Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 рокуНазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року
Дата конвертації09.05.2016
Розмір322.23 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


УКРАЇНА

ПІДГАЄЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 01 лютого 2008 року

м.Підгайці

№ 49
Про Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Підгаєцькій районній державній адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та наказу Головного управління державної служби України, Української Академії державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року № 30/84, Закону України „Про Державний реєстр виборців” та розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 жовтня 2007 року №451 „Про внесення змін до структури районної державної адміністрації”:

1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Підгаєцької районної державної адміністрації, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 березня 2006 року №96 „Про Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Підгаєцькій районній державній адміністрації”.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Семенець О.М.


Голова районної державної адміністраціїІ.М. М’ЯКУШ


Затверджено

розпорядженням голови районної державної адміністрації

01 лютого 2008

№ 49
Загальний порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців апарату Підгаєцької районної державної адміністрації
Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (далі – Порядок проведення конкурсу).

1. Загальні положення.

1.1. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Підгаєцької райдержадміністрації.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення оцінки для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, а також законодавства з врахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та відповідного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, “Про місцеві державні адміністрації” та питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації (далі – Перелік) наведені у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанні на перевірку знання Конституції України, Закону України “ Про державну службу” , Закону України “Про боротьбу з корупцією”, одне питання на перевірку знання Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та питання на перевірку законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, наведені в додатку 1 до цього Порядку – всього 5 питань.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.9. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

 1. організаційна підготовка до іспиту;

 2. складання іспиту;

 3. оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.10. Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту.

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії (а в разі його відсутності – один із членів комісії) інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту.

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше 3-х членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених п. 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної державної адміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, “Про місцеві державні адміністрації” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, “Про місцеві державні адміністрації”, які достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
Керівник апарату районної

державної адміністрації О.М. Семенець

Додаток 1

до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Підгаєцької районної державної адміністрації

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу"

та "Про боротьбу з корупцією", “Про місцеві державні адміністрації” та питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Української держави за Конституцією України ( статті 1, 2).

 3. Форма правління в Україні ( стаття 5).

 4. Визнання найвищої соціальної цінності України ( стаття 3).

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

 6. Об’єкти права власності Українського народу ( статті 13, 14).

 7. Найважливіші функції держави ( стаття 17).

 8. Державні символи України ( стаття 20).

 9. Конституційне право на працю ( стаття 43).

 10. Конституційне право на освіту ( стаття 53).

 11. Конституційне право на соціальний захист ( стаття 46).

 12. Конституційне право на охорону здоров’я ( стаття 49).

 13. Обов'язки громадянина України ( статті 65-68).

 14. Право громадянина України на вибори ( стаття 70).

 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України ( стаття 92).

 17. Державний бюджет України ( стаття 96).

 18. Порядок обрання Президента України ( стаття 103).

 19. Повноваження Президента України ( стаття 106).

 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України ( стаття 107).

 21. Склад Кабінету Міністрів України ( стаття 114).

 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій ( стаття 119).

 23. Статус прокуратури України за Конституцією України ( стаття 121).

 24. Система судів в Україні (стаття 125).

 25. Основні засади судочинства в Україні ( стаття 129).

 26. Система адміністративно-територіального устрою України ( стаття 133).

 27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим ( стаття 137).

 28. Повноваження Автономної Республіки Крим ( стаття 138).

 29. Органи місцевого самоврядування в Україні ( стаття 140).

 30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( стаття 143).

 31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України

(стаття 154).

ІІ Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

 1. Поняття державної служб, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу" (статті 1, 2).

 2. Право на державну службу (стаття 4).

 3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

 4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

 5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

 6. Основні права державний службовців (стаття 11).

 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

 8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

 9. Присяга державних службовців (стаття 17).

 10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

 11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

 12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

 13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

 14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

 15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

 16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

 17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

 18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

 19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

 21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з корупцією"

 1. Поняття корупції та корупційних діянь (стаття 1).

 2. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією (стаття 2).

 3. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією" (стаття 3).

 4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією (стаття 4).

 5. Спеціальні обмеження щодо держаних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції (стаття 5).

 6. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави (стаття 6 Закону України "Про боротьбу з корупцією").

 7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (стаття 7).

 8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави (стаття 8).

 9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (стаття 9).

 10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією (стаття 10).

 11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов’язків по боротьбі з корупцією (стаття 11).

 12. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією (стаття 12).

 13. Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству, установі, організації (стаття 13).

 14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь (стаття 14).

 15. Контроль за виконання законів у сфері боротьби з корупцією (стаття 16).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

 1. Місцеві державні адміністрації, їх основні завдання ( ст. 1,2).

 2. Принципи діяльності, статус та атрибути місцевих державних адміністрацій (ст. 3,4).

 3. Склад і структура, акти, правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій (ст. 5,6,7).

 4. Призначення та припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій (ст. 8,9).

 5. Заступники голів, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (ст. 10,11,12).

 6. Питання, що вирішується місцевими державними адміністраціями, здійснення ними повноважень інших органів та об'єкти їх управління (ст. 13,14,15).

 7. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку ( ст. 16,17).

 8. Повноваження в галузі бюджету та фінансів (ст. 18).

 9. Повноваження в галузі управління майном, приватизації та підприємництва (ст. 19).

 10. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку ( ст. 20).

 11. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля ( ст. 21).

 12. Повноваження в галузі науки, освіти , охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді (ст.22).

 13. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення (ст. 23).

 14. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян (ст.24).

 15. Повноваження в галузі оборонної роботи (ст. 27).

 16. Права місцевих державних адміністрацій ( ст. 28).

 17. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними та районними радами (ст. 29).

 18. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України, з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, з іншими органами державної влади (ст. 30,31,32).

 19. Відносини обласної та районних державних адміністрацій (ст.33).

 20. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами (ст. 34).

 21. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами (ст. 35).

 22. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями (ст.36).

 23. Відносини місцевих державних адміністрацій з об'єднаннями громадян та громадянами ( ст. 37,38).

 24. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій, перших заступників і заступників голови, інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій ( ст. 39,40).

 25. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Організація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів ( ст. 41,42).

 26. Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій (ст. 43).

 27. Апарат та регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій (ст. 44,45).

 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій (ст.47).


V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів апарату райдержадміністрації
Організаційний відділ

 1. Законодавчі та нормативно-правові документи, якими керується в своїй діяльності організаційний відділ (розділ 1 Положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації).

 2. Основні завдання організаційного відділу ( розділ 2 Положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації).

 3. Функції організаційного відділу ( розділ 2 Положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації).

 4. Організаційне забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації (розділ 3 Положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації).

 5. Правові акти районної державної адміністрації і вимоги до них ( розділ V Регламенту районної державної адміністрації).

 6. Методична допомога організаційним відділом у вдосконаленні форм і методів організаційної роботи (пункт 2.4.6. Положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації).

 7. Планування роботи районної державної адміністрації ( розділ ІІІ Регламенту районної державної адміністрації).

 8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації ( розділ VІІ Регламенту районної державної адміністрації).

 9. Практика підготовки та прийняття управлінських рішень.

 10. Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів ( розділ VІІІ Регламенту районної державної адміністрації).

 11. Порядок оформлення службових відряджень і надання відпусток ( розділ Х Регламенту районної державної адміністрації).

 12. Організація використання та режим робочого часу в районній державній адміністрації ( розділ ХІ Регламенту районної державної адміністрації).

 13. Структура та організація роботи організаційного відділу апарату райдержадміністрації ( розділ 4 Положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації).

 14. Функції апарату райдержадміністрації ( розділ ХІІ Регламенту районної державної адміністрації).

 15. Завдання, обов'язки та повноваження працівників організаційного відділу апарату райдержадміністрації (розділ 2 посадових інструкцій ).

 16. Загальні вимоги до складання і оформлення документів (Інструкція з діловодства ).

 17. Взаємодія органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування (ст. 143 Конституції України, ст. 29,34,35 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

 18. Поняття, основні принципи та система місцевого самоврядування (ст. 2,4,5 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

 19. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ( глава 2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

 20. Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999р. № 339).


Сектор кадрової роботи

 1. Типове положення про кадрову службу органу виконавчої влади.

 2. Комплексна програма підготовки державних службовців.

 3. Порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

 4. Порядок ведення особових справ державних службовців.

 5. Порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату місцевих державних адміністрацій.

 6. Обчислення стажу державної служби.

 7. Положення про ранги державних службовців.

 8. Граничний вік перебування на державній службі та порядок оформлення документів для розгляду питань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі.

 9. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

 10. Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань.

 11. Право на відпустки, види відпусток (ст. 2,3,4 Закону України “Про відпустки”).

 12. Щорічна відпустка та її тривалість ( ст. 6 Закону України “Про відпустки”).

 13. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України “Про відпустки”).

 14. Перенесення, поділ на частини та відкликання з відпустки ( ст. 11,12 Закону України “Про відпустки”).

 15. Декларування доходів державних службовців.

 16. Порядок стажування в державних органах.

 17. Положення про формування кадрового резерву для державної служби.


Загальний відділ. Звернення громадян.

 1. Законодавчі та нормативно-правові документи, на підставі яких розроблені правила і рекомендації щодо порядку здійснення діловодних процесів, викладені в інструкції з діловодства в районній державній адміністрації ( розділ І Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації).

 2. Функції діловодної служби ( пункт 9 Інструкції з діловодства).

 3. Порядок прийняття документів в районній державній адміністрації ( пункт 3.1 Інструкції з діловодства).

 4. Реєстрація документів в районній державній адміністрації. Документи, що не підлягають реєстрації діловодною службою ( пункт 3.3 Інструкції з діловодства).

 5. Вимоги до оформлення документів, датування та індексація службових документів, складених в адміністрації. Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів ( пункти 4.2,4.3, 4.4. Інструкції з діловодства).

 6. Засвідчення документів. Затвердження, як особливий спосіб засвідчення документа. Примірний перелік документів, які підлягають затвердженню. перелік документів, на які ставиться гербова печатка ( пункт 4.6. Інструкції з діловодства).

 7. Адресування документів ( пункт 4.7. Інструкції з діловодства).

 8. Елементи, з яких складається резолюція. Вимоги, яким повинна відповідати резолюція 9 пункт 4.8 Інструкції з діловодства).

 9. Порядок погодження документів ( пункт 4.5. Інструкції з діловодства).

 10. Засвідчення документів. Затвердження, як особливий спосіб затвердження документа. Примірний перелік документів, які підлягають затвердженню. Перелік документів, на які ставиться гербова печатка ( пункт 4.6 Інструкції з діловодства).

 11. Адресування документів ( пункт 4.7. Інструкції з діловодства).

 12. Елементи, із яких складається резолюція. Вимоги, яким повинна відповідати резолюція ( пункт 4.8. Інструкції з діловодства).

 13. Відмітки про проходження та виконання документів ( пункт 4.9. Інструкції з діловодства).

 14. Оформлення копій службових документів ( пункт 4.10. Інструкції з діловодства).

 15. Оформлення додатків до документів ( пункт 4.11. Інструкції з діловодства).

 16. Вимоги до документів, які виготовляються машинописними засобами (пункт 4.12. Інструкції з діловодства).

 17. Порядок розмноження документів (пункт 4.13. Інструкції з діловодства).

 18. Підготовка та оформлення документів до засідань колегії адміністрації ( пункт 4.14. Інструкції з діловодства).

 19. Оформлення документів про відрядження ( пункт 4.15. Інструкції з діловодства).

 20. Строки виконання документів. Здійснення контролю за виконанням документів (пункти 6.2. і 6.3. Інструкції з діловодства).

 21. Організація виконання нормативних документів органів вищого рівня (пункт 6.4. Інструкції з діловодства).

 22. Визначення номенклатури справ. Види номенклатури справ ( пункт 7.1. Інструкції з діловодства).

 23. Основні правила формування справ ( пункт 7.2. Інструкції з діловодства).

 24. Підготовка справ до зберігання та використання .

 25. Завдання, обов'язки та повноваження працівників загального відділу апарату райдержадміністрації.

 26. Законодавча база , що регулює роботу із зверненнями громадян.

 27. Вимоги до ведення діловодства по роботі із зверненнями громадян у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 28. Вимоги до звернення громадян ( ст. 5 Закону України “Про звернення громадян”).

 29. Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню ( ст. 8 Закону України “Про звернення громадян”).

 30. Права громадян при розгляді заяви чи скарги ( ст. 18 Закону України “Про звернення громадян”).

 31. Терміни подання скарги (ст. 17 Закону України “Про звернення громадян”).

 32. Термін розгляду звернень громадян (ст. 20 Закону України “Про звернення громадян”).

 33. Особистий прийом громадян (ст. 29 Закону України “Про звернення громадян”).

 34. Організація прийому громадян вищими посадовими особами (ст. 29 Закону України “Про звернення громадян”).

 35. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян (ст.24 Закону України “Про звернення громадян”).

 36. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян (ст. 28 Закону України “Про звернення громадян”).

 37. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян ( ст.29 Закону України “Про звернення громадян”).

 38. Порядок розгляду скарг громадян (практично) ( ст. 15 Закону України “Про звернення громадян”).

 39. Порядок розгляду повторних звернень громадян ( ст. 14 Закону України “Про звернення громадян”).

 40. Заборона відмови в прийнятті та розглядів звернення (ст. 4 Закону України “Про звернення громадян”).

 41. Організація прийому громадян вищими посадовими особами (ст. 29 Закону України “Про звернення громадян”).

 42. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях громадян (ст. 10 Закону України “Про звернення громадян”).

 43. Завдання, обов'язки та повноваження спеціаліста по зверненнях громадян .


Сектор контролю

 1. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями (ст. 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

 2. Права місцевих державних адміністрацій та реалізація наданих їм повноважень (ст. 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

 3. Основні вимоги до контролю .

 4. Форми і методи контролю ( пункт 54 Регламенту районної державної адміністрації).

 5. Організація роботи в місцевих державних адміністраціях по забезпеченні контролю за виконанням документів.

 6. Умови успішного здійснення контролю і перевірки виконання.

 7. Перелік документів, що підлягають обов’язковому контролю у місцевих державних адміністраціях ( пункт 52 Регламенту районної державної адміністрації, розпорядження голови райдержадміністрації № 247 від 03.08.2001р.).

 8. Відповідальність за організацію виконання документів ( пункт 51 Регламенту районної державної адміністрації).

 9. На основі яких нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій здійснюється робота з документами.

 10. Вимоги до плану контролю за виконанням актів та доручень Президента України, розпоряджень голови місцевих державних адміністрацій ( пункт 53 Регламенту районної державної адміністрації).

 11. Вимоги Указу Президента України від 29 березня 2000 року № 549/2000 “Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України”.

 12. Вимоги Указу Президента України від 25 лютого 2002 року № 155/2002 “Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень та доручень Президента України”.

 13. Порядок зняття з контролю виконаних документів (пункт 57 Регламенту районної державної адміністрації).

 14. Терміни виконання документів (пункт 6.2. Інструкції з діловодства).

 15. Проходження нормативних та директивних документів в районній державній адміністрації.


Юридичний сектор

 1. Юридичний сектор як структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації.

 2. Здійснення правового забезпечення діяльності райдержадміністрації.

 3. Законодавство, яким регламентується діяльність юридичного сектору апарату районної державної адміністрації.

 4. Організація правової роботи.

 5. Перевірка відповідності вимогам законодавства проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів правового характеру.

 6. Аналіз правових актів структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 7. Заходи щодо приведення актів структурних підрозділів районної державної адміністрації у відповідність до чинного законодавства.

 8. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів, що суперечать чинному законодавству України.

 9. Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації, його повноваження.

 10. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій ( реєстрація, набрання чинності, оприлюднення), (ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

 11. Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій ( ст. 7 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

 12. Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

 13. Сесія ради ( ст. 46 Закону України “ Про органи місцевого самоврядування в Україні”).

 14. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування ( ст. 59 Закону України “ Про органи місцевого самоврядування в Україні”).

 15. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях ( ст. 43 Закону України “ Про органи місцевого самоврядування в Україні”).

 16. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (ст. 44 Закону України “ Про органи місцевого самоврядування в Україні”).Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

 1. Поняття мобілізаційної підготовки в Україні ( ст. 1 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 2. Поняття мобілізації в Україні ( ст. 1 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 3. Види мобілізації в Україні ( ст. 1 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 4. Основні принципи мобілізаційної підготовки і мобілізації в Україні ( ст.1 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 5. Зміст мобілізаційної підготовки в Україні ( ст.3 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 6. Підпорядкування мобілізаційних органів та працівників з питань мобілізаційної роботи в Україні (ст. 5 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 7. Повноваження та функції органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки в Україні ( ст. 16 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 8. Призов на військову службу під час мобілізації ( ст.20 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 9. Категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в Україні ( ст. 21 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 10. Мета бронювання військовозобов'язаних (ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).

 11. Поняття воєнного стану (ст. 1 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”).

 12. Порядок ведення воєнного стану в Україні (ст. 5 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”).

 13. Зміст заходів правового режиму воєнного стану (ст. 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”).

 14. Гарантії законності в умовах воєнного стану ( ст. 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”).

 15. Діяльність місцевих державних адміністрацій в сфері оборони (ст.14 Закону України Закону України “Про оборону України”).

 16. Поняття мобілізаційного резерву ( ст. 1 Закону України “Про державний матеріальний резерв”).

 17. Призначення державного резерву ( ст. 3 Закону України “Про державний матеріальний резерв”).

 18. Порядок затвердження номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву ( ст. 5 Закону України “Про державний матеріальний резерв”).

 19. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо роботи з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву (ст.6 Закону України “Про державний матеріальний резерв”).

 20. Основні завдання єдиної транспортної системи України в особливий період (ст. 1 Закону України “ Про функціонування єдиної транспортної системи в Україні в особливий період”).

 21. Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період ( ст.3 Закону України “ Про функціонування єдиної транспортної системи в Україні в особливий період”).

 22. Склад єдиної транспортної системи України в особливий період ( ст. 1 Закону України “ Про функціонування єдиної транспортної системи в Україні в особливий період”).

 23. Поняття особливого періоду (ст.1 Закону України “Про оборону України”).

 24. Поняття оборони України (ст.1 Закону України “ Про функціонування єдиної транспортної системи в Україні в особливий період”).

 25. Зміст підготовки до оборони держави в мирний час (ст. 3 Закону України “Про оборону України”).

 26. Завдання територіальної оборони України (ст.18 Закону України “Про оборону України”).

 27. Загальний військовий обов'язок (ст. 1 Закону України “Про загальний військовий обов'язок і військову службу”).

 28. Види військової служби (ст. 1 Закону України “Про загальний військовий обов'язок і військову службу”).

 29. Завдання, обов'язки та повноваження завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.


Відділ фінансово-господарського забезпечення

 1. Відділ фінансово-господарського забезпечення як структурний підрозділ апарату райдержадміністрації.

 2. Основні нормативні документи, якими регламентується відділ.

 3. Основні функції та завдання відділу.

 4. Як здійснюється контроль за зберіганням матеріальних цінностей?

 5. Порядок виписки і отримання матеріальних цінностей.

 6. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

 7. Новий план рахунку бухгалтерського обліку.

 8. Економічна класифікація видатків держбюджету.

 9. Порядок обчислення заробітної плати, нарахування, утримання, які проводяться на зарплату, меморіальний ордер, рахунки.

 10. Порядок ведення касових операцій.

 11. Облік основних засобів, малоцінного та швидкозношуючого інвентаря, рахунки, субрахунки, на яких відображається їх облік, порядок нарахування зносу.

 12. Порядок списання основних засобів та малоцінного інвентаря.

 13. Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув.

 14. Порядок проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

 15. Ведення обліку та оформлення видатків по відрядних.

 16. За який період визначається середньомісячна заробітна плата при нарахування відпускних, матеріальної допомоги по тимчасовій втраті працездатності.

 17. Основні бухгалтерські документи, якими оформляється місячна, квартальна та річна звітність.

 18. Завдання, обов'язки та повноваження начальника відділу.

 19. Завдання, обов'язки та повноваження спеціаліста І категорії відділу.

 20. Сфера дії Закону України “Про охорону праці”.

 21. Види інструктажу по охороні праці, вимоги до персоналу.

 22. Сфери застосування Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

 23. Як розуміти термін “предмет закупівлі”.

 24. Що таке тендерний комітет та обмеження щодо участі в ньому.

 25. Які процедури здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти?

 26. Яким нормативно-правовим актом визначена мінімальна вартісна межа для застосування процедур закупівель.


Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з

засобами масової інформації та громадськістю

 1. Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації, як структурний підрозділ апарату райдержадміністрації.

 2. Утворення і діяльність політичних партій (статті 36, 37 Конституції України).

 3. Порядок реєстрації політичних партій та громадських організацій.

 4. Якими нормативними документами у своїй діяльності керується сектор.

 5. Основні завдання сектору.

 6. Загальна інформація про районні організації політичних партій та громадських об’єднань (дані про кількість зареєстрованих районних організацій політичних партій, громадських об’єднань, зазначивши окремо найчисельніші серед них та порівняти рейтинг громадської впливовості).

 7. Характеристика суспільно-політичної ситуації району.

 8. Обов'язки громадянина України (ст. 65-68 Конституції України).

 9. Право громадянина України на вибори (ст. 70 Конституції України).

 10. Порядок оформлення документів для встановлення статусу учасника ОУН-УПА.

 11. Порядок встановлення статусу учасника ОУН-УПА.

 12. Обов'язки та повноваження завідувача сектору.

 13. Порядок підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів.

 14. Взаємодія з іншими підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 15. Надання організаційно-методичної, експертно-аналітичної та іншої допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі


Відділ ведення Державного реєстру виборців

 1. Основні завдання Реєстру.

 2. Відомості Реєстру.

 3. Ідентифікаційні персональні дані виборця.

 4. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця.

 5. Виборча адреса виборця.

 6. Службові персональні дані Реєстру.

 7. Форма ведення Реєстру.

 8. Органи Державного реєстру виборців.

 9. Дії щодо ведення Реєстру.

 10. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру.

 11. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру.

 12. Уточнення персональних даних Реєстру.

 13. Складання попередніх списків виборців.

 14. Уточнення попередніх списків виборців.

 15. Відповідальність за порушення Закону „Про Державний реєстр виборців”.

 16. Основні завдання відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.Керівник апарату районної

державної адміністрації О.М. Семенець

Додаток 2

до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Підгаєцької районної державної адміністрації

Підгаєцька районна державна адміністрація

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

________________Прізвище, ініціали

(підпис)

“_______”________________200__р.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців апарату Підгаєцької районної державної адміністрації 1. Питання на перевірку знання Конституції України.

 2. Питання на перевірку знання Закону України “Про державну службу”.

 3. Питання на перевірку знання Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

 4. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації

Керівник апарату районної

державної адміністрації О.М. Семенець

Додаток 3

до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Підгаєцької районної державної адміністрації

Екзаменаційна відомість

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців конкурсною комісією апарату Підгаєцької районної державної

адміністрації
від “_____”________________200___р. № ______
згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим районної державної адміністрації

від “______”________________200___ року №______


№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Голова комісії _________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

Члени комісії _________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

_________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

_________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

_________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

_________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

Секретар комісії _________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)
Керівник апарату районної

державної адміністрації О.М. Сем енецьСхожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від «24» липня 2015 року м. Зборів №352-од
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 лютого 2008 року №141
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2014 року м. Ланівці №49 -од від
Відповідно до регламенту Лановецької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 15 вересня 2015 року м. Монастириська №271-од
Про внесення змін до розпоря-дження голови районної держав-ної адміністрації від 15 лютого 2008 року №53
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 04 березня 2015 року м. Ланівці №67-од Про підготовку та проведення
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. №1963-р і від 24 жовтня 2012 р. №817-р, на виконання розпорядження голови обласної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від «16» лютого 2016 року м. Зборів №50-од
Про внесення зміни до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 05 лютого 2014 року м. Монастириська №30 -од
України від 17 березня 1998 р. №322”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 січня 2014 року №27-од...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2015 року м. Теребовля №11- од
України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2 лютого 2010 року №50 «Про виділення успадкованих земельних часток (паїв) в натурі та передачу їх у власність громадян», а саме: пункт 9 додатку до розпорядження викласти в такій редакції
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 лютого 2010 року №50
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 31 грудня 2015 року м. Ланівці №421-од
Відповідно до регламенту Лановецької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від «25» грудня 2014 року м. Ланівці №406-од
Відповідно до регламенту Лановецької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2008 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 18 лютого 2016 року м. Монастириська №55 од
Керуючись статтями 6, 16, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламентом Монастириської районної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи