Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I icon

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація IНазваРозпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I
Дата конвертації18.08.2016
Розмір113.46 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації

від «14» червня 2013 року

№ 352/0/5-13
ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є обласна державна адміністрація

I. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація (надалі – Порядок), розроблений на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі – Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, що була отримана або створена в процесі виконання обласною державною адміністрацією (надалі – облдержадміністрація) своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або перебуває в її володінні.

1.2. Цей Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Порядок регламентує питання обов’язкового оприлюднення публічної інформації, приймання, реєстрації та розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відтермінування та відмови у її наданні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації.

1.4. Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.5. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до облдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються сектором забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації (надалі – сектор).

1.6. У самостійних структурних підрозділах облдержадміністрації відповідальність за доступ, організацію, оприлюднення та надання публічної інформації в термін, передбачений Законом, покладається на керівників зазначених структурних підрозділів.

1.7. З метою оперативного реагування на запити на публічну інформацію в кожному структурному підрозділі визначаються відповідальні за забезпечення доступу до публічної інформації.

1.8. Для збереження публічної інформації та доступу до неї в облдержадміністрації в електронному вигляді створюється система обліку документів, що містять публічну інформацію. Доступ до вказаної системи надається через офіційний веб-портал облдержадміністрації або за запитами на інформацію.

1.9. Адміністрування системи обліку публічної інформації на офіційному веб-порталі облдержадміністрації здійснює сектор відповідно до Положення про систему обліку публічної інформації.

1.10. Документи, які містять публічну інформацію, зберігаються з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в облдержадміністрації.

II. Обов’язкове оприлюднення публічної інформації

2.1. Облдержадміністрація та її структурні підрозділи зобов’язані оприлюднювати:

- інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок і механізм їх витрачання тощо);

- нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті облдержадміністрацією, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

- перелік та умови отримання послуг, що надаються облдержадміністрацією, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

- інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає облдержадміністрація;

- інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень облдержадміністрації;

- плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми та бланки;

- загальні правила роботи облдержадміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

- інформацію про діяльність облдержадміністрації, а саме: місцерозташування, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови облдержадміністрації та його заступників, а також керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- інформацію про розклад роботи та графік прийому громадян;

- інформацію про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- інформацію про перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- інформацію про перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

- іншу інформацію про діяльність облдержадміністрації, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений Законом.

2.2. Інформація, зазначена у п. 2.1. цього Порядку, підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-порталі облдержадміністрації невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати його оприлюднення і дати оновлення інформації.

2.3. Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, оприлюднюються ними на офіційному веб-порталі облдержадміністрації не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

2.5. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-порталі облдержадміністрації;

- надання інформації за запитами на інформацію.

2.6. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

2.6.1. Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя;

2.6.2. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

2.6.3. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

2.7. Інформація з обмеженим доступом має надаватися облдержадміністрацією, якщо ця інформація правомірно була оприлюднена раніше.

2.8. Інформація з обмеженим доступом має надаватися облдержадміністрацією, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

2.9. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених п. 2.6. цього Порядку, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

2.10. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформлені за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону.

2.11. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

2.12. Облдержадміністрація та її структурні підрозділи зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

2.13. Обов’язок оприлюднення інформації покладається на керівників структурних підрозділів, у яких створено документ, що її містить. Якщо документ створено за участі кількох структурних підрозділів, обов’язок оприлюднення інформації покладається на підрозділ, відповідальний за остаточну його підготовку.

III. Надання публічної інформації за запитами

3.1. Складання та подання запитів на інформацію здійснюється відповідно до Порядку складання та подання запитів на інформацію.

3.2. Після вчинення резолюції заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації запит на інформацію, разом із супровідним листом на бланку сектору, передається на виконання до структурного підрозділу апарату облдержадміністрації або іншого структурного підрозділу облдержадміністрації.

3.3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації після отримання запитів на інформацію зобов’язані негайно визначити осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечити дієвий контроль за виконанням цих запитів.

3.4. Сектор здійснює контроль за термінами виконання запиту на інформацію.

3.5. У разі надходження документації, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до сектору для подальшого обліку та скерування на розгляд.

3.6. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та передається до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, про що у п’ятиденний термін повідомляється запитувача інформації.

3.7. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян», про що у п’ятиденний термін повідомляється запитувача інформації.

3.8. Відповідь на запит на інформацію надається сектором за підписом заступника голови – керівника апарату або особи, яка виконує його обов’язки, реєструється в секторі та надсилається адресату.


3.9. Структурні підрозділи облдержадміністрації, апарату облдержадміністрації надають сектору інформацію на офіційному бланку відповідного структурного підрозділу, за підписом керівника вказаного структурного підрозділу або особою, яка виконує його обов’язки.

3.10. Якщо запитувана інформація перебуває у володінні двох і більше структурних підрозділів облдержадміністрації та потребує збору або узагальнення, структурні підрозділи облдержадміністрації, апарату облдержадміністрації надають вказану інформацію до сектору для остаточної підготовки та надання відповіді.

3.11. Сектор щомісячно оприлюднює звіт про кількість, стан і характер запитів на інформацію на офіційному веб-порталі облдержадміністрації.

IV. Розгляд запитів на публічну інформацію

4.1. Розгляд запитів на публічну інформацію має такі строки:

- облдержадміністрація має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту;

- у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому, клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

- у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може продовжуватись до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.2. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у письмовій формі, якщо запитувач не просить надати її в іншому вигляді.

4.3. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

4.4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.5. Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

4.6. Облдержадміністрація має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- якщо вона не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- якщо особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- якщо не дотримано передбачених Законом вимог до запиту.

4.7. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

4.8. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

4.9. Відповідь про те, що запитувана інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається відмовою в наданні інформації.

4.10. Якщо облдержадміністрація не володіє і незобов’язана володіти запитуваною інформацією, але їй відомо, хто володіє або повинен володіти такою інформацією, сектор зобов’язаний переадресувати цей запит належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом, про що у п’ятиденний термін повідомляє запитувача інформації.

4.11. Відтермінування у задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.


4.12. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

  • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

  • дату надсилання або вручення повідомлення про відтермінування;

  • причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом терміни;

  • термін, у який буде задоволено запит;

  • підпис.

V. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації

5.1. Рішення, дії чи бездіяльність структурних підрозділів облдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови облдержадміністрації, вищого органу або суду.

5.2. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відтермінування задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;

- інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації або її структурних підрозділів до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

5.4. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

- ненадання відповіді на запит;

- ненадання інформації на запит;

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

- неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

- нездійснення реєстрації документів;

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

________________________________
Схожі:

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 28 " вересня 2012 року №661/0/5-12 м. Львів Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року №2939-vi, Указу Президента України від 5...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconРозпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації",...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconРозпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І
Служби Безпеки України від 12. 08. 2005р. №440 „Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю”, та інших законодавчих...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconНаказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації
Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 “Питання...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconПорядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Берегівська районна державна адміністрація
Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconРозпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок
Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconЕлетронна пошта україна Львівська обласна державна адміністрація служба у справах дітей
Подаємо інформацію про виконання основних напрямків запобігання бездомності у Львівській області затверджених розпорядженням голови...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconРозпорядження 25 січня 2013 року Калинівка №22 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconНаказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником...
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I iconРозпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом термін (необхідне зазначити)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи