Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", icon

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації",НазваРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації",
Дата конвертації24.05.2016
Розмір41.93 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА

МОНАСТИРИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 18 грудня 2014 року м. Монастириська №384-од
Про заходи щодо забезпечення доступу

до публічної інформації

в районній державній адміністрації
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада
2014 року №544-од “Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації”, у зв’язку з проведеними структурними змінами в районній державній адміністрації:

1. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

2. Визначити:

1) керівника апарату районної державної адміністрації РАФАЛЮК Любов Анатоліївну відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;

2) головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації КОДУ Ігоря Степановича відповідальною особою з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

3. Керівникові апарату районної державної адміністрації
РАФАЛЮК Л.А.:

1) з метою доступу до публічної інформації та її збереження в системі обліку документів, що знаходяться в апараті райдержадміністрації і містять публічну інформацію, забезпечувати обов'язкову реєстрацію таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті;

2) затвердити порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

4. Відповідальній особі з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, КОДІ І.С. вести облік запитів на інформацію, що надходять в районну державну адміністрацію.

5. Розробникам проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації спільно з сектором юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації забезпечувати своєчасне оприлюднення тих проектів, що підлягають обговоренню.
2

6. Сектору з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації:

1) забезпечувати систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної державної адміністрації;

2) спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечувати оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

3) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

7. Структурним підрозділам районної державної адміністрації

1) у разі зміни відповідального за організацію доступу до публічної інформації та відповідальної особи з питань запитів на інформацію визначати відповідальних осіб з вказаних питань та прописувати при розподілі обов’язків у їхніх посадових інструкціях;

2) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

3) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

8. Сектору юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації провести навчання із начальниками, працівниками структурних підрозділів районної держаної адміністрації та відповідальними особами з питань забезпечення доступу до публічної інформації у лютому місяці
2015 року.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації 07 червня 2011 року №255 „Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”.

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної

адміністрації М.Ю. ПАВЛІК


Форма

Бланк або штамп

(якщо запитувачем є юридична особа, із зазначенням поштової адреси

або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв’язку, якщо такий є)


Монастириська районна

державна адміністрація

______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи,

поштова адреса або адреса електронної пошти,

номер телефону, номер факсу, якщо такі є)
ЗАПИТ

на інформацію
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(загальний опис інформації)
або доступ до інформації ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)
Відповідь прошу надати у визначений законом термін за поштовою адресою або телефоном чи факсом, або електронною поштою.
_____________________ _____________________

(посада)* (підпис)*

*За умови подання запиту юридичною особою в письмовій формі
_____________________ _____________________

(дата)** (підпис)**

**За умови подання запиту фізичною особою в письмовій форміСхожі:

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації»,
Ції», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од «Про заходи щодо забезпечення...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 06. 06. 11 №226 м. Берегово Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", icon­розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2014 року смт. Козова №316-од
України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 “Питання забезпечення органами...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2014 року №561-од "Про дегустаційну (приймальну) комісію при обласній державній адміністрації ".
Затвердити склад дегустаційної (приймальної) комісії при обласній державній адміністрації, що додається
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15 червня 2011 року м. Борщів №288 Про першочергові заходи
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", на виконання розпорядження голови обласної...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "17" травня 2013 року №261/0/5-13 м. Львів Про затвердження Положення про сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату
Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про доступ до публічної інформації”...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження від 23 липня 2015 року №260 Про затвердження Положення про управління інформації та зв’язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації
Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 05 лютого 2014 року м. Монастириська №30 -од
України від 17 березня 1998 р. №322”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 січня 2014 року №27-од...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconЗакону України «Про доступ до публічної інформації» Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Львівської обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2015 року №679/0/5-15 «Про впорядкування структури обласної державної адміністрації»...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од \"Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації\", iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2014 року м. Монастириська №401-од
Про призначення відповідальної особи за організацію і стан технічного захисту інформації з обмеженим доступом в обласній державній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи