Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції icon

Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиціїНазваНаказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції
Дата конвертації04.05.2016
Розмір132.71 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

КОЗІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Н А К А З

 19.08.2011 р.                     смт. Козова                      32-З

           

 

Про забезпечення доступу до публічної 

інформації, розпорядником якої є 

Козівське районне управління юстиції

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське управління юстиції

Н А К А З У Ю:

1.  Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції, що додається.  

2.  Затвердити форми для подання запиту на отримання публічної інформації, згідно додатків 1-3.

3.  Розмістити Порядок опрацювання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції, на інформаційних стендах районного управління юстиції та його структурних підрозділів.  

4.  Розмістити форми для подання запиту на отримання публічної інформації на інформаційних стендах районного управління юстиції та його структурних підрозділів.  

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

В.о. начальника управління

В.Я. Проців

 

  


 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Козівського районного управління юстиції
19.08.2011 № 32-З

 

Порядок

 

опрацювання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції

 

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), наказу Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1522/5 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції», наказу Головного управління юстиції у Тернопільській області від 29.07.2011 №354-ОД, з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Козівське районне управління юстиції (далі –управління юстиції).

1.4. Доступ до публічної інформації управління юстиції забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

1.7. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 ІІ. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до управління юстиції із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається управлінню юстиції в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі.

2.5. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

2.5.1. прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2.5.2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

2.5.3. підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті на отримання публічної інформації несе запитувач.

2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації (далі – форми запиту), які можна отримати в відповідальних працівників за облік та реєстрацію запитів на отримання публічної інформації управління юстиції, його структурних підрозділів.

2.8. Форми запиту розміщуються на інформаційних стендах управління юстиції та його структурних підрозділів.

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, факсом, електронною поштою.

2.10. Запит на отримання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто управління юстиції за адресою: 47600, м. Козова, вул. Дорошенка, 3.

2.11. Запити на отримання публічної інформації приймаються управлінням юстиції у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8.00 год. до 16.00 год., у п’ятницю – з 8.00 год. до 15.00 год.) за винятком часу обідньої перерви (з 13.00 год. до 14.00 год.).

2.12. Письмові запити на отримання публічної інформації, надіслані поштою, отримують уповноважені особи управління юстиції. При цьому час отримання запитів обов’язково зазначається у відповідному журналі.

2.13. Запити на отримання публічної інформації, надіслані за допомогою електронної пошти, одержуються відповідальними особами управління юстиції, які зобов’язані періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня – о 9.00 год., 12.00 год., 14.00 год. та 16.00 год. (а у п’ятницю – о 15.00 год.)) перевіряти наявність надходження нових запитів на електронну адресу управління юстиції.

2.14. Запити на отримання публічної інформації, отримані за допомогою телефонного зв’язку приймаються лише відповідальними особами управління юстиції. Під час прийняття запиту за допомогою телефону, відповідальна особа заповнює форму запиту на отримання публічної інформації із зазначенням усіх реквізитів, передбачених п. 2.5. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

2.15. Запит на отримання публічної інформації в усній формі приймається у тому ж порядку, що й запит, одержаний за допомогою телефонного зв’язку.

2.16. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на отримання публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.17. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування управління юстиції, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.18. Запити на отримання публічної інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються та реєструються як запити, що надійшли поштою. Прийом факсограм здійснюється відповідальними особами управління юстиції за окремо визначеними номерами телефону.

2.19. Прийняття запитів на отримання публічної інформації не уповноваженими на те посадовими особами управління юстиції не допускається.

2.20. При зверненні особи із запитом на отримання публічної інформації до посадових осіб управління юстиції та його структурних підрозділів, в обов’язки яких не входить опрацювання, систематизація та реєстрація запитів на отримання публічної інформації, останні зобов’язані скерувати запитувача до структурного підрозділу або спеціально визначеної посадової особи, відповідальних за облік та реєстрацію запитів на отримання публічної інформації. Аналогічний порядок застосовується і при отриманні запитів за допомогою телефонного та факсимільного зв’язку.

 ІІІ. Реєстрація та облік запитів на отримання публічної інформації

3.1. Усі запити на отримання публічної інформації, що надійшли до управління юстиції, незалежно від способу та форми їх одержання, підлягають обов’язковій реєстрації.

3.2. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у п. 2.5. цього Порядку не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.3. Обов’язок реєстрації запитів на отримання публічної інформації покладається на спеціально визначених посадових осіб управління юстиції, які зобов’язані:

3.3.1. надавати консультації щодо оформлення запиту на отримання публічної інформації;

3.3.2. приймати запити на отримання публічної інформації за допомогою засобів телефонного та факсимільного зв’язку;

3.3.3. правильно кваліфікувати документ як запит на отримання публічної інформації;

3.3.4. здійснювати реєстрацію запитів у день їх надходження;

3.3.5. перевіряти запити на отримання публічної інформації на відповідність вимогам ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3.3.6. своєчасно передавати запити на розгляд начальнику управління юстиції, а також особі, визначеній резолюцією керівника виконавцем запиту;

3.3.7. здійснювати контроль за термінами розгляду запитів на отримання публічної інформації, забезпечувати своєчасність надання відповідей на них;

3.3.8. у разі необхідності, вимагати від посадових осіб, на розгляді у яких перебував запит на отримання публічної інформації у 2-денний термін надання додаткової відповіді на запит;

3.3.9. інформувати начальника управління юстиції про порушення термінів підготовки відповіді на інформаційний запит для вжиття відповідних заходів.

3.4. У випадку надходження запиту на отримання публічної інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, уповноважені посадові особи перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

3.5. Реєстрація запитів на отримання публічної інформації в управлінні юстиції здійснюється шляхом ведення Журналу реєстрації запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції.

3.7. Для реєстрації запитів на отримання публічної інформації на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому, вільному від тексту місці запиту, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи, проставляється штамп управління юстиції на відтиску якого зазначаються дата реєстрації запиту та його реєстраційний індекс.

3.8. Дата реєстрації запиту повинна відповідати даті його фактичного надходження. Запити на отримання публічної інформації, які надійшли до управління юстиції після 16.00 год. отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.9. Реєстраційний індекс складається із порядкового номера запиту, що надійшов та номера за номенклатурою справ журналу реєстрації вхідної кореспонденції. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на отримання публічної інформації.

3.10. На кожен запит на отримання публічної інформації заводиться реєстраційно-контрольна картка, яка прикріпляється до запиту (додається).

3.11. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи окремо від загального листування та зберігаються у відповідальної особи з питань запитів на отримання публічної інформації.

 ІV. Розгляд запитів на отримання публічної інформації

4.1. Первинний розгляд запитів на отримання публічної інформації, які надійшли до управління юстиції та накладення резолюції із дорученням на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює начальник управління юстиції, а у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) – особа, що виконує його обов’язки.

4.2. Резолюція накладається протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція накладається протягом 1 години після реєстрації запиту.

4.3. З резолюцією начальника управління юстиції запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольні форми.

4.4. Запити на отримання публічної інформації передаються на розгляд посадовим особам, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу, негайно, одразу ж після накладення резолюції керівником. У свою чергу останні зобов’язані невідкладно (протягом однієї години після отримання повідомлення про надходження запитів) отримати їх у відповідальної особи з питань запитів на інформацію.

4.5. Структурні підрозділи та посадові особи районного управління юстиції, яким начальником управління доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та надати інформацію запитувачу.

4.6. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів управління юстиції, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції керівника (на нього покладається узагальнення інформації).

Рішення, які приймаються за запитами мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

4.7. Відповідь запитувачу інформації про те, що інформація може бути одержана ним із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

4.8. Проекти відповідей на запити на отримання публічної інформації готуються відповідальними особами – виконавцями запитів у визначений термін та у двох примірниках подаються на підпис начальнику управління юстиції. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.9. Підготовлений проект відповіді запитувачу повинен бути завізований керівником структурного підрозділу, який його готував. У випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують керівники всіх підрозділів.

4.10. Проекти відповідей на запити на отримання публічної інформації без вищезазначеної візи підлягають поверненню на доопрацювання.

4.11. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 4 робочих днів.

4.12. Відповідь на запит на отримання публічної інформації має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.13. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні із відповідальною особою з питань запитів на отримання публічної інформації.

4.14. У разі продовження терміну розгляду запиту посадова особа, на розгляді у якої знаходиться запит, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження.

4.15. Датою та часом фактичного виконання запиту на отримання публічної інформації вважається дата та час реєстрації відповіді на цей запит.

4.16. Управління юстиції має право відмовити в задоволенні запиту про отримання публічної інформації у таких випадках:

4.16.1. управління юстиції не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

4.16.2. особа, яка подала запит на отримання публічної інформації, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4.16.3. не дотримано вимог до запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.17. У відмові в задоволенні запиту на отримання публічної інформації має бути зазначено:

4.17.1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

4.17.2. дату відмови;

4.17.3. мотивовану підставу відмови;

4.17.4. порядок оскарження відмови;

4.17.5. підпис.

4.18. Відмова в задоволенні запиту на отримання публічної інформації надається в письмовій формі.

4.19. Якщо управління юстиції не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але йому відомо хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на отримання публічної інформації починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4.20. Відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

4.21. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на отримання публічної інформації має бути зазначено:

4.21.1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником публічної інформації;

4.21.2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

4.21.3. причини, у зв’язку з якими запит на публічну інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4.21.4. строк, у який буде задоволено запит;

4.21.5. підпис.

4.22. Інформація на запит надається безоплатно.

4.23. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.24. Розмір фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів визначається управлінням юстиції в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

4.25. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 Провідний спеціаліст

Управління юстиції

Ю.П. Колодій

 Схожі:

Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconМіністерство юстиції україни козівське районне управління юстиції наказ 03. 12. 2012 смт. Козова №112/01-1-8
Про визначення адміністратора системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconІнформації На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації, розпорядником
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації,...
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconНаказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації
Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 “Питання...
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві молоді та спорту України (пункт 6 розділу III) форма запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є

Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconРозпорядження 25 січня 2013 року Калинівка №22 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання...
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки України (пункт 5 розділу ІІІ) форма запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої є
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconНаказ №51- з Про затвердження Переліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Козівського районного управління юстиції
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547 "Питання забезпечення...
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 28 " вересня 2012 року №661/0/5-12 м. Львів Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року №2939-vi, Указу Президента України від 5...
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconРозпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І
Служби Безпеки України від 12. 08. 2005р. №440 „Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю”, та інших законодавчих...
Наказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції iconРозпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи