Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, icon

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України,НазваПро затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України,
Сторінка4/5
Дата конвертації20.10.2012
Розмір1.29 Mb.
ТипЗакон
джерело
1   2   3   4   5
IV. Одноразові додаткові види грошового забезпечення

4.1. Одноразова допомога на початкове обзаведення

4.1.1. Військовослужбовцям, які прослужили не менше шести місяців на строковій військовій службі і прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, після вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується одноразова допомога на початкове обзаведення в таких розмірах:

з якими укладено контракт до трьох років включно - посадовий оклад і оклад за військовим званням;

з якими укладено контракт понад три роки - два посадові оклади та два оклади за військовим званням.

4.1.2. Одноразова допомога на початкове обзаведення не виплачується військовослужбовцям, які зазначені в підпункті 4.1.1 пункту 4.1 цього розділу, у разі продовження військової служби за контрактом, а також тим, які були прийняті із запасу на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

У разі звільнення військовослужбовців, визначених у підпункті 4.1.1 пункту 4.1 цього розділу, з військової служби до закінчення строку служби за першим контрактом у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, за службовою невідповідністю або через систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем одноразова допомога на початкове обзаведення підлягає стягненню з них у сумі, обчисленій у повних календарних місяцях пропорційно часу, який залишився до закінчення дії контракту.

4.1.3. Одноразова допомога на початкове обзаведення нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на допомогу, та окладу за військовим званням. При цьому посадові оклади беруться до розрахунку без підвищень, передбачених законодавством України.

Право на отримання одноразової допомоги на початкове обзаведення настає з дня видання наказу командира військової частини про вступ до виконання обов'язків за посадою, на яку призначений військовослужбовець.

Одноразова допомога на початкове обзаведення виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби на підставі наказу командира військової частини.

4.2. Винагорода за тривалість безперервної військової служби

4.2.1. Залежно від тривалості безперервної календарної військової служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) виплачується винагорода за тривалість безперервної військової служби в таких розмірах:Строк безперервної календарної

військової служби

Розмір винагороди (посадовий

оклад і оклад за військовим

званням)

15 років

1,0

20 років

1,5

25 років

2,0

30 років

2,5

35 років і кожні наступні п'ять

років

3,0Винагорода виплачується за місцем штатної служби за наказом командира військової частини, а командирам військових частин - за наказами вищих командирів (начальників) за підпорядкованістю.

У наказі на підставі особової справи військовослужбовця визначаються строк його безперервної календарної військової служби та розмір винагороди.

4.2.2. До строку безперервної календарної служби військовослужбовців для виплати цієї винагороди зараховуються в календарному порядку періоди безперервної служби, визначені в підпункті 3.1.2 пункту 3.1 розділу III цієї Інструкції.

4.2.3. Строк безперервної календарної військової служби для виплати військовослужбовцям винагороди обчислюється з врахуванням підпункту 3.1.3 пункту 3.1 розділу III цієї Інструкції.

4.2.4. Строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців для виплати винагороди обчислюється кадровими (стройовими) підрозділами військових частин на підставі записів в особових справах та інших документах, що підтверджують військову службу.

4.2.5. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у грошовому атестаті зазначаються, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена винагорода.

4.2.6. Для підтвердження законності виплати до відомостей нарахування винагороди додається витяг з наказу про виплату винагороди.

4.2.7. Винагорода військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на винагороду, та окладу за військовим званням.

При виплаті винагороди військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), до розрахунку беруться посадові оклади за останніми штатними посадами, що вони займали.

4.2.8. Право на отримання винагороди за тривалу безперервну військову службу настає з дня досягнення військовослужбовцем установленого підпунктом 4.2.1 пункту 4.2 цього розділу строку безперервної календарної військової служби.

Військовослужбовцям, які на день набуття права на отримання винагороди за тривалість безперервної військової служби перебувають у відпустці для догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, винагорода виплачується після виходу із цієї відпустки.

4.3. Винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів

4.3.1. Військовослужбовцям, які входять до складу груп ліквідації загрози вибуху і допущені в установленому порядку до виконання робіт з розмінування та безпосередньо виконують роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, підйому, перенесення, транспортування, а також знищення (далі - піротехнічні роботи) боєприпасів різного калібру, інших вибухонебезпечних предметів, що залишилися на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій внутрішніх військ МВС після війн, сучасних боєприпасів, підривних засобів, вибухових речовин, крім вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою (далі - вибухонебезпечні предмети), виплачується винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів (далі - винагорода) в таких розмірах:Характер робіт

Види боєприпасів

Розмір винагороди (у

відсотках) від

мінімального

посадового окладу

командира взводу

1

2

3

Розшук і знешкодження

вибухових предметів

на місці

Різноманітні

підривники, вибухові

речовини та інші

вибухонебезпечні

предмети (крім

боєприпасів

стрілецької зброї)

3

Гранати, інженерні

боєприпаси,

артилерійські

боєприпаси калібром

до 50 мм

5

Артилерійські

снаряди, мінометні

міни калібром від 50

до 150 мм; боєприпаси

реактивної артилерії;

авіаційні бомби

калібром від 2 до

50 кг

10

Артилерійські

боєприпаси калібром

від 150 мм та більше,

мінометні міни

калібром від 150 мм

та більше; авіаційні

бомби калібром від

50 до 500 кг

15

Авіаційні бомби

калібром від 500 кг

та більше, скупчення

боєприпасів (крім

боєприпасів

стрілецької зброї)

від 25 одиниць та

більше

20

Розшук, підіймання,

розмінування

вибухових предметів,

транспортування і

знешкодження

нерозряджених

вибухових предметів

Різноманітні

підривники, вибухові

речовини та інші

вибухонебезпечні

предмети (крім

боєприпасів

стрілецької зброї)

5

Гранати, інженерні

боєприпаси,

артилерійські

боєприпаси калібром

до 50 мм

10

Артилерійські

снаряди, мінометні

міни калібром від 50

до 150 мм; боєприпаси

реактивної артилерії;

авіаційні бомби

калібром від 2 до

50 кг

20

Артилерійські

боєприпаси калібром

від 150 мм та більше,

мінометні міни

калібром від 150 мм

та більше; авіаційні

бомби калібром від

50 до 500 кг

30

Авіаційні бомби

калібром від 500 кг

та більше, скупчення

боєприпасів (крім

боєприпасів

стрілецької зброї)

від 25 одиниць та

більше

404.3.2. Усі виявлені вибухові предмети за ступенем небезпеки поділяються на дві категорії:

до першої категорії належать вибухові предмети, які не можуть самовільно спрацювати і допускають можливість транспортування відповідно до правил перевезення боєприпасів;

до другої категорії належать вибухові предмети, які унеможливлюють транспортування, чуттєві до механічних дій, мають елементи невідомої конструкції або не мають маркування.

Ступінь небезпеки вибухових предметів визначає керівник групи ліквідації загрози вибуху, який приймає рішення про спосіб їх знешкодження (знищення).

4.3.3. Винагорода виплачується за кожне знешкодження боєприпасів кожному військовослужбовцю групи ліквідації загрози вибуху.

Розмір винагороди визначається шляхом множення мінімального посадового окладу командира взводу на відсоток винагороди, передбачений у підпункті 4.3.1 пункту 4.3 цього розділу, за відповідні піротехнічні роботи за найбільшим калібром вибухонебезпечного предмета, який вказаний в акті про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів (далі - акт виконання робіт з очищення) в одному населеному пункті.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення в межах одного населеного пункту в один день розмір винагороди військовослужбовцям групи ліквідації загрози вибуху визначається за актом про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, у якому зазначено вибуховий предмет, що передбачає більший розмір винагороди.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення за один день у межах різних населених пунктів розмір винагороди військовослужбовців групи ліквідації загрози вибуху визначається окремо за кожним з актів про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, зазначеному в абзаці другому (з урахуванням абзацу третього) цього підпункту.

Розмір винагороди військовослужбовцю групи ліквідації загрози вибуху за один день виконання піротехнічних робіт не повинен перевищувати 40 відсотків мінімального посадового окладу командира взводу.

4.3.4. Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям на підставі наказу командира (начальника) військової частини (установи) за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний у межах кошторисних призначень військової частини.

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми надбавки виплачуються при вибутті.

Підставою для видання наказу є:

рішення командувача внутрішніх військ МВС про проведення робіт з очищення місцевості від вибухових предметів або знищення боєприпасів, які непридатні до подальшого використання;

наказ командира (начальника) військової частини (установи) про організацію та виконання робіт з очищення території від вибухових предметів, в якому поіменно визначені військовослужбовці в складі групи ліквідації загрози вибуху;

акт про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів.

V. Виплата грошового забезпечення

5.1. Виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

5.1.1. Командир (начальник) військової частини у зв'язку зі службовою необхідністю може наказом покласти на військовослужбовця тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, яку він не займає:

а) вакантною (незайнятою) військовою посадою - за його згодою (тимчасове виконання посади);

б) не вакантною (зайнятою) військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або усунення військовослужбовця, який її займає, від виконання службових обов'язків (тимчасове виконання обов'язків).

5.1.2. Особам офіцерського складу (крім зазначених у підпунктах 5.1.9 пункту 5.1 цього розділу), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним установленим порядком наказом командира (начальника) до тимчасового виконання вакантної посади терміном до шести місяців, до тимчасового виконання обов'язків за не вакантною посадою терміном до чотирьох місяців або тимчасового виконання обов'язків за не вакантною посадою, яку займає військовослужбовець, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у тій самій військовій частині, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, розміри яких обчислюються з цих посадових окладів.

5.1.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких наказом командира військової частини покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з меншими посадовими окладами, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за основними посадами.

5.1.4. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з того дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення від виконання цих обов'язків включно.

5.1.5. Особам офіцерського складу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами науково-педагогічного (педагогічного) складу, виплачуються посадові оклади з урахуванням стажу їх педагогічної роботи.

5.1.6. Особам сержантського і старшинського складу з числа прапорщиків, які проходять військову службу за контрактом, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами офіцерського складу, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу на цих посадах.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, що передбачені для рядового, сержантського і старшинського складу, виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

5.1.7. За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у щорічних основних та додаткових відпустках із збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні, на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування, виплачуються посадові оклади та додаткові види грошового забезпечення за основними посадами.

5.1.8. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими посадовими окладами, які вони тимчасово виконували, посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

5.1.9. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, допущеним наказом відповідного командира (начальника), у розпорядженні якого вони перебувають, до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

Військовослужбовцям, допущеним у період перебування в розпорядженні до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, посадові оклади за невакантними посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено на строк не більше двох місяців.

5.1.10. У разі безперервного тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за невакантною посадою понад чотири місяці, а за вакантною посадою - понад шість місяців виплата грошового забезпечення за тимчасово виконуваною посадою припиняється і здійснюється за останньою штатною посадою.

5.1.11. Посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою оклад за цією посадою виплачується, - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її обіймає, або усунення військовослужбовця, який її обіймає, від виконання службових обов'язків;

військовослужбовцям, які обіймають посади начальників штабів військових частин і підрозділів, заступникам і помічникам командирів і начальників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків у разі тимчасового виконання обов'язків за не вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання цими військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за посадами, обов'язки за якими тимчасово виконуються, на загальних підставах;

у разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за посадою, за якою встановлено оклад у розмірі від мінімуму до максимуму, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, установленому наказом командира (начальника) структурного підрозділу залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою;

особам старшинського складу з числа прапорщиків, які проходять військову службу за контрактом, допущеним в установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами офіцерського складу, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу на цих посадах, але не нижче розмірів посадових окладів, установлених для них за займаною штатною посадою;

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним в установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу, виплачуються посадові оклади за посадами, обов'язки за якими тимчасово виконуються.

5.1.12. Військовослужбовцям, крім зазначених у підпункті 5.1.9 пункту 5.1 цього розділу, допущеним до тимчасового виконання посад в іншій військовій частині, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

5.1.13. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - під час вибуття з військової частини.

5.2. Виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення у зв'язку з переходом військової частини на новий штат

5.2.1. У разі переходу військової частини на новий штат особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що будуть призначатися на посади за новим штатом, допущеним наказом командира військової частини до виконання обов'язків за посадами за новим штатом, посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня отримання цим органом нового штату.

Якщо найменування посад не змінилися, але змінились посадові оклади за ними, то встановлені нові посадові оклади виплачуються з дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат, але не раніше дня отримання цією військовою частиною нового штату.

5.2.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами в період, коли вони перебувають у відпустці, на лікуванні (у тому числі у відпустці для лікування через хворобу), у службовому відрядженні чи на навчанні, - із збереженням посад за місцем служби - до того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, виплачуються посадові оклади за основними посадами, які вони займали раніше, із застосуванням до тих, хто перебуває на лікуванні в лікувальних закладах і у відпустці для лікування через хворобу, термінів, передбачених підпунктами 5.4.1 та 5.4.2 пункту 5.4 цього розділу.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії) за цей період виплачуються за основними посадами, які вони займали раніше.

5.2.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами, і які після того, як приступили до їх виконання, вибули в щорічну основну відпустку, на лікування, у службове відрядження або на навчання із збереженням посад за місцем служби, виплачуються посадові оклади за цими посадами.

При цьому за цей період щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії) виплачуються за основними посадами, які вони займали раніше.

5.2.4. Військовослужбовцям строкової військової служби, призначеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат на посади рядового, сержантського і старшинського складу, посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня одержання цією військовою частиною нового штату.

5.2.5. Викладений у підпунктах 5.2.1-5.2.4 пункту 5.2 цього розділу порядок виплати посадових окладів застосовується також у разі внесення змін до штату.

5.3. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за період перебування їх у розпорядженні

5.3.1. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних командирів (начальників) військових частин, за два місяці перебування в розпорядженні виплачується грошове забезпечення з розрахунку: посадовий оклад за останньою основною посадою, яку вони обіймали до зарахування в розпорядження, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, виплата яких передбачена цією Інструкцією (за винятком надбавок та доплат, передбачених підпунктами 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.9.1, 3.12.1 пункту 3.12 розділу III цієї Інструкції). При цьому час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці із загального періоду перебування у розпорядженні відповідних командирів (начальників) виключається.

5.3.2. Днем звільнення військовослужбовця з посади, яку він обіймає, уважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах строків, установлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, наказами Міністра внутрішніх справ України та командувача внутрішніх військ МВС.

Якщо тривалість здавання справ і складання обов'язків за посадою не визначена, то вона встановлюється командиром (начальником) військової частини, але не більше 10 днів. Термін здавання справ і складання обов'язків за посадою новопризначеній посадовій особі обчислюється з дня прибуття її до військової частини.

До цих строків не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Днем звільнення з посади військовослужбовців розформованих військових частин уважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах установлених строків, але не пізніше дня закінчення розформування військової частини, визначеного наказом командувача внутрішніх військ МВС.

5.3.3. Днем зарахування в розпорядження військовослужбовців, які закінчили військові навчальні заклади, докторантури чи ад'юнктури військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, уважається:

для військовослужбовців, які не мали в період навчання офіцерських звань, - день, що настає за днем видання наказу командувача внутрішніх військ МВС про присвоєння офіцерських звань;

для осіб офіцерського складу - день, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, докторантури чи ад'юнктури.

5.3.4. У разі відрахування військовослужбовців з військових навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур днем зарахування їх у розпорядження вважається день, що настає за днем видання наказу про відрахування.

5.3.5. Під час визначення права на одержання грошового забезпечення в передбачені підпунктом 5.3.1 пункту 5.3 цього розділу строки перебування військовослужбовців у розпорядженні не зараховуються періоди їх перебування:

а) на стаціонарному лікуванні в госпіталях, клініках, лікарнях та інших лікувальних закладах або підрозділах;

б) у санаторіях і будинках відпочинку, куди військовослужбовці після перебування на стаціонарному лікуванні в госпіталях, клініках, лікарнях та інших аналогічних їм лікувальних закладах або підрозділах направлені згідно з висновком військово-лікарської комісії;

в) у відпустці для лікування згідно з висновком військово-лікарської комісії;

г) на вакантних посадах, до яких вони тимчасово допускались, - з того дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадами і до дня звільнення від виконання цих обов'язків;

ґ) у щорічній основній та додатковій відпустці;

д) під арештом у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, у разі закриття кримінальної справи або винесення виправдовувального вироку - з дня арешту і до дня звільнення включно.

5.3.6. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення, право на одержання якого вони втратили у зв'язку з перебуванням у розпорядженні, поновлюється:

а) призначеним на посади - з дня видання наказу про призначення, при цьому за період з дня видання наказу про призначення і до того дня, з якого військовослужбовці приступили до виконання обов'язків за посадою, виплачується грошове забезпечення за основними посадами, які раніше ними займались. Це грошове забезпечення виплачується після вступу військовослужбовців на посаду;

б) направленим на лікування до лікувальних закладів або підрозділів, зазначених у підпункті 5.3.5 пункту 5.3 цього розділу, - з дня направлення і до дня повернення до місця перебування в розпорядженні включно, а тим, хто вибув у відпустку для лікування за висновками військово-лікарської комісії, - до дня закінчення відпустки включно;

в) слухачам та курсантам, зарахованим до військових навчальних закладів на стаціонарне навчання або очну докторантуру чи ад'юнктуру, - з дня направлення на навчання;

г) особам, які вибули в щорічну основну та додаткову відпустки, - з дня вибуття у відпустку, зазначеного в наказі командира (начальника) військової частини, до дня закінчення відпустки включно.

5.3.7. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад у зв'язку з позбавленням сержантських чи старшинських військових звань або за недисциплінованість, з дня звільнення й до призначення на посади чи звільнення з військової служби виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом, установлені для військовослужбовців строкової військової служби.

Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад, які вони обіймали, оклади за останніми основними посадами виплачуються до призначення на інші посади, направлення на навчання до військових навчальних закладів або звільнення з військової служби, але не більше ніж за поточний місяць. Після цього виплачуються оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової військової служби.

5.3.8. Військовослужбовцям, які були відряджені до державних органів, у тому числі в довготермінові закордонні відрядження, з дня їх зарахування в розпорядження, але не раніше того дня, до якого їм виплачено грошове забезпечення або заробітну плату, і до того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за новими посадами, на які призначені, з дня зарахування на навчання до військових навчальних закладів чи звільнення з військової служби виплачується грошове забезпечення за останньою штатною військовою посадою, яку вони обіймали до відрядження.

5.4. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час хвороби

5.4.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці для лікування згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини (крім випадків, коли чинним законодавством України передбачено триваліші терміни перебування на лікуванні), виплачується грошове забезпечення за останніми основними посадами, які вони обіймали.

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні до дня вступу до виконання обов'язків за посадою або звільнення з військової служби.

5.4.2. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 5.4.1 пункту 5.4 цього розділу, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування виплачується, якщо перебування на лікуванні та у відпустці продовжено за висновком військово-лікарської комісії чи рішенням командувача внутрішніх військ МВС або його першого заступника.

5.4.3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці для лікування, посадові оклади та додаткові види грошового забезпечення виплачуються за весь період перебування на лікуванні та у відпустці для лікування.

5.4.4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), на яких у період їх перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування надійшли накази про звільнення з військової служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому підпунктом 5.9.2 пункту 5.9 цього розділу.

5.4.5. Якщо в період перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування у військовослужбовця змінено оклад за займаною посадою, з'явилось право на збільшення надбавки за вислугу років або йому присвоєно чергове військове звання, то виплата грошового забезпечення в нововстановлених розмірах провадиться з дня виникнення цього права.

5.4.6. Військовослужбовцям, у разі їх хвороби на день виходу з відповідної відпустки для догляду за дитиною з дня, наступного за днем закінчення відпустки для догляду за дитиною, виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою з урахуванням підпункту 5.4.5 пункту 5.4 цього розділу.

5.5. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків чи відстороненим від посад, а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах

5.5.1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунуті від виконання службових обов'язків, з наступного після усунення від виконання службових обов'язків дня за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися, за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків.

5.5.2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

5.5.3. Військовослужбовцям, заарештованим за постановою слідчих органів або судів, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня арешту.

У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, яких утримували під вартою, обрано інший запобіжний захід, а не утримання під вартою, з дня прибуття до військової частини (установи, організації) і до дня отримання військовою частиною повідомлення суду про набрання вироком законної сили про засудження військовослужбовців до позбавлення волі грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому підпунктом 5.5.2 пункту 5.5 цього розділу.

5.5.4. У разі постановлення виправдовувального вироку суду, закриття кримінальної справи (відмови в порушенні кримінальної справи) за відсутністю події злочину або за відсутністю в діянні складу злочину військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад, з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою.

При цьому грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду".

5.5.5. У разі винесення обвинувального вироку суду про умовне засудження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, із того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад.

5.5.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту виплачуються оклади за військовими званнями. Інші види грошового забезпечення за цей період не виплачуються.

Військовослужбовцям строкової військової служби, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту грошове забезпечення не виплачується.

5.6. Виплата грошового забезпечення в разі смерті (загибелі) військовослужбовців, якщо вони визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими

5.6.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, у якому військовослужбовець помер (загинув).

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

У разі відсутності таких осіб належні суми грошового забезпечення виплачуються іншим спадкоємцям відповідно до законодавства України.

У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців виплачується з урахуванням такої індексації.

5.6.2. Грошове забезпечення військовослужбовця, який визнаний судом безвісно відсутнім або оголошений померлим, виплачується особам, зазначених у підпункті 5.6.1 пункту 5.6 цього розділу, після надходження до військової частини відповідного рішення суду, у якому буде встановлено день, коли військовослужбовець визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, - до цього дня включно.

5.6.3. Особам, зазначеним у підпункті 5.6.1 пункту 5.6 цього розділу, також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких виникло у військовослужбовця до дня його смерті (загибелі) або до дня визнання його судом безвісно відсутнім, або оголошено померлим.

5.6.4. Грошове забезпечення особам, зазначеним у підпункті 5.6.1 пункту 5.6 цього розділу, виплачується, якщо звернення за одержанням надійшло до закінчення трьох років із дня смерті (загибелі) або з того дня, з якого його визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим.

5.7. Особливості нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям-жінкам

5.7.1. Жінкам, яких прийнято на військову службу за контрактом на посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями-жінками, виплачуються оклади за військовими званнями, посадові оклади, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення на загальних підставах.

5.7.2. Військовослужбовцям-жінкам на період відпустки, наданої у зв'язку з вагітністю та пологами, зберігається грошове забезпечення за останньою основною займаною посадою, яку вони займали до надання цієї відпустки.

5.7.3. За час перебування військовослужбовців-жінок у відпустці для догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується.

5.7.4. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, коли дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, допомога для оздоровлення може надаватися тільки в разі вибуття в щорічну основну відпустку, а матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - у році, в якому вони стали до виконання обов'язків за посадою.

5.8. Особливі умови виплати додаткових видів грошового забезпечення

5.8.1. Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з військової частини із збереженням посад за місцем служби, виплата додаткових видів грошового забезпечення не припиняється в разі вибуття:

а) у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці;

б) на лікування - за час перебування на лікуванні в терміни, визначені законодавством;

в) у службове відрядження в одиночному порядку, у тому числі на збори і курси, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні.

5.8.2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), позбавленим військового звання в дисциплінарному порядку, із дня підписання наказу про позбавлення військового звання грошове забезпечення не виплачується (з урахуванням пункту 1.6 розділу I цієї Інструкції).

5.9. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення в разі звільнення з військової служби

5.9.1. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби грошове забезпечення виплачується:

а) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади до дня отримання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби, слухачам, курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за один місяць з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням підпунктів 5.9.2-5.9.4 пункту 5.9 цього розділу);

б) військовослужбовцям строкової служби, курсантам військових навчальних закладів, крім курсантів, зазначених в абзаці "а" підпункту 5.9.1 пункту 5.9 цього розділу, - за весь місяць, в якому вони звільнені, а курсантська посадова надбавка - не більше, ніж до дня виключення зі списків особового складу включно;

в) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають у розпорядженні до дня одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за п'ять днів з дня одержання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням підпунктів 5.9.2-5.9.4 пункту 5.9 цього розділу). При цьому військовослужбовцям, які тимчасово виконують перед звільненням обов'язки за вакантними посадами, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ за посадою у межах установлених строків.

5.9.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають до дня одержання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні, у відпустці для лікування чи в щорічній основній відпустці, грошове забезпечення виплачується до дня повернення їх до місця служби включно. При цьому військовослужбовцям, які не здали до вибуття на лікування або у відпустку справи і не склали обов'язки за посадою, грошове забезпечення виплачується також за період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків, а військовослужбовцям, які не використали до вибуття на лікування щорічну основну відпустку, - і за час відпустки, що надається в разі звільнення, у порядку, передбаченому підпунктами 5.9.3 і 5.9.4 пункту 5.9 цього розділу.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), на яких витяг з наказу про звільнення надійшов у період, коли вони перебували в щорічній основній відпустці й у цей період захворіли, у разі продовження відпустки на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовженої відпустки.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), на яких до військової частини надійшов наказ або повідомлення про звільнення з військової служби та які в період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків захворіли, у разі продовження встановлених строків здавання справ і обов'язків за посадою на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовжених строків, але не більше ніж за один місяць.

5.9.3. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпустки за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби, оплачується тривалість щорічної основної та додаткової відпустки, на які вони мають право в році звільнення.

При цьому тривалість щорічної додаткової відпустки, що підлягає оплаті, не може перевищувати 15 календарних днів.

5.9.4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби, оплачується тривалість щорічної основної відпустки, що надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення.

5.9.5. У рік звільнення військовослужбовців зі служби, зазначених у підпунктах 5.9.3 та 5.9.4 пункту 5.9 цього розділу, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки грошова допомога на оздоровлення не виплачується і до розрахунку цієї грошової компенсації не включається.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється на підставі наказу.

Цим військовослужбовцям, які не здали справи і не склали обов'язки за посадою до дня одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення, грошове забезпечення виплачується також і за період здавання справ і обов'язків за посадою у межах установлених строків.

5.9.6. У разі звільнення військовослужбовців до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустку, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військовою частиною провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

5.9.7. У разі звільнення військовослужбовців зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби в такому разі є останній день відпустки. Грошове забезпечення за період цієї відпустки їм виплачується до дня звільнення зі служби включно.

5.9.8. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військовою частиною, відпустки за період служби в поточному році не надаються. Грошове забезпечення в році звільнення виплачується до дня звільнення зі служби включно.

5.9.9. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

5.9.10. Грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, провадиться виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства, на день звільнення з військової служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на 30 календарних днів.

5.9.11. Відрахування з грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані за рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, провадиться виходячи з місячного розміру грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства, на день звільнення з військової служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

5.9.12. За час перебування військовослужбовців у відпустці за сімейними обставинами грошове забезпечення не виплачується.

5.9.13. Військовослужбовцям, які були звільнені з військової служби, а потім поновлені на службі у зв'язку з визнанням звільнення необґрунтованим, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені.

Виплачена під час попереднього звільнення зі служби цим військовослужбовцям грошова допомога при звільненні зі служби підлягає заліку за рахунок суми, що належить їм до виплати за вимушений прогул, а в частині, яка перевищує цю суму, - заліку за рахунок суми грошової допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні із військової служби.

Про виплати, зазначені в абзацах 1 та 2 цього підпункту, видається наказ командира військової частини. Витяг з наказу зберігається в особовій справі військовослужбовця.

5.10. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби

5.10.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

5.10.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при звільненні зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, визначені Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.94 N 150, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

5.10.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена підпунктами 5.10.1 та 5.10.2 пункту 5.10 цього розділу, не виплачується.

5.10.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога, передбачена підпунктами 5.10.1 і 5.10.2 пункту 5.10 цього розділу, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, установленої Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

5.10.5. До вислуги строків служби особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, для виплати одноразової грошової допомоги в разі звільнення зараховуються періоди, визначені пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

У разі першого звільнення цих осіб з військової служби до вислуги років для виплати їм одноразової грошової допомоги зараховується також період строкової військової служби.

5.10.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які в разі звільнення з військової служби мають право на отримання одноразової грошової допомоги, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця одноразова грошова допомога, включаються:

для військовослужбовців, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія);

для військовослужбовців, які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних начальників (командирів), - посадовий оклад, оклад за військовим званням на день звільнення з військової служби, надбавка за вислугу років, додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія), що отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами відповідно до чинного законодавства.

Військовослужбовцям льотно-підйомного складу, які звільнені з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії та які у зв'язку з цим звільняються з військової служби, для обчислення одноразової грошової допомоги включається надбавка за особливі умови служби.

5.10.7. Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів з числа цивільної молоді, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі восьми посадових окладів, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - в розмірі 12 посадових окладів.

5.10.8. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, одноразова грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених окладів.

5.10.9. Грошова допомога не виплачується:

військовослужбовцям строкової служби, звільненим з військової служби у зв'язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду, що набрав законної сили, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом безпосередньо зі строкової військової служби;

курсантам військових навчальних закладів, відрахованим із цих закладів до досягнення призовного віку;

курсантам, які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

вихованцям військових оркестрів, у тому числі тим, які займають перед звільненням посади музикантів.

1   2   3   4   5Схожі:

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПро затвердження Інструкції про розміри І порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України,
Сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та з метою визначення розмірів І порядку виплати...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconІнструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту
Державної спеціальної служби транспорту (далі Інструкція) визначає порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconВійськова частина 3041 внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
Військовою частиною 3041 внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила конкурсного відбору до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни ( студентів для проходження військової підготовки ) Харків-2012
Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України – один із найстаріших військових навчальних закладів нашої держави....
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила конкурсного відбору до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни ( студентів для проходження військової підготовки ) Харків-2012
Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України – один із найстаріших військових навчальних закладів нашої держави....
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconВінницький апеляційний адміністративний суд справа №2а-2/12/2220
Мвс україни в Хмельницькій області, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Головного управління Пенсійного...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconРозпорядження від 27 грудня 2013 року №503 Про організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою забезпечення успішного...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconРозпорядження від 6 липня 2011 р. №646-р Київ Про затвердження граничної чисельності військовослужбовців та працівників Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
Затвердити граничну чисельність Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ у кількості 265 військовослужбовців...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила прийому до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни
Провадження освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ мвс україни здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Відповідно до Законів України, iconПравила прийому до академії внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ україни
Провадження освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ мвс україни здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов