Чи відносяться акти документальних перевірок суб’єктів господарської діяльності до інформації з обмеженим доступом?

7. Порядок поширення конфіденційної інформації про особу?

8. Що таке «депутатське звернення»?

9. Які строки розгляду депутатського звернення?

10. Загальний порядок проведення фактичної перевірки?

11. Який строк давності встановлено для нарахування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій?

12. Комунальне підприємство використовує воду для виконання робіт щодо зовнішнього благоустрою території міста. Чи необхідно такому підприємству сплачувати збір за спеціальне використання води?

13. Порядок обчислення плати за землю за земельну ділянку, на які розташована будівля, що перебуває у спільній власності фізичних осіб?

14. Порядок та строк сплати збору за першу реєстрації транспортного засобу?

15. Чи повинні сплачувати ПДВ платники єдиного податку-приватні підприємці (фізичні особи), якщо вони ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом?

16. Юридична особа (резидент) уклало договір з юридичною особою нерезидентом) щодо надання послуг з постачання та тестування програмного забезпечення, де останній являється замовником таких послуг. Чи вважатиметься місце постачання зазначених послуг таким, що знаходиться на митній території України.

17. Які штрафні санкції застосовуються до платників податків за неподання податкової звітності до органу ДПС?

18. Порядок внесення змін до податкової звітності?

19. Строки сплати податкового зобов’язання?

20. Чи зобов’язанні банки повідомляти орган ДПС про відкриття /закриття рахунків платника податків?

21. Платники податків, які мають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування?

22. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності?

23. Коли розпочинається нарахування суми пені в разі непогашення платником податків суми узгодженого податкового зобов’язання?

24. Не погоджуючись з податковим повідомленням-рішенням приватний підприємець оскаржив його до ДПА у м. Києві. За результатами розгляду скарги платника податків було винесено рішення про залишення первинної скарги без задоволення, а податкового повідомлення-рішення – без змін. При цьому строк розгляду скарги продовжувався понад строки встановлені ст. 56 Податкового кодексу України. Чи нараховуватиметься сума пені на суму податкового боргу на строк продовження розгляду скарги платника податків?

25. Порядок складення та вручення акту про результати фактичної перевірки?

26. Права органів ДПС на звернення до суду визначені ст. 20 Податкового кодексу України?

27. За якої умови ліквідація основних виробничих запасів не являється постачанням товарів згідно Податкового кодексу України?

28. Балансова вартість майна юридичної особи менша від суми непогашеного податкового боргу. Чи обмежується права податкової застави майном, яке наявне на балансі підприємства?

29. Підстави для відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги?

30. Чи повинен бути ознайомлений платник податків з висновком експертизи проведеної за ініціативою органу ДПС в ході здійснення документальної перевірки такого платника податків?


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ДПІ у Подільському районі м.Києва


 1. В який термін повинна надійти валютна виручка (товар) при здійсненні експортно-імпортних операцій?

 2. В якому розмірі нараховуються штрафні фінансові санкції за порушення термінів розрахунків в сфері зовнішньоекономічної діяльності?

 3. Який документ свідчить про надходження товару на територію України?

 4. На що дає право та при наявності якого документа міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування?

 5. Чи можливі розрахунки в сфері зовнішньоекономічної діяльності в національній валюті України?

 6. Якими законодавчими актами України регулюється зовнішньоекономічна діяльність?

 7. Розмір ставки податку (фрахту) при виплаті податку на доходи іноземних юридичних осіб по договорах фрахту?

 8. Яким документом засвідчується надання послуг в сфері зовнішньоекономічної діяльності?

 9. В якому документі звітності відображається наявність валютних цінностей за межами України?

 10. Термін погашення простого векселя при здійсненні операції з давальницькою сировиною?

 11. Чи можливо подовження строку погашення простого векселя при здійсненні операції з давальницькою сировиною?

 12. Який термін імпорту товару за бартерним договором?

 13. Що є підставою для ненарахування пені за порушення терміну розрахунків у сфері ЗЕД?

 14. Термін подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами?

 15. Які документи підтверджують експорт товару без вивезення з митної території України

 16. Формування податкового кредиту при придбанні товарів / послуг, які частково використовуються в оподаткованих операціях, а частково - ні.

 17. Дії суб’єктів господарювання у разі відмови постачальника надати податкову накладу.

 18. Чи має право платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь який період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

 19. Які фінансові санкції застосовуються до банків у разі неподання у встановлений строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків.

 20. Які фінансові санкції застосовуються до банків у разі здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення ДПС про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

 21. Як здійснюється оподаткування операцій з цінними паперами.

 22. Чи включається до складу доходу страховика дохід від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки.

 23. В який термін подаються заперечення на акт перевірки.

 24. Чи включається до складу доходу сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

 25. Чи включаються до складу витрат витрати на погашення основної суми отриманих позик.

 26. Що таке постійне представництво.

 27. Що таке простий вексель, авальований банком.

 28. Чи вклачається до складу доходу суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку.

 29. Чи вклачається до складу інших доходів доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів.

 30. Чи вклачається до складу витрат банківських установ процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу.


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

управління обліку та звітності

ДПІ у Подільському районі м.Києва


1.Які види податків і зборів встановленні в Україні?

2.Які з податків та зборів належать до загальнодержавних ?

3.Які з податків та зборів належать до місцевих податків та зборів ?

4.Хто може бути платником податку?

5.Які є види податкового періоду?

6.Що є обов’язковою умовою для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум?

7.Який термін на відпрацювання заяви платника про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань?

8.Грошове зобов'язання платника податків –це…

9.Який термін сплати платником сум податкового зобов’язання, зазначеного ним у податковій декларації?

10.Які є види перевірок, що проводяться органами ДПС?

11.Як нараховується пеня, яка виникла після встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання?

12. Яку відповідальність несе банк за порушення строків зарахування податків до бюджетів ?

13.Документи вважаються належним чином врученими, якщо…

14.Податкова декларація, розрахунок-…

15.Який граничний термін подання заяви на повернення надміру сплачених грошових зобов’язань?

16. Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягне за собою накладання штрафу…

17.Який розмір штрафу застосовується до платника , якщо він сплачує грошове зобов’язання після встановлених строків визначеним Податковим Кодексом?

18.Облік платників податків ведеться з метою…

19.Податковий контроль –це…

20. Податковим обов'язком визнається…


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

відділу економічного аналізу та прогнозування

ДПІ у Подільському районі м. Києва


1.Принципи, на яких грунтується податкове законодавство України?

2. Поняття податку та збору?

3. Види податків та зборів?

4. Перелік загальнодержавних податків та зборів?

5. Перелік місцевих податків та зборів?

6. Строк сплати будь-якого податку чи збору?

7. Зміна строку сплати будь-якого податку чи збору?

8. Податкові періоди та їх види?

9. Контролюючі органи та органи стягнення?

10. Загальні поняття про податкову декларацію?

11. Форма податкової декларації?

12. Збір податкової інформації?

13.Терміни отримання податкової інформації органами державної податкової служби від інших органів державної влади?

14. Порядок направлення письмового запиту органами державної податкової служби платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин?

15. Обробка та використання податкової інформації?

16.Порядок врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток в результатах наступних податкових періодів?

17. Платники податку на доходи фізичних осіб. Загальний оподатковуваний дохід?

18. Платники податку для цілей оподаткування ПДВ?

19. Визначення об’єкта оподаткування з ПДВ?

20. Платники, об’єкти, база оподаткування плати за землю?


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

відділу контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

ДПІ у Подільському районі м. Києва


1.Принципи, на яких ґрунтується податкове законодавство України?

2. Поняття податку та збору.?

3. Види податків та зборів?

4. Платники податку ?

5. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів?

6. Об’єкт оподаткування?

7. База оподаткування?

8. Строк сплати будь-якого податку чи збору?

9. Податковий період та види податкового періоду?

10. Контролюючі органи та органи стягнення?

11. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення ?

12. Способи здійснення податкового контролю?

13. Види перевірок?

14. Строки проведення документальних планових перевірок?

15. Строки проведення документальних позапланових перевірок?

16. Строки проведення фактичних перевірок ?

17. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи ?

18. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість?

19. Дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг?

20. Розміри ставок податку на додану вартість?

21. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню)?

22. Перелік платників, які не мають права на отримання бюджетного відшкодування ?

23. Яким критеріям мають відповідати платники податку для отримання автоматичного бюджетного відшкодування?

24. Які документи є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної?

25.Який документ є підставою для нарахування сум податку, що відноситься до податкового кредиту, при ввезенні товарів на митну територію України?


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

управління реєстрації та обліку платників податків

ДПІ у Подільському районі м.Києва


1.З якою метою здійснюється реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі?

2.Хто повинен зареєструватися у Державному реєстрі?

3.Порядок проведення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі?

4.Вимоги щодо оформлення документів, які подаються та видаються при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі?

5.До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є?

6.Хто формує та веде Державний реєстр?

7.Як використовуються відомості з Державного реєстру?

8.Який порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі?

9.Який порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру?

10.Який порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення?

11.Дайте визначення терміну «самозайнята особа»?

12.Дайте визначення поняттю «незалежна професійна діяльність»?

13.Надайте визначення терміну «постійне представництво»?

14.Податковим номером платника податків є?

15.Платниками податків являються?

16.Облік платників податків ведеться з метою?

17.За яким даними платників податків ведеться облік, якщо вони через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті?

18.На якій підставі органи державної податкової служби проводять внесення змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб?

19.Назвіть єдиний документ, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби?

20.У разі виникнення яких саме змін у даних платників податків довідка за ф. N 4-ОПП підлягає заміні в органі державної податкової служби?

21.Поясніть призначення ІПН?

22.Індивідуальний податковий номер, для юридичних осіб становить?

23.Індивідуальний податковий номер, для фізичних осіб становить?

24.Реєстр платників податку на додану вартість – це?

25.Протягом якого часу Національний банк України, банки з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків Платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це Національного банку України на адресу органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі ?

26.Підставою для відмови у взятті органом ДПС рахунку на облік є?


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

управління погашення прострочених податкових зобов’язань

ДПІ у Подільському районі м. Києва


1.Які ознаки безнадійної заборгованості?

2. Податкова застава – це?

3. Що входить до складу податкового боргу?

4.В якому разі орган державної податкової служби надсилає (вручає) платнику податків податкову вимогу?

5. В якому разі податкова вимога може не надсилатися ?

6. В якому разі податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними?

7. Що є джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків?

8. При виникненні податкового боргу , що є джерелом погашення такого боргу платника податків?

9.Коли виникає право податкової застави?

10. Яким чином оформлюється майно, на яке поширюється право податкової застави?

11.Функції та обов’язки податкового керуючого за місцем реєстрації платника податків, що має податковий борг?

12.З якого моменту майно платника податків звільняється з податкової застави?

13.Вкажіть підстави для застосування адміністративного арешту майна платника податків?

14. Яким може бути арешт майна?

15. Які заходи щодо погашення податкового боргу здійснює орган державної податкової служби за платника податків і на користь держави?

16. В якому порядку здійснюється продаж майна платника податків?

17. Що є підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків?

18. Що є підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків?

19. В якому порядку приймається рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу у межах одного бюджетного року?

20. Що розуміється під терміном «безнадійний»?

21. В якому випадку може бути нараховане грошове зобов’язання?


Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

управління оподаткування юридичних осіб

ДПІ у Подільському районі м. Києва


 1. Визначення ПДВ згідно з Податковим Кодексом України.

 2. Платниками податку на додану вартість є ?

 3. Які вимоги щодо реєстрації осіб як платників ПДВ?

 4. В яких випадках проводиться добровільна реєстрація платником ПДВ?

 5. Яким Наказом ДПА України затверджено Положення про реєстрацію платників ПДВ, форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та форму свідоцтва платника ПДВ?

 6. Якою статтею Податкового Кодексу України та яким Наказом ДПА України визначено порядок анулювання реєстрації платників ПДВ?

 7. Які операції платників ПДВ є об’єктом оподаткування?

 8. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається?

 9. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається?

 10. В яких розмірах встановлені ставки ПДВ?

 11. Яким Наказом ДПА України затверджено форму податкової накладної та порядок заповнення податкової накладної?

 12. Які обов’язкові реквізити повинні бути зазначені в податковій накладній?

 13. Яким особам надається право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних?

 14. Які документи є підставою для нарахування сум податку та віднесення їх до податкового кредиту без отримання податкової накладної?

 15. Які є звітні (податкові) періоди для подачі податкової звітності з ПДВ?

 16. Порядок та терміни подання податкової звітності з ПДВ та строки розрахунків з бюджетом?

 17. Підприємства яких сфер сільськогосподарської діяльності можуть обрати спеціальний режим оподаткування ПДВ?

 18. Яким Наказом ДПА України затверджено форми та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ?

 19. Які існують форми податкової звітності з ПДВ?

 20. Яким Наказом ДПА України затверджено форму та порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних?

 21. Які податки і збори відносяться до «Місцевих податків та зборів»?

 22. Які податкові періоди передбачено ПК України?

 23. Яка перевірка вважається камеральною?

 24. Чому дорівнює базовий податковий (звітний) період екологічного податку?

 25. Що є об'єктом оподаткування рентною платою за нафту?

 26. У якому вигляді справляється плата за користування надрами?

 27. Що є об'єктом оподаткування податку на нерухоме майно?

 28. Хто встановлює ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

 29. Що є об’єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів?

 30. Хто встановлює ставки збору та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів?

 31. У яких розмірах встановлюється ставка туристичного збору?

 32. Хто є платниками податку за земельні ділянки?

 33. Що є об’єктом оподаткування податку за земельні ділянки?

 34. Яка ставка податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено?

 35. Чому дорівнює базовий податковий період для плати за землю?

 36. Що є підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку?

 37. Хто встановлює розмір орендної плати за земельну ділянку?

 38. Хто може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку?

 39. У які терміни здійснюється сплата фіксованого сільськогосподарського податку?

 40. Яка ставка збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками?

 41. У які терміни сплачується збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками?

 42. Хто є платником збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності?

 43. Що є об’єктом оподаткування збору за користування радіочастотним ресурсом України?

 44. Хто є платником збору за спеціальне використання води?

 45. У яких розмірах обчислюється збір за спеціальне використання води у разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту?

 46. Який базовий податковий період для збору за спеціальне використання лісових ресурсів?

 47. Коли набуває чинності стаття 265 «податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

 48. На яких принципах ґрунтується податкове законодавство України?

 49. Що таке податок?

 50. Які обов’язки платників податків передбачено Податковим кодексом України?
 1. Які права мають органи державної податкової служби?

 2. Обов’язки посадових осіб контролюючих органів?

 3. Які податкові періоди передбачені Податковим Кодексом?

 4. Хто несе відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах ?

 5. Які існують способи подачі податкової декларації?

 6. Протягом якого періоду подається декларація за базовий звітний період, що дорівнює календарному кварталу ?

 7. Протягом якого періоду платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації?

 8. Які види перевірок мають право проводити органи державної податкової служби ?

 9. Що таке камеральна перевірка?

 10. Який строк давності визначено Податковим кодексом України?

 11. Хто являється платником податку на прибуток?

 12. Що є об’єктом оподаткування з податку на прибуток?

 13. Якою датою визначається дохід від реалізації товарів, надання послуг?

 14. Яка ставка податку на прибуток передбачена Податковим Кодексом України?

 15. Які підприємства вважаються неприбутковими?

 16. На який період встановлено «податкові канікули»?

 17. Які методи амортизації передбачені Податковим Кодексом України?Перелік питань

для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

управління оподаткування фізичних осіб

ДПІ у Подільському районі м.Києва


1. Хто є платником збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

2. Який порядок подання розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

3. Який порядок обчислення та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу в Україні?

4. Які пільги передбачені для фізичних та юридичних осіб щодо сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів?

5. Як визначається база оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних засобів для колісних транспортних засобів?

6. Як визначається база оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних засобів для суден?

7. Як визначається база оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних засобів для літаків, вертольотів?

8. Чому дорівнює базовий податковий (звітний) період по збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

9. З яким коефіцієнтом застосовуються ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу для нових транспортних засобів?

10. Хто є платником плати за землю?

11. Протягом якого періоду фізична особа повинна сплатити податок на землю?

12. Що є підставою для нарахування орендної плати за землю?

13. Які пільги щодо сплати земельного податку встановлені для фізичної особи?

14. За якою формулою визначається індексація нормативної грошової оцінки земель?

15. До якого числа щороку проводиться облік фізичних осіб - платників податку на землю та нарахування їм відповідних сум?

16. Що є підставою для нарахування земельного податку?

17. Яким чином проводиться нарахування фізичним особам сум земельного податку?

18. Як нараховується земельний податок за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб?

19. Хто є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

20. Строки сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

21. В яких випадках платники податку на доходи фізичних осіб звільняються від обов’язку подання декларації?

22. Які є обмеження щодо нарахування податкової знижки?

23. Які об’єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою?

24. Що є підтвердженням витрат, які включаються до податкової знижки?

25. Яким чином буде оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані фізичною особою від здачі в оренду нерухомого майна?

26. В які строки сплачується податок на доходи фізичних осіб від здавання в оренду квартири, яка належить фізичній особі?

27. Чи можна включати до складу податкової знижки витрати, понесені ФО на лікування?

28. Який порядок здавання в оренду нерухомого майна, яке належить нерезиденту-фізичній особі?

29. З якої суми утримується податок при продажу квартири, що перебуває у власності менше одного року?

30. Яка ставка податку на доходи фізичних осіб при нарахуванні доходів на користь фізичної особи у вигляді дивідендів?

31. В який термін необхідно сплатити суму податку зазначену в річній податковій декларації про доходи? 

32. Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу рухомого майна фізичною особою – резидентом?

33. Які витрати включаються для отримання податкової знижки?

34. Які громадяни обов’язково повинні подавати до 1 травня, декларації про майновий стан і доходи?

35. Коли і куди слід подати річну податкову декларацію про доходи?

36. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб доход у вигляді подарунка, отриманий платником податку від фізичної особи – резидента, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення, та за якою ставкою?

37. В яких випадках ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15%, а в яких 17%?

38. Який порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність?

39. За якою адресою фізична особа повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо вона зареєстрована (прописана) в одному місці, а тимчасово проживає та отримує дохід в іншому?

40. Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума страхового відшкодування, яка виплачується фізичній особі за пошкоджене застраховане рухоме майно?

41. Які перевірки платників податків мають право проводити органи державної податкової служби?

42. Які строки проведення планових перевірок суб’єктів малого підприємництва?

43. Які строки проведення позапланових перевірок суб’єктів малого підприємництва?

44. На який термін можна подовжувати строки проведення планових перевірок суб’єктів малого підприємництва?

45. На який термін можна подовжувати строки проведення позапланових перевірок суб’єктів малого підприємництва?

46. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок?

47. У якій формі оформлюються результати перевірок?

48. Протягом якого терміну приймаються податкові повідомлення рішення?

49. Для проведення документальної перевірки керівником державного податкового органу приймається рішення, яке оформляється?

50. Яка відсоткова ставка застосовується до штрафних санкцій при плановій, позаплановій, фактичній перевірках контролюючим органом?

51. Неподання або несвоєчасне подання платниками податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків)?

52. Умови допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок?

53. У скількох примірників складається акт (довідка) документальної виїзної перевірки?

54.Протягом якого терміну можна подати заперечення на акт перевірки?

55. Чи має право платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь який період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом?

56. Фактична перевірка є?

57.Чи зобов’язані органи державної податкової служби попереджати платника податку про здійснення фактичної перевірки?

58. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи включаються доходи отримані у вигляді?

59. Платниками податку на доходи фізичних осіб є?

60. Обов’язкова реєстрація осіб платником податку на додану вартість

61.Платниками податку на доходи фізичних осіб є?

62. Чи включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового характеру?

63. Чи включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вноситься за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом?

64. Заробітна плата шахтарів оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою?

65. Доходи платника податків - фізичної особи, нараховані як виграш чи приз отриманого від організатора азартної гри, оподатковуються за ставкою?

66. Чи включається до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб сума витрат на косметичне лікування?

67. Доходи фізичної особи, одержані у вигляді заробітної плати, які перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, оподатковуються за ставкою?

68. Право на застосування 150% податкової соціальної пільги при сплаті податку на доходи фізичних осіб має фізична особа - платник податку, яка ?

69. Право на застосування 200% податкової соціальної пільги при сплаті податку на доходи фізичних осіб має платник податку-фізична особа, яка є?

70. В який термін підлягає перерахуванню до бюджету податок на доходи фізичних осіб, якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується податковим агентом ?

71. Дохід, отриманий платником податку-фізичною особою від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, оподатковується за ставкою?

72. Податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою оподатковуються такі об’єкти спадщини?

73. В якому розмірі накладається штраф за не нарахування, неутримання або несплату (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу?

74. Чи має право платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь який період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом?

75. Податковим кодексом України передбачено такі податкові періоди?

76. Для проведення документальної перевірки керівником державного податкового органу приймається рішення, яке оформляється?

77. Які перевірки платників податків мають право проводити органи державної податкової служби?

78. Чи зобов’язані органи державної податкової служби попереджати платника податку про здійснення фактичної перевірки?

79. Під час нарахування (виплати) фізичній особі-підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує(виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою-підприємцем, яка отримує такий дохід, надано?

80. Неподання або несвоєчасне подання платниками податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків)?

81. Визначити поняття «податкова декларація»?

82. Чи може платник податків – фізична особа мати одночасно більше однієї податкової адреси?

83. Які обов»язкові реквізити повинна мати податкова декларація?

84. Чи повинен платник податків подавати податкові декларації, якщо у звітному періоді він не провадив господарську діяльність?

85. Способи подання податкової декларації?

86. Строки сплати податкового зобов»язання?

87. Яка перевірка вважається камеральною?

88. Чи є обов»язковою згода платника податків на проведення камеральної перевірки?

89. За якою ставкою оподатковуються доходи фізичних осіб-підприємців?

90. Хто розраховує авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб?

91. Як та у які строки сплачуються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб?

92. Чи зобов»язані фізичні особи-підприємці вести Книгу обліку доходів і витрат?

93. Визначення ПДВ згідно з Податковим Кодексом України?

94. В яких випадках проводиться добровільна реєстрація платником ПДВ?

95. В яких розмірах встановлені ставки ПДВ?

96. Яким особам надається право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних?

97. Порядок та терміни подання податкової звітності з ПДВ та строки розрахунків з бюджетом?

98. В які строки суб»єкт малого підприємництва подає заяву для переходу на спрощену систему оподаткування?

99. Строки сплати єдиного податку?

100. Чи є суб'єкт малого підприємництва – фізична особа, яка сплачує єдиний податок, платником податку на доходи фізичних осіб?


Перелік питань для проведення іститу на

заміщення вакантних посад в відділі персоналу

ДПІ у Подільському районі м.Києва. 1. Колективний договір. Зміст колективного договору.

 2. Який закон регулює трудові відносини між працівником та власником або уповноважений ним орган.

 3. Норма тривалості робочого часу. В яких випадках встановлюється скорочена тривалість робочого часу.

 4. Які працівники мають право на залишення на роботі при вивільненні працівника у зв’язу зі змінами в організації виробництва і праці.

 5. В яких випадках працівнику при звільненні виплачується грошова компенсація.

 6. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Порядок прийняття та облік працівників які не досягли вісімнадцяти років.

 7. В яких випадках власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк з ініціативи працівника у строк, про який просить працівник.

 8. Підстави припинення трудового договору.

 9. Норма тривалості робочого часу.

 10. Які заходи дисциплінарного стягнення відповідно до КзпП України застосовуються до працівників.

 11. Зняття дисциплінарного стягнення.

 12. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

 13. Порядок стажування в державних органах.

 14. Порядок ведення трудових книжок.

 15. Святкові і неробочі дні. Залучення до роботи у вихідні та неробочі дня.

 16. Види відпусток.

 17. Порядок надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням.

 18. Відпустка без збереження заробітної плати яка надається працівнику в обов’язковому порядку.

 19. Порядок поділу щорічної відпустки на частити. Відкликання з відпустки.

 20. В яких випадках надається грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.

 21. Порядок надання державним службовцям додаткової відпустки.

 22. Хто має право на соціальну додаткову відпустку.

 23. Перенесення щорічної відпустки.

 24. Порядок ведення особових справ.

 25. Порядок проведення атестації державних службовців.

 26. Порядок присвоєння рангів державним службовцям.

 27. Порядок присвоєння спеціального звання державним податковим інспекторам.

 28. Порядок стажування у державних органах.

 29. Які періоди роботи зараховуються до страхового стажу, для виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 30. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи.Перелік питань для проведення іститу на

заміщення вакантних посад в організаційно-розпорядчому відділі

ДПІ у Подільському районі м.Києва. 1. Основні законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують діяльність органів державної податкової служби України.

 2. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами?

 3. Які вимоги до текстів розпорядчих документів, що підлягають контролю за виконанням.

 4. Функції державної податкової адміністрації України?

 5. Ким може бути змінений термін виконання документа?.

 6. Основні обов'язки державних службовців.

 7. Система органів державної податкової служби?

 8. Які податки та збори надходять до Державного бюджету?

 9. Порядок зняття виконаного доручення по розпорядчих документах з контролю?

 10. Завдання органів державної податкової служби.

 11. Яким документом регламентується діяльність працівників ДПІ?

 12. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції

 13. Які є терміни виконання розпорядчих документів.

 14. Протягом якого терміну повинні бути виконані завдання, визначені наказом і розпорядженням, термін виконання яких не встановлений.

 15. Ким може бути змінений термін виконання документа?

 16. Організація контролю за виконанням контрольних доручень.

 17. Зняття контрольного доручення із контролю.

 18. Основні напрями державної політики у сфері державної служби?

 19. Яку несуть державні службовці відповідальність за порушення законодавства про державну службу?

 20. Основні права державного службовця.Перелік питань для проведення іститу на

заміщення вакантних посад в адміністративно-господарському відділі

ДПІ у Подільському районі м.Києва.


 1. Основні принципи податкового законодавства України?

 2. Обов’язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів?

 3. Яким нормативним документом здійснюється документування загальних правил управлінської діяльності в органах державної податкової служби України.

 4. Поняття службовий лист.

 5. Реєстрація вхідної кореспонденції

 6. Що є основним принципом реєстрації документів.

 7. Порядок реєстрації і відправки вихідної кореспонденції

 8. Порядок реєстрації внутрішніх документів

 9. Складання номенклатури справ.

 10. У скількох примірниках складається номенклатура справ структурного підрозділу.

 11. У скількох примірниках складається зведена номенклатура справ.

 12. Терміни постійного і тривалого зберігання справ діловодства.

 13. Підготовка та зберігання справ діловодства.

 14. Облік, зберігання і використання печаток, штампів, бланків.

 15. Порядок приймання вхідної кореспонденції.

 16. Назва виду документа.

 17. Законодавство, яким керуються у своїй роботі працівники ОДПС ?

 18. Поняття резолюція.

 19. Формування справ.

 20. Матеріальна відповідальність.Перелік питань для проведення іститу на

заміщення вакантних посад в фінансовому відділі

ДПІ у Подільському районі м.Києва.


 1. Поняття кошторису видатків бюджетної установи та його складові.

 2. Облік основних засобів в бюджетних установах.

 3. Економічна класифікація видатків бюджетних установ. Поточні та капітальні видатки.

 4. Облік запасів в бюджетних установах.

 5. Правила складання періодичної фінансової звітності бюджетною установою.

 6. Мета інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

 7. Облік грошових коштів в касі бюджетної установи.

 8. Облік інших коштів в бюджетній установі.

 9. Розрахунки з оплати праці в бюджетних установах. Структура заробітної плати.

 10. Фактичні видатки бюджетної установи.

 11. Облік грошових коштів на рахунках в установах банків.

 12. Забалансові рахунки.

 13. Доходи бюджетної установи.

 14. Розрахунки з дебіторами в бюджетних установах.

 15. Розрахунки з підзвітними особами.

 16. Проведення заключних операцій і виведення фінансового результату.

 17. Основні завдання інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

 18. Який період враховується для обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток.

 19. Які види виплат включаються у розрахунок середньої заробітної плати.Перелік питань для проведення іститу на

заміщення вакантних посад в управлінні податкового

контролю юридичних осіб

ДПІ у Подільському районі м.Києва.


 1. Принципи, на яких ґрунтується податкове законодавство України.

 2. Поняття податку та збору.

 3. Види податків та зборів.

 4. Платники податку.

 5. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.

 6. Об’єкт оподаткування.

 7. База оподаткування.

 8. Строк сплати будь-якого податку чи збору.

 9. Податковий період та види податкового періоду.

 10. Контролюючі органи та органи стягнення.

 11. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення.

 12. Способи здійснення податкового контролю.

 13. Види перевірок.

 14. Строки проведення документальних планових перевірок.

 15. Строки проведення документальних позапланових перевірок.

 16. Строки проведення фактичних перевірок.

 17. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

 18. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість.

 19. Дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг.

 20. Розміри ставок податку на додану вартість.

 21. Який документ є підставою для нарахування сум податку, що відноситься до податкового кредиту, при ввезенні товарів на митну територію України.

 22. Хто являється платником податку з числа резидентів.

 23. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи.

 24. Ставки податку.

 25. Податкова база.

 26. «Державні послуги».

 27. «Основна діяльність» .

 28. Оподаткування неприбуткових установ та організацій застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є.

 29. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування у вигляді внесків.

 30. До складу прямих матеріальних витрат включається.Перелік питань для проведення іститу на

заміщення вакантних посад в управлінні інформатизації процесів оподаткування

ДПІ у Подільському районі м.Києва.


 1. Податкова звітність.

 2. Податкова декларація.

 3. Хто являється платником податків.

 4. Обов`язки платника податків стосовно відділу приймання та обробки податкової звітності.

 5. Податковий період.

 6. Які види податкового періоду.

 7. В яких випадках надсилається лист платнику податків.

 8. Які обов’язкові реквізити повинна містити в собі податкова декларація.

 9. Особи, які несуть відповідальність за складання податкової декларації.

 10. Який зміст несе поняття – податкова адреса.

 11. Ким має бути підписана податкова декларація.

 12. Які є способи подання податкової декларації.

 13. Діі платника податків щодо подання звітів в електронному вигляді.

 14. Контролюючі органи, та органи стягнення.

 15. Які строки давності подання звітів.

 16. Поняття бази даних, система баз даних, операції з базами даних.

 17. Що таке СУБД. Призначення СУБД.

 18. Microsoft Еxcel: робота с файлами, збереженими в інших форматах.

 19. Спільне використання документів Microsoft Еxcel, налаштування.

 20. Microsoft Еxcel: приховання рядків і стовпців.

 21. Microsoft Еxcel: захист окремих робочих листів.

 22. Для чого потрібний монітор.

 23. Для чого потрібна клавіатура.

 24. Колонтитули в Microsoft Word.

 25. Microsoft Word : захист документів.

 26. Склад персонального комп’ютера.

 27. Поняття комп’ютерної мережі.

 28. Спільне використання "папок" і файлів, поняття мережевого ресурсу

 29. Архіватори.

 30. Операційні системи.Схожі:

Дпі у Подільському районі м. Києва iconЯким чином я можу дізнатися графік прийому громадян посадовими особами дпі у Подільському районі м. Києва?
Дян посадовими особами дпі у Подільському районі м. Києва можна ознайомитися на офіційному web-сайті дпа у м. Києві за електронною...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconГрафік особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Янушевський Максим Анатолійович Перший заступник начальника дпі у Подільському районі м. Києва дпс, начальник гвпм у Подільському...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Дпі у Подільському районі м. Києва iconДержавної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва
Організація роботи дпі у Подільському районі м. Києва щодо забезпечення виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов