Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області icon

Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської областіНазваСтан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Сторінка1/6
Дата конвертації12.11.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6
1. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/_ноземн_ мови.doc
2. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/_нформатика.doc
3. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/_стор_я.doc
4. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Б_олог_я.doc
5. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Виховна робота.doc
6. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Географ_я.doc
7. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Дошк_льна осв_та.doc
8. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Економ_ка.doc
9. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Захист В_тчизни.doc
10. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Здоровий спос_б життя.doc
11. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Математика.doc
12. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Основи здоровья.doc
13. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Початкова школа.doc
14. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Правознавство.doc
15. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Психолог_чна служба.doc
16. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Рос_йська мова.doc
17. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Трудове навчання.doc
18. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Украхнська мова.doc
19. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Ф_зика.doc
20. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Ф_зична культура.doc
21. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Х_м_я.doc
22. /Стан _ шляхи п_двищення якост_ викладання предмет_в/Художня культура.doc
Вступ. Навчально-методичне забезпечення викладання предмета
Стан і шляхи підвищення якості викладання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах
Стан і шляхи підвищення якості викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах
Стан та шляхи підвищення викладання природознавства, біології та екології в загальноосвітніх навчальних закладах
Стан та шляхи підвищення якості виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Стан і шляхи підвищення якості викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах
Стан і шляхи підвищення якості дошкільної освіти
Стан і шляхи підвищення якості викладання економіки в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про допризовну підготовку» та Закону України від 08. 02. 2006 року №3402-іv «Про військовий обов’язок І військову службу»
Аналіз стану формування основ здорового способу життя, здійснення превентивної освіти в навчальних закладах Харківської області у 2010-2011 навчальному році
Стан та шляхи підвищення викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах
Стан і шляхи підвищення якості викладання навчального предмета «Основи здоров’я» у загальноосвітніх навчальних закладах
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Стан і шляхи підвищення якості навчання предмета «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про психологічну службу в системі освіти України (затверджено наказом мону від 02. 07. 2009р. №616)
Стан та шляхи підвищення якості викладання світової літератури, російської мови та інтегрованого курсу літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів «Трудове навчання» і «Технології» у загальноосвітніх навчальних закладах
Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Стан та шляхи підвищення якості викладання фізики та астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про спартакіаду «Спорт протягом життя», наказ мону та мусмс «Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт». Навчально-виховний процес відбувався відповідно до таких документів
Стан та шляхи підвищення викладання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів художньо-естетичного циклу (освітні галузі: «Мистецтво», «Естетична культура») у загальноосвітніх навчальних закладах

Стан і шляхи підвищення якості викладання

предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської областіНазаренко Г.І., канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри методики дошкільної та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

Ротфорт Д.В., методист Центру формування здорового способу життя КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

Сосницька Н.П., викладач секції розвивального навчання кафедри методики дошкільної та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти

Вступ


Основними завданнями школи І ступеня, визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти, є всебічний розвиток молодших школярів та повноцінне оволодіння всіма компонентами навчальної діяльності. У змісті освіти враховуються наступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку, реалізації принципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

Організація навчально-виховного процесу в початковій школі у поточному році здійснювалася відповідно до нормативно-правових документів, таких як:

 1. Наказ МОН України від 29.11.05 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи» з урахуванням годин, передбачених на вивчення предметів інваріантної та варіативної складової.

 2. Наказ МОН України від 20.08.08 № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

 3. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) зі змінами, що затверджені наказом МОН України від 23.11.10 № 1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 09.12.10 № 1237/18532).

 4. Лист МОН України від 06.02.08 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 5. Лист МОН України від 02.07.07 № 1/9-407 «Організація навчально-виховного процесу у першому класі».

 6. Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, яке затверджене МОН України від 05.10.09 №1121.

 7. Лист МОН України від 30.12.10 №1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

 8. Лист МОН України від 05.03.10 №1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік».

 9. Лист МОН України від 17.02.11 №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році».

Пріоритетними напрямами роботи у 2010/2011 навчальному році було визначено:

 • формування дидактичної компетентності фахівців початкової школи як вирішального чинника підвищення якості початкової освіти;

 • оновлення змісту та форм роботи в початковій школі на засадах гуманістичної педагогіки;

 • удосконалення діяльності районних (міських) та шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів;

 • удосконалення уроку на основі принципів особистісно орієнтованої педагогіки, компетентнісного підходу в освіті;

 • адаптація 6-річної дитини до школи та особливості навчання у першому класі;

 • підготовка дітей п’ятирічного віку до навчання у школі на базі ЗНЗ;

 • забезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів, школи І ступеня та при переході учнів до основної школи;

 • упровадження програм курсів за вибором у навчальний процес початкової школи.І. Навчально-методичне забезпечення викладання предметів у початковій школі


Протягом 2010/2011 н.р, навчальний процес у початковій школі відбувався за:

 • Програмами для середньої загальноосвітньої школи.
  1-4 класи. «Початкова школа», 2006 р.;

 • Програмою «Фізична культура». 1-4 класи. Ранок, 2006 р.;

 • Програмами курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова типових навчальних планів. 1-4 класи. Мандрівець, 2009, 2010 роки.

 • Програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за системою розвивального навчання, Комплексною програмою розвитку дітей «Росток».

Стан забезпечення підручниками для початкової школи протягом останніх трьох років не змінювався. Як і в минулому році, загальноосвітні навчальні заклади не в повній мірі забезпечені підручниками з російської мови, музики та образотворчого мистецтва.

З метою ознайомлення з програмами курсів за вибором, досвідом їх упровадження у навчальний процес початкової школи 21 жовтня 2010 на базі інформаційно-методичного центру управління освіти Київської районної ради м. Харкова відбулася «Школа молодого методиста», у межах якої проведено науково-практичний семінар для методистів Р(М)МК, які забезпечують науково-методичний супровід викладання предметів у початковій школі, стаж роботи яких на посаді методиста до 5 років, за темою «Науково-методичний супровід запровадження варіативної частини робочих навчальних планів початкової школи». Учасники заходу ознайомилися з досвідом роботи навчальних закладів м. Харкова і Харківської області щодо впровадження таких програм як: «Елементи геометрії» (Грушинська ЗОШ
І-ІІІ ст. Первомайського району), «Цікава економіка»
(ХЗОШ І-ІІІ ст. № 142 Московського району), «Інформатика в початковій школі» (Просянська ЗОШ І-ІІІ ст. Нововодолазького району), «Етичне виховання» та «Естетичне виховання» (ХЗОШ І-ІІІ ст. № 52 Київського району).

У січні 2010 року Центром формування здорового способу життя КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» проведено дослідження щодо використання вчителями посібників за всіма навчальними предметами (окрім іноземних мов), які викладаються у перших класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області.

У дослідженні взяло участь 100 вчителів, з них 74 % мають вищу освіту, 60 % – мають стаж 20 і більше років.

Одним із головних навчальних предметів першого року в школі є «Навчання грамоти». Цей предмет має за мету – формування навичок читання і письма, тому вчителі використовують посібники «Прописи» та «Супутник букваря».

Під час опрацювання анкет з’ясовано, що в Харківському регіоні найбільш популярні видання таких авторів, як: Вашуленко М.С., Прищепа О.Ю. «Зошит для письма» № 1, 2 (вид-во «Освіта») – 34 %; Прищепа К.С., Заїка А.М. «Прописи з калькою». Ч.1, 2 до «Букваря» Прищепи К.С., Колесниченко В.І. (вид-во «Ранок») – 20 %; Цепова І.В. «Прописи с калькой» № 1, 2 к «Букварю» (на рус. яз) Вашуленка М.С., Ґудзик И.Ф. (вид-во «Ранок») – 18 %. Учителі віддають їм перевагу, оскільки ці прописи найбільш повно та якісно відображають програмові вимоги, що висуваються до оволодіння навичками письма (64 %).

72 % вчителів із задоволенням використовують прописи, які містять завдання з калькою, тому що такі завдання сприяють тренінгу руки, і це дає можливість дітям швидше набувати навичок каліграфічного письма, краще запам’ятовувати букви, добре розвивають увагу і мислення, вони зручні, цікаві, подобаються дітям тощо.

Проте, до цих посібників були зауваження, а саме: у прописах Вашуленка М.С. та ін. – формальний підбір речень і слів до розбору; не унормований обсяг навчального матеріалу для уроків; не вистачає вільних рядків для додаткових вправ; у посібнику Заїки А.М. – не дотримується порядок букв, що дається в підручнику; у зошитах Прищепи К.С. та ін. – недостатня кількість творчих завдань і вправ для розвитку моторики руки.

Інші зошити для розвитку навичок письма, рекомендовані МОН України, використовуються у значно меншій кількості.

Таким чином, перевага віддається посібникам авторів, які розробили «Буквар» і методичні рекомендації до нього, а також прописам, що містять завдання з калькою.

Під час навчання читання учні перших класів користуються здебільшого такими посібниками: Ісаєнко О.В. «Супутник букваря» до «Букваря» Вашуленка М.С., Скрипченко Н.Ф. (вид-во «Країна мрій») – 46 %; Цепова І.В. «Зошит з читання» до «Букваря» Вашуленка М.С. або «Букваря» Прищепи К.С. (вид-во «Ранок») – 24 %; Петрюк Л.П., Рисована З.Г. «Читаємо і друкуємо» за «Букварем» Вашуленка М.С., Скрипченко Н.Ф. (вид-во «Країна мрій») – 14 %. На думку 66 % опитаних, ці посібники найбільш повно та якісно відображають програмові вимоги предмета. Але до видань зроблено зауваження щодо недостатньої кількості цікавих завдань і завдань творчого характеру.

На уроках математики 48 % опитаних віддали перевагу «Зошитам з математики» Богдановича М.В. (вид-во «Освіта»). Зауваження до цього посібника у вчителів відсутні. Також 12 % відмітили, що не користуються посібниками з математики взагалі; інші зазначили, що мають власні додаткові матеріали.

Найбільшу перевагу на уроках «Я і Україна» 44 % вчителів віддають посібникам Діптан Н.В., зошит «Я і Україна. Навколишній світ» (рос. і укр. мовами) (вид-во «Ранок»), 34 % – Бібік Н.М., Коваль Н.С., зошит «Я і Україна» (укр., рос. мовами), вид-во «Ґенеза». Однак ці видання висвітлюють не всі теми, що подані у підручнику, і мають недостатню кількість практичних завдань.

На уроках «Основи здоров’я» учителі здебільшого використовують зошити Діптан Н.В. «Основи здоров’я. Робочий зошит», вид-во «Ранок» (рос. і укр. мовами) – 58 % та Коваль Н.С., Волощук В.М., Бойченко Т.Є. «Основи здоров’я. Робочий зошит» (вид-во КІМО) – 22 %. Не користуються посібниками з даного предмета взагалі – 10 % опитаних. Зауважень до вищезазначених зошитів не висловлено.

44 % респондентів не користуються посібниками на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва. Інші обрали такі посібники: Хорунжий В.І., альбом-посібник «Вчуся все робити сам» (вид-во «Ранок») – 26 % і Климова Л.В., Ланіна І.В. та ін., навчально-наочний посібник «Образотворче мистецтво» (вид-во «Ранок») – 42 %. Слід зазначити, що в цій категорії посібників зустрілися ті, що не включені до переліку навчальних посібників МОН України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році. Були зауваження до посібника Климової Л.В., а саме: в цих виданнях розкриваються теми, які не співпадають з програмою, відрізняються низькою якістю паперу.

Уроки «Музики» вчителі початкових класів здебільшого не проводять, тому відповіді розподілилися таким чином: не користуються посібниками взагалі – 46 %, решта опитаних не надали відповіді на дане питання.

Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що:

 1. Переважна більшість учителів використовують додаткові посібники і зошити, що мають гриф МОН України.

 2. У виборі будь-якого посібника вчителі керуються тим, щоб він найбільш повно і якісно відображав програмові вимоги предмета.

 3. Перевагу віддають посібникам, що розроблені авторами підручників.

 4. Близько половини вчителів не використовують у роботі посібники з математики, оскільки користуються власними наробками з даного предмета.

 5. Посібники з предметів художньо-естетичного напряму мають найбільш проблемну ситуацію, тому що вчителі початкових класів або не викладають взагалі цих предметів, або ставляться до них як до другорядних. Серед названих учителями посібників із зазначених предметів зустрічаються такі, що не мають Грифу Міністерства освіти і науки України.  1   2   3   4   5   6Схожі:

Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconКомунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Підвищення якості навчання в початковій школі в загальнооосвітніх навчальних закладах харківської області
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconГрафік проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconОрганізаційно-методичні засади з питань здійснення стану викладання навчальних предметів робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу
Законом України «Про загальну середню освіту», чинними Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутами загальноосвітніх...
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconУчні загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова та Харківської області переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
Кз «Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області»
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconОрганізаційно-методичні засади з питань здійснення стану викладання навчальних предметів робочого навчального плану інтернатного навчального закладу обласного підпорядкування
Законом України «Про загальну середню освіту», чинними Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутами загальноосвітніх...
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconНаказ №336 Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки
З метою реалізації рішень Всеукраїнської наради з питань поліпшення якості раннього вивчення іноземних мов та на виконання рішення...
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconІнформація про результати моніторингу якості загальної середньої освіти
Вивчалися результати навчання учнів у початковій школі з таких предметів інваріантної складової Типових навчальних планів
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconПро затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Ауки Харківської обласної державної адміністрації проводилась експертиза робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів...
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconПро стан експериментальної діяльності навчальних закладів Харківської області Л. Д. Покроєва
Станом на 01. 02. 2011 р мережа експериментальних майданчиків Всеукраїнського рівня у Харківській області складає 36 загальноосвітніх...
Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області iconНаказ №239 Про організацію та проведення Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти тімss 2011 учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Тімss 2011 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з метою якісної організації та проведення основної сесії Міжнародного порівняльного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов