Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення icon

Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положенняНазваПоложення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення
Дата конвертації04.02.2016
Розмір149.37 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
1. /N641dodatok.docПоложення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

_______________№ _________ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України


 1. Загальні положення.


 1. Це Положення відповідно до законів України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про авторське право і суміжні права", Указу Президента України від 31.07.2000 № 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 №  1542, постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 визначає статус офіційного веб-сайту Міністерства охорони здоров’я України (далі – веб-сайт) як офіційного інформаційного ресурсу, що забезпечує висвітлення діяльності МОЗ.

Веб-сайт є складовою частиною Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України.

 1. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення: діяльності Міністерства, урядових органів, що діють у складі МОЗ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, реалізації державних програм у сфері охорони здоров’я, надання інформаційних послуг громадськості.

 2. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства.

 3. Веб-сайт не може використовуватися в цілях, не пов’язаних із діяльністю МОЗ. 1. Структура веб-сайту.


 1. Веб-сайт складається із основних та допоміжних структурних частин.

 2. Основними є такі структурні частини веб-сайту:

 • "Міністерство";

 • "Галузь";

 • "Діяльність";

 • "Нормативні документи";

 • "Оперативна інформація";

 • "Послуги та рекомендації";

 • "Зв’язки з громадськістю";

 • "Новини" ("прес-служба");

 • "Контакти".

 1. Допоміжними є такі структурні частини веб-сайту:

 • "Урядові органи";

 • "Опитування";

 • "Ресурси";

 • "Новини сайту”;

 • “Мапа сайту";

 • "Пошук";

 • "Актуально" (гарячі посилання);

 • "Громадянам" (тематичні посилання);

 • "Фахівцям" (тематичні посилання);

 • "Підприємцям" (тематичні посилання);

 1. Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаться відповідальним за організацію наповнення веб-сайту з урахуванням пропозицій відповідальних виконавців зі збору та подання інформації для розміщення на веб-сайту з числа співробітників структурних підрозділів МОЗ, урядових органів, що діють у складі МОЗ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, (далі – уповноважені представники), відповідального за розміщення інформації на веб-сайті і технічне супроводження офіційного веб-сайту (далі – Служба підтримки).

 2. Веб-сайт може містити індивідуальні веб-сторінки урядових органів, що діють у складі МОЗ, підприємств, установ, організацій, належать до сфери управління МОЗ, неурядових організацій, що діють у сфері охорони здоров’я.

 3. Основною мовою веб-сайту є українська. Окремі матеріали веб-сайту подаються англійською та російською мовами. 1. Регламент наповнення веб-сайту


 1. Підготовка та розміщення матеріалів на веб-сайті виконується у визначені відповідальним за координацію діяльності офіційного веб-сайту терміни (далі - визначені терміни).

 2. Усі матеріали, подані для розміщення на веб-сайті, супроводжуються письмовою заявкою, складеною за затвердженою відповідальним за координацію діяльності веб-сайту формою (далі - за затвердженою формою).

 3. Інформаційні матеріали надаються для публікації на веб-сайті, згідно з вимогами визначеними в додатку 6.
 1. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту.


 1. Відповідальний за координацію діяльності веб-сайту за поданням відповідального за організацію наповнення веб-сайту затверджує:

  1. Перелік структурних підрозділів МОЗ, відповідальних за наповнення окремих тематичних рубрик веб-сайту за формою згідно з додатком 1;

  2. Перелік відповідальних за подання інформації до веб-сайту та координаторів структурних підрозділів МОЗ згідно з додатком 2;

  3. Терміни подання, погодження та розміщення інформації на веб-сайті згідно з додатком 3;

  4. Структуру типової сторінки веб-сайту "Підрозділ МОЗ" (інформацію до якої уповноважені представники мають подавати відповідно термінів подання затверджених відповідальним за координацію діяльності веб-сайту) згідно з додатком 4;

  5. Форму заявки на розміщення матеріалу на веб-сайті МОЗ згідно з додатком 5;

  6. Вимоги до інформаційних матеріалів, що надаються для публікації на веб-сайті, що додаються.

  7. Зміни до документів, вказаних у п.п. 1.1.-1.6. розділу IV Положення.

 1. Відповідальний за організацію наповнення веб-сайту:

  1. Забезпечує організацію роботи відповідальних за подання інформації до веб-сайту - керівників та уповноважених представників;

  2. Погоджує розміщення інформації на веб-сайті;

  3. Контролює своєчасне оновлення інформації на веб-сайті;

  4. Визначає, з урахуванням пропозицій уповноважених представників та Служби підтримки, зміни дизайну та структури окремих
   частин веб-сайту;

  5. Вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на веб-сайті;

  6. Готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення.

 2. Відповідальний за подання інформації до веб-сайту - керівник структурного підрозділу МОЗ:

  1. У визначені терміни подає інформацію за профілем діяльності свого підрозділу до відповідального за організацію наповнення веб-сайту для розміщення її на веб-сайті за затвердженою формою;

  2. Особисто відповідає за зміст та своєчасність надання інформації.

 3. Уповноважений представник:

  1. Збирає інформацію за профілем діяльності свого підрозділу для розміщення на веб-сайті;

  2. Забезпечує попереднє опрацювання (перевірку, редагування, форматування) матеріалів, що підлягають розміщенню на веб-сайті;

  3. Готує заявку на розміщення інформації на веб-сайті за затвердженою формою;

  4. Підписує заявку на розміщення матеріалу на веб-сайті МОЗ у відповідального за подання інформації до веб-сайту - керівника свого структурного підрозділу;

  5. Подає заявку відповідальному за організацію наповнення веб-сайту;

  6. Вирішує усі робочі питання, пов’язані з розміщенням інформації, з відповідальним співробітником Служби підтримки.

 4. Служба підтримки:

  1. Забезпечує функціонування всіх підсистем веб-сайту за адресою www.moz.gov.ua та захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;

  2. Забезпечує оновлення на веб-сайті інформації, наданої відповідальним за організацію наповнення веб-сайту;

  3. За поданням відповідального за організацію наповнення веб-сайту МОЗ вносить зміни до дизайну та структури окремих частин веб-сайту з урахуванням технічних вимог до його функціонування та наповнення;

  4. За дорученням відповідального за координацію діяльності офіційного веб-сайту, розробляє новий дизайн веб-сайту, готує відповідний макет та типові шаблони сторінок;

  5. Вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту. 1. Фінансування робіт, пов’язаних з технічним забезпеченням функціонування веб-сайту


 1. МОЗ планує та здійснює видатки, пов’язані із забезпеченням функціонування веб-сайту, за рахунок коштів, передбачених у Держбюджеті України за програмою "Організація і регулювання діяльності установ та окремі програми і заходи в системі охорони здоров’я", шляхом оплати угод з організацією, на яку покладено виконання функцій відповідального за розміщення інформації на веб-сайті і технічний супровід веб-сайту (Службою підтримки веб-сайту).Начальник Управління

стратегічного планування та

аналітичного забезпеченняР.Й. Лихотоп

Додаток 1


до Положення про веб-сайт

Міністерства охорони здоров'я України
Затверджую

Перший заступник Міністра

охорони здоров’я України

_____________ /______________

“____” ___________ 20___ р.Перелік структурних підрозділів МОЗ,

відповідальних за наповнення окремих тематичних рубрик веб-сайту МОЗ

Тематична рубрика

Відповідальний підрозділ
Керівник відповідального за наповнення веб-сайту МОЗ підрозділу_____________ / _______________

Додаток 2


до Положення про веб-сайт

Міністерства охорони здоров'я України


Затверджую

Перший заступник Міністра

охорони здоров’я України

_____________ /______________

“____” ___________ 20___ р.


Перелік відповідальних за подання інформації до веб-сайту МОЗ та координаторів структурних підрозділів МОЗПідрозділ

Керівник

Координатор


Керівник відповідального за наповнення веб-сайту МОЗ підрозділу_______________ / _____________

Додаток 3


до Положення про веб-сайт

Міністерства охорони здоров'я України
Затверджую

Перший заступник Міністра

охорони здоров’я України

_____________ /______________

“____” ___________ 20___ р.Терміни подання, погодження та розміщення інформації

на веб-сайті МОЗ 1


Категорія матеріалу

Термін

подання 2

Термін

погодження 3

Термін

розміщення4


Керівник відповідального за наповнення веб-сайту МОЗ підрозділу_________________/ ______________Порядок та терміни подання інформації за надзвичайних обставин (епідемії, катастрофи тощо) визначаються окремими наказами міністра.

2 Відповідальний – відповідальний за подання інформації до веб-сайту МОЗ.

3 Відповідальний – відповідальний за наповнення веб-сайту МОЗ .

4 Відповідальний – Служба підтримки офіційного веб-сайту МОЗ .
Додаток 4


до Положення про веб-сайт

Міністерства охорони здоров'я України
Затверджую

Перший заступник Міністра

охорони здоров’я України

_____________ /______________

“____” ___________ 20___ р.


Структура типової сторінки веб-сайту МОЗ

"Підрозділ МОЗ України"
Назва підрозділу
Загальна інформація
Контакти

Керівництво та співробітники

Підпорядковані підрозділи

Вакансії

Завдання та функції

Вищий підрозділ
Громадянам, підприємцям, фахівцям
Програми та заходи

Міжнародна діяльність

Державні закупівлі

Адміністративні послуги

Актуальні питання

Санепіднагляд
Законотворча діяльність
Чинні документи

Документи, винесені на громадське обговорення
Підвідомчі установиКерівник відповідального за наповнення веб-сайту МОЗ підрозділу__________________ / _______________

Додаток 5


до Положення про веб-сайт

Міністерства охорони здоров'я України
Затверджую

Перший заступник Міністра

охорони здоров’я України

_____________ /______________

“____” ___________ 20___ р.


Форма заявки на розміщення матеріалу на веб-сайті МОЗ України

“П О Г О Д Ж Е Н О”

[Керівник відповідального за наповнення

веб-сайту МОЗ України підрозділу]
________________________ [ПІБ]
“______” __________________ 20___ р.

До Служби підтримки

офіційного веб-сайту МОЗ УкраїниЗАЯВКА НА РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛУ НА ВЕБ-САЙТІ МОЗ УКРАЇНИПрошу розмістити на веб-сайті МОЗ України _________________________________________________

(найменування матеріалу)

 1. Загальні дані:

Дата ____________
Для нормативних документів:

Дата ___________ № _____________, Дата реєстрації в Мін’юсті ____________ № __________________


 1. Склад

№ п/п

Назва частини матеріалу,

що міститься в окремому файлі*

Ім’я файлу* В окремих файлах можуть надаватися додатки до нормативних документів, ілюстрації, графіки, таблиці Excel, бази даних.


 1. Назва структурного підрозділу (підрозділів) МОЗ України (департамент, відділ), з діяльністю якого пов’язана інформація _________________________________
 1. Назва частини та розділу сайту, де пропонується розмістити матеріал __________________
 1. Бажаність розміщення прямого посилання на матеріал на головній сторінці сайту ______________________________________________________________________________

(Верхнє меню – гарячі посилання з фото; Основне вікно – головні новини; Ліве меню – банер окремого веб-ресурсу; Праве меню – розділи “Громадянам”, “Фахівцям”, “Підприємцям”)
Координатор підрозділу, відповідальний за розміщення матеріалу ___________________

( Ініціали та прізвище )
Дата: “_____” _________________ 20___ р.Керівник відповідального за наповнення веб-сайту

МОЗ підрозділу_________________ /_____________________

Додаток 6


до Положення про веб-сайт

Міністерства охорони здоров'я України
Затверджую

Перший заступник Міністра

охорони здоров’я України

_____________ /______________

“____” ___________ 20___ р.


Вимоги

до інформаційних матеріалів, що надаються для публікації

на веб-сайті МОЗ
1. Інформаційні матеріали надаються у паперовій та електронній формах. Окремі види матеріалів (реєстри, бази даних тощо) можуть надаватися лише в електронній формі за умови попереднього узгодження із відповідальним за наповнення веб-сайту МОЗ.

2. Інформаційні матеріали мають включати обов’язкову текстову частину та, у разі необхідності, зображення (ілюстрації), табличні матеріали та/або діаграми.

3. Для інформаційних матеріалів окремих видів відповідальним за наповнення веб-сайту МОЗ можуть встановлюватись обмеження на обсяг текстової частини та наявність/кількість ілюстрацій, табличних матеріалів та/або діаграм.

4. Текстова частина матеріалів надається у файлах форматів Microsoft Word DOC або RTF, табличні матеріали – у файлах форматів Microsoft Excel XLS або Microsoft Word DOC, ілюстрації – у графічних файлах формату JPEG, графіки та діаграми надаються у файлі формату Microsoft Excel XLS.

Забороняється надавати текстову частину матеріалів у графічних форматах та включати до них зображення підписів відповідальних осіб.

5. Проекти нормативних документів, що виносяться на громадське обговорення, надаються у одному файлі формату Microsoft Word DOC разом з усіма додатками. Всі супровідні матеріали (повідомлення про оприлюднення, пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу тощо) надаються кожен в окремому файлі формату Microsoft Word DOC.

6. Інформаційні матеріали надаються відредагованими.

7. Формати надання типових категорій матеріалів наведено у таблиці:
Категорія матеріалу

Вигляд матеріалу

Формат матеріалуАнонс, оголошення, інформація, звіт, інший неілюстрований текст

Загальний текст

Текст у форматі DOC (Microsoft Word)Новина, прес-реліз, біографія, інший ілюстрований текст

Загальний текст

Текст у форматі DOC (Microsoft Word)

Фото (лише окремо)

Фото у форматі JPEG

Продовження додатоку 6


до Положення про веб-сайт

Міністерства охорони здоров'я УкраїниНормативний документ

Структурований текст

Текст у форматі DOC (Microsoft Word) + Текст у форматі PDF (Adobe Acrobat)

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word); Таблиця у форматі XLS (Microsoft Excel) + Таблиця у форматі PDF (Adobe Acrobat)Інформація про структурний підрозділ МОЗ; інформація про підпорядковану МОЗ структуру, інформація про співробітника

Структурований текст з інтернет-посиланнями

Текст у форматі DOC (Microsoft Word)

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word)Оперативна інформація про захворювання

Загальний текст

Текст у форматі DOC (Microsoft Word)

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word)

Діаграма, графік

Діаграма (графік) у форматі XLS (Microsoft Excel); Діаграма (графік) у форматі Microsoft GraphРеєстр

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word); Таблиця у форматі XLS (Microsoft Excel)

База даних

База даних у форматі MDB (Microsoft Access)Керівник відповідального за наповнення

веб-сайту МОЗ підрозділу


__________________ / _____________________ /

Схожі:

Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconПоложення про відділення (кабінет) функціональної діагностики закладу охорони здоров’я України Загальні положення. 1 Відділення (кабінет) функціональної діагностики є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconПоложення про Будинок дитини" Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України "
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України Про затвердження Типового положення про Будинок...
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconПоложення про реєстрацію платників пдв 04 березня 2014року Офіційний веб-портал Міністерства доходів І зборів України: minrd gov ua Офіційний суб-сайт гу міндоходів у Дніпропетровській області: dp minrd gov ua
...
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconПоложення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги" від 6 серпня 2013...
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconРегламент інформаційного наповнення офіційного веб-порталу "Судова влада України" Загальні положення
Судова влада України (далі – Веб-портал), його складових – веб-сайтах судів, органів І установ судової влади (далі – Веб-сайт) в...
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconРегламент інформаційного наповнення офіційного веб-порталу "Судова влада України" Загальні положення
Судова влада України (далі – Веб-портал), його складових – веб-сайтах судів, органів І установ судової влади (далі – Веб-сайт) в...
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconПояснювальна записка до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України Про затвердження Положення про комісію для визначення необхідності в призначенні
Моз україни розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою реалізації державної політики стосовно забезпечення права на...
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconЗакону України «Про центральні органи виконавчої влади»
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №467, Положення...
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconПоложення про Департамент охорони природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України Загальні положення
Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень між Міністром та його заступниками
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconНаказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року n 360 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24. 07. 2000 n 918
Положення про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України Загальні положення iconНаказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року n 360 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24. 07. 2000 n 918
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи