Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 icon

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2НазваІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Дата конвертації04.02.2016
Розмір72.02 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>
1. /_К_ГМО_new.doc
2. /_К_СХП_new.doc
3. /АКРЕДИТАЦ_Я.doc
4. /ДЕКЛАРУВАННЯ оптово-в_дп ц_н.doc
5. /ДУБЛ_КАТ СПЕЦ ДОЗВ на ц_лителей.doc
6. /ДУБЛ_КАТ л_ценз__ мед практ.doc
7. /ДУБЛИКАТ акредит сертиф..doc
8. /КОП_Я л_ценз__ на медичну практику.doc
9. /ЛИС-ПОВ_Д _нд гром картка (1).doc
10. /ЛИС-ПОВ_Д _нд гром картка _нше.doc
11. /ЛИС-ПОВ_Д _нд стих-лихо картка.doc
12. /ПЕРЕОФОРМЛ акредит.серт.doc
13. /ПЕРЕОФОРМЛ.л_ценз__ мед.пр..doc
14. /РЕ_СТР ПОСВ на ЛЗ.doc
15. /СПЕЦ ДОЗВ Ц_лит.doc
16. /л_ценз_я на медичну практику.doc
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров`я України

Від 07.05.2013 № 362

Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

(назва адміністративної послуги)

Міністерство охорони здоров’я України

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом та видача документів:

понеділок - з 9.00 до 17.45;

вівторок - з 9.00 до 17.45;

середа - з 9.00 до 17.45;

четвер - з 9.00 до 17.45;

п'ятниця - з 9.00 до 16.45;

обідня перерва - з 13.00 до 14.00.


3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 393-31-95, 393-3196, 200-08-17, факс: 253-82-55;

веб-сайт МОЗ України: www.moz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

ст. 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

5.

Акти Кабінету Міністрів України

- п. 16 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698;

- постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

- п. 1.4. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 171/18909.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

2. Зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – підприємця.


8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заяву про переоформлення ліцензії, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.


9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати особисто або через уповноважений ним орган чи особу, до Центру єдиного вікна, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, заяву затвердженого зразка та документи, перелік яких передбачений в п. 9 зазначеної Інформаційної картки.

Заява про переоформлення ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.


10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна
У разі платності:

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

- ст. 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

- п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

10.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за переоформлення ліцензії становить п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Сплачені гроші суб’єктом господарювання зараховуються до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за кодом бюджетної класифікації 22011800.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж 3-х робочих днів.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заява про переоформлення ліцензії залишається без розгляду, якщо:

- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

- дата подачі документів про переоформлення ліцензії становить більше 10 робочих днів з дня виникнення підстав для її переоформлення;

- недостовірність даних у документах, поданих заявником, для переоформлення ліцензії.


13.

Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії або про відмову у переоформленні ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

Начальник Управління контролю

якості медичних послуг Т. Донченко

Додаток

до Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

________________________________

(найменування органу ліцензування)

__________________________________

(місцезнаходження органу ліцензування)
Заява
про переоформлення ліцензії


______________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник______________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання )
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання фізичної особи – підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(серія, номер паспорта фізичної особи – підприємця, ким і коли виданий)

Номер телефону_______________________________________________________________________

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання____________________________________

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) *_____

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію: медична практика

Номер ліцензії: ____________________

строк дії ліцензії: з «___» ____________ 20__ року до «___» ____________ 20__ року

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку (зі зміною найменування юридичної особи (зміною прізвища фізичної особи – підприємця), зі зміною місцезнаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи – підприємця))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


«___» ____________ 20__ року _____________________ ________________
М. П.  (підпис заявника)  (прізвище, ініціали) 

Дата і номер реєстрації заяви «___» ______ 20__ року №
___________________________ ____________________

(підпис особи, яка прийняла заяву)                  (прізвище, ініціали) 
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Схожі:

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб.єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб,єкта надання адміністративної послуги 67200,смт.Іванівка,вул. Леніна124 тел. 3-14-08 2
Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об,єктів
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Україна, 03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01034 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01034 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 13501, вул. Б. Хмельницького, 7, смт Попільня, Житомирська область 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 13501, вул. Б. Хмельницького, 7, смт Попільня, Житомирська область 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги вул. Парамонова, 15, м. Запоріжжя, 69059 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги м. Вінниця, вул. Соборна, 15А 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайту суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 33028, м. Рівне, вул. Котляревського, 3 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги м. Вінниця, вул. Соборна, 15А 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайту суб’єкта надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40 2 iconІнформація про суб'єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження територіального підрозділу дмс, центру надання адміністративної послуги Адреса суб'єкта надання адміністративної послуги
Нформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги, центру надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи