Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання icon

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного вихованняНазваРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
Дата конвертації13.05.2016
Розмір70.95 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА

ПІДВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 02 грудня 2015 року смт Підволочиськ № 371-од
Про районну координаційну раду з

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді
На виконання Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 ‘‘Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року № 695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді”:
1.Утворити районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що додається.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації МОНАРТОВИЧА І.І.


Перший заступник голови районної

державної адміністрації І.І.МОНАРТОВИЧ


Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

02.12. 2015 № 371-од
СКЛАД

районної координаційної ради з національно-патріотичного виховання

дітей та молоді
МОНАРТОВИЧ - перший заступник голови районної державної

Ігор Ігорович адміністрації, голова координаційної ради

КИРИК - завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та

Богдан Павлович спорту райдержадміністрації, заступник голови

координаційної ради

МОТИКА - начальник відділу освіти райдержадміністрації,

Світлана Станіславівна заступник голови координаційної ради

РУДА - головний спеціаліст сектору у справах сім’ї,

Ірина Степанівна молоді та спорту райдержадміністрації, секретар

координаційної ради

Члени координаційної ради:
АТАМАНЧУК - головний спеціаліст відділу культури та туризму

Тарас Богданович райдержадміністрації

ГЛАДИЧ - методист районного методичного кабінету

Марія Мар’янівна

ЛИПКА - методист районного методичного кабінету

Ігор Михайлович

МУЛЯР - заступник військового комісара - начальник

Борис Іванович відділення комплектування районного

військового комісаріату – майор

ПЛИТКА - голова юнацько-патріотичної організації

Леся Григорівна «Львинець» гімназії ім. І. Франка

ХРУЩ - голова громадської організації «Районна спілка

Назарій Григорович воїнів – учасників бойових дій, учасників анти-

терористичної операції Підволочиського р-ну»

ЦЬМУХ - голова громадської організації «Культурно-

Степан Ярославович просвітницьке товариство «Оберіг»

Керівник апарату

районної державної адміністрації М.Б.КУЗЬМІН

І.С. Руда
Б.П.Кирик
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

02.12. 2015 № 371-од

ПОЛОЖЕННЯ 
про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
1. Районна координаційна рада з національно-патріотичного виховання дітей та молоді (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним головою Підволочиської районної державної адміністрації з метою забезпечення функціонування системи з національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а також внесення пропозицій щодо сприяння постійному вдосконаленню роботи з національно-патріотичного виховання, узгодженості дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військових формувань у вирішенні питань, пов’язаних із національно-патріотичним вихованням дітей і молоді в районі (далі – національно-патріотичне виховання).

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) організаційно-методичне супроводження та здійснення моніторингу стану виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015;

2) підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання;

3) внесення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, військових формувань з питань національно-патріотичного виховання в області;

4) організація і проведення консультацій з громадськістю з питань патріотичного виховання;

5) участь у плануванні, підготовці та проведенні заходів патріотичного виховання.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає стан виконання завдань та заходів, визначених Стратегією;

2) готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо:

-проекту календарного плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на відповідний рік;

-внесення змін до районних програм щодо національно-патріотичного виховання, на підставі аналізу їх ефективності та пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та установ;

-проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації у сфері національно-патріотичного виховання;

3) організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, засідання “круглого столу” та інші) з питань національно-патріотичного виховання;

4) здійснює аналіз та моніторинг врахування пропозицій та зауважень громадськості щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та засобах масової інформації.

5. Рада має право:

1) запрошувати на свої засідання посадових осіб районної державної адміністрації, депутатів районної ради (за згодою), представників установ, організацій та громадських об'єднань тощо;

2) отримувати в установленому законом порядку від органів влади, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;

3) організовувати та проводити конференції, семінари, засідання за “круглим столом” та інші заходи;

4) брати участь у розробці проектів районного бюджету, районних програм, перспективних планів, що стосуються питань національно-патріотичного виховання.

6. До складу Ради входять голова, заступники голови, секретар та члени Ради.

Голова Ради призначається з числа заступників голови Підволочиської районної державної адміністрації.

Персональний склад Ради та Положення про неї затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

До складу Ради можуть входити представники районної ради (за згодою), районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, військових формувань, а також підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), представники громадських об'єднань, статутна діяльність яких передбачає реалізацію завдань національно-патріотичного виховання.

7. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз у квартал.

Засідання проводяться відкрито. Особи, які не є членами Ради, беруть участь у засіданнях з правом дорадчого голосу.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів.

8. Голова Ради:

- організовує діяльність Ради;

- скликає і проводить засідання Ради;

- підписує документи від імені Ради;

- може давати доручення членам Ради та контролювати їх виконання, представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.

9. Секретар Ради:

-забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень та інші) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів ради;

-погоджує дату, місце і час проведення засідань та забезпечує їх підготовку;

-не пізніше ніж за 7 робочих днів доводить до членів Ради дату, місце і час засідання, порядок денний;

-забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для засобів масової інформації;

-забезпечує оформлення протоколів засідань і матеріалів до них;

-забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до відповідних посадових осіб, органів, підприємств, установ, організацій.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

11. Члени Ради:

- беруть участь у засіданнях Ради;

- готують відповідні матеріали, проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції Ради, і подають їх у письмовій формі не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення засідання;

- виконують рішення Ради та доручення голови, звітують перед Радою про їх виконання.

12. Рішення Ради мають рекомендаційній характер.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Реалізація рішень Ради здійснюється шляхом видання розпоряджень та доручень голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Керівник апарату

районної державної адміністрації М.Б.КУЗЬМІН


Завідувач сектору у справах сім’ї,

молоді, та спорту райдержадміністрації Б.П. КИРИК

І.С.Руда

О.В.КоцюкСхожі:

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
Утворити районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у складі згідно з додатком
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconРозпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та
України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016/2010 роки»,...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді На виконання Указу Президента України від 13
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Відповідно до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17 листопада 2015 року м. Заліщики №416-од
Бережан Тернопільської області, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 листопада 2015 року №690-од...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconПрограма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconРозпорядження від 05 вересня 2013 року м. Тернопіль №401-од/143 Про обласну видавничу раду
У зв’язку з проведеними структурними і кадровими змінами в обласній державній адміністрації, на часткову зміну розпорядження голови...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "17" липня 2009 року №685/0/5-09 м. Львів Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання молоді Львівської області на 2009 2015 роки
Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи