Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. icon

Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м.НазваПитання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м.
Дата конвертації10.08.2016
Розмір66.07 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ПИТАННЯ

для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області
Головного спеціаліста, до обов’язків якого буде входити робота з персоналом
ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Держрибагентства
I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України.

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України.

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

25. Система судів в Україні.

26. Основні засади судочинства в Україні.

27. Система адміністративно-територіального устрою України.

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

29. Повноваження Автономної Республіки Крим.

30. Органи місцевого самоврядування в Україні.

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

II. Питання на перевірку знання

 Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України"Про державну службу".

2. Право на державну службу.

3. Основні принципи державної служби.

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

5. Основні обов'язки державних службовців.

6. Основні права державних службовців.

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

9. Присяга державних службовців.

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.

11. Класифікація посад та ранги державних службовців.

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців.

13. Просування по службі державного службовця.

14. Кадровий резерв державної служби.

15. Підстави припинення державної служби.

16. Підстави для відставки державного службовця.

17. Оплата праці державного службовця.

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців.

19. Пенсійне забезпечення державних службовців.

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

21. Етика поведінки державного службовця.


III. Питання на перевірку знання 

Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

19. Антикорупційна експертиза.

20. Спеціальна перевірка.

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.


ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖРИБАГЕНТСТВА ДЛЯ ІСПИТУ
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Держрибагентства


 1. Завдання державної політики у галузі рибного господарства.

 2. Які напрямки розвитку рибної галузі є пріоритетними на сучасному етапі?

3. Основні повноваження Державного агентства рибного господарства України.

4. Основні нормативно-правові акти, що регулюють роботу рибної галузі.

5. Державне агентство рибного господарства України в системі центральних органів виконавчої влади.

6. Основні завдання Державного агентства рибного господарства України.

7. Публічна інформація та гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації.

8. Обов'язки розпорядників публічної інформації

9. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються Держрибагентством України, як дозвільним органом.

10. Права органів рибоохорони.

11. Терміни розгляду звернень громадян.
Питання функціонування структурного підрозділу


 1. Основні завдання кадрової служби центрального органу виконавчої влади.

 2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

 3. Порядок обчислення стажу державної служби.

 4. Підвищення кваліфікації державних службовців.

 5. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

 6. Просування по службі державного службовця.

 7. Застосування контрактної форми трудового договору з керівниками державних підприємств, що є у державній власності.

 8. Трудова дисципліна. Обовязки працівників.

 9. Формування кадрового резерву для державної служби.

10.Підстави припинення трудового договору.

11.Порядок ведення трудових книжок.

12.Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

13.Щорічні та додаткові відпустки державних службовців.

14.Підстави припинення державної служби.

15. Підстави для обробки персональних даних.

16. Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

17. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

18. Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

19. Загальні вимоги до обробки персональних даних.

20. Порядок стажування у державних органах.

21. Порядок надання соціальних відпусток.


Схожі:

Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconПитання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м.
Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconПитання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м.
Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconПитання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м.
Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconПроведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Житомирському апеляційному адміністративному суді
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та Загального порядку проведення...
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconПорядок та умови проходження конкурсу та іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців в органах прокуратури Одеської області
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, наказу Головного управління державної...
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconНаказ №12/ 1 6 Про затвердження порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у новій редакції
Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту...
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconПопередній список осіб, які допущені до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад управління держрибагентства у києві та області
...
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconПорядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Полтавському окружному адміністративному суді
Відповідно до цього Порядку проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Полтавського окружного...
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconРозпорядження 27 квітня 2015 року Броди №41-к Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного...
Питання для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад головних спеціалістів відділу організаційного забезпечення та звітності Управління Державного агентства рибного господарства у м. iconРозпорядження 2 березня 2016 року Броди №24-к Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Відповідно до
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи