Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, icon

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України,НазваПро затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України,
Сторінка3/5
Дата конвертації20.10.2012
Розмір1.29 Mb.
ТипЗакон
джерело
1   2   3   4   5

за знання однієї європейської мови - 10 відсотків;

за знання однієї східної, угро-фінської або африканської мови - 15 відсотків;

за знання двох і більше мов - 25 відсотків.

3.3.2. Виплата надбавки здійснюється за умови призначення військовослужбовців на посади, що потребують знання та використання іноземної мови, та на посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови, що визначається їх посадовими інструкціями (далі - посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови).

3.3.3. Виплата надбавки військовослужбовцям, які перебувають на штатних посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, встановлюється наказами командирів військових частин із зазначенням розміру надбавки, назви іноземної мови і періоду виплати (число, місяць, рік).

3.3.4. Надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується військовослужбовцям:

які призначені на посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу командира (начальника) про призначення;

які отримали документи про рівень знання іноземної мови під час служби на посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, - із дня видання наказу командира (начальника) про виплату надбавки;

які склали екзамени (мовне тестування) зі знання іноземної мови з відповідним стандартизованим мовним рівнем, - із дня видання наказу відповідного командира (начальника) про результати складання екзамену.

3.3.5. Військовослужбовцям, переведеним у внутрішні війська МВС з інших військових формувань та яким за попереднім місцем служби виплачувалась така надбавка, у разі призначення їх на посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, надбавка до посадових окладів за знання та використання іноземних мов установлюється згідно з пунктом 3.3.1 Інструкції.

3.3.6. У військовослужбовців - викладачів іноземних мов, які володіють кількома іноземними мовами, першою (основною) мовою вважається та, для роботи з якою вони прийняті на військову службу, що зазначається в наказі начальника навчального закладу.

3.3.7. Військовослужбовцям, які отримують надбавки та допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадою надбавка не виплачується.

3.3.8. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.3.9. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.3.10. Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу військової частини.

3.4. Доплати за науковий ступінь і вчене звання

3.4.1. Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності виплачується, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проходять службу на посадах у Головному управлінні внутрішніх військ та управліннях територіальних командувань внутрішніх військ МВС - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

3.4.2. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання та займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, виплачується доплата за вчене звання в таких розмірах на місяць:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) - 25 відсотків посадового окладу;

які мають вчене звання професора - 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

3.4.3. Особам офіцерського складу, які мають науковий ступінь і вчене звання та одержували доплату за науковий ступінь або доплату за вчене звання за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру військових навчальних закладів, виплата цих доплат зберігається за весь період навчання в докторантурі зазначених навчальних закладів та установ.

3.4.4. Доплати за науковий ступінь і вчене звання виплачуються:

а) особам офіцерського складу, які до дня призначення на посади мають науковий ступінь або вчене звання, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата доплат, але не раніше дня видання наказу про призначення;

б) особам офіцерського складу, які займають посади, за якими встановлені виплати доплат, і які одержали науковий ступінь або вчене звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше:

у разі присудження наукового ступеня доктора наук або кандидата наук - із дня рішення спеціалізованої Вченої ради після затвердження його Вищою атестаційною комісією України;

у разі присвоєння вченого звання професора або доцента - із дня присвоєння його Міністерством освіти та науки України;

у разі присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника - із дня присвоєння його Вищою атестаційною комісією України;

в) особам офіцерського складу - докторантам, які мають науковий ступінь або вчене звання та одержували доплати за вчене звання або за науковий ступінь за останньою штатною посадою до зарахування на навчання, - із дня прибуття до докторантури військового навчального закладу, але не раніше початку навчального року, та до дня видання відповідним керівником наказу про закінчення (відрахування з) докторантури.

3.4.5. Особам офіцерського складу, які мають науковий ступінь або вчене звання і займають посади, за якими не передбачена виплата доплат, та тим, які перебувають у розпорядженні, звільненим від посад, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за якими встановлена виплата доплат, ці доплати виплачуються за період тимчасового виконання обов'язків за посадами.

Особам офіцерського складу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, доплати за науковий ступінь або за вчене звання не виплачуються.

3.4.6. Виплата особам офіцерського складу доплат за науковий ступінь або за вчене звання припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади або вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата доплат не встановлена.

3.4.7. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, доплати за науковий ступінь або за вчене звання виплачуються у порядку, встановленому пунктом 5.8 розділу V цієї Інструкції.

3.5. Надбавка за спортивні звання

3.5.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які мають спортивні звання, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

за спортивні звання "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків посадового окладу;

за спортивне звання "Майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків посадового окладу;

за спортивне звання "Майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

3.5.2. Надбавка виплачується цим військовослужбовцям, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

За наявності двох або більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

3.5.3. Надбавка виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) на підставі наказу командира військової частини про виплату цієї надбавки з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за відповідними посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і припиняється з дня, що наступає за днем звільнення з посади чи допуску до тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена.

3.5.4. Підставами для видання наказу є:

документальне підтвердження того, що військовослужбовець є чи був членом національної збірної команди України або членом національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік;

засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання;

рапорт військовослужбовця.

У разі відсутності вищенаведених документів надбавка виплачується з дня їх надання на підставі наказу командира військової частини про виплату зазначеної надбавки.

3.5.5. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадою, надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов'язків за посадою за умови, якщо виконання обов'язків за посадами, що тимчасово виконуються, за профілем відповідає присвоєним спортивним званням.

3.5.6. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням пункту 5.4 розділу V цієї Інструкції), стажування, у службове відрядження.

3.5.7. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.5.8. Виплата надбавки військовослужбовцям, які обіймають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу військової частини.

3.6. Надбавка за почесні звання

3.6.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які мають почесні звання, у разі якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням, виплачується надбавка за почесні звання:

у Головному управлінні внутрішніх військ МВС, управліннях територіальних командувань внутрішніх військ МВС за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

у військових частинах за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

3.6.2. Надбавка за почесне звання виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) на підставі наказу командира військової частини про виплату цієї надбавки. Підставою для видання наказу є засвідчена кадровим органом військової частини копія посвідчення до почесного звання. У разі відсутності засвідченої копії посвідчення до почесного звання надбавка виплачується з дня її надання на підставі наказу командира військової частини про виплату цієї надбавки.

3.6.3. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням пункту 5.4 розділу V цієї Інструкції), стажування, у службове відрядження.

3.6.4. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.6.5. Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з того дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу військової частини.

3.6.6. Військовослужбовцям, які мають почесні звання та займають посади, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені від посад), допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, ця надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов'язків за посадами.

3.7. Надбавка за кваліфікацію

3.7.1. Особам офіцерського складу (крім військових льотчиків і штурманів, військових льотчиків і штурманів інструкторського складу), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка в таких розмірах:

2-й клас - 5 відсотків посадового окладу;

1-й клас - 8 відсотків посадового окладу;

клас майстра - 11 відсотків посадового окладу.

3.7.2. Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають: 2-й клас - 5 відсотків посадового окладу, 1-й клас - 10 відсотків посадового окладу.

3.7.3. Особам офіцерського складу - військовим льотчикам і штурманам, військовим льотчикам і штурманам інструкторського складу, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка за: 2-й клас - 8 відсотків посадового окладу, 1-й клас - 12 відсотків посадового окладу, клас снайпера - 15 відсотків посадового окладу.

Персональні списки льотного складу, який підтвердив кваліфікацію та має право на надбавку, після закінчення календарного року оголошуються наказом із зазначенням посади, військового звання, кваліфікації, дати її присвоєння та даних про виконання перевірок. Також у цьому наказі оголошуються персональні списки льотного складу, який не підтвердив кваліфікацію з незалежних від нього причин і має право на виплату надбавки до проведення наступних випробовувань.

3.7.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають відповідний клас кваліфікації та які призначені на вищі, рівнозначні або нижчі посади без зміни військово-облікової спеціальності, надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на ці посади. Цим військовослужбовцям, призначеним на посади з іншими військово-обліковими спеціальностями, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації за новими військово-обліковими спеціальностями.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають відповідний клас, надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на посади.

3.7.5. Військовослужбовцям, які отримали клас кваліфікації в період виконання обов'язків за посадами, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в класі.

3.7.6. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди:

а) навчання в навчальних центрах на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

б) перенавчання військовослужбовців льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

в) у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження та за період перебування в розпорядженні (крім випадків, коли стосовно військовослужбовця провадиться дізнання, досудове слідство або судом розглядається кримінальна справа, застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту або за вироком суду він притягнений до кримінальної відповідальності у вигляді арешту, у разі відсторонення від посади відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України) .

3.7.7. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, що настає за днем:

а) видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3-го класу;

б) закінчення встановленого строку для підтвердження присвоєного класу з неповажних причин;

в) виключення зі списків особового складу військової частини в разі звільнення з військової служби.

3.7.8. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.8. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

3.8.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

а) особам офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, підрозділах-стаціонарах та мають: другу кваліфікаційну категорію - 10 відсотків, першу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків, вищу кваліфікаційну категорію - 20 відсотків від посадового окладу;

б) особам офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у підрозділах-стаціонарах) і мають другу кваліфікаційну категорію - 5 відсотків, першу кваліфікаційну категорію - 10 відсотків, вищу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків від посадового окладу;

в) особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом та займають посади середніх медичних спеціалістів і фармацевтів і мають: другу кваліфікаційну категорію - 5 відсотків, першу кваліфікаційну категорію - 10 відсотків, вищу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків від посадового окладу.

3.8.2. Перелік посад і спеціальностей, за якими військовим лікарям, провізорам і військовослужбовцям середнього медичного складу може встановлюватися і виплачуватися надбавка, затверджується наказом командувача внутрішніх військ МВС.

3.8.3. Надбавка виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади, і до дня звільнення з цих посад чи видання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, приступання до виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

3.8.4. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням підпунктів 5.4.1, 5.4.2 пункту 5.4 розділу V цієї Інструкції), стажування, у службове відрядження та за період перебування в розпорядженні (крім випадків, коли стосовно військовослужбовця провадиться дізнання, досудове слідство або судом розглядається кримінальна справа, застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту або за вироком суду він притягнений до кримінальної відповідальності у вигляді арешту, у разі відсторонення від посади відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України) .

3.8.5. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.8.6. Виплата надбавки військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби припиняється з дня виключення зі списків особового складу військової частини.

3.9. Надбавка за роботу з особовим складом та курсантська посадова надбавка

3.9.1. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають штатні посади старшини ескадрильї, роти, взводу, а також відповідного їм військового підрозділу із штатною чисельністю військовослужбовців строкової військової служби 20 та більше осіб, виплачується надбавка за роботу з особовим складом у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

3.9.2. Надбавка виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

3.9.3. Військовослужбовцям, які одержують надбавку, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

3.9.4. Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу військової частини.

3.9.5. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням підпунктів 5.4.1, 5.4.2 пункту 5.4 розділу V цієї Інструкції), стажування, у службове відрядження.

3.9.6. Курсантам (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом) вищих військових навчальних закладів внутрішніх військ та факультетів внутрішніх військ вищих навчальних закладів МВС призначеним за стройовим розподілом на посади чи допущеним до виконання обов'язків за вакантними посадами, з дня видання наказу про призначення (приступання до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами) виплачується курсантська посадова надбавка в таких розмірах на місяць:

виконуючим обов'язки командира відділення - 10 відсотків посадового окладу;

виконуючим обов'язки заступника командира взводу (командира групи) - 15 відсотків посадового окладу;

виконуючим обов'язки старшини роти, командира навчального взводу - 20 відсотків посадового окладу.

3.9.7. Виплата цієї надбавки припиняється з дня видання наказу:

про звільнення курсантів від виконання обов'язків за посадами сержантів, старшин за стройовим розподілом чи посад старшин рот, командирів навчальних взводів;

про присвоєння курсантам першого офіцерського звання.

3.10. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

3.10.1. Військовослужбовцям строкової військової служби, які проходять службу на посадах в екіпажах бойових машин, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 40 відсотків посадового окладу.

3.10.2. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом на посадах у нижчеперелічених підрозділах внутрішніх військ, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 15 відсотків посадового окладу:

в екіпажах бойових машин;

на посадах наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів.

3.10.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом на посадах у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службі управління авіації Головного управління внутрішніх військ МВС та пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіаційних військових частин, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка виплачується за умови виконання в минулому році річних норм стрибків з парашутом, передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки, але не менше річних норм, визначених командувачем внутрішніх військ МВС для обчислення вислуги років для виходу на пенсію на пільгових умовах.

3.10.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади льотного складу і виконують польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки в складі екіпажів літаків, вертольотів, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 35 відсотків посадового окладу.

При цьому особам офіцерського складу, які займають посади льотного складу в управлінні авіації, надбавка за особливі умови служби виплачується за умови виконання в минулому кварталі встановлених для них норм нальоту годин.

Про виконання військовослужбовцями в минулому кварталі встановлених норм нальоту годин, а також персональний список осіб, які не виконали цих норм з незалежних від них обставин, оголошується наказом командувача внутрішніх військ МВС.

У разі невиконання в минулому кварталі встановлених норм нальоту годин з незалежних від військовослужбовців обставин (лікування, звільнення від виконання службових обов'язків через хворобу, відпустка, відрядження, у тому числі на курси підвищення кваліфікації) виплата надбавки в поточному кварталі не припиняється.

Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, надбавка за особливі умови служби виплачується до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії, про що оголошується в наказі командира військової частини.

3.10.5. Конкретний розмір надбавки кожному військовослужбовцю встановлюється наказом командира військової частини (командиру військової частини - наказами вищих командирів) у відсотках у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини.

3.10.6. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, надбавка виплачується у відсотках від окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово.

3.10.7. Надбавка виплачується: особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, військовослужбовцям строкової служби - з дня видання наказу про призначення.

3.10.8. Надбавка виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням підпунктів 5.4.1, 5.4.2 пункту 5.4 розділу V цієї Інструкції), стажування, у службове відрядження та за період перебування в розпорядженні (крім випадків, коли стосовно військовослужбовця провадиться дізнання, досудове слідство або судом розглядається кримінальна справа, застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту або за вироком суду він притягнений до кримінальної відповідальності у вигляді арешту, у разі відсторонення від посади відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України) .

3.10.9. Надбавка за особливі умови служби виплачується за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини, належна сума надбавки за особливі умови служби виплачується до дня звільнення від обов'язків за посадою включно.

Виплата військовослужбовцям надбавки за особливі умови служби припиняється з дня, наступного за днем звільнення від обов'язків за посадою чи вступу в тимчасове виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена.

3.10.10. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.10.11. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової військової служби, які займають посади, що належать до екіпажів бойових розвідувальних дозорних машин, надбавка за особливі умови служби виплачується за умови, що у військовій частині є відповідна бронетанкова техніка, і військовослужбовці працюють, навчають або навчаються на цій техніці.

У військових частинах, які підлягають розформуванню або переходу на новий штат і штатна військова техніка яких повинна здаватися (передаватися) до інших військових частин, виплата надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям не припиняється до дня, наступного за днем звільнення від обов'язків за посадою, але не пізніше дня закінчення розформування або переходу на новий штат військової частини, визначеного наказом вищого штабу.

Військовослужбовцям, які одержують надбавку за особливі умови служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

Військовослужбовцям, які не мають права на одержання надбавки за особливі умови служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, ця надбавка виплачується з урахуванням підпунктів 5.1.4 і 5.1.7 пункту 5.1 розділу V цієї Інструкції.

При цьому військовослужбовцям строкової військової служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами офіцерського складу, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом із числа прапорщиків, надбавка виплачується в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

Військовослужбовцям, які мають право на одержання надбавки за особливі умови служби за декількома підставами, виплачується одна - найбільша надбавка.

3.11. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, військовослужбовцям військово-медичних установ, органів та підрозділів

3.11.1. Військовослужбовцям, які проходять службу у військово-медичних частинах, підрозділах на посадах із небезпечними для здоров'я та важкими умовами служби (інфекційних і хірургічних відділень, відділень інфекційних та дерматовенерологічних хвороб, епідеміологів, анестезіологів, персоналу який працює у сфері іонізуючих випромінювань чи з радіоактивними речовинами), виплачується надбавка за особливі умови служби - в розмірі до 25 відсотків посадового окладу.

Перелік посад військовослужбовців, за якими виплачується надбавка та її розмір, затверджується наказом командувача внутрішніх військ МВС.

3.11.2. Військовослужбовцям, які одержують надбавки за особливі умови служби, установлені підпунктом 3.11.1 пункту 3.11 цього розділу, і допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата зазначених надбавок не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавки не виплачуються.

3.11.3. Надбавка за особливі умови служби, установлена підпунктом 3.11.1 цієї Інструкції, виплачується:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

військовослужбовцям строкової військової служби - з дня видання наказу про призначення.

3.11.4. Виплата надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям медичних установ і підрозділів внутрішніх військ МВС припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посад чи допуску до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавок не встановлена.

3.11.5. Надбавка виплачується військовослужбовцям щомісяця за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Персональний список військовослужбовців, які мають право на одержання надбавок, оголошується наказом начальника медичної установи, командира (начальника) військової частини (установи).

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини, належна сума надбавки за особливі умови служби виплачується до дня звільнення від обов'язків за посадою включно.

3.11.6. Військовослужбовцям, які залучаються для ліквідації епідемій і епізоотій туляремії, чуми, бруцельозу та проведення робіт у центрі епідемій з ліквідації форми 30 (лікування, обслуговування і охорони в інфекційних госпіталях, лікарнях, відділеннях, палатах), за час виконання цих робіт виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі 100 відсотків посадового окладу пропорційно до відпрацьованого часу.

3.12. Порядок виплати підвищених посадових окладів за шкідливі умови служби

3.12.1. Підвищені посадові оклади на 15 відсотків виплачуються:

військовослужбовцям, які здійснюють конвоювання та охорону засуджених і осіб, що перебувають під вартою і хворі на туберкульоз, у порядку здійснення запобіжних заходів за переліком посад військовослужбовців, що затверджений командувачем внутрішніх військ МВС;

військовослужбовцям, які несуть службу та забезпечують охорону державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

3.12.2. Посадові оклади військовослужбовцям, які займають штатні посади за переліком, і здійснюють конвоювання засуджених і осіб, до яких запобіжним заходом обрано тримання під вартою, виплачуються з підвищенням на 15 відсотків, якщо в місяці, що передував платіжному, не менш ніж 50 відсотків місячної норми варт вони конвоювали хворих на туберкульоз.

Штаб військової частини забезпечує облік варт, у яких здійснювалось конвоювання хворих на туберкульоз. На підставі цього обліку до 5 числа кожного місяця наказом командира військової частини оголошується персональний список військовослужбовців, які в минулому місяці виконали вищезазначені вимоги.

3.12.3. Підвищення посадового окладу за шкідливі умови служби здійснюється від посадових окладів за основною штатною посадою.

3.12.4. Підвищені посадові оклади за шкідливі умови військовослужбовцям виплачуються з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата підвищених посадових окладів, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади або про допуск до тимчасового виконання посади.

3.12.5. Виплата військовослужбовцям підвищених посадових окладів за шкідливі умови служби зберігається на періоди:

тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням підпунктів 5.4.1, 5.4.2 пункту 5.4 розділу V цієї Інструкції), стажування та службове відрядження;

тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами, за якими здійснюють конвоювання засуджених і осіб, до яких запобіжним заходом обрано тримання під вартою, та за якими встановлено підвищення посадового окладу за шкідливі умови служби, якщо в період виконання обов'язків за цими посадами військовослужбовці виконали умови, встановлені пунктом 3.12.2 пункту 3.12 цього розділу.

3.12.6. Виплата військовослужбовцям підвищених посадових окладів за шкідливі умови служби здійснюється до дня:

звільнення від обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата підвищених посадових окладів за шкідливі умови служби;

вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата підвищених посадових окладів за шкідливі умови служби не встановлена.

3.12.7. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, щомісячні додаткові види грошового забезпечення та одноразові додаткові види грошового забезпечення (крім виплат, установлених пунктами 4.1-4.3 розділу IV цієї Інструкції) виплачуються з урахуванням підвищених окладів.

3.13. Винагорода за стрибки з парашутом

3.13.1. За здійснені військовослужбовцями стрибки з парашутом з літаків і вертольотів за планами парашутної підготовки виплачується винагорода в таких розмірах:Категорії

військовослужбовців

Винагорода за кожен стрибок (відсотки

мінімального посадового окладу за первинною

офіцерською посадою командира взводу)

1

стрибок

2-25

стрибків

26-50

стрибків

51-100

стрибків

101 і

наступні

стрибки

1

2

3

4

5

6

1. Особи

офіцерського складу,

особи рядового,

сержантського і

старшинського

складу, які

проходять військову

службу за контрактом

(крім тих, хто має

звання інструктора з

парашутно-десантної

підготовки)

6

5

7

9

10

2. Особи

офіцерського складу,

особи рядового,

сержантського і

старшинського

складу, які

проходять військову

службу за

контрактом, що мають

звання інструктора з

парашутно-десантної

підготовки9

10

11

3. Військово-

службовці строкової

військової служби

5

4

5

6

73.13.2. Військовослужбовцям, які мають звання "Майстер парашутного спорту", "Майстер парашутного спорту міжнародного класу" або "Заслужений майстер парашутного спорту", винагорода за стрибки з парашутом виплачується в розмірах, передбачених підпунктом 3.13.1 пункту 3.13 цього розділу, а за кожен стрибок з літака чи вертольота, починаючи з 201 до 1000 стрибка, - у розмірі 12 відсотків за кожен стрибок, починаючи з 1001, - у розмірі 13 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу.

3.13.3. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення, розмір винагороди, обчислений у порядку, установленому підпунктами 3.13.1 і 3.13.2 пункту 3.13 цього розділу, збільшується на 2 відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу за кожне ускладнення.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов'язків випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі із стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча заданої висоти викиду);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі, з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

зі зброєю (крім пістолета), з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою більше 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

з висоти менше 500 м і більше 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту понад 200 км/год.

3.13.4. Розміри винагороди, установлені підпунктами 3.13.1 і 3.13.2 пункту 3.13 цього розділу, збільшуються:

за стрибки з парашутом, здійснені способом катапультування, і стрибки на воду - на 4 відсотки від мінімального посадового окладу командира взводу;

за десантування всередині техніки або разом з нею - на 20 відсотків від мінімального посадового окладу командира взводу.

У разі здійснення експериментальних стрибків додатково виплачується від 3 до 10 відсотків мінімального розміру посадового окладу командира взводу залежно від складності стрибків. Розмір додаткової винагороди за кожен експериментальний стрибок визначається командувачем внутрішніх військ МВС під час затвердження ним звіту про зроблений стрибок.

3.13.5. Військовослужбовцям спортивно-парашутної команди внутрішніх військ МВС винагорода за стрибки з парашутом, виконані протягом даного року за планом парашутної підготовки, виплачується за перші 50 стрибків - за нормами, установленими підпунктами 3.13.1-3.13.4 пункту 3.13 цього розділу, а за 51 і наступні стрибки, що підлягають оплаті, - у половинному розмірі від цих норм.

3.13.6. Винагорода військовослужбовцям віднесеним до першої категорії, зазначеним у таблиці підпункту 3.13.1 пункту 3.13 цього розділу, виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а військовослужбовцям віднесеним до другої категорії - не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

На експериментальні стрибки та стрибки, здійснені військовослужбовцями, зазначеними в підпункті 3.13.2 пункту 3.13 цього розділу, це обмеження не поширюється.

Протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану парашутної підготовки, але не більше ніж у межах річних норм стрибків, що підлягають оплаті, установлених для окремих категорій військовослужбовців, а для військовослужбовців спортивно-парашутної команди внутрішніх військ МВС - у межах норм стрибків, що підлягають оплаті, установлених командувачем внутрішніх військ МВС.

3.13.7. Винагорода за стрибки з парашутом виплачується військовослужбовцям за штатним місцем служби, на підставі наказу командира військової частини із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення (підпункт 3.13.3 пункту 3.13 цього розділу) і яким за рахунком є стрибок.

Підставою для видання наказу на виплату винагороди за стрибки з парашутом є планова таблиця виконання стрибків (витяг з планової таблиці має бути завірений командиром військової частини чи керівником установи (організації), у якій виконувалися стрибки).

У разі виплати винагороди за стрибки з парашутом військовослужбовцям, визначеним у підпункті 3.13.2. пункту 3.13 цього розділу, військовослужбовці повинні надати документи, які підтверджують присвоєння їм спортивного звання.

При визначенні розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом, здійснені військовослужбовцем, у тому числі в період до призову на військову службу.

3.13.8. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені: не за планом парашутної підготовки, понад 2 або 3 стрибки на день (підпункт 3.13.6 пункту 3.13 цього розділу), під час проведення святкових заходів, понад установлену для даної категорії військовослужбовців річну норму оплачуваних стрибків.

3.13.9. Військовозобов'язаним та резервістам, призваним за встановленим порядком на збори, які виконують у період цих зборів стрибки з парашутом (десантування з технікою), винагорода за стрибки з парашутом підлягає виплаті в розмірах і порядку, установлених цією Інструкцією для відповідних категорій військовослужбовців.

3.14. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

3.14.1. Військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим на шифрувальній роботі на штатних посадах спеціалістів спеціального зв'язку, згідно із затвердженим командувачем внутрішніх військ МВС переліком посад військовослужбовців, безпосередньо зайнятих на шифрувальній роботі у внутрішніх військах МВС, за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується щомісячна надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі в таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків посадового окладу;

від 3 до 5 років - 15 відсотків посадового окладу;

понад 5 років - 20 відсотків посадового окладу.

3.14.2. Персональні списки військовослужбовців, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі в шифрувальних органах і які мають право на одержання надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, затверджуються командиром військової частини.

3.14.3. До безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою належать військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням, доставкою шифрів, прирівняних до них документів та шифрувальної техніки, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв'язку, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

3.14.4. Військовослужбовцям надбавка виплачується від окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово, за якими передбачена виплата надбавки.

Надбавка виплачується через рік з того дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, пов'язаною з виконанням робіт, згідно з підпунктом 3.14.3 пункту 3.14 цього розділу, але не раніше дня видання наказу про виплату надбавки.

Військовослужбовцям, які мають до дня призначення на посади або зарахування на навчання відповідний безперервний стаж роботи в органах спеціального зв'язку, надбавка виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами або з дня зарахування на навчання, але не раніше дня видання наказу про призначення та виплату надбавки (зарахування на навчання) або дня, зазначеного в наказі.

3.14.5. Військовослужбовцям, які одержують надбавку, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

3.14.6. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.14.7. Виплата надбавки військовослужбовцям зберігається за час перебування на навчанні у військових навчальних закладах та підрозділах спеціального зв'язку, зборах та курсах підготовки, перепідготовки, удосконалення й підвищення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку із збереженням за ними штатних посад за місцем проходження військової служби.

3.14.8. Надбавка виплачується щомісяця за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу військової частини.

3.14.9. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у підпункті 3.14.1 пункту 3.14 цього розділу, враховуючи шифрувальну роботу в період проходження строкової військової служби - з дня призначення на першу посаду, але не раніше дня надання "Допуску до шифрувальної роботи в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС";

безперервної шифрувальної роботи в цивільних установах військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом, а також військовослужбовців, переведених на роботу в органи спеціального зв'язку внутрішніх військ МВС з інших центральних органів виконавчої влади за умови, що вони призначені на штатні посади в органи спеціального зв'язку і безпосередньо виконують шифрувальну роботу відповідно до підпункту 3.14.1 пункту 3.14 цього розділу або направлені на навчання до військових навчальних закладів та підрозділи спеціального зв'язку;

навчання у вищих навчальних закладах та підрозділах спеціального зв'язку за спеціальністю фахівців спеціального зв'язку, якщо вони до дня зарахування на навчання займали відповідні штатні посади спеціалістів спеціального зв'язку, навчання на курсах і навчальних зборах підготовки, перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку;

перебування у відпустках, на лікуванні, стажуванні та службовому відрядженні, якщо цьому передувала шифрувальна робота.

3.14.10. У разі направлення військовослужбовців, які мають право на отримання надбавки, на навчання до військових навчальних закладів без збереження посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних командирів (начальників) безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в розпорядженні призначені на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Період перебування військовослужбовців на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних командирів (начальників) у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується.

3.14.11. Безперервний стаж на шифрувальній роботі визначається кадровими підрозділами військових частин на підставі записів в особових справах та інших документах, що підтверджують службу (роботу) в шифрувальних органах.

Про результати обчислення стажу складається висновок у двох примірниках, який затверджує командир військової частини. Перший примірник висновку передається до фінансового органу, а другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З висновком військовослужбовець повинен бути ознайомлений під особистий підпис.

Про встановлення військовослужбовцям надбавки та зміну її розмірів оголошується в наказі командира військової частини.

При переміщенні військовослужбовців до нового місця проходження військової служби за новим місцем служби військовослужбовців провадиться перевірка стажу для виплати надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, про що складається висновок у порядку, установленому цим пунктом.

3.14.12. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо військовослужбовець не виконував роботи, зазначені в підпункті 3.14.3 пункту 3.14 цього розділу, більше ніж 6 місяців з дня видання наказу про звільнення або призначення на посаду, не пов'язану з шифрувальною роботою.

3.15. Преміювання осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

3.15.1. Командири (начальники) військових частин внутрішніх військ МВС мають право преміювати осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за їх особистий внесок у загальні результати служби в межах річного фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

3.15.2. Розміри премії встановлюються за рішенням командувача внутрішніх військ МВС виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі внутрішніх військ МВС, та особливостей проходження служби.

Преміювання здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого виходячи зі специфіки та особливостей виконання покладених завдань на військову частину. Показники позбавлення військовослужбовців премії повністю або частково встановлюються в межах випадків, передбачених підпунктом 3.15.4 пункту 3.15 цього розділу.

3.15.3. Виплата премії військовослужбовцям здійснюється щомісяця за попередній місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу вищих командирів (начальників)), який видається до 5 числа місяця, наступного за місяцем преміювання.

У разі переведення або звільнення військовослужбовців з військової служби - у місяці виключення зі списків особового складу в розмірі, що визначається пропорційно часу їх служби в поточному місяці до дня виключення зі списків особового складу включно.

3.15.4. Командир військової частини має право позбавляти військовослужбовців премії повністю або частково за:

невихід на службу без поважних причин;

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння);

порушення статутних правил несення служби у варті, добовому наряді, під час патрулювання та бойового чергування;

особисті незадовільні показники командирської, бойової та мобілізаційної підготовки, невиконання індивідуальних планів роботи науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом, ад'юнктами, докторантами;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до псування військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб.

3.15.5. Військовослужбовці позбавляються премії в повному обсязі або частково виключно за той календарний місяць, у якому вони допустили порушення (проступок) або стало відомо про порушення (проступок). Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформлюється наказом командира військової частини на підставі поданих за командою в кінці кожного місяця клопотань (рішень) безпосередніх командирів (начальників) про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього. Забороняється позбавляти премії військовослужбовців протягом кількох місяців за одне допущене порушення.

3.15.6. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами (у тому числі до тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників)), і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадами. Особам офіцерського складу, курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується із дня зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу.

Виплата премії не припиняється в разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням підпунктів 5.4.1, 5.4.2 пункту 5 розділу V цієї Інструкції) та звільнення від виконання службових обов'язків через хворобу, стажування, у службове відрядження (крім випадків, коли стосовно військовослужбовця провадиться дізнання, досудове слідство або судом розглядається кримінальна справа, застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту або за вироком суду він притягнений до кримінальної відповідальності у вигляді арешту, у разі відсторонення від посади відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України) .

3.15.7. Премія не виплачується військовослужбовцям:

за час перебування у розпорядженні відповідних командирів (начальників);

які звільняються з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

направленим за кордон для виконання обов'язків у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу - за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, чи злочинів (командиру та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання аваріям, подіям і злочинам).

3.16. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

3.16.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за рішенням командира військової частини може надаватися в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини, один раз на рік матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, на яке військовослужбовець має право згідно із законодавством України на день звернення.

Розмір матеріальної допомоги визначається комісією на підставі інформації, наданої фінансовим відділенням (службою) військової частини про затверджений фонд грошового забезпечення та можливість чи неможливість проведення виплати. Склад комісії затверджується наказом командира військової частини.

3.16.2. Матеріальна допомога надається військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) на підставі рапорту та підтверджувальних документів - у кожному конкретному випадку.

Рішення комісії оформляється протоколом, який затверджується командиром військової частини, і разом з рапортами військовослужбовців, наявними підтверджувальними документами, передаються до фінансового органу для виплати матеріальної допомоги.

Матеріальна допомога військовослужбовцям надається за місцем штатної служби.

3.16.3. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, яке отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

3.16.4. Випускникам військових навчальних закладів з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, і військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом на посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу, матеріальна допомога може виплачуватися у військових частинах після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені.

3.16.5. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

3.16.6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

3.16.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до внутрішніх військ МВС, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

3.16.8. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена матеріальна допомога.

Якщо матеріальна допомога не надавалася то у грошовому атестаті робиться запис "Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за ______ рік не виплачувалася".

3.16.9. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується на підставі наказу командира військової частини сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям.

3.16.10. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

3.16.11. Матеріальна допомога за минулий рік у поточному році не виплачується.

3.17. Допомога для оздоровлення

3.17.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) в разі вибуття в щорічну основну відпустку виплачується грошова допомога для оздоровлення, що не перевищує місячного грошового забезпечення, на яке військовослужбовець має право згідно із законодавством України на день вибуття в щорічну основну відпустку.

3.17.2. Військовослужбовцям, які мають право на отримання щорічної основної відпустки тривалістю 30 діб і більше і використовують її частинами, допомога на оздоровлення надається за їх бажанням при вибутті в першу чи другу частину відпустки, про що зазначається в рапорті військовослужбовця про надання відпустки.

3.17.3. Виплата допомоги військовослужбовцям проводиться на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

3.17.4. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), розмір допомоги визначається виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, яке отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

3.17.5. Випускникам навчальних закладів внутрішніх військ МВС допомога виплачується цим навчальним закладом у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку безпосередньо після закінчення навчального закладу.

Випускникам військових навчальних закладів інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, яким після закінчення навчання були надані щорічні основні відпустки без виплати допомоги для оздоровлення, які після закінчення відпустки в установленому порядку зараховані до списків особового складу внутрішніх військ МВС, ця допомога виплачується військовими частинами внутрішніх військ МВС в розмірі місячного грошового забезпечення на день надання відпустки в разі наявності підтверджувальних документів (записів) про її невиплату.

3.17.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші військові частини в наказі командира військової частини про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання останньої щорічної основної відпустки і виплату допомоги для оздоровлення.

Витяг з наказу разом з особовою справою надсилається до військової частини за новим місцем служби.

3.17.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до внутрішніх військ МВС, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

3.17.8. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, та військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, допомога для оздоровлення в першому календарному році служби надається тільки в тому разі, якщо військовослужбовець має право на щорічну основну відпустку, незалежно від її тривалості.

3.17.9. Військовослужбовцям, яким відпустка тривалістю менше ніж 10 днів за їх бажанням приєднана до щорічної основної відпустки в наступному році, виплачуються дві допомоги (за поточний календарний рік та за попередній календарній рік у розмірах, зазначених у підпункті 3.17.1 пункту 3.17 цього розділу).

3.17.10. Військовослужбовцям, яким за рішенням командування щорічна основна відпустка надається в першому кварталі поточного року за минулий календарний рік, допомога для оздоровлення виплачується при наданні відпустки в розмірах, зазначених у підпункті 3.17.1 пункту 3.17 цього розділу.

3.17.11. Допомога для оздоровлення військовослужбовцям не виплачується:

якщо при звільненні з військової служби виплачується грошова компенсація за невикористану відпустку;

у разі смерті військовослужбовця.

3.17.12. Допомога для оздоровлення, надана при вибутті в щорічну основну відпустку відповідно до законодавства, у разі звільнення військовослужбовця з військової служби в поточному році не утримується.

1   2   3   4   5Схожі:

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПро затвердження Інструкції про розміри І порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України,
Сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та з метою визначення розмірів І порядку виплати...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconІнструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту
Державної спеціальної служби транспорту (далі Інструкція) визначає порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconВійськова частина 3041 внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
Військовою частиною 3041 внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила конкурсного відбору до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни ( студентів для проходження військової підготовки ) Харків-2012
Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України – один із найстаріших військових навчальних закладів нашої держави....
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила конкурсного відбору до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни ( студентів для проходження військової підготовки ) Харків-2012
Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України – один із найстаріших військових навчальних закладів нашої держави....
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconВінницький апеляційний адміністративний суд справа №2а-2/12/2220
Мвс україни в Хмельницькій області, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Головного управління Пенсійного...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconРозпорядження від 27 грудня 2013 року №503 Про організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою забезпечення успішного...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconРозпорядження від 6 липня 2011 р. №646-р Київ Про затвердження граничної чисельності військовослужбовців та працівників Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
Затвердити граничну чисельність Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ у кількості 265 військовослужбовців...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила прийому до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни
Провадження освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ мвс україни здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила прийому до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни
Провадження освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ мвс україни здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов