Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання icon

Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконанняНазваЗвіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Сторінка1/3
Дата конвертації24.07.2016
Розмір495.92 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>
  1   2   3


З В І Т

про виконання Плану роботи Сумської митниці ДФС

на друге півріччя 2015 року

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці


Термін виконання

Інформація про виконання

1.

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування податків, зборів та митних платежів

1.1.

Проведення системної роботи по прогнозуванню очікуваних показників надходжень податків і зборів до державного бюджету з урахуванням тенденцій економічного розвитку регіону

Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання


Протягом

півріччя


Протягом півріччя проводилась системна робота по прогнозуванню очікуваних показників надходжень податків і зборів до державного бюджету з урахуванням тенденцій економічного розвитку регіону. Прогнозування було обґрунтованим і вивіреним.

Надавались щоденні звіти за формою "5 (denna)"

1.2.

Забезпечення доведення до структурних підрозділів митниці індикативних показників зі збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Щомісячно

Протягом півріччя після проведення аналізу доведених митниці індикативних показників зі збору платежів забезпечено їх розподіл і направлення до структурних підрозділів для забезпечення безумовного виконання.

Накази митниці: № 203 від 15.07.2015; №245 від 17.08.2015; № 270 від 17.09.2015; № 288 від 07.10.2015

1.3.

Забезпечення виконання затверджених індикативних показників надходжень податків і зборів до державного бюджету у розрізі податків і зборів

Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулюванняПротягом

півріччя


Протягом півріччя митницею забезпечено виконання затверджених індикативних показників надходжень податків і зборів до державного бюджету на 108,7 %.

Готувались відповідні довідки до селекторних нарад ДФС з аналізом стану виконання затверджених індикативних показників

1.4.

Проведення аналізу результатів роботи митниці у напрямку виконання доведених індикативних показників надходжень податків та зборів до державного бюджету та підготовка відповідної інформації керівництву митниці

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання
Митні пости
Відділ організації митного контролю та оформлення


Протягом

півріччя


Протягом півріччя забезпечено проведення системного аналізу результатів роботи митниці у напрямку виконання доведених індикативних показників надходжень податків та зборів до державного бюджету. За його результатами керівництву митниці готувалась інформація для участі у селекторних нарадах ДФС та для проведення апаратних нарад митниці. Про результати роботи митниці 2015 році підготовлено узагальнений аналітичний Збірник

1.5.

Виявлення та залучення усіх наявних резервів для виконання індикативних показників надходжень, зокрема шляхом проведення додаткових заходів щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження, а також шляхом прискорення митного оформлення у режимі імпорту товарів, які знаходяться на митних складах та складах тимчасового зберігання

Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання
Відділ організації митного контролю та оформлення


Протягом

півріччя


Протягом півріччя в результаті здійснених митницею заходів:

1. Сума додатково нарахованих митних платежів, які перераховані до державного бюджету в результаті контролю за визначенням митної вартості товарів склала 28 236,3 тис. гривень.

2. В напрямку контролю класифікації товарів - економічний ефект становив 4 млн. 281,0 тис. гривень.

3. В напрямку контролю за визначенням країни походження товарів економічний ефект склав 5 млн. 597,6 тис. гривень

1.6.

Здійснення моніторингу митного оформлення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в інших митницях України поза місцем обліку з метою виявлення ризиків і порушень податкового та митного законодавств.

Інформування керівництва митниці про результати

Сектор митної статистики

Протягом

півріччя


Протягом півріччя керівництву митниці щомісячно подавались аналітичні матеріали щодо здійснення митного оформлення імпорту товарів ( ІМ 40 АА/ДТ/ДР/ДЕ ) суб’єктами ЗЕД, акредитованими в митниці, в інших митницях України


1.7.

Здійснення контролю за додержанням посадовими особами митниці вимог законодавства у частині здійснення контролю за правильністю класифікації та визначення митної вартості товарів

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні


Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання
Митні пости


Протягом

півріччя


Протягом півріччя забезпечено систематичне здійснення контролю за додержанням посадовими особами митниці вимог законодавства у частині здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів з метою недопущення необґрунтованих скарг суб’єктів ЗЕД.

Засобами електронного зв’язку до підрозділів митного оформлення систематично направлялася інформація про ціни на товари, які сформовані на світовому ринку.

У встановленому ДФС порядку направлено 7 запитів до митних органів іноземних держав для перевірки автентичності поданих до митного оформлення документів. Отримано 2 відповіді. Порушень не виявлено

1.8.

Здійснення вибіркових перевірок діяльності митних постів з питань правильності нарахування податків та зборів, визначення країни походження імпортованих товарів, декларування товарів у митних режимах з умовним звільненням від оподаткування, правомірності надання податкових пільг зі сплати митних платежів при митному оформленні товарів.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Протягом

півріччя


Протягом півріччя проведено вибіркову перевірку. Направлено запит до Новгородської ТПП Російської федерації. За результатами опрацювання отриманої відповіді порушень не встановлено

1.9.

Проведення перевірок виконання критерію достатньої переробки товарів, митне оформлення яких здійснюється на умовах угод про вільну торгівлю.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання
Митні пости


Протягом

півріччя


Протягом півріччя здійснено 5 перевірок виконання критерію достатньої переробки товарів, митне оформлення яких здійснюється на умовах угод про вільну торгівлю. Направлені відповідні листи до ТПП Російської Федерації:

№ 2804/10/18-70-25-56 від 08.07.2015,

№ 2807/10/18-70-25-56 від 08.07.2015;

№ 2805/10/18-70-25-56 від 08.07.2015;

№ 2806/10/18-70-25-56 від 08.07.2015;

№ 3685/10/18-70-25-56 від 11.09.2015.

За результатами опрацювання отриманих відповідей виконання критерію достатньої переробки товарів підтверджено

1.10.

Здійснення контролю за ввезенням на митну територію України товарів на умовах угод про вільну торгівлю, вироблених з використанням імпортних матеріалів та сировини, а також товарів, за якими Україною здійснено застереження щодо критеріїв походження, визначених в рамках вільної торгівлі з країнами СНД


Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Протягом

півріччя


Протягом півріччя за результатами перевірок не встановлено фактів ввезення на митну територію України готових товарів на умовах угод про вільну торгівлю, вироблених з використанням імпортних матеріалів та сировини, а також товарів, за якими Україною здійснено застереження щодо критеріїв походження, визначених в рамках вільної торгівлі з країнами СНД

1.11.

Забезпечення контролю за визначенням країни походження товарів:

що ввозяться в Україну на умовах вільної торгівлі та декларуються у митній декларації за кодом УКТЗЕД, відмінним від критерію походження, заявленим у графі 9 сертифікатів про походження товарів форми СТ-1;

яким в Україні надається режим найбільшого сприяння;

на які встановлено диференційовані пільгова та повна ставки ввізного мита;

з відповідних країн, щодо яких застосовуються антидемпінгові та спеціальні заходи

Митні пости

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Протягом

півріччя


Протягом півріччя картки відмови по країні походження (зміна коду УКТЕЗЕД) не видавались


1.12.

Проведення перевірок митних оформлень товарів на предмет дотримання антидемпінгового законодавства.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні

Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Жовтень

Проведено вибіркову перевірку. Порушень не встановлено.

Службова записка від 29.10.2015 № 667/25

1.13.

Забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, а також проведення аналізу, виявлення та оцінки ризиків за напрямом правильності визначення митної вартості товарів, які є:

предметами біржової торгівлі, з використанням зовнішніх джерел цінової інформації;

предметами зовнішньоекономічних операцій між пов'язаними контрагентами;

предметами зовнішньоекономічних операції резидентів з контрагентами, зареєстрованими в країнах з пільговим оподаткуванням;

транспортними засобами, які були у вжитку.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні


Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Протягом

півріччя


Протягом півріччя:

Забезпечувався контроль за правильністю визначення митної вартості товарів які є предметом біржової торгівлі. Під час проведення контролю використовувались такі спеціалізовані видання, які містять інформацію про ціни, сформовані на світовому ринку, як: "Хім-Кур’єр", "Дайджест", "Fertecon", "Profercy", "Argus", "Огляд цін", інформація з мережі Інтернет.

Забезпечувався посилений контроль за митним оформленням товарів, які експортуються до країн, що входять до складу офшорних зон відповідно до переліку, визначеного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143–р"Про перелік офшорних зон", та імпортуються з територій цих країн та за митним оформленням товарів, що переміщуються через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), які передбачають здійснення оплати на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи здійснення розрахунків через таких нерезидентів.

За результатами складено відповідні аналітичні довідки:

№ 3157/8/18-70-25-47 від 31.07.2015;

№ 3536/8/18-70-25-06 від 31.08.2015;

№ 3906/8/18-70-25-47 від 30.09.2015;

№ 4868/8/18-70-25-47 від 27.11.2015;

№ 5461/8/18-70-25-06 від 21.12.2015.

Забезпечувався дієвий контроль за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, які були у вжитку. Сума додаткових митних платежів в результаті коригування митної вартості транспортних засобів за товарними позиціями 8701, 8702, 8703, 8704, 8716 склала 1 706,4 тис. гривень

1.14.

Проведення аналізу причин та факторів, які впливають на зниження рівня заявленої митної вартості товарів порівняно з ідентичними/подібними (аналогічними) товарами.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення зазначених причин і факторів

Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Митні пости


Протягом

півріччя


Протягом півріччя проводився системний аналіз причин та факторів, які впливають на зниження рівня заявленої митної вартості товарів порівняно з ідентичними/подібними (аналогічними) товарами, а також митної вартості товарів, задекларований рівень якої є меншим від вартості ідентичних/подібних товарів, оформлених за основним методом визначення митної вартості.

За результатами складено відповідні аналітичні довідки:

№ 3157/8/18-70-25-47 від 31.07.2015;

№ 3536/8/18-70-25-06 від 31.08.2015;

№ 3906/8/18-70-25-47 від 30.09.2015;

№ 4386/8/18-70-25-06 від 30.10.2015;

№ 4868/8/18-70-25-47 від 27.11.2015;

№ 5461/8/18-70-25-06 від 21.12.2015

1.15.

Проведення перевірок рішень про класифікацію товарів, прийнятих підрозділами митного оформлення у 2015 році, а також здійснення аналізу ефективності застосування регіональних профілів ризиків у частині контролю за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД


Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Митні пости

Протягом

півріччя


Протягом півріччя порушень у підрозділах митниці при прийнятті рішень про класифікацію товарів не встановлено.

Аналітична довідка від 31.12.2015 № 877/8/18-70-25-24

1.16.

Здійснення контролю за правильністю класифікації бюджетоформуючих товарів, на які встановлено нульову ставку ввізного мита


Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулювання

Протягом

півріччя


Протягом півріччя порушень у підрозділах митниці при здійсненні класифікації бюджетоформуючих товарів, на які встановлено нульову ставку ввізного мита, не виявлено.

Аналітична довідка від 31.12.2015 № 877/8/18-70-25-24

1.17.

Здійснення контролю за зовнішньоекономічними операціями, учасниками яких є фірми, зареєстровані у країнах з пільговим оподаткуванням або "офшорних" зонах. Направлення запитів до митних органів іноземних держав при наявності достатніх підстав вважати, що митне оформлення проводиться з порушеннями. Передача отриманих матеріалів до ГУ ДФС у Сумській області для вирішення питання про проведення аудиторської перевірки


Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням
Митні пости
Управління адміністрування митних платежів та

митно-тарифного регулюванняПротягом

півріччя


Протягом півріччя забезпечувався посилений контроль за зовнішньоекономічними операціями учасниками яких є фірми, зареєстровані у країнах з пільговим оподаткуванням або "офшорних" зонах.

Запити не направлялись

1.18.

Проведення посиленого митного контролю (ретельна перевірка товаросупровідних документів, заявлених кодів та митної вартості товарів, проведення митного огляду зі здійсненням цифрової фотозйомки) у випадках митного оформлення товарів ризиковими суб’єктами ЗЕД, митними брокерами.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні


Митні пости

Протягом

півріччя


Протягом півріччя у випадках митного оформлення товарів ризиковими суб’єктами ЗЕД, митними брокерами, та з урахуванням оперативної обстановки на кордоні, проводився посилений митний контроль з застосуванням ретельної перевірки товаросупровідних документів, заявлених кодів та митної вартості товарів, митного огляду товарів зі здійсненням цифрової фотозйомки.

Порушень не встановлено

1.19.

Проведення робочих зустрічей із керівниками бюджетоутворюючих підприємств з метою ефективної співпраці в напрямку належного прогнозування та збільшення рівня надходжень митних платежів

Митні пости

Протягом

півріччя


Протягом півріччя на митних постах проведено низку робочих зустрічей із керівниками бюджетоутворюючих підприємств. В їх результаті удосконалено та підвищено ефективність співпраці в напрямку належного прогнозування надходжень митних платежів. За підсумками року індикативний показник по податках і зборах митницею виконаний на 108,7%

2.

Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

2.1.

Забезпечення проведення періодичних перевірок дотримання суб’єктами ЗЕД вимог законодавства України щодо застосування митного режиму тимчасового ввезення/вивезення, у тому числі товарів, що переміщуються із застосуванням карнетів А.Т.А. Контроль цільового використання товарів у зазначеному митному режимі.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні


Відділ організації митного контролю та оформлення
Митні пости

Протягом

півріччя


Протягом півріччя здійснювалось проведення періодичних перевірок дотримання суб’єктами ЗЕД діяльності вимог законодавства України щодо застосування митного режиму тимчасового ввезення/вивезення, у тому числі товарів, що переміщуються із застосуванням карнетів А.Т.А. та контролювалось цільове використання товарів у зазначеному митному режимі.

Порушень не виявлено

2.2.

Забезпечення проведення вибіркових перевірок:

діяльності, оснащення та технічного стану митних складів;

діяльності та облаштування складів тимчасового зберігання;

діяльності магазинів безмитної торгівлі;

діяльності та облаштування зон митного контролю.

Вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень при їх виявленні


Відділ організації митного контролю та оформлення
Митні пости

Протягом

півріччя


Протягом півріччя згідно з Планом річних перевірок було проведено перевірки:

- митних складів - 8 суб’єктів ЗЕД;

- складів тимчасового зберігання – 12 суб’єктів ЗЕД.

За результатами проведених оглядів складено відповідно акти.

Надано дозволи на відкриття та експлуатацію митного складу двом суб’єктам ЗЕД.

Анульовано дозволи на відкриття та експлуатацію:

- складів тимчасового зберігання – 3 суб’єктам ЗЕД;

- митного складу – 1 суб’єкту ЗЕД

2.3.

Забезпечення проведення періодичних перевірок результатів митного контролю та митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами


Митні пости


Протягом

півріччя


Протягом півріччя проводились періодичні перевірки результатів митного контролю та митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами.

Порушень не виявлено
  1   2   3Схожі:

Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт Тернопільської митниці дфс про виконання плану роботи на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів загального та спеціального фондів державного...
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт про виконання Плану роботи Київської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Звіт про виконання Плану роботи Київської митниці дфс на друге півріччя 2015 року
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт про виконання Плану заходів Херсонської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів загального та спеціального фондів державного...
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт Луганської митниці Міндоходів про виконання Плану роботи на друге півріччя 2013 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників надходження платежів до бюджету
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт про виконання Плану роботи Миколаївської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю...
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт про виконання Плану роботи Житомирської митниці дфс на II півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів загального фонду державного бюджету
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт про виконання Плану роботи Івано-Франківської митниці Міндоходів на друге півріччя 2014 № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників надходження платежів до бюджету
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт Полтавської митниці дфс про виконання Плану роботи на І півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Здійснення прогнозування очікуваних показників надходжень податків і зборів до загального та спеціального фондів Державного бюджету...
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт про виконання Плану заходів Херсонської митниці дфс на перше півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів загального та спеціального фондів державного...
Звіт про виконання Плану роботи Сумської митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання iconЗвіт про виконання Плану роботи Енергетичної митниці дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів загального та спеціального фондів державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи