Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та icon

Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та



НазваРозпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та
Дата конвертації14.05.2016
Розмір85.79 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>



УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ




РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



від „11” грудня 2015р. № 404-од

м.Тернопіль
Про районну координаційну раду

з національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

На виконання Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016/2010 роки», розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року № 695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді»:
1. Утворити районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Колісника А.Я.

Голова районної державної

адміністрації О.І.ПОХИЛИЙ

Додаток


до розпорядження голови

районної державної адміністрації

11.12.2015 № 404-од

СКЛАД


районної координаційної ради з національно-патріотичного

виховання дітей та молоді


КОЛІСНИК

Андрій Ярославович

-

заступник голови районної державної адміністрації, голова координаційної ради

ЗАТОРСЬКИЙ

Василь Миколайович

-

завідувач сектору молоді та спорту районної державної адміністрації, заступник голови координаційної ради


ЦАЛЬ
Василь Зеновійович

-

начальник відділу освіти районної державної адміністрації, заступник голови координаційної ради


ЯХВАН

Світлана Євгенівна

-

головний спеціаліст сектору молоді та спорту райдержадміністрації, секретар координаційної ради


Члени координаційної ради:


ВЕЛЬГОШ

Ольга Олегівна


-

завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації


ГОСПОДАР
Анастасія Романівна


-

начальник відділу юридичної та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації


ДУМАНСЬКА

Оксана Тимофіївна

-

в.о. начальника Тернопільського районного

управління юстиції










МАКУХ

Ганна Миколаївна


-

головний редактор районної газети «Подільське слово»

МАНДЗЮК

Сергій Леонтійович

-

начальник управління соціального захисту

населення районної державної адміністрації










НИЖНИК

Ольга Михайлівна

-

голова районної організації Товариства

Червоного Хреста України (за згодою)


ПИНДУС

Ганна Федорівна

-

районний педіатр Тернопільського районного

територіального медичного об’єднання


РОМАНЦОВ

Олександр Степанович


-

начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

РУЦЬКА

Ірина Богданівна

-

методист з позашкільної освіти і виховної роботи Тернопільського районного методичного кабінету


СТЕЛЬМАЩУК

Анатолій В’ячеславович


-

заступник начальника Тернопільського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою)


ШАРГАН

Люба Ярославівна

-

головний спеціаліст відділу культури районної державної адміністрації


ЯРІШ

Оксана Ігорівна

-

в.о. директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Заступник керівника апарату,

начальник відділу загального

діловодства апарату районної

державної адміністрації С.М.МІКІТІНА


В.М. ЗАТОРСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

11.12.2015 № 404-од
ПОЛОЖЕННЯ

про районну координаційну раду з національно-патріотичного

виховання дітей та молоді
1. Районна координаційна рада з національно-патріотичного виховання дітей та молоді (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним головою районної державної адміністрації з метою забезпечення функціонування системи з національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а також внесення пропозицій щодо сприяння постійному вдосконаленню роботи з національно-патріотичного виховання, узгодженості дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військових формувань у вирішенні питань, пов’язаних із національно-патріотичним вихованням дітей і молоді в районі (далі – національно-патріотичне виховання).
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:

1) організаційно-методичне супроводження та здійснення моніторингу стану виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015;

2) підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання;

3) внесення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, військових формувань з питань національно-патріотичного виховання в районі;

4) організація і проведення консультацій з громадськістю з питань патріотичного виховання;

5) участь у плануванні, підготовці та проведенні заходів патріотичного виховання.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає стан виконання завдань та заходів, визначених Стратегією;

2) готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо:

проекту календарного плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на відповідний рік;

внесення змін до районних програм щодо національно-патріотичного виховання, на підставі аналізу їх ефективності та пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та установ;

проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації у сфері національно-патріотичного виховання;

3) організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, засідання «круглих столів» та інші) з питань національно-патріотичного виховання;

4) здійснює аналіз та моніторинг врахування пропозицій та зауважень громадськості щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та засобах масової інформації.
5. Рада має право:

1) запрошувати на свої засідання посадових осіб районної державної адміністрації, депутатів районної ради (за згодою), представників наукових установ, організацій та громадських об'єднань тощо;

2) отримувати в установленому законом порядку від органів влади, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;

3) організовувати та проводити конференції, семінари, засідання за «круглим столом» та інші заходи;

4) брати участь у розробці проектів районного бюджету, районних програм, перспективних планів, що стосуються питань національно-патріотичного виховання.
6. До складу Ради входять голова, заступники голови, секретар та члени Ради.

Голова Ради призначається з числа заступників голови районної державної адміністрації.

Персональний склад Ради та Положення про неї затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

До складу Ради можуть входити представники районної ради (за згодою), районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, військових формувань, а також підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), представники громадських об'єднань, статутна діяльність яких передбачає реалізацію завдань національно-патріотичного виховання.
7. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше, ніж один раз у квартал.

Засідання проводяться відкрито. Особи, які не є членами Ради, беруть участь у засіданнях з правом дорадчого голосу.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів.
8. Голова Ради:

організовує діяльність Ради;

скликає і проводить засідання Ради;

підписує документи від імені Ради;

може давати доручення членам Ради та контролювати їх виконання, представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.
9. Секретар Ради:

забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень та інші) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів ради;

погоджує дату, місце і час проведення засідань та забезпечує їх підготовку;

не пізніше ніж за 7 робочих днів доводить до членів Ради дату, місце і час засідання, порядок денний;

забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для засобів масової інформації;

забезпечує оформлення протоколів засідань і матеріалів до них;

забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до відповідних посадових осіб, органів, підприємств, установ, організацій.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на сектор молоді та спорту районної державної адміністрації.

11. Члени Ради:

беруть участь у засіданнях Ради;

готують відповідні матеріали, проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції Ради, і подають їх у письмовій формі не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення засідання;

виконують рішення Ради та доручення голови, звітують перед Радою про їх виконання.
12. Рішення Ради мають рекомендаційній характер.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Реалізація рішень Ради здійснюється шляхом видання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.
Заступник керівника апарату,

начальник відділу загального

діловодства апарату районної

державної адміністрації С.М.МІКІТІНА

В.М. ЗАТОРСЬКИЙ



Схожі:

Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
Утворити районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у складі згідно з додатком
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді На виконання Указу Президента України від 13
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Відповідно до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей...
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconПрограма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconУказ Президента України №580/2015 Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки
Затвердити Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки (додається)
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17 листопада 2015 року м. Заліщики №416-од
Бережан Тернопільської області, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 листопада 2015 року №690-од...
Розпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та iconРозпорядження від 27 липня 2015 року №274 Про схвалення проекту змін до Обласної комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям до 2017 року
Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, Указу Президента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи