Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді icon

Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молодіНазваПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Дата конвертації17.05.2016
Розмір57 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 13 січня 2016 року м.Заліщики № 16-од

Про затвердження положення

про районну координаційну раду

з національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

Відповідно до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”:

Затвердити положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додається).


Голова районної державної

адміністрації Б.І.ШИПІТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

13.01.2016 № 16-од
ПОЛОЖЕННЯ 
про районну координаційну раду з національно-патріотичного

виховання дітей та молоді
1. Районна координаційна рада з національно-патріотичного виховання дітей та молоді (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним головою Заліщицької районної державної адміністрації з метою забезпечення функціонування системи з національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а також внесення пропозицій щодо сприяння постійному вдосконаленню роботи з національно-патріотичного виховання, узгодженості дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військових формувань у вирішенні питань, пов’язаних із національно-патріотичним вихованням дітей і молоді в області (далі – національно-патріотичне виховання).

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) організаційно-методичне супроводження та здійснення моніторингу стану виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015;

2) підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання;

3) внесення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, військових формувань з питань національно-патріотичного виховання в області;

4) організація і проведення консультацій з громадськістю з питань патріотичного виховання;

5) участь у плануванні, підготовці та проведенні заходів патріотичного виховання.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає стан виконання завдань та заходів, визначених Стратегією;

2) готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо:

проекту календарного плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на відповідний рік;
внесення змін до районних програм щодо національно-патріотичного виховання, на підставі аналізу їх ефективності та пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та установ;

проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації у сфері національно-патріотичного виховання;

3) організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, засідання “круглого столу” та інші) з питань національно-патріотичного виховання;

4) здійснює аналіз та моніторинг врахування пропозицій та зауважень громадськості щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та засобах масової інформації.

5. Рада має право:

1) запрошувати на свої засідання посадових осіб районної державної адміністрації, депутатів районної ради (за згодою), представників наукових установ, організацій та громадських об'єднань тощо;

2) отримувати в установленому законом порядку від органів влади, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;

3) організовувати та проводити конференції, семінари, засідання за “круглим столом” та інші заходи;

4) брати участь у розробці проектів обласного бюджету, обласних програм, перспективних планів, що стосуються питань національно-патріотичного виховання.

6. До складу Ради входять голова, заступники голови, секретар та члени Ради.

Голова Ради призначається з числа заступників голови Заліщицької районної державної адміністрації.

Персональний склад Ради та Положення про неї затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

До складу Ради можуть входити представники районної ради (за згодою), районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, військових формувань, а також підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), представники громадських об'єднань, статутна діяльність яких передбачає реалізацію завдань національно-патріотичного виховання.

7. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз у квартал.

Засідання проводяться відкрито. Особи, які не є членами Ради, беруть участь у засіданнях з правом дорадчого голосу.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів.
8. Голова Ради:

організовує діяльність Ради;

скликає і проводить засідання Ради;

підписує документи від імені Ради;

може давати доручення членам Ради та контролювати їх виконання, представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.

9. Секретар Ради:

забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень та інші) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів ради;

погоджує дату, місце і час проведення засідань та забезпечує їх підготовку;

не пізніше ніж за 7 робочих днів доводить до членів Ради дату, місце і час засідання, порядок денний;

забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для засобів масової інформації;

забезпечує оформлення протоколів засідань і матеріалів до них;

забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до відповідних посадових осіб, органів, підприємств, установ, організацій.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на сектор у справах молоді і спорту районної державної адміністрації.

11. Члени Ради:

беруть участь у засіданнях Ради;

готують відповідні матеріали, проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції Ради, і подають їх у письмовій формі не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення засідання;

виконують рішення Ради та доручення голови, звітують перед Радою про їх виконання.

12. Рішення Ради мають рекомендаційній характер.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Реалізація рішень Ради здійснюється шляхом видання розпоряджень та доручень голови Заліщицької районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної

державної адміністрації В.Д.ЛИЛИК

О.А.ДяченкоСхожі:

Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconПро затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді На виконання Указу Президента України від 13
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
Утворити районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у складі згідно з додатком
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconПрограма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2020 року
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconРозпорядження голови обласної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та
України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016/2010 роки»,...
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од «Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 року №695-од ‘‘Про обласну координаційну раду з національно-патріотичного виховання
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconУказ Президента України №580/2015 Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки
Затвердити Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки (додається)
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconПро затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді в районі на 2016 рік
Затвердити план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді в районі на 2016 рік (далі – План заходів), що додається
Про затвердження положення про районну координаційну раду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді iconПро затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді в районі на 2016 рік
Затвердити план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді в районі на 2016 рік (далі План заходів), що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи